Nehoda hasícího letounu DROMADER

31.01.2005

V průběhu rozjezdu ke vzletu z omezené vzletové dráhy vyjel letoun doleva do vysokého řepkového porostu a přes vrtuli a levé křídlo se převrátil na záda. Letoun byl poškozen, pilot zraněn.

Nehoda hasícího letounu DROMADER
Nehoda hasícího letounu DROMADER (Zdroj: Aeroweb.cz)
Provozovatel: Vladimír Pavlata – BETA-AIR
Výrobce: WSK – PZL Mielec, PLR
Typ letadla: PZL M 18A DROMADER
Poznávací značka: OK – TGR
Místo letecké nehody: plocha pro SLZ , 2 km NW Lomnice nad Popelkou
Zeměpisné souřadnice: N 50° 32` 25" / E 15° 23` 15"
Datum letecké nehody: 29.06.2004
Čas letecké nehody: 15:15 UTC

Dne 29.06.2004 v odpoledních hodinách přelétl pilot s letounem DROMADER i s mechanikem na palubě z letiště Mnichovo Hradiště na neověřenou plochu pro SLZ u Lomnice nad Popelkou, aby se zde zúčastnil součinnostního cvičení s HZS Semily, které spočívalo v ukázce provedení hasebního zásahu letadlem a instruktáže příslušníků HZS při obsluze letadla a jeho plnění vodou.

Vzhledem k tomu, že vymezený pás pro vzlet a přistání neměl předepsanou šířku 35 metrů, rozhodl se pilot, že po provedené ukázce hasebního zásahu nebude přistávat zpět a vrátí se na letiště Mnichovo Hradiště. Po naplnění cca 1 300 litrů vody do nádrže letadla pojížděl pilot na opačný konec vzletového pásu, aby provedl vzlet ve směru 320°. Krátce po zahájení rozjezdu, po ujetí cca 30 metrů zjistil, že letoun uhýbá doleva. Rozjezd proto přerušil a vrátil se zpět na místo vzletu. Po zjištění, že brzdy letounu jsou v pořádku, zahájil opakovaný rozjezd. Během tohoto rozjezdu, po odpoutání ostruhového kolečka od země, po ujetí cca 150 – 170 m, začal letoun opět uhýbat doleva při současném naklánění na levou stranu. Protože snaha pilota o udržení letounu na vzletovém pásu byla neúčinná, přerušil pilot vzlet stažením přípusti motoru na volnoběh. Letoun v tomto okamžiku při rychlosti cca 60 – 70 km/h zachytil v levém náklonu o vysoký porost řepky a po zbrždění se přes levé křídlo a vrtuli převrátil na záda.

Poškození letadla

Rozsah poškození byl provozovatelem odhadnut na cca 1,000 000 CZK.

Informace o letišti

Vzletový a přistávací pás nemá charakter letiště ani ověřené plochy pro SLZ. Na poli s travnatým povrchem byl vytvořen posečený pás o šířce 20,5 m a délce cca 450 m mezi vzrostlým porostem řepky o výšce cca 1,5 m na jižní straně a porostem ječmene o výšce cca 0,5 m na straně severní. Poloha posečeného pásu přitom nebyla totožná s polohou neověřené plochy SLZ o rozměrech 450x25 m. Nadmořská výška je 510 m. Příčný sklon vysekaného pásu použitého pro vzlet je 4,6 % na levou stranu ve směru vzletu.

ROZBORY

 • pilot měl pro let odpovídající kvalifikaci a platné osvědčení o zdravotní způsobilosti
 • letoun byl ošetřován podle platných norem a při kontrole před letem byl technikem provozovatele uznán jako způsobilý
 • před vzletem byl stlačen tlumič levé podvozkové nohy o 8,5 cm více než tlumič pravé podvozkové nohy
 • počasí pro let vyhovovalo
 • šířka ani délka využité plochy nesplňovala podmínky pro vzlet dle typové příručky letounu
 • příčný sklon využité plochy nesplňoval podmínky pro vzlet dle typové příručky letounu (max. povolený příčný sklon je 4 % pra daný typ)
 • příručka provozovatele neobsahovala údaje platné pro typ Dromader

ZÁVĚRY

 • pilot nedodržel ustanovení Provozní příručky a Směrnic pro letecké práce provozovatele podle HL 8 Letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství z hlediska rozměrů pracovního letiště
 • letoun měl před před vzletem viditelně stlačený tlumič levé podvozkové nohy
 • k opakovanému vzletu se pilot rozhodl bez ověření příčiny náklonu na letounu

Příčina letecké nehody:

 • příčinou nehody bylo nesprávné rozhodnutí pilota ke vzletu na nevyhovujícím vzletovém a přistávacím pásu
 • rozhodnutí pilota pro opakovaný vzlet bez dodatečného zjištění příčiny vybočení letounu ze směru vzletu
 • překážky po stranách vzletového pásu, tvořené řepkou a obilím
 • promáčknutí tlumiče levé podvozkové nohy před vzletem
 • překročení povoleného příčného sklonu vzletového pásu

DOPORUČENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Přijetí opatření ponecháno na rozhodnutí ÚCL.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody letounů


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář