Nehoda letounu PIPER CUB na letišti v České lípě

28.01.2005

Nehoda letounu PIPER CUB na letišti v České lípě
Nehoda letounu PIPER CUB na letišti v České lípě (Zdroj: Aeroweb.cz)
Na pozvání pilota se na letiště dostavili jeho dva známí, muž se ženou. S nimi se pilot domluvil o postupném svezení v ultralehkém letadle Piper. Nejprve odstartoval s přítomným mužem do prostoru mimo letiště na let v trvání cca 45 minut. Po přistání se v rozhovoru a krátké instruktáži s přítomnou ženou dohodl na dalším letu.V cca 12:30 UTC odstartoval letoun s další osobou na palubě z RWY 13. Teplota okolního vzduchu na letišti dosahovala v té době 30 – 32°C. Vzlet proběhl bez závad. Podle vyjádření očitých svědků přítomných při vzletu a během dalšího letu na letišti vystoupal letoun do výšky cca 20 metrů nad zemí. V této výšce začal pilot zatáčet doleva. Po otočení o cca 15° přešel letoun do pravé zatáčky, kterou ukončil ve směru do prostoru mezi stavbami na letišti. V malé výšce pod úrovní výšky vzrostlých stromů pokračoval v letu před provozní budovu etiště, kde začal při rychlosti 90 km/h pozvolna stoupat směrem do zalesněného prostoru na okraji letiště. Vzhledem k nedostatečnému náboru výšky před překážkami zachytil letoun nejprve podvozkem a následně křídlem o vrcholky stromů a dopadl na zem.

Rozbor
 • Pilot měl pro let odpovídající kvalifikaci a platné potvrzením o zdravotní způsobilosti. -Provedenou zkouškou na alkohol v krvi bylo zjištěno 0,78 g/kg.
 • Po vzletu začal pilot ve výšce cca 20 metrů zatáčet doleva s přechodem do pravé zatáčky a v malé výšce pod úrovní výšky vzrostlých stromů pokračoval v letu do prostoru letištních staveb. V bezprostřední vzdálenosti od lesního porostu začal letoun při rychlosti 90 km/h mírně stoupat, přičemž při přeletu stromů zachytil o jejich koruny a dopadl na mýtinu v lese.
 • Vzletová hmotnost letounu byla při vzletu překročena minimálně o 116 kg. Platný technický průkaz byl vydán s omezením pro provozování letounu pouze s jedním členem posádky.
 • Relativně vysoká teplota vzduchu na letišti měla negativní vliv na stoupavost letounu.
 • Plocha letiště pro daný let vyhovovala.
   

Závěry

 • Pilot nedodržel během letu minimální výšku letu stanovenou předpisem L2 Pravidla létání, ust. 3.1.2.
 • Přivedením letounu na pádovou rychlost při překonávání překážky s přetíženým letounem při relativně vysoké teplotě okolního vzduchu nedodržel pilot ust. 3.1.1 o nedbalém a neopatrném zacházení s letadlem tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost cestujících a posádky, stanovené předpisem L2 Pravidla létání.
 • Přítomnost cestující na palubě byla v rozporu s vydaným technickým průkazem.
 • Vzletová hmotnost letounu byla překročena minimálně o 26%.

Příčiny letecké nehody:

 • Hlavní příčinou nehody bylo nedodržení minimální výšky letu nad okolními překážkami.Spolupůsobícími příčinami byly:
 • pilotování letounu pod vlivem alkoholu,
 • překročení vzletové hmotnosti letounu min. o 26%,
 • relativně vysoká teplota vzduchu.

Datum : 21.září 2003  UTC : 1234 
Místo : LKCE 
Typ letounu : PIPER CUB 3

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář