Dnes je 21. února 2018
7:00 17:30

EU schválila komerční IFR jednomotorových turbínových letounů

3. 3. 2017

Nařízení evropské komise 2017/363 umožňuje od včerejška komerční lety jednomotorových turbínových letounů v Evropě v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (SET-IMC). Jejich provozování je podmíněno splněním řady podmínek pro personál, plánování trasy, údržbu a provoz letounu a jeho vybavení.

Již v roce 2015 ve svém stanovisku 06/2015 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) na základě podrobné analýzy navrhovala povolit komerční IFR a noční lety pro jednomotorové turbínové letouny. Vycházela především z toho, že kvalita turbínových motorů a dalšího souvisejícího vybavení je již taková, že umožňuje takto osazený letoun provozovat minimálně stejně bezpečně jako klasický pístový dvoumotorák. Ostatně již v té době řada evropských provozovatelů na základě výjimek mohla SET-IMC lety podnikat. Dalším klíčovým faktorem při rozhodování byla praxe ve vyspělých mimoevropských státech, kde místní letecké úřady, jako například americká FAA, tuto činnost již dlouhou dobu umožňovaly. Završením celého administrativního procesu bylo včerejší zveřejnění Nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, čímž jeho obsah vešel v platnost.


Foto Flightlistpro.com

Pro získání oprávnění SET-IMC musí provozovatel splnit řadu podmínek. Patří mezi ně např. doložení konkrétní kombinace draku a motoru dosahující přijatelné úrovně spolehlivosti turbínového motoru. Taktéž byly stanoveny zvláštní pokyny pro údržbu, provoz a zajištění zachování úrovně letové způsobilosti a spolehlivosti letounu.

Stroje používané pro provoz SET-IMC musí mít také vybavení vyjmenované ve zveřejněném nařízení. Patří mezi ně například:

  • dva oddělené systémy generující elektrickou energii o dostatečném výkonu
  • dva nezávisle napájené ukazatele letové polohy
  • palubní vybavení na zjišťování meteorologických podmínek
  • podrobněji specifikovaný systém prostorové navigace
  • rádiový výškoměr
  • nouzový systém elektrického napájení s dostatečnou kapacitou a odolností
  • prostředky pro nepřetržité sledování systému mazání hnacího ústrojí.

Velitel letadla v obchodní letecké dopravě na jednopilotních letounech v případě letu na jednomotorovém letounu podle pravidel IFR musí mít nálet nejméně 700 hodin, z toho 400 ve funkci velícího pilota. Tato doba musí zahrnovat 100 hodin nalétaných podle pravidel IFR. 400 hodin ve funkci velícího pilota lze nahradit dvojnásobkem hodin ve funkci druhého pilota ve vícečlenné posádce.

Při plánování tratí musí provozovatel zajistit, aby lety v noci a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů SET-IMC byly vedeny pouze v oblastech, kde jsou k dispozici plochy umožňující provedení bezpečného vynuceného přistání. Další podmínkou provozování, která se uplatní v případě, že jako náhradní letiště při vzletu nelze použít letiště odletu, je volba náhradního letiště ve vzdálenosti menší, než odpovídá 30 minutám letu cestovní rychlostí od místa vzletu.

Dle informací, které nám poskytl tiskový mluvčí Úřadu pro civilní letectví Ing. Vítězslav Hezký, v České republice nebyla v minulosti udělena žádná výjimka pro provozování komerčních nočních a IFR letů jednomotorovými letouny. Se vstupem nového evropského nařízení v platnost úřad zahájil činnosti potřebné pro jeho praktickou realizaci.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář