Nouzové přistání na D1

25.02.2006

Nouzové přistání na D1
Nouzové přistání na D1 (Zdroj: Aeroweb.cz)
Dne 25.6.2003 ve 21:00 UTC vzlétl letoun s pilotem a dvěma cestujícími na palubě na zpáteční let z Brna do Prahy. Během letu v prostoru Humpolce poklesl tlak oleje na nulovou hodnotu. Protože motor v této situaci nevykazoval žádné anomálie, byl pilot přesvědčen, že se jedná o závadu na signalizaci a vzhledem k tomu, že v blízkém okolí nebylo k dispozici žádné letiště pro přistání, pokračoval v letu dále do Prahy. Po přelétnutí prostoru Divišov motor náhle vysadil. Pilot oznámil situaci radiem na ŘLP Praha s úmyslem nouzově přistát na dálnici D1 vzhledem k noční době jako jedinou možnou plochu. Pravou zatáčkou o 180° dokončil přistávací manévr a s letounem dosedl na dálniční těleso ve směru z Prahy do Brna. Po přistání s pomocí cestujících odtlačil osvětlený letoun na krajnici vozovky s cílem neomezovat pozemní provoz.Rozbor
  • Pilot měl pro let odpovídající kvalifikaci a platné osvědčení o zdravotní způsobilosti.
  • Vzlet z letiště Brno proběhl bez závad.
  • Během letu zaznamenal pilot signalizaci poklesu tlaku oleje, což považoval vzhledem k bezchybné práci motoru za závadu v signalizaci a pokračoval letu bez náznaku činnosti automatického zvýšení dodávky paliva do motoru za účelem zastavení jeho chodu.
  • Od okamžiku poklesu tlaku oleje do okamžiku vysazení motoru letoun uletěl vzdálenost cca 50 km. Pilot se rozhodl pro nouzové přistání na dálnici D1 vzhledem k tomu, že v dané situaci jiná volba plochy pro přistání nebyla k dispozici.
  • Letoun byl ošetřován podle platných zásad a před letem byl bez závad.
  • Letiště vzletu ani místo přistání na dálnici neměly na vznik události vliv.
  • Počasí pro let vyhovovalo, nemělo na vznik nehody vliv.

Závěry

  • Pokles tlaku oleje byl způsoben vzniklými úsadami v dutinách ojničního čepu válce č.3, které přerušily průtok oleje do ložiska s následkem jeho zadření. .
  • Nefunkčnost automatického zvýšení dodávky paliva do motoru při poklesu tlaku oleje nebyla provedenými zkouškami potvrzena. .
  • Rozhodnutí pilota pokračovat v letu od okamžiku zjištění poklesu tlaku oleje bylo v rozporu s letovou příručkou pro provoz daného typu letounu, ust.3.5.

Příčina události:
Hlavní příčinou vysazení motoru bylo zanesení mazacího kanálu válce č.3 úsadami, které přerušily průtok oleje do ložiska.

Datum : 25.června 2003 UTC : 2203
Místo : D1
Typ letounu : Z-43

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody letounů


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář