Eurocontrol vypublikoval definici Flight Object

09.11.2006

Eurocontrol vypublikoval definici Flight Object
Eurocontrol vypublikoval definici Flight Object (Zdroj: Aeroweb.cz)
Evropská agentura pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol se sídlem v Bruselu učinila 9. listopadu 2006 důležitý krok k definici nového standardu užití letových dat vypublikováním definice „letového objektu“ (Flight Object) — představy o širokém sdílení a využívání letových informací.

Harmonizace celoevropského systému managementu letového provozu je v současnosti prioritou pro všechny členy tohoto evropského sdružení. Iniciativy jako sjednocení evropského letového prostoru do jednoho vzdušného bloku anebo program SESAR budou vyžadovat infrastrukturu, bude schopna akceptovat systémy od různých dodavatelů či provozovatelů v jednotlivých oblastech a bude umožňovat sdílení dat o každém letu, řízeném tzv. bezešvým způsobem (pozn. redakce — švy jsou míněny hranice mezi letovými informačními oblastmi, zároveň jsou to jakési hranice přechodu z jedné oblasti do druhé, v nichž jeden řídící předává letadlo svému kolegovi ze sousední oblasti).

S rostoucí potřebou hladké vzájemné spolupráce uvedl v roce 2003 Eurocontrol projekt „Letový objekt“ (Flight Object). Letovým objektem se rozumí systém sdílení veškerých letových dat mezi jednotlivými a různými systémy a který poskytuje jednotnou souhrnnou datovou referenci. Právě nyní byla dokončena definice Flight Object, jenž by měl slučovat sdílení dat například mezi různými ATC, leteckými společnostmi, provozovateli letišť, centrálním řízením (Central Flow Management Unit), vojenským řízením letového provozu a také daty, která jsou k dispozici na palubách letadel.

„Model Flight Object znamená důležitý krok ke zlepšení vzájemné spolupráce, který bude velmi významný v budoucnu při budování celoevropské společné organizace letového provozu (ATM — Air Traffic Management),“ uvedl David Isaac, manažer tohoto projektu. Speciálně vytvořený tým Eurocontrolu, složený z odborníků jednotlivých členských států, přijal tento model na své 29. schůzi dne 8. listopadu 2006. Odteď začne zkušební implementace tohoto modelu. Projeví se to na způsobu zpracování dat a různí poskytovatelé letových služeb budou do výměnné sítě začleňovat také vhodné servery, přizpůsobené modelu Flight Object, zatímco Eurocontrol bude zkoumat, jak systém pracuje v jednotném evropském managementu letového provozu.

Model vznikl na základě úzké dvouleté spolupráce mezi Eurocontrolem, Eurocae a nejvýznamnějšími evropskými firmami pro management letového provozu. Eurocontrol také navázal spolupráci s americkým úřadem pro civilní letectví FAA a vyvíjí snahu aplikovat model do celosvětového měřítka.

„Globální provozovatelé, jako např. aerolinky, požadují také globální řešení a o to se právě nyní snažíme jednáním s FAA a ICAO,“ řekl Bo Redeborn, ředitel Eurocontrolu pro strategii managementu letového provozu.

Pozn. překl.: Pokud se čtenářům zdá, že newspeak proniká i do angličtiny, pak máte nejspíš pravdu.

Zdroj: Tisková zpráva Eurocontrolu z 9.11.2006

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář