Z 226 při vleku větroně ztratil rychlost a zřítil se

31.01.2005

Dne 14.7.2004 ve 12:53 UTC obdržel ÚZPLN oznámení o letecké nehodě letounu Zlín Z 226 MS, pozn. zn. OK – KMT u letiště Havlíčkův Brod (LKHB). Pilot při nehodě zahynul.

Z 226 při vleku větroně ztratil rychlost a zřítil se
Z 226 při vleku větroně ztratil rychlost a zřítil se (Zdroj: Aeroweb.cz)

Provozovatel

Aeroklub Praha - Letňany

Výrobce a model letadla

Moravan n.p. Otrokovice, Z 226 MS

Poznávací značka

OK - KMT

Místo

Havlíčkův Brod - Poděbaby

Datum

14.7.2004

Čas

11:25 UTC

Průběh letu

Dne 14.7.2004 prováděl pilot letounu Z 226 MS, pozn. zn. OK – KMT vleky kluzáků v rámci soustředění členů AK Praha – Letňany na letišti LKHB. Ke svému desátému vzletu toho dne odstartoval ze vzletové dráhy 29 v 11:23 UTC s kluzákem L 13, pozn. zn. OK – 2824 ve vleku. Dvoučlenná posádka kluzáku prováděla výcvikový let.

Po vzletu, během stoupání, prováděl vlek mírnou levou zatáčku. Instruktor kluzáku několikrát opravoval odchylky kluzáku od jeho správné polohy za vlečným letounem. Z výcvikových důvodů předával instruktor řízení kluzáku pilotní žákyni ihned po provedení opravy. Při průletu silnějším poryvem turbulence, ve výšce 50 až 100 metrů nad zemí, se z pohledu pilota – instruktora vlečný letoun náhle prudce odchýlil směrem doprava a naklonil vlevo kolem své podélné osy. Kluzák výrazně klesal. Instruktor kluzáku ihned převzal jeho řízení a z obavy o předlétnutí vlečného letounu při prudkém klesání otevřel vzdušné brzdy. Rozhodl se pro přerušení vleku a snažil se o odpojení kluzáku od vlečného letounu. To se mu podařilo až po několika pokusech. Kluzák po odpojení přistál bez poškození na bramborové pole u obce Šmolovy. Vlečný letoun strmý let nevybral a narazil do země v lánu obilí u obce Poděbaby. Po dopadu na zem začal letoun ihned hořet. Pilot vlečného letounu nárazem na zem zahynul. Tělo pilota bylo silně poškozeno důsledkem vzniklého požáru.

Poškození letadla

Vlečný letoun Z 226 byl zcela zničen nárazem na zem a jeho následným požárem. Kluzák L 13 přistál na zem nepoškozen.

Informace o osobách

Pilot vlečného letounu: Věk 20 let, držitel platného průkazu způsobilosti soukromého pilota letounů s platnou kvalifikací SEP land, TOW. Celkem na letounech nalétal 202 hod 40 min (PIC 128 hod 55 min). Jako pilot – vlekař nalétal 83 hodin. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy - platné.

Pilot - instruktor kluzáku: Věk 39 let, držitel průkazů způsobilosti pilota letounů, kluzáků a ULLa. Na kluzácích celkem nalétal 700 hod, z toho na typu L 13 400 hod, jako instruktor kluzáků 300 hod. Na letounech nalétal 1 100 hod . Na ULLa nalétal 200 hod. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy - platné.

Pilotní žákyně kluzáku: Věk 30 let, ve výcviku nalétala 6 hod 49 min.Osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy - platné.

Informace o letadle

Letoun Z - 226 MS, poznávací značka OK-KMT, výrobní číslo 22. Výrobce – Moravan n.p. Otrokovice, rok výroby 1957. Poslední roční prohlídka byla provedena dne 10.4.2004. Celkový nálet letounu do vzniku události byl 5 478 hod, celkový počet přistání 28 289. Motor M 137 A, výrobní číslo 9944002. Poslední roční prohlídka byla provedena dne 19.2.2004 při náletu 733 hod 52 min, celkový nálet motoru do vzniku události byl 795 hod 11 min. Na letounu byla prováděna údržba v souladu s Technickou příručkou Z 226. Letoun byl před posledním vzletem plně provozuschopný. Technický stav letounu neměl vliv na vznik letecké nehody.

Meteorologická situace

Na letišti LKHB : CAVOK, vítr 330°/ 2 až 4 m/sec, QNH 1017 HPa.Meteorologická situace vyhovovala pro danou činnost.

Stav letiště LKHB neměl vliv na vznik letecké nehody.

Popis místa nehody a trosek

Místo nehody se nacházelo 1 km W od letiště LKHB (N49 36 06, E150 32 21), v lánu obilí o výšce asi 1 metr. Motor letounu byl částečně zabořen do země, oba listy vrtule ohnuty, motor a kabina posádky letounu ohořelé od požáru. Palivové nádrže byly roztrženy nohami hlavního podvozku. Vlečné lano vypnuto z vlečného zařízení letounu, asi padesát centimetrů vlečného lana se závěsnými kroužky a tahovou pojistkou bylo požárem odděleno a nacházelo se na stabilizátoru letounu. Delší část vlečného lana nepoškozená požárem ležela na troskách letounu. Při prohlídce trosek letounu nebyla nalezena porucha prvků řízení. Z deformace listů vrtule bylo zřejmé, že motor pracoval až do nárazu na zem.

Lékařské a patologické nálezy

Bezprostřední příčinou smrti pilota byla mnohočetná poranění více orgánových systémů. Pilot vlečného letounu zemřel prakticky ihned po nárazu letounu do země. Pilot nebyl v průběhu letu pod vlivem alkoholu, pro let zakázaných léků nebo drog. Lze soudit, že v okamžiku nárazu měl pilot končetiny v aktivní poloze, snažil se letoun řídit. O nouzové opuštění letounu se nepokusil. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, že by zdravotní stav pilota zapříčinil leteckou nehodu.

Požár

Po dopadu na zem začal letoun hořet. Příčinou požáru bylo vznícení benzínu z roztržených hlavních nádrží palivových. Požár uhasila jednotka HZS.

Rozbory

Pilot vlečného letounu, pilot-instruktor kluzáku a pilotní žákyně kluzáku měli pro daný let odpovídající platnou kvalifikaci a platnou zdravotní způsobilost.

Průběh vzletu byl bez závad. Vlek kluzáku za účelem výcviku řídila pilotní žákyně. Její reakce na poryvy v přízemní vrstvě vzduchu byly pomalejší, než u vycvičeného pilota.

Během stoupání v první zatáčce levého okruhu vlétl vlek do stoupavého proudu. Z pohledu pilota – instruktora kluzáku začal kluzák stoupat doprava a vlečný letoun začal klesat s levým náklonem asi 20°až 30°.

Pilot vlečného letounu s velkou pravděpodobností nedodržel minimální potřebnou rychlost pro stoupání s kluzákem ve vleku. Vlivem nízké rychlosti letu došlo ve výšce asi 50 až 100metrů k pádu vlečného letounu, který strmě klesal. Pilot-instruktor kluzáku začal klesat a ve snaze nepředlétnout vlečný letoun použil vzdušné brzdy. Po opakovaném pokusu se pilotu – instruktorovi kluzáku podařilo vypnout vlečné lano od vlečného letounu a bezpečně přistát do terénu.

Pilotovi vlečného letounu se pro nedostačující výšku letu nepodařilo pád vybrat.

Pilot – instruktor kluzáku opravoval chyby pilotní žákyně kluzáku, takže nebyl schopen včas reagovat na nedostatky v pilotáži pilota vlečného letounu.

Závěry

Příčinou této letecké nehody bylo nezvládnutí techniky pilotáže pilotem vlečného letounu. Pilot pravděpodobně nedodržel bezpečnou rychlost stoupání s ohledem na charakter výcvikového letu kluzáku a výskyt termické turbulence v přízemní vrstvě vzduchu. Malá výška letu byla nedostatečná pro bezpečné vybrání pádu vlečného letounu.

Bezpečnostní doporučení

Ponechávám na rozhodnutí provozovatele.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Nehody letounů


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář