Dnes je 18. února 2018
7:08 17:25

Uzemnění nevyhovujících motorových padákových kluzáků Paraelement

17. 2. 2017

Hlavní inspektor techniky motorových padákových kluzáků (MPK) Letecké amatérské asociace závazným rozhodnutím MPK 02/2017 včera, 16. února, s okamžitou platností zakázal provoz všech motorových padákových kluzáků Paraelement s technickým průkazem „Z“ vybavených jinou, než schválenou sedačkou Nikola DP a flexibilními závěsy postroje z nerezového materiálu v provedení, ve kterém byly během typových zkoušek schváleny.


Foto Paraelement.cz

Dle hlavního inspektora techniky MPK, pana Ing. Humla, je k dnešnímu dni v provozu osm prototypů krosen Paraelement pro motorový paragliding s technickým průkazem „Z“. Dle předpisů toto osvědčení opravňuje uživatele ke zkušebním letům a k provozu jednotlivě postavených strojů. V průběhu typových zkoušek MPK Paraelement, prováděných za účelem získání technického průkazu „P“, který je určen pro komerčně vyráběná sportovní létající zařízení (SLZ), bylo zjištěno, že z pevnostního hlediska nevyhovuje sedačka, ani flexibilní závěsy postroje, tzv. berany.

Dovozce kompletů Paraelement na základě nevyhovujících výsledků následně předložil místo hliníkových beranů nerezovou variantu, která příslušným normám vyhovuje. Taktéž si nechal místo původních dovážených sedaček vyrobit u domácího výrobce novou vlastní variantu splňující požadavky pro vydání typového průkazu.

Jelikož pro získání technického průkazu v kategorii prototyp nejsou bezpečnostní nároky tak vysoké jako pro uschopnění SLZ pro běžný prodej a používání, bylo možné v omezeném režimu používat komplety Paraelement i s původními sedačkami a závěsy. Při testování v rámci typové certifikace však vyšlo najevo, že pevnostní parametry obou komponent jsou natolik nevyhovující, že další provoz by vážně ohrožoval bezpečnost uživatelů. Z toho důvodu hlavní inspektor motorového paraglidingu zakázal jejich další používání a nařídil držiteli typového průkazu, aby vyměnil všem MPK Paraelement provozovaným jako prototypy sedačku a flexibilní závěsy a uvedl je do stavu shodného s vydaným typovým průkazem. Takto upraveným strojům bude TP změněn na „P“.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář