Létání nad národními parky

31.03.2016 16 příspěvků

Je to zakázané, nebo není? Jedno z vděčných „hospodských“ témat, kterému rozumí v podstatě každý pilot. Bohužel, každý mu rozumí trochu jinak a po svém.

Létání nad národními parky
Létání nad národními parky (Zdroj: Aeroweb.cz)
POZOR! K tomuto článku se váže pokračování Létání nad národními parky II - jak je to doopravdy z června 2016, které přináší nové informace a především jiné závěry z právního pohledu.

Neznalost zákona neomlouvá

Hned na úvod je potřeba zmínit tu zcela zásadní větu, která je zdrojem všech otázek, nejasností, diskusí a sporů. Trochu potutelně se skrývá v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně v prvním odstavci §16, a zní: Na celém území národních parků je zakázáno pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky.

Jedním z nejčastějších argumentů, které se objevují při snaze popřít tento zákaz, je věta „to se mně netýká, vždyť to není v leteckých předpisech“. Je pravda, že zákon o civilním letectví (49/1997 Sb.), stejně jako jeho prováděcí vyhláška (108/1997 Sb.) zmiňuje národní park pouze v souvislosti se zákazem vzletů a přistání bez potřebných souhlasů. V leteckých předpisech řady L také podobný zákaz nenajdeme.

Jakkoliv může být takový argument dobře míněn, v právním státě bohužel neobstojí. Jak by řekl klasik, můžeme o tom diskutovat, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. I zákon o ochraně přírody a krajiny je zákon, který musíme jako občané-piloti respektovat.

Lze asi oprávněně vyčítat zákonodárcům, že při tvorbě zákonů nepostupují úplně systematicky a že by měli více dbát na to, aby jednotlivé příkazy a zákazy zaznívaly tam, kam věcně patří, ale ani to pořád nic nemění na platnosti oné věty: Na celém území národních parků je zakázáno pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky.

Vyhlídkové lety tisíckrát jinak

No dobře, plně respektuji zákon o ochraně přírody a krajiny, ale přesto se mně zákaz netýká, protože nedělám vyhlídkové lety, řekli si někteří. Jak známo, v České republice nedělá oficiálně vyhlídkové lety téměř nikdo (pro neznalé, podle práva EU je k provozování vyhlídkových letů zapotřebí oprávnění provozovatele obchodní letecké dopravy, většina provozovatelů letadel GA proto vyhlídkové lety označuje jako lety pozorovací, fotolety apod., které spadají pod letecké práce). Tento argument už pár lidem hlavu zamotal…

Jak vidno, zákon zakazující vyhlídkové lety nad územím národních parků vznikl v roce 1992, kdy se všechno mělo trochu jinak než dnes. Ministerstvo životního prostředí proto v roce 2009 přikročilo k vlastnímu výkladu pojmu vyhlídkový let, který definovalo jako „všechny lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky, pokud je jejich účelem umožnit cestujícím pohledět do krajiny z výšky“. A právě tento výklad je určující pro interpretaci zákona o ochraně přírody a krajiny.


Foto Aleš Vyhlídal

Z výkladu je tedy jasné, že pod vyhlídkové lety zcela určitě nespadá letecká doprava (účelem je dopravit někoho z bodu A do bodu B), lety vojenské, policejní či záchranářské, ale podle stejné analogie ani letecký výcvik (účelem je naučit někoho ovládat letadlo). Naopak „lety pozorovací“ či „fotolety“ se z takového výkladu vymaní jen těžko.

Tímto kostrbatým popisem jsme se nicméně dostali ke konečné verzi zákazu, která de facto říká: Na celém území národních parků je zakázáno pořádat lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky, jejichž účelem je umožnit cestujícím pohledět do krajiny z výšky.

Srozumitelné řešení se chystá

Už tedy víme, že jsme coby piloti povinni se řídit i zákonem o ochraně přírody a krajiny a vyhlídkové lety nejsou jen ty lety, které oficiálně neděláme. Celé to má ale jeden poměrně velký háček. Létání je ze své podstaty věc značně nadnárodní. A představa, že německý pilot bude před letem do ČR zkoumat český zákon o ochraně přírody a následně hledat na mapách, kde jsou vlastně ty české národní parky, je opravdu značně naivní.

To si podle našeho zjištění uvědomuje i Úřad pro civilní letectví, který již podnikl první kroky k tomu, aby bylo létání nad národními parky ČR v dohledné době vymezeno všeobecně srozumitelným způsobem, konkrétně vyhlášením omezených či zakázaných prostorů. „V tuto chvíli úřad dle příslušných postupů spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na vhodném způsobu stanovení podmínek a velikosti případných takových prostorů,“ sdělil Aerowebu tiskový mluvčí ÚCL pan Vítězslav Hezký.

Vyhlášení prostorů by samozřejmě mělo své klady i zápory. Na jednu stranu by bylo srozumitelné všem pilotům bez rozdílu, na druhou stranu by případné vyhlášení zakázaných prostorů učinilo z národních parků bezletové zóny. Pokud by tedy tyto prostory platily pro celé území a nikoliv například jen pro I. zóny, šlo by o nezanedbatelné omezení jakéhokoliv druhu létání.

„Na tuto otázku je asi ještě příliš brzy, zatím jsme oficiálně neobdrželi žádost MŽP, která by měla odstartovat oficiální proces, proto bych se nechtěl ani vyjadřovat k délce řízení, jelikož samotný proces OOP (opatření obecné povahy, forma vyhlášení prostorů – pozn. red.) a možného vypořádání připomínek může být, zvláště v této kauze, velmi rozsáhlý a zdlouhavý,“ reagoval pan Hezký na dotaz, v jakém rozsahu by byly případné prostory vyhlášeny, a připomněl, že k finálnímu platnému řešení vede ještě dlouhá cesta.

Do té doby se tedy musíme smířit s tím, že lety, jejichž účelem je umožnit osobám na palubě pohledět do krajiny z výšky, jsou nad územím národních parků ČR zakázány.

A jak byste létání nad národními parky případně regulovali vy? Budeme rádi, když svůj pohled na věc zanecháte nám i ostatním čtenářům pod článkem.

POZOR! K tomuto článku se váže pokračování Létání nad národními parky II - jak je to doopravdy z června 2016, které přináší nové informace a především jiné závěry z právního pohledu.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

lety nad chráněným územím

31.03.2016 v 7:47 Filip Zejda

Let nad národními parky definovat výškou nad terénem (AGL). GA nad 500m a Ul nad 300m, kde již hluk z letounů tedy od vrtule a motoru je zanedbatelný. Mimo vzlet a přistání, které je předmětem schválení správce chráněného území, nebo parku s jasně definovanými okruhy a vzletovou a sestupovou rovinou vyjma nouzové případy. Jednoduché pravidlo, které pochopí i zahraniční piloti a snad přijatelné pro všechny.

Odpovědět

mezinárodní smlouvy?

31.03.2016 v 8:54 Kang

nejsem právník ale dle mě zákony o létání vychází z mezinárodních smluv a mezinárodní smlouvy jsou postaveny na úroveň ústavním zákonům a nadřazeny ostatním zákonům. A z tohoto pohledu je situace jasná a logická, protože jak psal autor létání je věcí mezinárodní a není možné aby německý pilot studoval všechny možné národní zákony či vyhlášky obcí :) Současné letecké zákony řeší výšku letu nad terénem takže je také k diskuzi jestli vyhlašovat nějaké zvláštní prostory.

Odpovědět

národní parky

31.03.2016 v 10:44 Tom

troufám si říct, že s tímto tématem mám svoji zkušenost, protože bydlím na dohled od NP a rovněž v jeho blízkosti je moje domovské letiště. Pokud vím, například ve starších papírových mapách Jeppesen bylo v Německu publikováno spoustu prostorů - tzv. Nature Reserve/National Park/Bird Area. U těchto prostor bylo uvedeno např. výškové omezení. Ale obecně si nemyslím, že malé letouny jsou ten největší problém. Pokud vyjdu z předpokladu, že NP je zřizován především pro ochranu přírody a vzácných druhů zvěře/ptactva, mělo by takové omezení platit pro všechny bez vyjímek. Srnce bude asi jedno, jestli ten zdroj kraválu nad ní je soukromé letadlo nebo vojenský vrtulník. A to se tady bohužel děje. Několikrát jsem na vlastní oči viděl, jak skupina vojenských vrtulníků prolétá cca 100m nad terénem po deváté večer a nad Národním Parkem. Stejně tak se tady několikrát stalo, že na přilehlém letišti byl organizovány seskoky padákem. Pro tento účel přiletěl ze zahraničí letoun s turbovrtulovým motorem a celý víkend používal prostor nad NP pro stoupání! Ideální by podle mě bylo definovat nějaké hlukové rozřazení letadel do skupin (pístové, turbovrtulové apod.) a podle toho omezit minimální výšku nad NP. Kromě toho by měl být v těchto prostorech povolen nanejvýše průlet a nikoliv jakékoliv manévry (např. stoupání, nácvik pilotáže apod.). A pochopitelně to musí být uvedeno v oficiální letecké mapě, aby se tato informace dostala i k zahraničním pilotům.

Odpovědět

chráněná území

31.03.2016 v 12:23 Karel

Jsem proti omezování létání nad národními parky či chráněnými územími. Je jich totiž tolik, že by pak už nebylo téměř kde létat. Už tak je struktura vzdušného prostoru v naší malé zemi značně složitá,omezení není málo a přidání dalších zakázaných a omezených prostorů není z pohledu všeobecného letectví žádoucí. Navíc si nemyslím, že je to z hlukových důvodů velký problém. Těch letadel, které proletí není zase tolik. V létě o víkendu, když je krásné počasí, tak je provoz vyšší, ale je to opravdu tak významné aby bylo nutno tam létání úplně zakázat? Nemyslím si to. Něco jiného by bylo, kdyby tam každý den od rána do večera létala letadla. Kolik takových prostorů bude? Rozhodně ne všechny chráněné oblasti. Pokud tedy někde skutečně tento problém je, ať oprávněnost svého požadavku ochranáři doloží statistikou a stanoví se pro problematickou lokalitu časově omezený prostor (např. květen až říjen nebo tak něco). Ochranáři se bohužel často chovají značně agresivně a zakázali by tam nejraději všechno všem kromě sebe. Co se týká zveřejnění informací o zákazu či omezení létání v nějakých prostorech, zveřejnění ve sbírce zákonů je nedostatečné. Cizinci letící do ČR se o nich nedoví. Zveřejnění musí být provedeno standardími cestami - AIP, AIP SUP, NOTAM, v čestině a angličtině.

Odpovědět

doplnění

31.03.2016 v 12:40 Karel

V zákoně se mluví o pořádání, ne provádění. Pořádat chápu, když si dovezu na letiště autobus turistů a budu je všechny vozit nad chráněné území, nejlépe více letadly. Pak tam ten provoz bude intenzivní a bude tam pořád něco vrčet. Pokud ovšem za den provedu dva lety nad chráněné území, nedá se mluvit o pořádání a hlukové zatížení bude přijatelné. Myslím, že je nutno tyto pojmy rozlišovat.

Odpovědět

RE: národní parky

31.03.2016 v 12:57 Kang

jak jsem psal otázkou k diskuzi zda vyhlašovat prostor, ale GND-500mAGL,nad první zónou narodniho parku, proč ne? Asi bych nevymýslel nějaké typy letadel atp, nevím zda to je vůbec možné a koneckonců takový ULL padák s motorem letící rychlostí 30km/h nadělá více hluku než Cirrus, který rychle proletí

Odpovědět

Turisti

31.03.2016 v 15:24 Petr

Se spíš divím že jim nevadí tisíce aut sturisty co odhazujou tuny odpadků..... No jo holt ČR. Jinak zde můj návrh - v Německu - prostory s časovovým omezením a s PŘIJATELNOU vertrikální hranicí. A nekomerční provoz. Rozeřvaná 143ka s komerčními vyhlídkáři podesáté nad Labskou boudou ve sto metrech chápu , že podráždí.

Odpovědět

Vymahatelnost

31.03.2016 v 15:50 Martin

Dokud není definován omezený prostor, klidně si létejte kde chcete. Když vás někdo uvidí, vždycky můžete říct, že jste letěli za účelem cvičného navigačního letu a ne za účelem "hledění cestujících do krajiny". Teda samozřejmě kromě komerčního vyhlídkového letu, kde není pochybnost. K zamyšlení je, kde má národní park svou horní hranici. Obávám se, že zákonodárci přemýšlí jen ve 2D prostoru. To, že je něco zakázáno "na" území NP, nemusí to být zakázáno "nad" územím NP. Vlastně obrácené pravidlo CTR. Když v CTR běžím po zemi, s paraglidovým padákem (či kitem) nad hlavou, jsem chodec. Jakmile poskočím a pár metrů se vznesu, porušil jsem letecké předpisy.

Odpovědět

národní park

31.03.2016 v 16:24 Tomáš

Létá se buď VFR nebo IFR a létá se podle nějakých pravidel a IFR či VFR map a jsou jasně dány a pojmenovány prostory. Dokud NP nebudou zakresleny v mapách s vertikálním a horizontálním omezením, je jedno jak a čím letíte, či jak ten let zdůvodníte. Definice je poněkud bezzubá v tom, že není jasně dáno ne čím, ale kde a jak má pilot identifikovat NP :-) Myslím si, že celá diskuze je planá.

Odpovědět

RE: národní park

31.03.2016 v 17:55 Kang

přesne tak to chápu i já, a jak jsem psal podle mě sice máme dva zákony v rozporu ale vzhledem k tomu že zákon o civilním letectví vychází z mezinárodní úmluvy tak je legislativně nadřazen národnímu právu tj např zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Odpovědět

národní park

31.03.2016 v 18:20 bob

jak jednoduché, milý watsone. Podívejte se do map VFR, klidně i těch starých jeppesen například pro Itálii nebo Francii. Oblast národních parků, rezervací atd je tam vyznačena horizontální hranicí a je uvnitř vepsáno (podobně jako např. TRA, TSA) v jaké nejmenší ALT je možno nad prostorem přelétávat. Průlet nad národním parkem ve výšce 2000 m AGL asi rozhodně neruší veverky při páření, tuto hranici si mohou správci parků dohodnout s úřadem potírajícím létání v daném státě.

Odpovědět

Letadla/letouny

01.04.2016 v 11:17 Tom

A jak je to v případě vyhlášení takového prostoru s různými druhy provozu? Předpokládám, že vliv paraglidů a větroňů se stran hluku považuje za nulový (anebo že se to příslušným místům podaří vysvětlit), je vůbec možné v dnešní době vyhlásit prostor jen pro letouny?. Jinak požadovat exaktní vyčíslení dopadu současného leteckého provozu na faunu v NP je určitě základ, nerad bych se dočkal vytváření nějakých omezení na základě něčích dojmů.

Odpovědět

RE: Letadla/letouny

01.04.2016 v 15:14 Michal Řeháček

Omezený prostor je možné vyhlásit s libovolnými podmínkami. Dobrý příklad je LKR9 nad Prahou, který povoluje vstup letadlům provádějící přiblížení/odlet na pražská letiště, plus má ještě cca pět dalších podmínek povolující vstup bez omezení.

Odpovědět

ochránci přírody

02.04.2016 v 15:54 Roman

Kdysi jsem chodil občas do spolku ochránců přírody působícím v Prokopském údolí. Řešilo se tam docela zábavné a asi pro krajinu přínosné pasení ovcí a koz na loukách. Kromě toho se někteří členové rádi bavili tím, že chodili na hlídky kdy buzerovali návštěvníky při pokusech vyrýpávat většinou netřesky a přesazovat je na své zahradní skalky. Jednou jsem zažil docela bizarní příhodu. Vedení tohoto spolku se dohodlo s nějakou organizací geologů, že je třeba odkrýt starý lom, nevím jaký měli důvod, asi chtěli očistit povrch od nánosů hlíny, trávy a rostlin, aby mohli pak studovat geologické vrstvy. Legrační bylo, když pak na povel vedení spolku šli svorně pasáci koz a ovcí s buzeranty zahrádkářů do lomu a začali tam kácet zdravé vzrostlé habry na ploše tak 100 krát 100 metrů. Ukázal jsme se jako nezodpovědný jedinec, protože jsem udělal scénu a nadával do kokotů a to byl poslední den kdy jsem kdy v životě měl něco společného se spolkem ochránců přírody. Zvláštní je, že se nás vzbouřilo jen pár, většina v klidu kácela. Myslím, že podceňujeme politiku, chtělo by to na národní úrovni se potkávat se správnými lidmi a jem přesvědčený, že by se dalo časem prosadit, že létání nad národními parky bude povinné z důvodu monitorování požárů a stavu zvěře a měření populace hmyzu, který přivezeme pokaždé na náběžkách.

Odpovědět

Krkonoše - KRNAP

10.04.2016 v 11:19 Mirek_H

1/ V článku se na několika místech píše: "...nad celým územím..." KRNAP má 3 zóny a také tzv "ochranné pásmo". Týká se zákaz létání i tohoto ochranného pásma, nebo jen území zón? 2/ O tom, že se nesmí létat nad zónami parku není pochyb. Jak je tedy možné, že z letiště Vrchlabí se tyto lety - vyloženě uvedené jako vyhlídkové - pořádají? (http://www.letistevrchlabi.cz/vyhlidkove-lety/)

Odpovědět

pro Mirka

10.04.2016 v 12:08 Vojta

Nabizet si muze kdo chce co chce, treba lety na Mars. Postihovat lze az pripadny konkretni skutek a to zas nekdo musi dokazat ze tam fakt konkretni letadlo letelo, ze se nekdo koukal ven apod... Ja si ale myslim, ze se originalni ceska cesta najde i zde :-) Lidem se da podepsat papir ze maji zakazano koukat ven a ze se nejedna o vyhlidkovy let ale vymysli se jiny nicnerikajici termin nebo se jakoze nekde pristane a jede se dal. Tyhle ultimatni zakazy totiz prehlizi realitu a vzdy je mozne najit kompromis aby se tam dalo komercne litat a zaroven to neplasilo zviratka a houbare. To je ale pravda slozitejsi nez to zakazat smahem. Ona se ale cesta aby se vlk nazral a koza zustala cela najde. U vyhlidkovych letu se taky nasla... Anebo ne, vyhlasi tam notam a bude zase o kus uzemi mensi moznost k letani. Ja osobne treba pod pojmem "poradani vyhlidkovych letu na uzemi parku" vidim to, ze se nesmi na uzemi parku rozlozit prodejni stanek a zacit tam prodavat vyhlidkove lety :-) Nevim, proste neco smahem zakazovat bez ohledu na realny stav veci (kolik tam takovych letu fakt je apod) mi prijde uhozene. A to mam prirodu moc rad.

Odpovědět

Přidat komentář