Následkem zabránění srážky s parašutistou byla ztráta rychlosti

28.01.2005

Následkem zabránění srážky s parašutistou byla ztráta rychlosti
Následkem zabránění srážky s parašutistou byla ztráta rychlosti (Zdroj: Aeroweb.cz)
Velitel letadla měl za úkol provést z letiště Hodkovice instruktorský let s žákem po plánované trati Hodkovice – Vrchlabí – Kolín – Zásmuky – Točná – Králův Dvůr – Sazená – Česká Lípa – Hodkovice s mezipřistáním na uvedených letištích. Kromě obou členů posádky byl na palubě letounu přítomen jeden cestující. Při příletu do prostoru letiště Kolín navázala posádka spojení s dispečerem AFIS, od kterého získala informace o používání dráhy 21 s okruhem doleva. Protože radio-korespondence byla v dané situaci podle výpovědi pilota instruktora částečně rušená a pro posádku méně srozumitelná, ohlásil instruktor svou polohu ve 3. zatáčce.Od dispečera AFIS obdržel informaci o právě probíhajícím výsadku parašutistů na letišti a volné dráze 21 s ohledem na tento výsadek.

Po 4. zatáčce posádka sledovala přistávající 3 parašutisty na plochu letiště a pokračovala v přistávacím manévru. V závěrečné fázi přistání, kdy se letoun nacházel cca 3 až 5 metrů nad zemí, se před ním objevil jeden z přistávajících parašutistů. Ve snaze vyhnout se jisté kolizi zasáhl instruktor do řízení a s letounem se snažil „přeskočit" zjištěnou překážku a opakovat let po okruhu. Přetažený letoun po ztrátě rychlosti s nastavenou plnou přípustí motoru dopadl na podvozek a po od-skočení pokračoval v letu. Poté instruktor zjistil, že není možné manipulovat pákou přípusti motoru. Tuto situaci oznámil dispečerovi AFIS, dokončil let po okruhu a rozpočet na přistání s přistáním upravoval pomocí vypínání zapalování.

Rozbor

  • Pilot instruktor měl pro let odpovídající kvalifikaci a platné osvědčení o zdravotní způsobilosti.
  • Při výcvikovém letu byl na palubě letounu přítomen cestující.
  • Při příletu k letišti byla posádka letounu informována dispečerem AFIS o volné dráze 21 na přistání a současném provádění výsadků parašutistů.
  • Letoun byl ošetřován podle platných norem a před letem byl bez závad.
  • V prostoru dráhy 21 byly v okamžiku přistávání letounu překážky, které měly negativní vliv na bezpečnost přistávajícího letounu.
  • Počasí pro let vyhovovalo, nemělo na vznik nehody vliv.

Závěry

Velitel letadla nesprávně vyhodnotil probíhající parašutistický provoz na letišti a nesprávně se rozhodl v souladu s ust.3.2.5.1a) předpisu L2 Pravidla létání pokračovat v přistávání na dráhu omezenou překážkami.

Příčina letecké nehody:

Hlavní příčinou bylo nesprávné rozhodnutí velitele letadla pokračovat v přistávacím manévru při výskytu překážek v prostoru dráhy 21.

Datum : 16. srpna 2003  UTC : 1400
Místo : LKKO  
Typ letounu : Z-43

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody letounů


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář