Kurz angličtiny IR proběhne od 19. ledna do 23. března v Praze

29.12.2012

Kurz letecké angličtiny pořádaný leteckou školou Flying Academy obsahuje 50 vyučovacích hodin po dobu deseti týdnů. Kurz bude probíhat od 19. ledna do 23. března 2013, a to každou sobotu od 9 do 14 hodin v Praze-Letňanech.

Na konci kurzu úspěšní uchazeči získají certifikát letecké angličtiny. K jeho obdržení je třeba 80% docházka a 2krát úspěšné (min. 75 % správných odpovědí) zvládnutí závěrečného testu. V rámci kurzu budou mít uchazeči možnost on-line přístupů a možnost kontaktů s lektory pomocí e-mailu.

Obsah kurzu letecké angličtiny:

  • letecká konverzace
  • slovní zásoba
  • gramatika
  • odborná letecká angličtina
  • letecká frazeologie
  • letecké zkratky
  • NOTAMy
  • překlad manuálu Cessna 152
  • simulace a náslech letecké komunikace

Cílem kurzu letecké angličtiny je úspěšně absolvovat zkoušky na ÚCL. Uchazeči budou vedeni tak, aby vyhověli požadavkům stanoveným předpisem JAR-FCL 1.

Prokázání znalostí anglického jazyka z oblastí vztahujících se k plánování letu se považuje za splněné, pokud kurz teorie IR nebo ATPL (licence dopravního pilota) byl veden v anglickém jazyce, nebo pokud teoretická zkouška na ÚCL pro IR nebo ATPL byla úspěšně složena v anglickém jazyce.

Dále musí uchazeč prokázat znalost anglického jazyka v oblasti komunikace, tzn. být schopen komunikovat s ostatními členy posádky v anglickém jazyce v průběhu všech fází letu, včetně letové přípravy.

Prokázání znalostí z oblasti komunikace se považuje za splněné, pokud zájemce absolvoval kurz MCC (součinnost vícečlenné posádky) vedený v anglickém jazyce a je držitel osvědčení o ukončení tohoto kurzu, nebo pokud složil zkoušku na vícepilotních letadlech (letouny a vrtulníky, které mají uvedeny v letové příručce minimální posádku dvou pilotů a případně další členy letové posádky – navigátor, palubní inženýr), během které probíhala radiotelefonní komunikace a komunikace s ostatními členy posádky v anglickém jazyce.

Pokud nebyla znalost anglického jazyka v daných oblastech splněna shora uvedenými způsoby, je nutné podstoupit zkoušku angličtiny na ÚCL. Nicméně před touto zkouškou je nutné projít teoretickým školením angličtiny v některé letecké škole.

Časový harmonogram:

Datum Obsah Lektor
19. ledna

Zahájení, úvodní test úrovně znalostí
Gramatika/konverzace
Základní popis letadla a systémů

Moravčík
26. ledna

Opakování minulé lekce
Gramatika/konverzace
Letová příručka - překlad/četba

Polanecká
2. února

Opakování minulé lekce
Gramatika/konverzace
Provedení letu dle IR - předletová kontrola, postupy odletu, letu po trati
Postupy příletu, occurence reporting

Moravčík
9. února

Opakování minulé lekce`
Gramatika/konverzace
Letiště - rozbor AIPu, SID/STAR mapy
Frazeologie IFR

Polanecká
16. února

Průběžný test + review
Frazeologie IFR, poslech ATC live

Moravčík
23. února

Gramatika/konverzace
Zkratky a kódy, NOTAM, METAR, TAF (praktické příklady, dekódování)
Frazeologie IFR

Moravčík
2. března

Frazeologie, poslech ATC Live

Polanecká
9. března

Frazeologie, poslech ATC Live

Moravčík
16. března

Frazeologie, poslech ATC Live

Polanecká
23. března

Opakování, závěrečné testy

Moravčík

Pro více informací a přihlášení na školení kontaktujte prosím:
Antonín Grmela
tel: (+420) 731 653 867
email: grmela@euro-pilot.com

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář