Letový plán 2012 – co se brzy změní?

23.10.2012

Počínaje 15. listopadem je třeba letový plán podávat v souladu s novými pravidly ICAO. Přinášíme stručný přehled, jak se změny dotknou všeobecného letectví.

Letový plán 2012 – co se brzy změní?
Letový plán 2012 – co se brzy změní? (Zdroj: Aeroweb.cz)

Co, proč, kdy, jak?

Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) přišla v roce 2008 s návrhem na úpravu některých položek letového plánu tak, aby lépe odrážely stále se zkvalitňující vybavení letadel, především v oblasti navigačních systémů. Pomoci to má hlavně řídicím – stále hustšího – letového provozu při směrování a povolování letadel.

Za několik dní, přesněji řečeno 15. listopadu, se čtyři roky starý návrh stane realitou. Počínaje tímto dnem je třeba vyplňovat a podávat letové plány podle „vzoru 2012“, jak byly nové úpravy neformálně pojmenovány.

Předně je však třeba říci:

Jelikož jsou ale pojmy „malé letadlo“ a zejména pak „běžné vybavení“ značně neodborné a obecné, pojďme v článku pokračovat.

Co se tedy konkrétně mění?

Pole 10a

Stručně a jednoduše, pro potřeby většiny VFR letů s plánem (a odpovídajících letadel) postačí řici, že ze standardního komunikačního, navigačního a přibližovacího vybavení, které zapisujeme písmenem S do pole 10a (tedy části pole 10 před lomítkem) vypadává ADF – standardem tedy bude nadále VKV rádio, VOR a ILS. Řada pilotů si neprávně myslí, že součástí standardu je i DME. DME ve standardu není, nikdy nebylo a nebude ani od půlky letošního listopadu.

IFRoví piloti, nebo přesněji uživatelé IFRově vybavených letadel, si ještě musí pohlídat některá další písmenka a zejména jejich propojení s dalšími položkami v letovém plánu. Zde mám na mysli hlavně písmeno R (PBN schválena), které si dle ICAO vyžadují bližší popsání v poli 18, viz níže.

Jelikož se budeme pravděpodobně v budoucnu setkávat také s letouny všeobecného letectví s kanálovou roztečí 8,33 kHz na VKV rádiu, upozorňuji čtenáře i na písmenko Y, které je vyhrazeno právě pro tuto schopnost.

Tabulka níže zachycuje přehled změn v poli 10a mezi dosavadním vzorem a vzorem 2012.

Pole 10a – navigační, komunikační a přibližovací výbava

písmeno

dosavadní vzor

vzor 2012

N

žádný komunikační, navigační či přibližovací prostředek

žádný komunikační, navigační či přibližovací prostředek

S

standard (VKV rádio, ADF, VOR, ILS)

standard (VKV rádio, VOR, ILS)

A

(nepřiděleno)

systém pro přistání GBAS

B

(nepřiděleno)

LPV (APV a SBAS)

C

Loran C

Loran C

D

DME

DME

E1

 

FMC WPR ACARS

E2

 

D-FIS ACARS

E3

 

PDC ACARS

F

ADF

ADF

G

GNSS

GNSS (externí rozšíření může být specifikováno v poli 18)

H

KV rádio

KV rádio

I

Inerční navigace

Inerční navigace

J

datový spoj

zrušeno

J1

 

CPDLC ATN VDL Mód 2

J2

 

CPDLC FANS 1/A HFDL

J3

 

CPDLC FANS 1/A VDL Mód A

J4

 

CPDLC FANS 1/A VDL Mód 2

J5

 

CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)

J6

 

CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT)

J7

 

CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)

K

MLS

MLS

L

ILS

ILS

M

Omega

zrušeno

M1

 

ATC RTF SATCOM (INMARSAT)

M2

 

ATC RTF SATCOM (MTSAT)

M3

 

ATC RTF (Iridium)

O

VOR

VOR

R

schválený typ RNP

PBN schválena (úrovně PBN musí být uvedeny v poli 18)

T

TACAN

TACAN

U

UKV rádio

UKV rádio

V

VKV rádio

VKV rádio

W

(dle specifikace ATS)

RVSM schváleno

X

(dle specifikace ATS)

MNPS schváleny

Y

(dle specifikace ATS)

VKV se schopností kanálové separace 8,33 kHz

Z

jiné vybavení (může být specifikováno v poli 18)

jiné vybavení nebo jiné schopnosti (může být specifikováno v poli 18)

zelená-nové, žlutá-upravené, červená-zrušené

Pole 10b

Pole 10b (tedy část pole 10 za lomítkem) je i nadále určeno k upřesnění přehledového vybavení – módu odpovídače. Módy A a C (písmena A a C) zůstávají beze změn a opět pro valnou většinu strojů zůstává nezměněn i mód S v základní funkci – udávání identifikace letadla a výšky (písmeno S). I mezi malými letouny se však již najde pár „vyvolených“ kupříkladu se systémem ADS-B v přehledové výbavě. Pro úplnost tedy opět tabulka.

Pole 10b – přehledová výbava

písmeno

dosavadní vzor

vzor 2012

N

žádné přehledové vybavení

žádné přehledové vybavení

A

odpovídač – Mód A

odpovídač – Mód A

C

odpovídač – Mód A a Mód C

odpovídač – Mód A a Mód C

E

 

odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit identifikaci letadla, tlakovou nadmořskou výšku a schopnost „extended squitter“ (ADS-B)

H

 

odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit identifikaci letadla, tlakovou nadmořskou výšku a schopnost zdokonaleného přehledu („enhanced surveillance“)

I

odpovídač – Mód S, s vysíláním identifikace letadla, ale bez vysílání tlakové hladiny

odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit identifikaci letadla, ale bez schopnosti hlásit tlakovou nadmořskou výšku

L

 

odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit identifikaci letadla, tlakovou nadmořskou výšku, schopnost „extended squitter“ (ADS-B) a schopnost zdokonaleného přehledu

P

odpovídač – Mód S, s vysíláním tlakové hladiny, ale bez identifikace letadla

odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit tlakovou nadmořskou výšku, ale bez schopnosti hlásit identifikaci letadla

S

odpovídač – Mód S, s vysíláním tlakové hladiny a identifikace letadla

odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit jak tlakovou nadmořskou výšku, tak identifikaci letadla

X

odpovídač – Mód S, bez vysílání identifikace letadla a tlakové hladiny

odpovídač – Mód S bez schopnosti hlásit jak identifikaci letadla, tak tlakovou nadmořskou výšku

D

schopnost ADS

zrušeno

B1

 

ADS-B s vyhrazenou schopností 1090 MHz ADS-B „out“

B2

 

ADS-B s vyhrazenou schopností 1090 MHz ADS-B „out“ a „in“

U1

 

schopnost ADS-B „out“ používající UAT

U2

 

schopnost ADS-B „out“ a „in“ používající UAT

V1

 

schopnost ADS-B „out“ používající VDL Mód 4

V2

 

schopnost ADS-B „out“ a „in“ používající VDL Mód 4

D1

 

ADS-C se schopnostmi FANS 1/A

G1

 

ADS-C se schopnostmi ATN

Pole 18

Pole 18, určené dle svého názvu „jiným informacím“, doznalo také několika změn. Shrnuto, mění se pořadí uváděných zkratek, přibyly některé nové zkratky (PBN, DLE, SUR atd.) či se změnila definice nebo použití jiných zkratek (DEP, DEST atd.).

Položka STS (Status), udávající důvody pro zvláštní zacházení, má nově přesně definované zkratky důvodů. Jiné důvody musí být uvedeny pod zkratkou RMK (Poznámka). Budete-li například přepravovat hlavu státu, napíšete do pole 18 STS/HEAD. Pokud půjde o let v rámci humanitární akce, pak napíšete STS/HUM. A poletíte-li s prezidentem v rámci humanitární akce, napíšete STS/HEAD HUM. Analogicky to platí pro všechny položky a zkratky v poli 18.

STS – důvody pro zvláštní zacházení

ALTRV

let uskutečňovaný v souladu s vymezením nadmořské výšky

ATFMX

let se schválenou výjimkou z opatření ATFM příslušným úřadem ATS

FFR

hašení požáru

FLTCK

letové ověřování za účelem kalibrace navigačních zařízení

HAZMAT

let přepravující nebezpečný materiál

HEAD

let se statusem přepravy hlavy státu

HOSP

sanitní let ohlášený zdravotnickými úřady

HUM

let uskutečňovaný v rámci humanitární mise

MARSA

let, za jehož rozstup od vojenského letadla přebírá odpovědnost vojenský subjekt

MEDEVAC

zdravotnickou pohotovostní evakuaci v případě ohrožení života

NONRVSM

let bez schopnosti RVSM, jehož provedení je zamýšleno ve vzdušném prostoru RVSM

SAR

let účastnící se akce pátrání a záchrany

STATE

let zapojený do vojenských, celních nebo policejních služeb

Následující zkratka PBN (navigace založená na výkonnosti) je důležitá pro všechny piloty, kteří v poli 10a uvedou vybavení R, tedy PBN schválena. Právě zkratka PBN v poli 18 slouží k přesnému popisu navigační schopnosti. V tabulce jsou uvedeny hodnoty, kterých PBN může nabýt.

Specifikace RNAV

A1

RNAV 10 (RNP 10)

B1

RNAV 5 všechny povolené senzory

B2

RNAV 5 GNSS

B3

RNAV 5 DME/DME

B4

RNAV 5 VOR/DME

B5

RNAV 5 INS nebo IRS

B6

RNAV 5 Loran C

C1

RNAV 2 všechny povolené senzory

C2

RNAV 2 GNSS

C3

RNAV 2 DME/DME

C4

RNAV 2 DME/DME/IRU

D1

RNAV 1 všechny povolené senzory

D2

RNAV 1 GNSS

D3

RNAV 1 DME/DME

D4

RNAV 1 DME/DME/IRU

Specifikace RNP

L1

RNP 4

O1

Základní RNP 1 všechny povolené senzory

O2

Základní RNP 1 GNSS

O3

Základní RNP 1 DME/DME

O4

Základní RNP 1 DME/DME/IRU

S1

RNP APCH

S2

RNP APCH s BARO-VNAV

T1

RNP AR APCH s RF (požadováno zvláštní povolení)

T2

RNP AR APCH bez RF (požadováno zvláštní povolení)

Co se týče specifikací, čísla vyjadřují maximální odchylku v námořních mílích, kterou je nutné dodržet při letu na dané trati a v koncové oblasti. Zkratka za číslem pak uvádí navigační systém či jejich kombinaci.

RNAV je zjednodušeně schopnost navigace v body určeném trojrozměrném prostoru. Pro pokročilé – dle Eurocontrolu odpovídá RNAV 5 základnímu RNAV (B-RNAV) a RNAV 1 přesnému RNAV (P-RNAV), byť to není zcela totéž. Užití RNAV 2 se v Evropě nepředpokládá, to je hlavně kvůli regionu Severní Ameriky. RNAV 10 se zase týká oceánských a navigačními prvky nepokrytých oblastí. RNP (výkonnost daná navigací) je v mnoha ohledech obdobná jako RNAV, ovšem vyžaduje, aby byl systém navíc vybaven funkcí sledování (monitoring) a varování (alerting).

Celá otázka RNAV a RNP je poměrně složitá. Kromě certifikace jednotlivých přístrojů (především GNSS) vyžaduje také certifikaci posádek. V budoucnu platný předpis Část ORA navíc předpokládá i povinnost certifikace provozovatelů – což by se nemělo týkat pouze obchodní letecké dopravy, ale i leteckých škol apod. Problematikou RNP a RNAV se podrobněji zabývají některé materiály v angličtině, odkazy viz níže.

Po zkratkách STS a PBN v poli 18 následují položky v tomto pořadí:

NAV – navigační vybavení jiné než za PBN
COM – komunikační vybavení jiné než v poli 10a
DAT – datové vybavení jiné než v poli 10a
SUR – přehledové vybavení jiné než v poli 10b
DEP – letiště vzletu, jako dosud, ovšem je možné jej udat i zeměpisnými souřadnicemi či polohou vztaženou k jinému bodu
DEST – letiště přistání, jako dosud, ovšem je možné jej udat i zeměpisnými souřadnicemi či polohou vztaženou k jinému bodu
DOF – datum letu (RRMMDD), dosud bylo volitelné, nyní povinné pro plány podané více než 24 hodin před letem a doporučené pro všechny lety VFR i IFR
REG – registrační značka jiná než v poli 7
EET – význačné body či hranice FIRů a časy od vzletu do těchto bodů (EET/LKAA0204 = vstup do FIR Praha očekávám 2 hodiny a 4 minuty po vzletu)
SEL – kód SELCAL
TYP – typ letadla jiný než v poli 9
CODE – adresa letadla ve formě alfanumerického kódu
DLE – plánované traťové zpoždění či vyčkávání
OPR – provozovatel, pokud není zřejmý z pole 7
ORGN – adresa AFTN vhodné kontaktní organizace
PER – údaje o výkonu letadla dle předpisu L 8168
ALTN – náhradní letiště, úprava jako DEP a DEST
RALT – náhradní letiště na trati
TALT – náhradní letiště při vzletu
RIF – údaje o trati na změněné letiště určení
RMK – poznámky v otevřené řeči

V různých materiálech lze narazit ještě na zkratku RVR, tedy upřesnění, do jaké dráhové dohlednosti je letoun s posádkou certifikován.

Užitečné odkazy

Ačkoliv jsem se pokusil stručně vysvětlit všechny změny letového plánu 2012, je jasné, že některé části mohou čtenáři připadat nejasné či příliš zjednodušené. Nejen pro fajnšmekry tedy přikládám pár odkazů, které se přechodu na nový letový plán věnují.

Základ tvoří Doplněk 2B předpisu L4444
http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-4444/data/effective/Dopl3B.pdf

Další informace k němu dodává AIC A 6/12
http://lis.rlp.cz/ais_data/aic/data/a_2012-006.pdf

Velmi doporučuji přehledný a povedený e-learningový modul Eurocontrolu (angl.)
http://contentzone.eurocontrol.int/FPL/default.aspx?mode=courselink

A i americký Jeppesen zpracoval pěkný přehled změn (angl.)
http://ww1.jeppesen.com/documents/aviation/general/2012-icao-summary-jeppesen.pdf

Na internetu najdete samozřejmě i další materiály, výše jsem pouze vybral ty nutné a ty podle mého názoru povedené a inteligentně zpracované. Máte-li však k dispozici jiné a lepší materiály, podělte se o ně, stejně jako o další připomínky a náměty k článku, v diskusi.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář