Kauza letiště Frýdlant

04.07.2006

Kauza letiště Frýdlant
Kauza letiště Frýdlant (Zdroj: Aeroweb.cz)

Sloupy jsou ve vzdálenosti cca 80 - 100 m před prahem RWY 08 která je dlouhá 370 m. Jsou pod sestupovou rovinou, lze přez ně bezpečně přistát. Efekt je pouze psychlogický, ale méně zkušeným pilotům nepřidá. Jen pro vaši informaci, Moravskoslezský kraj má nyní nejméně letišť a SLZ ploch ze všech krajů v ČR. 3 letiště a 3 SLZ plochy .

Když na stránkách Marecek.cz vyšla zmínka o překážkách na letišti Frýdlant, na kterou jsme poukazovali odkazem, obdrželi jsme stanovisko Aeroklubu Frýdlant k celé záležitosti. Jelikož si myslím, že záležitost se týká všech pilotů, nejenom těch místních, rozhodli jsme se tímto tématem více zabývat a požádat o vyjádření zúčastnění strany, abychom vám mohli přinést aktuální informace.

Na základě jejich vyjádření se pokusím možná trochu zjednodušeně, ale o to srozumitelněji popsat, co se zde vlastně stalo.

V celé kauze dominuje několik subjektů. Český stát, Ministerstvo dopravy, Sdružení sportovních svazů ČR, Aeroklub Frýdlant a Sdružení Mistrál. No a základem je spor o pozemky letiště.

Aeroklub Frýdlant (dále jen AK) před časem nevyužil předkupní právo na část pozemků, na kterých letiště stojí, protože, dle jejich slov, o pozemky byly vedeny soudní spory (mezi Sdružením sportovních svazů ČR a státem Česká republika) o určení vlastnictví, a proto se AK obával, že by později mohly o takto nabyté vlastnictví přijít.  Až do této doby byl na letišti schválen ze strany UCL provoz letiště, které provozoval AK

Kdo však nabídky na prodej pozemků později (zprostředkovaně) využil (i se zmíněným rizikem) bylo sdružení Mistrál, které sdružuje zejména piloty SLZ. Po nabytí pozemků požádalo Sdružení Mistrál Úřad pro civilní letectví (ÚCL) o odnětí licence AK na provoz letiště a jako důvod uvedlo, že neexistuje souhlas všech vlastníků pozemků s provozem letiště. Této žádosti UCL vyhovělo a na části letiště vznikla s iniciativy sdružení Mistrál plocha SLZ (letiště pouze pro starty a přistání sportovním létajících zařízení - tj.: ultralighty, motorová rogala, atd.).

Obě strany se pokoušely jednat o vzájemně akceptovatelných podmínkách, aby došlo k znovuobnovení provozu letiště, ale nedohodly se. AK hovoří o velmi vysokém požadavku na nájemné ze strany sdružení Mistrál (až 44% kupní ceny ročně), sdružení Mistrál pak o tom, že AK si musí uvědomit, že už nejsou v socialismu a za vše se nyní platí.

Posledním krokem v této kauze bylo, že AK pronajal pozemky, kterými disponuje a které hraničí s pozemky sdružení Mistrál komerční firmě, která na nich umístila zábrany pro provoz SLZ.

Takže se obě strany zabarikádovaly a trvají na svých požadavcích? Zatím to vypadá, že ano.  Část pozemků má v pronájmu AK a část vlastní sdružení Mistrál a obě strany potřebují ke své činnosti dohodu. Vypadá to nyní ale spíše na dlouhou zákopovou válku. Jak můžete vidět například v těchto diskusích, je atmosféra mezi oběma stranami lehce řečeno napjatá.

Dovolím si malý komentář, k řešení této situace

Hledat pravdu v takto spleteném případu je velmi těžké, ale hlavně to není našim cílem. Posláním Aerowebu je nezkresleně a  nezávisle informovat o situaci, která nastala a pokud možno poskytnout platformu všem zainteresovaným stranám se vyjádřit. Nepřísluší nám hodnotit, zda požadavek na tržní nájemné je to špatné nebo to je naopak omezení příletů letadel na (dnes už ne SLZ plochu, ale) "svoje pole" nebo plno dalších "prohřešků" zmíněných stran. To necháme na každém z našich čtenářů a samozřejmě můžete svoje názory a vzkazy všem stranám sdělit dole v diskusi.

Možným řešením je samozřejmě společné provozování letiště. Dohoda na nájmech, dlouhodobá smlouva, která oběma stranám garantuje výhody a povinnosti. Mám ale obavu, že ve chvíli, kdy celá věc zašla již tak daleko, že se položily panely a vztyčily věže, byl by to happy end, který je možný pouze v naivních telenovelách. Dalším řešením je koupě pozemku sdružení Mistrál Aeroklubem. Toto však již bylo několikrát nabízeno a domnívám se, že Aeroklub chce primárně mít k pozemkům pouze nájemní vztah. A zde bohužel budou muset respektovat jakýkoliv požadavek ze strany sdružení, bude to cena tržní a bude oprávněná v jakékoliv výši. Takže další verze je možné sjednání nájemních smluv se všemi ostatními majiteli pozemků ze strany sdružení Místrál, zabezpečení provozu letiště a v podstatě vypovězení AK z letiště. To sice má provozní budovy, ale ty samy o sobě na provoz letiště nestačí. No a poslední, možností je začít od čistého stolu, založit úplně nový subjekt, který by sdružoval členy AK, Mistrálu, další vlastníky a tento by zažádal o licenci na provoz letiště.

No, vyčkáme a budeme tuto kauzu nadále sledovat. Velmi bych si přál, kdyby obě strany ukázaly celé letecké veřejnosti, že v zájmu i ostatním pilotů se dokážou dohodnout. Neobejde se to bez toho, aby obě strany udělaly velmi významné ústupky ze svých postojů. Už nyní za ně děkuji a těším se na  tiskovou zprávu o prvním společním sletu na  veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí. A létání v Beskydech, to jsou prostě úžasné scenerie.

Vyjádření obou stran si můžete přečíst zde:

Za Aeroklub Frýdlant
Ing. Milan Mrnuštík
člen výboru AK Frýdlant n.O.

Za Mistral klub
Břetislav Řeha a Jan Špaček

Mohlo by vás zajímat

Témata

Kauza Frýdlant


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář