Dnes je 23. srpna 2019

6:04 20:06

Aktuální změny ve frazeologii

11. 1. 2018

Ačkoliv Nařízení (EU) č. 2016/1185 nabylo ve většině svých částí účinnosti již v říjnu loňského roku, teprve nyní se dočká své implementace do textů tuzemských leteckých předpisů řady L. S tím související změny předpisu L Frazeologie sice nejsou pro piloty nijak drastické a nezpůsobují žádnou komunikační revoluci, na druhou stranu jsou dostatečně významné, abychom jim věnovali pár slov.

O tři čísla navíc

Zvykli jste si na to, že číselná tabulka zahrnuje kromě desetinné čárky, označení sto a tisíc jen jednociferné číslice? Budete si muset odvyknout. Do číslicové tabulky totiž přibydou tři nové řádky:

Číslice nebo část čísla Výslovnost čísel v českém jazyce Slovní vyjádření čísla Výslovnost čísel v ČR Výslovnost podle mezinárodní fonetické abecedy
10 DESET TEN ’ten TEN
11 JEDENÁCT ELEVEN ’ilevən EE-LE-VEN
12 DVANÁCT TWELVE ’twelf TWELF

Do běžných hlášení se však tato kodifikace výrazněji neprojeví. Spíše jde o „legalizaci“ reálného stavu, kdy se vzájemná poloha dvou letadel či jiných objektů udává zažitou formou 12hodinového ciferníku výrazy „ten o‘clock“, „eleven o’clock“ a „twelve o’clock“, ačkoliv se podle původních pravidel měly dvojciferné číslice vyslovovat odděleně.

Nové hlášení letových hladin či squawků

Další změna se týká udávání letových hladin v celých stovkách. Zatímco třeba hladina FL200 se dosud vyslovovala jako hladina dva nula nula“, nově se tato hladina má udávat jako hladina dvě stě“.

Hodnota 1 000 hPa při nastavení výškoměru se nově hlásí jako QNH „jeden tisíc“, jiné hodnoty se nadále udávají vyslovením každého čísla zvlášť.

Nastavení odpovídače v celých stovkách se rovněž nově smí „legálně“ číst s využitím fráze „tisíc“, jiné hodnoty se nadále udávají vyslovením každého čísla zvlášť.

Nová textace však k výše uvedeným změnám dodává ještě jeden důležitý odstavec: „V případech, kdy je potřeba vyjasnit, zda vysílané číslo představuje celé tisíce a/nebo celé stovky, vysílá se číslo vyslovováním každé číslice odděleně.

Změny pro lety IFR a AFISáky

IFRové piloty bude patrně zajímat, že se drobně mění, či přesněji řečeno doplňuje frazeologie používaná při standardních příletech a odletech, konkrétně v situacích, když se pokyny týkají mezí povolení či rychlostních omezení. Přehledně jsou všechny fráze vypsané ve změnovém dokumentu pocházejícím ze stránek ÚCL.

Ryze dopravní letce může dále zajímat frazeologie používaná mezi posádkou a pozemním personálem při odmrazování, respektive při aplikaci ochrany proti námraze. Tato část frazeologie dosud v předpisech zcela chyběla.

Zcela novou částí předpisu L Frazeologie, konkrétně Části III., se brzy stane soupis frází, kterými dispečer AFIS komunikuje s mobilními prostředky či osobami na provozní ploše. Nové fráze se týkají zejména jejich pohybu v blízkosti vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah či letadel na ploše.

Veškeré změny najdete přehledně zpracované ve změnovém dokumentu ZDE!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář