Celníci vysvětlili, jak je to nyní se spotřební daní při nákupu paliv

06.12.2016 6 příspěvků

Celní správa České republiky vydala na svých webových stránkách informaci vysvětlující, jak je to v současnosti s možností nákupu leteckých pohonných hmot bez spotřební daně. Podstatná je informace, že tato možnost se nijak nezměnila ani v souvislosti se srpnovým nabytím účinnosti unijního Nařízení č. 965/2012, ačkoliv se o tom mnozí domnívali.

Celníci vysvětlili, jak je to nyní se spotřební daní při nákupu paliv
Celníci vysvětlili, jak je to nyní se spotřební daní při nákupu paliv (Zdroj: Aeroweb.cz)

Nařízení (EU) č. 965/2012 o pravidlech pro neobchodní a zvláštní provoz přineslo jednu revoluční změnu – letecký výcvik se stal samostatnou kategorií a vymanil se tak z ranku leteckých prací. Zažitá zkušenost, že možnost nákupu paliva bez spotřební daně se vztahuje jen na letecké práce a leteckou dopravu, napomohla šíření informace, že nebude možné pro účely výcviku kupovat pohonné hmoty bez této přirážky, a ceny za letové hodiny tak významně vzrostou. Celní správa však nyní uvedla věci na pravou míru.

„Nabytí účinnosti některých ustanovení nařízení Komise (EU) č. 965/2012 nemá vliv na rozsah činností, které jsou v současné době osvobozeny od spotřební daně. Vliv má pouze na to, které dokumenty může správce daně požadovat při prokazování oprávněnosti uplatňování nároku na osvobození,“ stojí v informaci Celní správy. Určující je totiž podle celníků také ustanovení směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny, které říká, že lze od spotřební daně osvobodit „energetické produkty dodávané jako pohonné hmoty nebo paliva pro jiný druh létání než soukromé rekreační létání“. Dokument tak obsahuje výčet činností, které je možné od spotřební daně osvobodit.

Činnosti, při nichž je nákup paliv osvobozen od spotřební daně

 • letecká doprava – přeprava cestujících nebo zboží za úplatu,
 • letecké práce – využití letadla k pracovní činnosti za úplatu
  • letecké práce v zemědělství,
  • hašení požárů,
  • letecké práce v lesním hospodářství a ochraně životního prostředí,
  • letecké práce ve stavebnictví,
  • rozhazování letáků,
  • vleky kluzáků,
  • vleky reklamních transparentů,
  • kontrolní, měřicí, pozorovací a hlídkové lety,
  • provádění leteckého snímkování,
  • výsadkové lety,
  • výuka leteckého personálu v letecké škole,
  • vyhlídkové lety,
 • zkoušení, oprava nebo údržba letadel,
 • letecké činnosti pro potřebu státu
  • přeprava ústavních činitelů,
  • výkon státní správy.

Podle dokumentu Celní správy ČR

Celní správa nicméně dále argumentuje, že kromě legislativy je třeba přihlížet také k judikatuře Soudního dvora Evropské unie, a tak nelze nakupovat paliva bez spotřební daně například pro účely „letů do letecké opravny a zpět“, „použití vlastního letadla k zajištění cest svých zaměstnanců k zákazníkům nebo do místa konání veletrhu“, leteckých veřejných vystoupení či již zmíněného soukromého rekreačního létání atd.

Kompletní dokument najdete na webu Celní správy ČR!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Jsou od spotřební daně osvobozeny i školy ULL

07.12.2016 v 20:27 Filip

Prosím poraďte: Jsou od spotřební daně osvobozeny i letecké školy, které mají firemní UL letadlo tedy SLZ a to používají pouze k výcviku leteckého personálu? Co je vlastně definice "letecký personál" je to člověk, který se učí létat za účelem získání pilotního průkazu, zvýšení kvalifikace, výuky dovedností, přeškolení na typ? Pokud ano pak na základě jakého dokladu je možné a u koho koupit palivo BA 95 pro Rotax 912 bez spotřební daně za účelem výcviku pilota? Děkuji Vám!

Odpovědět

RE: Jsou od spotřební daně osvobozeny i školy ULL

08.12.2016 v 8:21 Honza

Pokud vím, tak výcviku UL se to vůbec netýká. Navíc Natural kupuješ vždy již se spotřební daní. Řeč jde o leteckém výcviku v rámci leteckých škol ATO a pouze o Avgasu se spotřební daní 13,5 Kč/litr.

Odpovědět

Letecké práce

13.12.2016 v 21:30 Martin

Myslím, že letecké práce jsou na UL obecně zakázané. Ani výcvik na UL není letecká práce, přestože lze provozovat za úplatu.

Odpovědět

Seznamovací lety

14.02.2017 v 15:13 Martin 2

Aktuálně řešíme, zda se nákup paliva bez spotřební daně vztahuje také na "seznamovací lety", které jsou dle Nařízení 965/2012 lety za úplatu. Analogická otázka se nabízí také u provádění výsadkových letů, vlečení kluzáků nebo akrobatických letů, které lze na základě čl. 6, odst. 4a Nařízení 965/2012 rovněž provádět za úplatu dle Části NCO, aniž by provozovatel deklaroval obchodní zvláštní provoz ÚCL. Nevíte prosím někdo, jak to je? Děkuji

Odpovědět

RE: Seznamovací lety

14.02.2017 v 22:27 Honza

Tak zvané seznamovací a poznávací lety jsou osvobozeny od spotřební daně pouze v případě, že se jedná o seznamovací lety budoucích zájemců o výcvik a jsou prováděny v rámci letecké školy ATO.

Odpovědět

MOGAS

26.06.2018 v 13:52 Dalibor

Jestliže § 45 odst. 1 písm. a) Zákona o SPD uvádí, že předmětem daně jsou...1.motorové benzíny kódů...2.ostatní benzíny kódů....3.letecké pohonné hmoty kódů 27101131 a 27101170, znamená to tedy, že letecká pohonná hmota MOGAS s oktanovým číslem 95(bezolovnatý benzín), které odpovídá kód 27101145 (při převodu na kódy 2018: 27101245) není vůbec předmětem spotřební daně? (bez ohledu na sovobozování, účel použití apod.) Mogas např. UL95 je letecká pohonná hmota, jiného kódu než uvádí zákon pro letecké pohonné hmoty, natankován do letadla - tzn., že by neměl být předmětem spotřební daně. Pokud bych si ho dal do auta, tak už by byl předmětem spotřební daně, neboť by spadal pod motorové benzíny dle bodu 1. Je to tak? 

Odpovědět

Přidat komentář