Quo vadis, AFIS?

25.04.2013 15 příspěvků

Báli jste se, že pod tíhou evropské legislativy zanikne AFIS na vašem neřízeném letišti a vy tu nebudete smět létat a cvičit nové piloty? Český Úřad pro civilní letectví nyní přišel s „řešením“.

Quo vadis, AFIS?
Quo vadis, AFIS? (Zdroj: Aeroweb.cz)

Abych hned úvodem někoho nedopatřením neurazil, pojďme si říci, že ono řešení, které jsem dal v úvodu záměrně do uvozovek, neboť mi přijde skutečně husarské, je beztak velkým kusem práce. Aby bylo fungování stanovišť AFIS v České republice naplno v souladu s představami Evropské unie, bylo třeba vynaložit hodně sil jak ze strany Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), tak Ministerstva dopravy a v neposlední řadě i provozovatelů letišť. A když se to vezme kolem a kolem, vyřešili jsme to sice po svém, ale asi pro dobro většiny.

Jak vyhovět EU po česku

Pokud vůbec netušíte, o čem je řeč, zasloužíte si alespoň stručné vysvětlení docela komplikované situace. Evropská unie v říjnu roku 2011 vydala Nařízení č. 1035/2011, které stanovilo požadavky na letové provozní služby (ATS) – tedy jak služby řízení letového provozu (ATC), tak letové informační služby (AFIS). Tyto požadavky zahrnují např. zavedení systému a řízení kvality a další nároky, které však pro drtivou většinu provozovatelů letišť v ČR představují nemalou ekonomickou, personální a administrativní zátěž. Podle našeho tehdejšího zjištění se zdálo být jasné, že by v souladu s touto legislativní změnou řada stanovišť AFIS na méně frekventovaných a hůře vybavených aerodromech zanikla.

Jistě, po prvním přečtení si možná řada pilotů řekne, že když už tedy bude na frekvenci AFISák, bude alespoň (v ideálním případě) ztělesněním kvality, a když tam žádný AFIS nebude, nevznikne alespoň jeho přičiněním ještě větší zmatek, jako to občas asi každý pilot zažil. Stačí si však vzít do ruky předpis L 2 o pravidlech létání, aby člověku došla i ta druhá věc. Jak tady teď bude bez AFISu legálně probíhat letový výcvik? Jak tady legálně přistanu v noci? A tak dále… Bylo jasné, že situace se musí řešit na globální úrovni.

Čímž se vracíme opět do současnosti, přesněji řečeno o několik málo dní zpět, kdy ÚCL na svých webových stránkách zveřejnil navrhovanou změnu předpisu L 11 o poskytování letových provozních služeb. Zcela jistě nejvýznamnější novinkou je Dodatek S k předpisu L 11, který na neřízených letištích umožní poskytovat tzv. informace v omezeném rozsahu, nikoliv však služby AFIS. Vznikne tedy de facto nový institut, který je předpisově sice až na výjimky zcela totožný s dnešními službami AFIS, avšak jiným pojmenováním se vymaní z přísných požadavků evropského nařízení a bude moci prakticky nadále fungovat jako doposud.

Šance pro piloty v důchodu

A jak to bude vypadat v praxi? V zásadě velmi jednoduše. Naplánujete si let na letiště Horní Dolní a letíte. 3 námořní míle (5,5 kilometru) před letištěm narazíte na hranici letištní provozní zóny – ATZ. Před vstupem se proto ohlásíte: „Horní Dolní Radio, OK-COK, Cessna 172 za VFR atd…“ Jaké Radio? Copak jsme na ploše pro ultralighty? Omyl, Dodatek S zavádí tuto volačku typickou pro SLZ plochy i na letištích bez služeb AFIS. „OK-COK, Horní Dolní Radio, dráha v užívání 18, okruhy levé, vítr 160° 8 knotů, QNH 1015, na okruhu jeden Zlín 126 momentálně v poloze po větru.“ Že jste právě dostali informaci letových a provozních služeb typu AFIS? Nikoliv, dostali jste „pouze“ informace v omezeném rozsahu…

Věřím, že většina čtenářů modelovou situaci pro dokreslení nového Dodatku S předpisu L 11 pochopila. Dodatek S, který specifikuje provoz na letištích bez služby AFIS, je v podstatě zkopírovaný Dodatek N téhož předpisu, který popisuje právě fungování letišť se službou AFIS. Jejich rozdíly jsou skutečně kosmetické a až na zmíněný volací znak Radio namísto Info a několik dílčích povinností, například při hlášení nehod a incidentů, se oba druhy poskytování služeb příliš neliší. Za zmínku ale určitě stojí, že zatímco AFISákem může být pouze současný držitel příslušného průkazu dispečera AFIS, poskytovatelem informací podle Dodatku S může být „současný nebo minulý držitel průkazu pilota nebo dispečera AFIS“. Vysloužilí letci tak mají rázem nové pracovní příležitosti.

Díky novému Dodatku S se tak nemusí bát provozovatelé letišť, kteří si zajištění plnohodnotných služeb AFIS s nejrůznějšími certifikáty kvality a dalšími požadavky podle nových regulí EU zkrátka nemohou dovolit. Tento dodatek umožní na těchto plochách nadále provádět letový výcvik, noční létání a provozovat další služby pilotům, aniž by byla dotčena letová bezpečnost a nedocházelo přitom k rozporu s unijním i českým právem. To je ostatně důvod, proč ke změně předpisu dochází až nyní, neboť teprve v prosinci loňského roku ministerstvo dopravy připravilo novelu příslušné vyhlášky, která zákonně upravuje poskytování služeb ATS v České republice.

Hovory musí být zaznamenány

Aby byla naše zpravodajská informace kompletní, dodejme, že navrhovaná změna předpisu s sebou přináší také dílčí novelizaci již zmíněného Dodatku N, který upravuje fungování služeb AFIS.

Ačkoliv většinou nejde o změny nijak zásadní, vyjmenujme přesto alespoň ty, které by nám neměly uniknout:

  • „Pro letiště, kde je poskytována služba AFIS, může být publikován postup nepřesného přístrojového přiblížení.“ – právě tato větička přibyla do odstavce 1.2.3. V praxi by tak mohl být umožněn provoz IFR i na neřízených letištích. Podle dostupných informací se vedou podobné úvahy například ve Španělsku, ovšem s trochu jiným účelem. Zde se v rámci úsporných opatření uvažuje o nahrazení služeb ATC na některých méně frekventovaných letištích službami AFIS a tedy „degradaci“ řízených letišť na neřízená letiště, avšak při zachování úrovně a bezpečnosti provozu, včetně obchodní letecké dopravy. Ačkoliv pro to Španělé zatím nenašli dostatečnou podporu, takové úsporné řešení jak pro stát provozovatele, tak pro jednotlivé místní operátory, by údajně přivítal například šéf Ryanairu Michael O’Leary. Což už asi nikoho nepřekvapí.
  • Nově také přibyla věta, že dispečer AFIS smí „vydávat pokyny osobám účastnícím se letištního provozu na letišti, jako jsou signalista, startér, časoměřič, obsluha navijáku, řídící seskoků, dozorčí doskokové plochy atd“. Podle předpisu jsou tyto osoby povinny se vydanými pokyny řídit. Nezapomeňte proto svého dvorního časoměřiče na tuto změnu upozornit!
  • Dispečer AFIS musí být držitelem všeobecného průkazu radiotelefonisty.
  • Povinným vybavením stanoviště AFIS nově nebude pouze radiostanice, ale hlavní i záložní radiostanice. AFIS by měl mít nově také po ruce „elektronické zařízení s přístupem k mimoletištním meteorologickým a jiným informacím, včetně elektronické pošty“.
  • Zatímco dosud veškeré radiotelefonní a telefonní hovory vedené z prostředků používaných pro poskytování služeb AFIS "by měly" být zaznamenávány, nově tyto hovory musí být zaznamenávány.

Žerty stranou

ÚCL také na svých stránkách uveřejnil výstup ze semináře na téma poskytování služeb AFIS, který se konal 18. dubna na letišti v Hradci Králové. Celý dokument najdete ZDE! Nejpodstatnější informací, která z něj plyne, je zamýšlené datum účinnosti nového předpisu stanovené na 27. června 2013. Tímto termínem začíná 60denní lhůta, během které se budou muset provozovatelé letišť závazně rozhodnout, zdali budou na svém letišti nadále poskytovat služby AFIS a přijmou s tím spojené technické, personální a administrativní povinnosti, nebo zdali budou na svých aerodromech poskytovat pouze informace v omezeném rozsahu podle Dodatku S předpisu L 11.

Je mi celkem jasné, že se opět strhne tvrdý souboj mezi příznivci nového Dodatku S, kteří budou vděčni za vynaloženou energii ÚCL a legislativců z řad ministerstva, a odpůrci, kteří toto řešení budou považovat za jakési obcházení Evropy a s certifikátem kvality v ruce budou ukazovat na ta „zaostalá neAFISácká“ letiště, která nejsou schopna vyrovnat se s evropskými požadavky a nezaslouží si žádnou pozornost.

Ačkoliv jsem sám po většinu článku neskrýval určitou dávku sarkasmu, jsem nakonec osobně za tuto změnu rád. Umožní totiž nadále provozovat výcviky řadě dobrých škol a aeroklubů, jejichž letiště akorát není příliš v kurzu a jeho provozovatel zkrátka nemá dostatek prostředků na splnění nových požadavků na AFIS. Stejně tak budou moci nadále fungovat školy sídlící tam, kde je komunikace s provozovatelem letiště problematická – a těchto případů také pár najdeme.

Máte-li na věc názor jiný, určitě zanechte svůj vzkaz v diskusi. Jen doufám, že bude nanejvýš konstruktivní. A pokud jste zcela proti této změně a myslíte si, že by k něčemu takovému vůbec nemělo dojít, zapojte se do připomínkového řízení k této změně, které potrvá až do 10. května. Instrukce a vše potřebné najdete na stránkách ÚCL ZDE!

Návrh změny předpisu L 11 v úplném znění najdete ZDE!

Současný předpis L 11 včetně Dodatků najdete ZDE!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Letiště bez AFIS

25.04.2013 v 0:15 Jakub Velička

Obcházení evropské legislativy to sice je, nicméně subjektivně mi to přijde jako elegantní řešení vzniklé situace. Ono by se totiž nejspíš na ta letiště, která nový standard nebudou schopna splnit, lítalo dál, jenom - bez jakékoliv služby AFIS - méně bezpečně. Každý bude mít možnost volby, buď může létat na letištích s AFIS dle nového standardu, nebo využije "méně vybavená" letiště se supportem v podobě informací v omezeném rozsahu (lepší nějaké informace, než žádné :)).

Odpovědět

Změna k lepšímu

25.04.2013 v 13:30 RV

Tohle je rozhodně změna k lepšímu. AFIS bude skutečně AFIS tak, jak má být, ne jak bylo v minulosti zvykem (kde byla často služba vykonávána jedinci bez zájmu, mnohdy z nutnosti, bez pořádného přehledu o situaci, s icomem na opasku zpoza hangáru při sekání trávy). Umožnění přístrojového přiblížení na neřízených letištích se službou AFIS je to, co nám tu - ve srovnání se světem - taky léta chybělo. Tzn. bude-li to mít za následek radikální zmenšení počtu letišť se stanovištěm AFIS (klidně jen několik v republice s větším provozem), kde se ale dočkáme služeb na úrovni, a zbytek bude RADIO, kde bude mít letec hned jasno, že primárně to zůstává na něm, považuji to za změnu k lepšímu.

Odpovědět

AFIS...

25.04.2013 v 22:05 Tomáš

se zřejmě zapomnělo podotknout, že tam kde bude služba AFIS se všemi "vymoženostmi" vymyšlené v EU se zřejmě i zvedne cena přistávacího poplatku. Z poplatků sice nikdo nezbohatl a ani neschudl (mám na mysli neřízené letiště a ne výpalné na Ruzyni), ale provozovatel určitě bude chtít alespoň část nákladů zpět, což je legální, normální a přirozené. Takže Brusel myslí, my platíme :-)

Odpovědět

Afis

26.04.2013 v 1:15 RadkaII

Je to tak aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Teď si ještě značit kde je "info" a kde "Radio"... .. Zajímavé, že to, co nikdy nepřinášelo problémy pánům v EU vadí a přitom jim nevadí velice snadná záměna "info" a Information".Při svých toulkách po Evropě jsem se s tím setkala mnohokráte.

Odpovědět

omezene sluzby na letisti v CTR

26.04.2013 v 8:40 Jirka

Vite nekdo jak se tato zmena bude prakticky aplikovat na letiste ktere castecne nebo zcela zasahuji svou ATZ do CTR ?

Odpovědět

RE: omezene sluzby na letisti v CTR

26.04.2013 v 11:48 pvac

Bude mit letiste bez AFIS vůbec ATZ?

Odpovědět

RE: RE: omezene sluzby na letisti v CTR

26.04.2013 v 11:55 Adam Zuska

Ano, podle nového předpisu bude ATZ kolem letiště bez AFISu publikována.

Odpovědět

neAFIS letiště

26.04.2013 v 20:46 Martin

Ahoj , bude možné na neAFIS letišti provozovat třeba aerovleky , fotolety , a jiné letecké práce ? Díky za odpověd .

Odpovědět

info nebo radio

27.04.2013 v 0:05 Richard

Tak to jsem docela zvědav, jak se budu u těch letišť hlásit. Napřed zkusím info, když se nikdo neozve tak radio, pak se taky nikdo neozve, tak stejně budu vysílat naslepo, jako v 80% případů, ale komu pak vlastně, anebo mi na info odpoví radio? Slabší kusy nakonec raději nebudou vysílat vůbec a vletěj do ATZ na hulváta a nikdo nebude vědět co tam chtějí dělat.

Odpovědět

Kontroverze

27.04.2013 v 3:09 Z.V.

Myslím, že UCL patří velký dík za alespoň snahu o udržení stávajícího stavu. Ale všichni asi tak trochu tušíme, že i ten stávající stav vychází spíše z dob dávno minulých, kdy se svazarmovci scházeli na letišti o víkendu v 7 ráno, rozdělili si rozkazy k letu, rozpečetili zapečetěný hangár a ukojili svoji touhu organizovaně si zalétat. Pro úřady je důležité, že na pracovišti AFIS, RADIO, nebo jak tomu budeme říkat máme sešitek, tabulky, směrnice, meteostanici a přesný čas. Vše řádně certifikované a obsazení pracoviště řádně dokumentované. 15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 - 1500 a to ještě jen občas a za hezkého počasí. Ale pro mě ve vzduchu má mnohem větší cenu informace od poflakujícího se pilota, který mi řekne bacha na dráze je prase a před tebou je neznámé éro bez rádia, než certifikované pracoviště AFIS zamknuté na padesát západů. Já osobně bych preferoval spíše nějakou legální formu poskytování informací bez zcela zbytečného a hlavně kontroverzního vyžadování byrokratických nesmyslů. Ty nejpodstatnější a nejcennější informace o provozu mi totiž může poskytnout kdokoliv na letišti s ruční radiostanicí a nepotřebuje k tomu žádné další vybavení. Koneckonců rozhodnutí a odpovědnost je v konečném důsledku jen a jen na pilotovi. Na závěr jedna rada pro UCL. Pokud umístíme pracoviště AFIS na palubu letadla tak uděláme z letecké radiostanice stanici letadlovou. Tím obejdeme potřebu vlastnit vyšší formu té bezcenné kartičky, která je vhodná leda tak jako nouzová škrabka na led. :-)

Odpovědět

průkazy

28.04.2013 v 11:40 K

Ať to čtu, jak to čtu (výstup ze semináře), tak mi přijde, že i obsluha stanice RADIO bude muset mít všeobecný průkaz...

Odpovědět

RE: průkazy

30.04.2013 v 15:52 Maski

Ano, to čtete dobře. Průkaz AFIS pro poskytování na RADIO (neAFIS) letišti nebude třeba, zato bude vyžadován všeobecný průkaz radiofonisty.

Odpovědět

RE: RE: průkazy

30.04.2013 v 20:23 Olda

Poučte neznalého, je pro požadavek všeobecného průkazu nějaký skutečný důvod?

Odpovědět

RE: RE: RE: průkazy

01.05.2013 v 11:54 K

Je to vše v tom materiálu ze semináře. Takový je momentálně zákon. Pokud budou na letišti poskytovány informace s volačkou RADIO, tak obsluha stanice musí i tak mít všeobecný průkaz. RADIO má snížené požadavky na technické vybavení (záložní stanice,...). Vše to tam je popsané.

Odpovědět

RE: RE: RE: průkazy

01.05.2013 v 17:10 Adam Zuska

Oldo, těžko říct, co si představujete pod pojmem "skutečný důvod". Stojí to tak v novém předpisu a zakládá se to na stanovisku Českého telekomunikačního úřadu (viz text ze semináře v článku, str. 12). A ČTÚ vám na dotaz jistě odvětí, že obsluhovat pozemní radiostanici smí pouze kvalifikovaný pracovník, dostatečně technicky a frazeologicky vybavený, což ČTÚ ústně prověřuje pouze při zkouškách na všeobecný průkaz radiotelefonisty. "Skutečné důvody" bych v tom asi nehledal... Nicméně od toho je myslím připomínkové řízení, takže pokud to vám či komukoliv jinému opravdu leží v žaludku, tak neváhejte a připomínkujte.

Odpovědět

Přidat komentář