Chystané změny v rozdělení vzdušného prostoru od října

21.08.2015 1 příspěvek

Počínaje 15. říjnem některé prostory zaniknou, místo nich vzniknou jiné. Vybrané prostory změní svůj status, jiné zase svůj rozměr. Co vše se bude měnit a proč?

Chystané změny v rozdělení vzdušného prostoru od října
Chystané změny v rozdělení vzdušného prostoru od října (Zdroj: Aeroweb.cz)

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) vydal opatření obecné povahy, jímž pozmění mapu vzdušného prostoru nad Českou republikou s účinností od poloviny října letošního roku. Po uvážení podkladů Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany a žádosti Řízení letového provozu (ŘLP) úřad změnil vertikální i horizontální hranice řady vzdušných prostorů, některé zcela zrušil a nové vytvořil. Spojením vybraných CTA se odvolává, co bylo vloni zavedeno, a mimo to přinásí opatření řadu "kosmetických" úprav. To vše za účelem "efektivnějšího využití vzdušného prostoru uživateli, snadnější koordinace a zvýšení bezpečnosti letového provozu," jak píše úřad v odůvodnění předmětného opatření obecné povahy.

Pojďme si tedy stručně shrnout, co se vlastně mění.

Nová Praha

Po delší době se budou měnit oba kruhové prostory nad hlavním městem. Zatímco zakázaný prostor LKP1 dostane "jen" nový název Pražský hrad (namísto Praha hrad) a novou horní vertikální hranici 5 000 stop místo současného FL60, omezený prostor LKR9 Praha se zvětší, aby pokryl i nové zastavěné plochy v okrajových částech města. Jeho hranice bude nově vymezena kružnicí o poloměru 3 NM se středem na Hlavním nádraží. Nové rozměry a srovnání s původním prostorem dobře ilustruje obrázek níže.


Foto ÚCL (kliknout pro zvětšení)

"Zvětšení LKR9 je prováděno za účelem větší ochrany prostoru LKP1 Pražský hrad, který tímto prostorem bude pokryt. Dále dojde k omezení pohybu jednomotorových letounů nad hustě zastavěnou částí města. Vstup do prostoru LKR9 je i nadále podmíněn splněním podmínek uvedených v AIP ENR 5.1 u LKR9," stojí v odůvodnění těchto změn.

Zakázané, nebezpečné a omezené prostory

Kromě úprav hranice prostoru LKP1 se ze zakázaných prostorů drobně zmenší prostor LKP4 Vlašim a také LKP6 Bohdaneč, který navíc ponese nové přesnější označení Semtín. Jeho tvar namísto současného lichoběžníku bude tvořit kruh o poloměru 1,15 NM. "Zmenšení LKP4 a LKP6 je prováděno na základě vyhodnocení, že nově stanovené rozměry dostatečně zajišťují ochranu objektů, ke které byly tyto prostory zřízeny. V úvahu byla brána nejhorší klouzavost letounu při výpadku pohonné jednotky (1 : 6) tak, aby byl pilot schopen doklouzat mimo chráněný prostor," zdůvodňuje ÚCL tuto pro piloty veskrze příjemnou změnu.

Úplný zánik čeká dva nebezpečné prostory, LKD4 Hostim a LKD6 Strážovice.

Jednou z nejvýraznějších změn je převedení některých soudobých omezených prostorů (R) na dočasně vyhrazené prostory (TSA), příp. dočasně rezervované prostory (LKTRA). To se týká prostorů LKR1 Boletice (nově LKTSA1), LKR2 Březina (LKTSA2, nově rozdělen na tři části A, B a C), LKR3 Libavá (LKTSA3 - A, B, C), LKR4 Hradiště (LKTSA4), LKR5 Brdy (LKTSA5) a LKR6 Prostějov (LKTRA6).

Jaký je vlastně půvab této změny? Předpis jinými slovy říká, že do omezeného prostoru (R) nelze vstoupit, když je aktivován a pokud pilot nemá ke vstupu povolení od stanoviště ŘLP. Což lze číst i tak, že do prostoru R za příznivé konstelace hvězd a se souhlasem řídicího vletět lze. Naproti tomu do prostoru TSA nelze v době jeho aktivace povolit vstup, pokud nebudete zrovna vrtulník LZS apod. Je to snad účelová změna, aby piloti nezatěžovali řídicí s žádostmi o vstup do těchto prostorů?

"Získat letové povolení od služby řízení letového provozu pro vstup do omezených prostorů typu R v době jeho aktivace bylo možné jen v případech, kdy v tomto prostoru neprobíhala činnost, ke které byla rezervace realizována. Aplikace konceptu FUA má za úkol zajistit, že bude vzdušný prostor přidělován a aktivován pouze po dobu požadované činnosti," vysvětluje pan Vítězslav Hezký, mluvčí Úřadu pro civilní letectví, s odkazem na nařízení komise EU o pružném využívání vzdušného prostoru (Flexible Use of Airspace Concept - FUA) z roku 2005.

V tomto případě se tak jedná o změnu spíše kosmetickou a při pohledu na AUP bychom neměli pocítit výraznější omezení než doposud.

Opatření rovněž dává vzniknout patnácti zcela novým dočasně rezervovaným prostorům (LKTRA) jako například Čáslavice, Náměšť nebo boskovický 55. Na jeho místě vznikne nový dočasně rezervovaný prostor pod označením 53 se spodní vertikální hranicí o 4 000 stop výš, tedy 5 000 stop AGL. Naopak znojemský prostor 54 či 67 na Šumpersku budete v nově vydaných mapách hledat marně.

Mohlo by se zdát, že vznik nových prostorů bude mít za výsledek ukrojení volného prostoru pro létání, například ze strany Armády ČR, nicméně podle ÚCL je pravdou přesný opak. "AČR během těchto jednání sama aktivně přichází s návrhy, jak zefektivnit vlastní rezervace vzdušného prostoru a minimalizovat dopad na ostatní uživatele. To lze doložit mimo jiné například novým rozdělením střelnice LKTSA2 na prostory LKTSA2A, LKTSA2B, LKTSA2C pro parciální využití dle požadované činnosti," argumentuje pan Hezký.


Nová mapa vzdušného prostoru - zatím jediná použitelná verze. Podstatně detailnější a kvalitnější data poskytne až mapa vydaná cestou AIP v průběhu září / Foto ÚCL

CTA aneb o (k)rok zpět?

Pohled do světa řízených oblastí CTA může překvapit sjednocením dvou brněnských oblastí pod jedno CTA Brno, sahající od 1 000 stop do FL125, s prostorem třídy C do FL95 a třídou E nad ním. Podobného sjednocení se dočká i Ostrava se stejným vertikálním rozsahem. Některé změny plynoucí z opatření obecné povahy platného od května minulého roku se tak ruší a oba prostory se sjednocují do podoby, jakou měly před jeho platností.

"Slučování některých CTA je zjednodušením organizace vzdušného prostoru, které se provádí na žádost státního podniku Řízení letového provozu ČR," vysvětluje pan Hezký. "ŘLP na základě předložené studie bezpečnosti deklaruje, že při implementaci této změny nedojde ke snížení bezpečnosti poskytovaných letových provozních služeb a že změna nepředstavuje omezení pro ostatní uživatele vzdušného prostoru."

První pražské CTA bud sahat od 1 000 stop nad zemí (AGL) do letové hladiny 125, druhé si ponechá vertikální rozsah mezi hladinami 125 a 660, jeho horizontální hranice se však posunou mírně na jihozápad. Změní se také vertikální hranice koncových řízených oblastí TMA, konkrétně brněnských, ostravských a pražských, a v Náměšti vznikne spojením dnešních dvou jedna vojenská oblast.

Nové mapy a Databáze letišť

Avizované změny v rozdělení vzdušného prostoru ČR budou velmi významné s ohledem na lety VFR. Z toho důvodu připravujeme MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ leteckých map VFR 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000 (mapy distribuované s Databází letišť) s aktuálním rozdělením vzdušného prostoru od 15 OCT 2015. Mapy budou dostupné v první polovině října 2015 a budou distribuovány v sadě (mapa 1 : 500 000 + mapa 1 : 1 000 000).

Všichni předplatitelé Databáze letišť PROFI 2015 dostanou sadu mimořádného vydání map jako pozornost od vydavatele zcela zdarma. Členové Svazu UL LAA ČR, kteří v rámci svého členství každoročně dostávají aktuální výtisk klasické Databáze letišť, obdrží mimořádné vydání naší Letecké NAVIGAČNÍ MAPY VFR 1 : 500 000 v průběhu října 2015 přímo v rámci distribuce LAA (zdarma - v rámci svých členských příspěvků Svazu UL). Ostatní zájemci si mohou sadu map objednat již nyní prostřednictvím e-shopu www.aerobaze.cz/pilotshop. Mapy budou samozřejmě k dispozici v leteckých prodejnách (u všech prodejců Databáze letišť) a připravujeme také výhodnou nabídku hromadné objednávky pro aerokluby, letecké kluby a spolky, letecké školy a ostatní provozovatele.

Databáze letišť 2016 a Letecká mapa ICAO 2015/2016 ČR

Nové vydání letecké mapy ICAO ČR 1 : 500 000 (vydávané LIS ŘLP ČR), které bylo na jaře 2015 odsunuto na podzimní termín, vyjde k 15. říjnu 2015. Toto vydání mapy ICAO by mělo zůstat platné také na celý rok 2016. Naše dlouhodobá spolupráce s ŘLP ČR při distribuci mapy pilotům všeobecného letectví bude pokračovat i v roce 2016, a tak můžeme oznámit dobrou zprávu: součástí každé Databáze letišť 2016 bude opět Letecká mapa ICAO ČR 2015/2016 (s datem platnosti počínaje 15 OCT 2015 a platná po celou sezónu roku 2016).

Databáze letišť 2016 vyjde jako obvykle na přelomu března/dubna 2016. Letecká mapa ICAO ČR bude přibalena ke každému výtisku, stejně jako naše Letecká navigační mapa VFR 1 : 500 000 ČR+SR a Letecká plánovací mapa 1 : 1 000 000 ČR+SR (které budou vydány aktuální v březnu 2016 - po provedení zimních aktualizací).

Vyšla změnová služba k Databázi letišť PROFI - letní aktualizace

Všichni předplatitelé a registrovaní uživatelé Databáze letišť PROFI již obdrželi aktualizaci klasickou poštou. Pokud jste se nezaregistrovali nebo máte pouze klasickou Databázi letišť (ke které není změnová služba poskytována), můžete si změnu stáhnout a prohlédnout na našich stránkách www.aerobaze.cz (změny naleznete na homepage v sekci FREE DOWNLOAD).

Zároveň také vyšla aktualizace pro aplikaci Databáze letišť pro tablety a telefony Apple (aktualizace je dostupná přímo v aplikaci - ve Správci dat). Příští aktualizace aplikace je plánována na 15 OCT 2015.

Patrik Sainer, vydavatel vaší Databáze letišť

Na stránkách ÚCL je celý text obecného opatření k dispozici. Jakmile budou k dispozici také podrobnější mapové podklady, budeme vás o nich na stránkách Aerowebu neprodleně informovat.

Na první pohled se zdá, že se může jednat o změny k lepšímu; dochází ke slučování řízených oblastí okolo některých letišť, k rušení řady omezených prostorů a aktivovány by měly být pouze ty prostory, které se budou v danou chvíli skutečně využívat. Na vlastní kůži změny pocítíme za necelé dva měsíce.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Změny snad k lepšímu

21.08.2015 v 17:22 Michal Řeháček

Snad ty velké změny budou k lepšímu. Zvlášť kolem Prahy u hranice CTA Brno a Karlovy Vary to v posledních měsísích moc nefungovalo. Třeba přejít na IFR po vzletu z Letňan jižně od Prahy bylo dobrodružné a často fungovalo metodouhorký brambor od Kbely TWR přes Praha Info, Brno Radar, Karlovy Vary Radar, až konečně na Praha Approach, kde to zafungovalo. Snad ty plánované změny v CTA Praha tohle vyřeší.

Odpovědět

Přidat komentář