Dnes je 16. července 2019

5:11 21:05

Databáze letišť ČR a SR pro tablety a telefony Apple

29. 5. 2013 31 příspěvků

Aplikace Databáze letišť je na AppStore k dispozici již více než dva měsíce a v současné verzi se již podařilo odladit většinu porodních nemocí. Popišme si, jak nová aplikaci pro létání v Čechách a na Slovensku funguje a v čem může být přínosem.

Tablety a chytré mobilní telefony se pomalu stávají nedílnou součástí našich životů. Techničtí nadšenci z našeho okolí jsou jimi vybaveni již delší dobu a nyní i my technologicky usedlejší začínáme pokukovat, proč je již tolik lidí v našem okolí má a jestli by se nám tedy nehodili také. Nejinak je tomu v našem úzce specializovaném leteckém oboru. Osobně jsem si tablet pořídil čistě ze zvědavosti a s přesvědčením, že je to hračka, která mi k ničemu nebude. Po nějaké době jeho již téměř každodenního používání musím přiznat, že je to užitečný pomocník.

Raději tablet nežli telefon

V tomto článku se zaměřím především na tablety, jelikož si myslím, že na palubě letadla a při předletové přípravě jsou výrazně použitelnější tablety nežli telefony. Hlavním a zároveň jediným důvodem je velikost displeje. Po stránce výkonu a poskytovaných služeb se tablety a telefony příliš neliší, a proto všechny níže popisované funkce aplikace najdete ve verzi pro telefon iPhone stejně jako ve verzi pro tablet iPad. Uživatelské rozhraní naší aplikace je navrženo pro telefon a tablet odděleně, s ohledem na omezené možnosti ovládání na malém displeji telefonu.

Jěště se cítím povinován upozornit příznivce zeleného panáčka Androida, že níže popisovaná aplikace pracuje pouze na přístrojích od ovocnářské společnosti Apple. Po naléhání příznivců Androidu jsme se rozhodli, že zkusíme připravit také jednoduchou aplikaci na jejich oblíbené platformě. Bude to však spíše prohlížečka elektronické Databáze letišť, která nebude postavena na mapové navigační platformě. Avšak zatím jsme s Androidem úplně na začátku, tak nám to chvíli potrvá.

Kouzlo digitální kartografie

Celá aplikace Databáze letišť (současná verze 1.2) je navržena jako pohyblivá mapa spojená s vestavěnou GPS. A právě nové letecké mapy a podrobné a aktuální informace z Databáze letišť jsou srdcem nové aplikace. Podrobné letecké mapy jsem pro letošní rok připravil zcela nově pro Databázi letišť Profi a zároveň také pro Leteckou amatérskou asociaci. Přímo v aplikaci najdete digitální leteckou mapu odpovídající měřítku 1 : 500 000 a 1 : 200 000.

Všechny letecké údaje v mapách vycházejí z plně digitálních dat a jsou zpracovány pro Českou i Slovenskou republiku. Jejich výhodou je bezkonkurenční přesnost a ve spojení s velmi kvalitním topopodkladem od společnosti PLANstudio jsou perfektní pro leteckou navigaci. Další důležitou věcí je, že všechny letecké mapy máte staženy ve svém přístroji (off-line v paměti přístroje), a to až do nejpodrobnějších detailů – tak za letu nepotřebujete připojení k internetu.

Přehledné uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka aplikace je tvořena leteckou mapou a je přehledně rozdělena na horní ovládací lištu a spodní stavový řádek. Pro zobrazení detailů o jednotlivých leteckých objektech – především letištích, ale také všech radionavigačních zařízeních, vstupních a význačných bodech, překážkách a podobně – slouží infookno, které se otevírá podle otočení přístroje buď vedle mapy nebo pod/nad mapou. Infookno má svůj vlastní stavový řádek s aktuálními navigačními údaji vztahujícími se k zobrazovanému bodu.

Ovládací lišta obsahuje několik tlačítek pro nastavení zobrazených informací. Tlačítka mají explicitně černou barvu a je-li tlačítko obarvené modře, znamená to, že je daná funkce aktivována (tlačítko ve stavu zapnuto). Zde je detailní popis tlačítek a jejich funkcí. Tlačítko se symbolem lupy otevře infookno (je-li zavřené), pokud je infookno již otevřené, tak otevře okno vyhledávání leteckých bodových objektů. Tlačítko s nápisem MAP nastavuje druh zobrazené mapy. Po kliknutí se otevře nabídka druhů map obsahující leteckou mapu, standardní (on-line mapa Apple/Google), satelitní nebo hybridní. Pokud nastavíte leteckou mapu, bude se její měřítko plynule automaticky měnit s aktuální úrovní zoomu displeje.

Další dvě tlačítka jsou pro zobrazení leteckých informací. AS (jako AirSpace) zobrazuje vektorové informace o vzdušném prostoru. Ty využijete především, když si nepřejete zobrazit podrobné letecké mapy a nebo jste-li mimo rozsah úrovně zoomu, ve které jsou letecké mapy obsaženy. Pokud totiž zvětšíte zoom příliš a nebo naopak zobrazíte větší část celé České či Slovenské republiky, dostanou se letecké mapy mimo použitelný zoom level a nezobrazí se. Je to z prostého důvodu, například mapu 1 : 500 000, která je ve svém měřítku originálně vytištěna na papíře formátu 100 x 70 cm, nemůžete zmenšit tak, aby se celá vešla na obrazovku širokou pouhých 20 cm a přitom byla ještě čitelná. Při běžném provozu aplikace doporučuji mít tlačítko AS vypnuté a zapnout jej pouze tehdy, když si chcete zkontrolovat lineární informace o leteckých prostorech. Zobrazení vektorové vrstvy je také dost náročné na výkon tabletu a běh aplikace trochu zpomaluje.

Tlačítko WPT (jako Waypoints) zapíná a vypíná zobrazení leteckých bodových objektů. Pokud chcete získat detailní informace o jednotlivých objektech – například letištích – je nezbytné, aby toto tlačítko bylo zapnuté (bylo obarveno modře). Všechny objekty jsou sice zobrazeny v letecké mapě, ale to je pouze obrázek na pozadí displeje. Pokud chcete mít možnost na jednotlivé objekty kliknout na displeji, musíte si zapnout tlačítko WPT, jinak nemáte nač kliknout a žádné informace se vám nezobrazí.

Aktuální meteoinformace

Další dvě tlačítka slouží pro zobrazení aktuálních meteorologických informací přímo ve vaší letecké mapě s vaší aktuální polohou a tratí letu. Tlačítko MET zobrazí meteorologické stanice ikonou větrného pytle zobrazujícího aktuální směr a sílu větru. Po kliknutí na ikonu stanice se otevře infookno s podrobnými meteoinformacemi z dané stanice. Tlačítko RAD zobrazí výnos z meteoradaru. Všechna meteorologická data jsou čerpána přímo ze serveru ČHMÚ a pokud máte tablet s mobilním připojením k internetu, můžete si je aktualizovat kdykoliv během letu. Pro eventuální vyhýbání se špatnému počasí je to užitečný nástroj.

Poslední tlačítko v řadě je TRK (jako Track) a zapíná/vypíná zobrazení vámi aktuálně proletěné trati. Následují tlačítka přímého nastavení zoomu mapy (označená 250/50/15/3) a tlačítka nastavení aplikace. Tlačítko i otevírá informace o programu a stahování map/dat. Tlačítko zaměřovač je standardním tlačítkem zařízení od Apple a nastavuje centrování a udržování mapy na vaší aktuální poloze a dalším stiskem otáčení mapy směrem vašeho aktuálního pohybu (podle vestavěného kompasu tabletu). Ozubené kolečko otevírá podrobné nastavení předvoleb aplikace.

Detailní informace

Detailní informace o leteckých bodových objektech naleznete v infookně. Aplikace obsahuje všechny dostupné podrobné informace. U každého letiště a UL plochy najdete navíc kromě leteckých informací a plánku každého letiště/plochy také kompletní kontakty a všechny detaily z Databáze letišť včetně PDF listu z Databáze letišť Profi. Toto PDF zobrazíte jednoduše kliknutím na ikonu DL Profi v pravém dolním rohu infookna. Ve stavovém řádku v dolní části infookna naleznete aktuální navigační informace pro zobrazený letecký objekt z vaší současné polohy. Jedná se o vzdálenost a kurz do zobrazeného objektu a také je zobrazen čas potřebný k dosažení objektu vaší aktuální rychlostí. V záhlaví infookna je tlačítko WPTS pro vyhledávání objektů, možnost listování v již vyhledávaných objektech (šipky dopředu a dozadu) a možnost vycentrovat mapu na zobrazený objekt (zaměřovač). Tlačítkem DCT (jako Direct) spustíte navigaci do zobrazeného objektu a tlačítko X zavře infookno.

Jaký iPad/iPhone se pro aplikaci hodí?

Tablet iPad
Základním kritériem je velikost tabletu – zdali zvolit klasický iPad nebo iPad mini. Doporučuji každému vyzkoušet si oba modely vedle sebe v nějakém obchodě, jaká velikost vyhovuje. Pro použití na palubě letadla je mini verze perfektní, lépe se vejde jak na nákoleník, tak na berany, obzvláště v kabině menšího letadla. Nevýhodou je však znatelně menší displej, který má sice stejné rozlišení (počet bodů - pixelů), takže se tam vejde stejné množství informací jako na klasický iPad, ale všechno je o něco menší. Obzvláště písmenka jsou menší, a to nemusí každému vyhovovat. Nevýhodou klasického iPadu s větším diplejem jsou zase větší rozměry a také hmotnost.

Po stránce výkonu a výdrže na baterku jsou všechny nabízené přístroje vcelku vyrovnané. Retina displej je pěkný, ale v žádném případě není pro aplikaci nezbytný. Pro běh aplikace je nezbytná verze operačního systému 5.0.1 a vyšší (v dnešní době se nová zařízení prodávají s verzí 6, takže vám aplikace bude bezproblémově fungovat na všech nových modelech). Jediný model, který bych již asi nedoporučoval dnes kupovat, je původní iPad 1, který měl nižší výpočetní výkon a dnešní aplikace na něm neběží zcela korektně. Pokud vám však někdo nabídne ke koupi starší iPad 2, bude vám pro potřeby aplikace perfektně vyhovovat (sám jej také vlastním a je plně vyhovující).

Posledním kritériem je vybavení přístroje pamětí a konektivitou. Aplikace potřebuje pro svá data cca 1 GB prostoru, a tak vám i základní velikost paměti 16 GB bude zcela postačovat. Zda zvolit verzi s WiFi nebo WiFi+Cellular (s možností připojení k mobilní datové síti) záleží na vašich požadavcích. Důležité však je, a to se nikde moc nepíše, že modul cellular je společný s modulem GPS. Pokud si tedy koupíte pouze verzi WiFi, budete si muset dokoupit ještě externí GPS a tu připojovat přes Bluetooth (a také ji samostatně napájet či nabíjet baterie). Pro někoho může být nevýhodou verze Cellular nutnost zakoupit další telefonní kartu a platit za připojení k internetu. Kartu však kupovat nemusíte, pokud data nepotřebujete využívat a GPS vám bude také fungovat i bez datové karty. Ovšem pokud nemáte verzi Cellular, tak GPS modul v přístroji vůbec zabudovaný není. Navíc v dnešní době již většina operátorů nabízí datové karty navíc k telefonním za velmi přijatelné ceny. Velkou výhodou vám bude možnost stahovat on-line počasí na palubě za letu a také třeba přístup na internet kdekoliv po přistání, aniž byste se museli doprošovat o heslo do letištní WiFi.

Osobně doporučuji investovat trochu více peněz na začátku do verze WiFi+Cellular, práce s přístrojem je příjemnější a jeho možnosti jsou mnohem širší. Jedinou stinnou stránkou, kterou je dobré také zmínit, je občasný špatný příjem vestavěné GPS v hornoplošných letadlech, kde pilot sedí více vzadu pod křídlem. Já jsem tento problém příliš nepozoroval, ale někteří piloti měli problém třeba v Cessně 172. Většinou pomůže přístroj posunout blíže k přednímu okénku letadla, nebo pokud máte vlastní letadlo, zakoupit si a napevno zabudovat třeba zmíněnou Bluetooth GPS (externí GPS můžete samozřejmě připojit i k verzi Cellular s vestavěnou GPS – v menu si pak vyberete, jakou GPS chcete používat). V dnešní době je již mnoho takovýchto zařízení, které se dají dokonce připojit na ostatní čidla letadla a zobrazují na vašem iPadu kompletní letové údaje.

Telefon iPhone
Zde je volba mnohem jednodušší, iPhone je pouze jeden a jediná volba je velikost paměti. Zde platí to samé co pro iPad – plně postačuje základní velikost 16 GB. iPhony jsou vybaveny GPS modulem všechny. Ze starších přístrojů je aplikaci možno provozovat na iPhone 3GS, 4 a 4S, pouze mějte na paměti nezbytnost operačního systému 5.0.1 a novějšího. Na iPhone 4/4S aplikace funguje perfektně, iPhone 3GS má již nižší výkon, ale stále na něm aplikaci provozovat lze. Aplikaci lze také provozovat na iPod touch třetí generace a novějších.
Základní navigace

Po stisknutí tlačítka DCT v infookně se aktivuje jednoduchá navigace do daného bodu. V mapě se z vaší aktuální polohy objeví navigační čára a ve stavovém okně pod mapou se zobrazí navigační údaje. Navigaci zrušíte opětovným stiskem tlačítka DCT. V současné době není možno do trati přidávat další body či trať editovat nebo uložit. Je možná pouze navigace přímo k bodu. Editor tratí připravujeme zatím výhledově do některé z dalších verzí aplikace. Stejně tak prošlou trať TRK není možné ukládat a stahovat, ale pouze ji jednorázově smazat, aby se začala zobrazovat znovu od poslední polohy. Příjemnou funkcí navigace je také možnost zapnout projekci vaší polohy daným kurzem a rychlostí letu. Zobrazuje se vaše poloha za 3 a 5 minut letu, projekci zapnete v nastavení (ozubené kolečko).

Stažení aplikace

Aby si mohl každý zájemce aplikaci dle libosti vyzkoušet, je na AppStoru ke stažení zcela zdarma. A v této free verzi vám poskytne i základní navigační služby. Obsahuje vektorový AirSpace a všechny letecké objekty. Avšak u leteckých objektů naleznete pouze základní informaci – například u letišť je to název, ICAO kód a základní frekvence. Letecké mapy neobsahuje vůbec. Mezi letišti Praha Kbely a Benešov naleznete ve free verzi kompletní ukázková data ve stejném rozsahu, jaký si můžete zakoupit – letecké mapy 1 : 500 000 a 1 : 200 000 a kompletní údaje z Databáze letišť. Aplikace je ke stažení ZDE!

Zakoupení podrobných dat

Pokud chcete využívat všechny popsané funkce aplikace naplno, musíte si podrobné letecké mapy a údaje z Databáze letišť zakoupit. Pro zakoupení a stažení dat stiskněte tlačítko i na horní liště a v otevřeném okně stiskněte Správce rozšíření. Cena za kompletní data je 19,90 Eur. Po kliknutí na položku Kompletní Databáze letišť vás AppStore požádá o přihlášení k vašemu účtu AppleID a potvrzení nákupu. Platba se automaticky odečte z vaší karty spojené s vaším účtem Apple.

Nyní si můžete zakoupená data stáhnout do všech vašich zařízení připojených k vašemu AppleID. Znamená to, že pokud máte třeba iPhone, iPad a zároveň také iPad mini, tak za jednu cenu 19,90 Eur můžete využívat kompletní data ve všech svých zařízeních najednou. Ke zpřístupnění dat na dalších zařízeních stačí stisknout v okně zakoupení/stahování tlačítko Obnovit zakoupené. Tímto tlačítkem obnovíte zakoupené data i v případě, že byste aplikaci smazali. Ale pozor – stáhnout data si musíte do každého přístroje zvlášť.

Stahování dat do tabletu

Stahování dat vyžaduje trochu pevné nervy. Základní problém je, že celá sada dat má objem cca 1 GB a vzhledem k filosofii Apple není možné data stáhnout jinak nežli bezdrátově. A to už je vcelku úctyhodný balík dat. Data obsahují čtyři úrovně zoomu pro mapy 1 : 500 000 a 1 : 200 000 jak České, tak Slovenské republiky a dále kompletní informace z Databáze letišť. Pro zjednodušení stahování jsou data rozdělena do pěti balíků – data o letištích a pak jednotlivé úrovně zoomu map. U každé položky vidíte přímo uvedenu konkrétní velikost sady dat.

Stahování dat je časově náročné a také je náročné jejich rozbalení ze staženého souboru. Důrazně proto každému doporučuji před započetím stahování dat dočasně vypnout automatické zamykání obrazovky zařízení (Nastavení – Obecné – Uzamčení = Nikdy), data stahovat po jednotlivých částech (neklikat na další sadu dokud se neobjeví pod stahovanou datovou sadou nápis Staženo) a po dobu stahování a rozbalování dat ponechat přístroj v klidu (nepřepínat do jiné aplikace). Ideální je data stahovat když tablet zrovna nepotřebujete – na větší balíky dat jednotlivě kliknout a nechat přístroj třeba ležet chvíli jen tak na stole, ať si dělá své. Stažení a rozbalení obzvláště dat letišť a mapových zoom-level 12 a 13 trvá několik minut.

Nejkritičtější je okamžik rozbalování, které je pro mobilní zařízení velmi náročné na výpočetní výkon. Pokud budete v této fázi od svého tabletu vyžadovat jinou činnost nebo se třeba uzamkne jeho obrazovka, může dojít k přerušení rozbalování, které již není možno znovu nastartovat. Pak vám nezbyde nic jiného nežli aplikaci celou smazat a znovu celou nainstalovat (zakoupená data již samozřejmě znovu neplatíte – použijete tlačítko Obnovit zakoupené). V současné době se snažíme intenzivně najít jiný způsob stahování dat, ale zatím se nám to příliš nedaří, jelikož narážíme na omezení operačního systému iOS.

Plány do budoucnosti

Nyní pracujeme na offline zobrazení aktuálních stránek z AIP ČR – přímo u každého letiště. Smlouvu s ŘLP ČR na zpřístupnění AIP ČR mám již podepsánu, ještě však musíme naprogramovat rozhraní pro offline stahování a pravidelnou aktualizaci všech stránek. Jak se bude aplikace vyvíjet dále, záleží pak hlavně na vás – uživatelích. Uvítám jakékoliv připomínky, podněty či nápady na další vývoj aplikace. Já sám mám mnoho dalších nápadů, jaké funkce by aplikaci slušely. Co z nápadů se zrealizuje, však záleží také na tom, kolik pilotů si aplikaci zakoupí v placené verzi. V současné době jsem investoval nemalé prostředky do vývoje aplikace a musím počkat, až se tyto prostředky vrátí zpět.

Přeji vám, ať vám aplikace dobře slouží jak při předletové přípravě, tak přímo na palubě letadla!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

API

29. 5. 2013 v 12:33 Jozef Mlich

Panove smekam, myslite, ze byste mohli zverejnit API. Urcite se mezi nami najde par programatoru schopnych vytvorit aplikaci pro dalsi platformu. V tuto chvili mam rozpracovanou aplikaci pro blackberry playbook, ktera by mela byt snadno pouzitelna i na androidu.. https://www.youtube.com/watch?v=tDVckMJROUE https://twitter.com/xmlich02/status/333535661854453761/photo/1

Odpovědět

Apple

29. 5. 2013 v 12:33 Petr Polách

Díky za super článek. Aplikace vypadá parádně! Škoda, že je celé řešení omezené na Apple. To podle mě zužuje cílovou skupinu - obzvlášť má-li aplikace sloužit hlavně pro české piloty. I tak myslím, že příznivci levnějších Android zařízení nemusí věšet hlavu. Pro Android jsou také dostupné také zajímavé mapové a navigační aplikace. Takové řešení je dnes snadno dostupné i lidem, kteří do něj nechtějí investovat větší finanční prostředky - hlavně piloti "nízkonákladových" ULL. Jen nevím jak je to u Android aplikací s dostupností a kvalitou mapových podkladů právě pro Čr. Autorům držím palce a přeji úspěch ve vývoji!

Odpovědět

Nádhera, a požaduji stejný na Android, zaplatím !!!

29. 5. 2013 v 15:48 mirek

Mám v tabletu aplikaci Air navigation Pro, jenže je to anglicky a pro Android je ve slabší verzi, než pro iPad. Bylo by super, mít v Androidu podobný program od českých autorů, kteří vědí, co se "u nás" provozuje. Otázka do pranice - proč nechcete prachy od majitelů Androidů ? Vždyť Vám práci zaplatíme a zvýšíme zisk... :-)

Odpovědět

Platforma

29. 5. 2013 v 17:34 Marek

iCokoliv je perspektivně mrtvá platforma, krásná aplikace, ale hw kvůli ní měnit nebudu (bohužel stejně asi jako spousta dalších možných uživatelů)

Odpovědět

Aktualizace

29. 5. 2013 v 20:22 Jan

Měl bych dotaz zda aktualizace pro další rok například 2014 budou placené?

Odpovědět

Dotaz

29. 5. 2013 v 20:59 Honza

Po přečtení v Pilotovi jsem si aplikaci stáhl, dokoupil mapy za 19,90 EUR (tuším) a došel jsem k názoru, že je to super. Jinak užívám Garmin 695. Mám na autora dva dotazy: a) jaký je rozdíl v mapách 1:200.000 level 12 a level 13 a to samé u mapy 1:500.000 level 10 a level 11? b) u mapy 1:200.000 nedoběhne rozbalování u obou úrovní. Používám poslední typ iPad s Retinou. Díky za odpověď

Odpovědět

RE: Dotaz

30. 5. 2013 v 8:41 Tomas

rozbalovani dobehne, dej tomu ale minimalne celou noc :-) Mel jsem stejny problem ale nakonec se to rozbalilo.

Odpovědět

Odpověď na vaše dotazy

30. 5. 2013 v 11:46 Patrik Sainer

Děkuji všem za kladné hodnocení, jsem rád že má aplikace úspěch! Na vylepšeních pracujeme, obzvláště na způsobu stahování map. Snad brzy budeme mít nové řešení. Děkuji všem za pochopení a trpělivost! Bohužel zde jdeme proti filosofii Apple (vše je on-line), ale on-line mapy v letadle špatně fungují. To Android: Databázi letišť včetně map naleznete například v aplikaci SmartMaps AERO. Vývoj vlastní aplikace pro Android jsme zatím odložili, připravujeme pro začátek elektronickou knihu, jak jsem psal. Pokud se prodeje na této platformě osvědčí jako životaschopné, třeba bude i podobná aplikace. To Josef: API není, jelikož se nejedná o napojení "nějakých" map do aplikace, ale jsou to naše vlastní mapy a naše letecká data v naší aplikaci, mapy nikde jinde neběží. To Jan: ano, poplatek je na jeden rok, avšak snažíme se najít způsob, jak v říším roce nabídnout například lepší cenu těm, kdo si zakoupí papírové vydání (avšak opět je to proti filosofii Applu, tak nevím jestli se nám podaří takový způsob najít, ale pracujeme na tom již nyní). To Honza: zoomlevel 12/13 - jedná se o stejnou mapu (obsahově identická) ale zvětšenou (level 13), takže je tam více/lépe vidět. To samé platí pro zoomlevel 10/11. Připravuji podrobný návod a popis aplikace, bude snad do konce týdne na www.aerobaze.cz/app . S rozbalováním máme největší problém, ukázalo se, že rozbalit obyčejný ZIP soubor je pro Apple zařízení extrémní oříšek (nejspíše z důvodu výpočetního výkonu). Trvá to dlouho. Dle reakcí uživatelů je rozbalování nejpomalejší právě na nejnovějším iPadu (nechápu proč...). Pokud se soubor nerozbalil, je jediné řešení app smazat, znovu nainstalovat z AppStore, obnovit zakoupené a všechna data stáhnout znovu. Doporučuji postupovat od největších balíků k menším. Já osobně jsem na iPad 2 stahoval různé varianty dat při testování více než cca 10x a sice to trvalo (největší balík celkem asi 10-15 minut - nestopoval jsem to), ale nikdy se mi nestalo, že by se nerozbalil. Proto jsme tento problém zprvu u aplikace neřešili, až nyní čas ukázal že na některých zařízeních je rozbalování extrémně problémové. Ještě jednou se za to omlouvám, doufám že již brzy to vyřešíme!

Odpovědět

Zatím ne

30. 5. 2013 v 11:49 Petr

Děkuji, ale zatím nekoupím. Používám pro létání Air Navigation Pro a Sky Demon. Pro rychlé info papírovou formu databáze. Aby mě to přesvědčilo, musela by to být navigace na úrovni ANP s možností vkládání uživatelských bodů, zobrazení počasí (METAR, TAF), mapky z AIPu atd. Uvažujete o rozšíření na Evropu? Ale pro ULL létání v ČR a SR určitě postačuje.

Odpovědět

platforma

30. 5. 2013 v 12:04 Pavel

Hoši, super práce! Bohužel, já mám kompletní osobní a firemní infosystém zavedený na platformách Microsoft/Google/Android, včetně telefonu a tabletu. Jistě není dokonalý, ale mně zcela vyhovuje. A JENOM kvůli létání pořizovat navíc i Apple opravdu nebudu. Jablečný telefon či tablet je fajn věc, ale vzhledem ke své uzavřenosti a malé kompatibilitě má smysl hlavně pro toho, kdo má i další věci od Applů. Prosím, zkuste vzít tento chronicky známý fakt na vědomí..... Díky.

Odpovědět

Databaze

30. 5. 2013 v 20:51 Jirka

Super program, ale nechapu proc jste sli do platformy Apple. V CZ je Apple absolutne nerozsireny a prevlada stejne jako u hardwaru prodavany v EU platforma Android. Apple jsem mel a uz nikdy vice bych ho nechtel. Mam ted Google Nexus 7, ktery bezi samozrejme na Androidu. Pouzivam ho jako nakolenik s navigaci ceske vyroby Fly is Fun. Je to open source a muzete si stahnout mapy a prostory a geo data jakekoliv zemi na svete a zdarma. Vyzkousel jsem ho na par mezinarodnich letech a funguje skvele ..na Androidu!!

Odpovědět

Android

31. 5. 2013 v 10:18 Martin

Take jsem toho nazoru ze pokud by se tato aplikace udelala pro Android bylo by urcite vice zajemcu nez na uzavrenem a predrazenem jablku

Odpovědět

Kneeboard

31. 5. 2013 v 11:33 Miro

Co takto pridat funkciu KNEEBOARDU? Uplne nieco jednoduche... potiahnutim "prehodit list" a tam mat moznost zapisat poznamky do jednoducheho grafickeho edtoru? Pripadne mat moznost si pripravit navigacny stitok... Inak SUPER! Kupil som si to, nema to chybu!!!! Miro

Odpovědět

Je to super

1. 6. 2013 v 9:32 Pavel

Dobrý den, Je to bezvadná aplikace. Mám ale menši problém. Nejdřive jsem stáhl demo verzi a následně zakoupil plnou. Zůstala mě však pouze demo. Doklad o zaplacení z iTune mě byl doručen. Můžete prosím poradit? Ďekuji

Odpovědět

Super

1. 6. 2013 v 11:52 David

Výborná aplikace, správně zvolená platforma. Jen tak dál :) Za navigační štítek se také přimlovám. Mám Air navigation plus také, ale pro lety po ČR je tato aplikace cenově i funkčně lepší.

Odpovědět

Pekne

1. 6. 2013 v 14:50 Stu

Kdo jednou zkusí Apple nikdy nesahne už po nicem jinem... Výborně zvolena platforma. Cely svět ví, co ma budoucnost jen naši spořívi aeroklubaci co jsou zvykli cely zivot létat za cizi peníze a nikdy ze svého nic nezaplatili se jini dozaduji levnější moznosti koupě tak skvělého programu. Myslím si ze ikdyby to měli zadarmo, rvali by stejně;( Autorovi přeji hodně zdaru, plno novych nápadu a myslím ze cena je víc než dobra!!! Používám garmin 695, Air navigation a teď přibyla tato senzace! Vřele doporučuji všem!!!!

Odpovědět

to Stu

1. 6. 2013 v 18:03 kang

to je věc názoru, mám iPhone 5 jako služební telefon a osobně bych si jej nekoupil, myslím že za menší peníz než co stojí iPhone dostanu daleko lepší a výkonnější zařízení s androidem nebo možná i Lumie 920 se mi jeví daleko praktičtější. Musím ale uznat že reklamu jablkáři umí, to všechna čest. Shrnul bych to následovně, než utrácet za iPhone je lepší peníze prolítat jelikož úplně stejně poslouží jakejkoliv jinek telefon za polovicni cenu. :)

Odpovědět

RE: Je to super

1. 6. 2013 v 18:05 Honza

Smazat demo verzi, an App Store vyhledej "databáze letišť" dále install a po instalaci "open", pak klikni na "i" vpravo nahoře, rozbal "správce rozšíření" a dole klikni na "obnovit zakoupené" Jednotlivé data a mapy instaluj postupně jedno za druhým až po rozbalení klikni na další. Mě rozbalování docela trvalo i přes půl hodiny, nech to doběhnout a pak další.

Odpovědět

Je to super

1. 6. 2013 v 20:04 Pavel

Tak jsem přečkal i delši stahování, trochu důky své nešikovnosti, ale musím konstatovat, že je to naprosto skvělá aplikace pro iPad. Díky!

Odpovědět

to: Jirka

1. 6. 2013 v 23:01 Pavel1266

fakt Ti na google nexus ten Fly is Fun funguje dobre? Ja to nejak nemohu rozchodit..nehodil by jsi na sebe kontakt? Potreboval bych help:-) diky p

Odpovědět

Platforma

2. 6. 2013 v 11:30 Radim

Aplikace vypadá dobře, jen bych se rovněž přimlouval za mnohem více používané platformy. Řekl bych, že ovocnými výrobky určitá sorta prezentuje svou "image", ale dle mých zkušeností drtivá většina letců používá mnohem výkonnější, kompatibilnější a v neposlední řadě levnější zařízení a za aplikaci by byla ochotna zaplatit mnohem více, než je prezentováno.

Odpovědět

Odpověď na vaše dotazy

2. 6. 2013 v 16:46 Patrik Sainer

Opět velmi děkuji všem příznivcům aplikace za pochvalu! Skutečně si ji vážím a je pro mne zavazující do budoucna! Osobně nemám tak vyhrazený názor ani na jednu z dostupných platforem. Myslím si, že každá z nich má svá pro a proti. Volba padla na Apple jelikož před cca dvěma roky, když jsme začali o vývoji uvažovat, byl Apple již plně funkční a Android teprve v plenkách. To je také důvod, proč celosvětově pro všeobecné letectví existuje převaha aplikací na Apple a ten je také schválen pro použití na palubě již několika aerolinkami. Prostě byl první! Po HW stránce si myslím, že je vcelku jedno co používám, pokud je na té platformě dostupný software, který mi vyhovuje. Vývoj tabletů jsem částečně rozebral v článku o tabletech na palubě v posledním vydání časopisu Pilot. To Petr: Air Nav Pro i Sky Demon jsou perfektní aplikace, v současnosti jednám o integraci našich dat do takovýchto aplikací třetích stran. Bohužel pro náš místní trh (letecká data mám pouze pro CZ+SK) je vývoj tak složitých aplikací nemyslitelný. Ale na naší aplikaci dále pracujeme a zajisté se bude neustále vylepšovat. Tím jsem odpověděl i na územní platnost – data mám pouze CZ+SK a na vysoce kvalitních datech aplikace stojí. To Jirka: Jeden z problémů Androidu jste právě vyjmenoval Jirko, jsou jím open source a zdarma. Bohužel aby ty věci fungovaly a data byla kvalitně zpracována, musí někdo vyvinout dost úsilí. A pokud to bude zdarma, může to fungovat chvíli dokud je vývojař nadšený a nemá co jiného na práci. Ale dlouhodobě stabilní projekty zdarma moc nefungují, jak již ukázala historie. To Miro/David: Děkuji za dobrý nápad (kneebord/navigační štítek), pokusíme se jej zpracovat do některé z příštích verzí. To Pavel: Po zaplacení je zapotřebí data stáhnout, jelikož je dat hodně, neděje se to přímo automaticky. Takto si můžete zvolit jaká data potřebujete a kdy si je stáhnete (Honzo, děkuji vám za perfektní popis!). To Radim: Částečně s vámi souhlasím Radime, a proto také neříkám rezolutní ne vývoji app na Android. Teď pro začátek vyzkoušíme jednoduchý eBook Databáze letišť, uvidíme jak se pro Android programuje a hlavně kolik uživatelů si jej koupí. A pokud za něj dostatek pilotů utratí peníze, bude to ten správný moment k rozhodnutí transformovat naší aplikaci také na tuto platformu. Navíc do té doby aplikaci snad trochu vychytáme, tak to programování bude jednodužší :-))

Odpovědět

Zkusil jsem a spokojenost

3. 6. 2013 v 17:11 Zdenek

Patriku, přestože na Moravě létám jen velmi zřídka, program a databáze jsem si stáhl a velmi se mi váš výrobek líbí. Je to ohromné zlepšení ve srovnání s německými mapami (DFS), které byly tím jediným (použitelným), co bylo pro iPad doteďka k dispozici. Zajímavý a dobře fungující je nápad s přepínáním na různé zdroje map, ale vždy minimálně se zobrazenými hranicemi leteckých prostorů. Jako dlouholetý uživatel a fanda ForeFlight bych tady brzy rád viděl i ty vícebodové trasy (s azimuty a vzdálenostmi ve formátu textového leteckého plánu -- možná), ale píšete, že na tom pracujete. Jako programátor obdivuji kvalitu vaší práce. Jen tak dál! Zdenek

Odpovědět

FSX

7. 6. 2013 v 10:08 Zdeněk

Dotaz na autora: propojení aplikace se simulátorem FSX, X plane ? :)

Odpovědět

RE: Zkusil jsem a spokojenost / FSX

8. 6. 2013 v 12:27 Patrik Sainer

Děkuji za pochvalu Zdenku, velmi mne potěšila! Nyní pracujeme na zlepšení downloadu a již je skoro hotovo. Společně s tím bude nová verze také obsahovat kompletní AIP CZ (off-line a nalinkovaný přímo k jednotlivým letištím) včetně sekce GEN, ENR a SUP. Doufám, že do konce příštího týdne bychom mohli odeslat novou verzi na AppStore - pak to Apple trvá cca 1 až 2 týdny schválit aby se nová verze na AppStore objevila jako update. To Zdeněk (2): FSX bohužel ne, vůbec neumíme. Ale data z aplikace vám jako virtuální nákoleník při létání na PC zajisté dobře poslouží :-)) Napadá mne jediná možnost spojení - pokud by FSX umožňoval emitovat jakousi virtuální BlueTooth GPS, která by do iPadu posílala pozici podle létání v FSX :-))

Odpovědět

Akustická signalizace ??

11. 6. 2013 v 14:59 Honza

..jestli to již náhodou aplikaca neumí ?? Jako začátečníkovi by mi hodně pomohlo pípnutí, že vlétám a odlétám do/z ATZ - abych nezapoměl zahlásil. A pak silné varování že se blížím nad Ruzyň, nebo Temelín aby nevzlétly Gripeny.

Odpovědět

aktualizace DB

11. 6. 2013 v 19:45 Zdenek

Patriku, ještě jeden dotaz na způsob a frekvenci aktualizace map a dat: Jak často a za jakých (finančních) podmínek? Máte vyřešeno? Z

Odpovědět

TRK

11. 6. 2013 v 23:52 Dan

Ahoj. Aplikaci jsem si stahl a nelituji. Moc se mi libi elektornicka mapa a zobrazeni dalsich informaci. Pouzival jsem doposud Air Nav Pro, mam i iAIP.CZ, iGLIDE ........ Myslim, ze by bylo potreba co nejrychleji doplnit do vasi aplikace moznost planovani trati. Stacilo by pro zacatek mit moznost zadat alespon jedno rameno - spojnici vychoziho bodu do dalsiho bodu trati ( ne jen spojnici ze soucasne polohy do vybraneho bodu). Proste aby bylo videt kde je trat a kde letim ja. Pak bych dal prednost vasi aplikace pred Air Nav Pro alespon pro Cesko a Slovensko. Jinak diky D.

Odpovědět

Poloha

14. 6. 2013 v 0:04 Vasek

Super aplikace. Jiz s ni letam. Mel bych jen jednu prosbu z praxe. Modry ukazatel polohy neni dle meho dostatecny, uvital bych napr symbol letadla, podobne jako ma napr. AirNav Pro. Diky predem :)

Odpovědět

Odpověď na vaše dotazy

18. 6. 2013 v 19:23 Patrik Sainer

Honza: Neumí a zatím to neplánujeme. Zaprvé je to trochu složitější technicky (3D airspace/3D poloha a pohyb letadla) a zadruhé to osobně nepovažuji za nejšťastnější funkci - co jsem zkoušel konkurenční produkty vybavené touto funkcí, tak mne to pípání a hlášky spíše štvalo...ale je to jistě otázka osobního vkusu a přístupu k navigaci. Zdenek: Stejně jako u Databáze letišť Profi - základní aktualizace jednou ročně a průběžná aktualizace v létě (bude cca do 3 týdnů), navíc pokud bude významná změna (například na podzim plánované zrušení CTR Přerov) tak plánujeme vydat speciální aktualizace. Cena aktualizací je zahrnuta v ročním poplatku (oněch 19,90 Eur, které hradíte při koupi dat na jeden rok - sezonu). Dan: Již na tom pracujeme, teď dolaďujeme novou verzi se zcela novým modulem stahování a zahrnutým AIP CZ. Manager tratí a waypointů snad doděláme do té další verze na začátku/průběhu léta... Děkuji za pochvalu! Vasek: Modrý puntík je systémový Apple, když jsme zkoušeli udělat symbol letadla tak se nám začal například zpožďovat a tak jsme od toho ustoupili...prozatím :-) Doporučuji v menu aktivovat časovou osu (skupina navigace) - je to projekce směru pohybu a označení předpokládané polohy za 3 a 5 minut (pokud ji máte aktivní a nefunguje, doporučuji deaktivovat a znovu aktivovat - zjistili jsme, že nám to občas blbne a časová osa se nazapne). Také moc děkuji za pochvalu!

Odpovědět

Platforma Android

16. 8. 2013 v 10:13 Václav Kmínek

Zdravím, a smekám. Opravdu výborná aplikace. Bohužel jsem ale toto mohl obdivovat pouze u kolegy. Jako vlastník Androida mám bohužel smůlu a proto se přidávám do fronty těch, kteří by uvítali tuto aplikaci ve verzi pro Android. "Epplistů" moc neznám, ale lidí s Androidem, kteří by také rádi utratili peníze za tuto, plně funkčí, aplikaci znám dost.... Předem děkuji a jsem s pozdravem, V. Kmínek.

Odpovědět

Přidat komentář