ČVUT – továrna na piloty?

20.11.2006 3 příspěvky

V dnešní době není třeba připomínat, jak důležité je vzdělání, obzvláště vysokoškolské. Pokud jste leteckými nadšenci a nespokojíte se jen s létáním „pro zábavu“ ve svém volném čase, pak nezbývá, než se vydat na dráhu profesionálního letce.

Tím se může stát prakticky každý, kdo má minimálně střední vzdělání ukončené maturitou a absolvuje pilotní výcvik až do úrovně ATPL. Jednou z možností jak si svůj sen splnit je vystudovat ČVUT Fakultu dopravní formou bakalářského studijního oboru Profesionální pilot. Základní délka studia je 3,5 roku (Bc.) plus navazující magisterské studium (Ing.) 2 roky. Teorii potřebnou k zahájení pilotního výcviku máte v rámci školy zdarma. Praktický výcvik si však musí každý student hradit sám. O možnostech financování se dočtete níže v tomto článku.

 

Pro koho je škola určena?

Toto studium je vhodné i pro lidi, kteří nemají s létáním vůbec žádné zkušenosti, ale jsou přesvědčeni o tom, že kariéra dopravního pilota je pro ně to pravé. Studium je koncipováno tak, aby si student během prvního roku osvojil základní teoretické znalosti nutné k zahájení pilotního výcviku, seznámil se s leteckou terminologií, osvojil si základy navigace, meteorologie, konstrukce letadel, leteckého práva atd. Během dalších let již probíhá samotný praktický výcvik. Pokud ale máte s létáním již nějaké zkušenosti (např. licenci PPL), je to výhoda.


 

Co je obsahem studia?

Vzhledem k tomu, že se jedná o studium vysokoškolské, musíte se smířit s tím, že první rok vás zde čeká spousta teoretických předmětů, kterými musíte projít ještě než usednete do cockpitu letadla. Nejvíc času a prostoru je věnováno k velké radosti mnohých studentů matematice, fyzice a geometrii. Během prvního ročníku je nutné rozhodnout se, jakým typem praktického výcviku chcete projít. Máte na výběr dvě možnosti: Integrovaný výcvik a Modulový výcvik.

 

Integrovaně nebo modulově?

První jmenovaný spočívá v tom, že na probíranou teorii ve škole plynule navazuje praktický výcvik. Zdá se to být logické, avšak pouze do doby, kdy z nějakých (např. ekonomických) důvodů nejste schopni plynule výcvik financovat. Tady nastává problém, protože evropský předpis JAR-FCL1 vás zavazuje k tomu, dokončit výcvik (až do ATPL) za 3 roky, což je délka bakalářského studia. Integrovaný výcvik lze provádět u leteckých škol Bemoair, F-Air a Delta System Air. Druhou, a poněkud přístupnější variantou praktického výcviku je Modulový výcvik. Spočívá v tom, že létáte podle svých možností a získáváte licence postupně od PPL (Soukromý pilot), přes CPL (obchodní pilot) s kvalifikacemi MEP (vícemotorová letadla), NIGHT (létání v noci) a IFR (létání podle přístrojů). Vše dohromady je ekvivalentní s licencí ATPL. V modulovém výcviku nejste vázáni časem. Dokonce můžete dokončit studium a teprve potom si dodělat zbývající kvalifikace. Je to výhodné zejména pro ty, kteří už mají licenci PPL a nechtějí začínat znovu od nuly a taky pro ty, kteří chtějí být připraveni na možnost náhlé platební neschopnosti. Další výhodou je, že je čistě na vás, kde předepsané kvalifikace získáte.


 

Můžete si zvolit kteroukoliv leteckou školu nebo aeroklub (pokud je certifikovaný od ÚCL jako FTO – Flying Training Organisation dle evropského předpisu JAR-FCL1). Ceny výcviku se liší podle zvoleného typu a letecké školy, takže nelze jednoznačně říct, který typ výcviku vás vyjde levněji. Celková cena výcviku se však bude pohybovat kolem jednoho milionu korun. Tak velkou částku však většina z nás není schopna uhradit najednou, takže financování probíhá tak, jak si ho sami nastavíte po domluvě s leteckou školou, kde provádíte praktický výcvik.

 

Jak začít?

Proto, abyste mohli studovat na ČVUT-FD, musíte samozřejmě projít přijímacím řízením. Skládá se z testu z matematiky, fyziky a angličtiny. Ještě předtím ale musíte získat Osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. stupně na Ústavu leteckého zdravotnictví. Toto osvědčení Vás přijde asi na 6.000,- Kč. O tom, co všechno vyšetření obnáší, se dočtete zde. Pokud osvědčení nemáte, automaticky jste vyloučeni z přijímacího řízení. Testy z matematiky a angličtiny jsou na úrovni látky probírané na gymnáziích.


 

ČVUT každoročně pořádá přípravné kurzy z M a F pro zájemce o studium, ale z vlastní zkušenosti vím, že to jde i bez nich. Na stránkách Fakulty dopravní můžete najít několik měsíců před přijímačkami cvičné testy. Velice doporučuji si je důkladně prostudovat, „ostré“ testy bývají typově velice podobné. Mně osobně se to osvědčilo. Test z angličtiny bych zařadil do úrovně intermediate (středně pokročilý). Jedná se o doplňování gramatických tvarů do vět (vždy máte několik možností na výběr) a práce s textem (zde je dobré znát základní slovíčka související s leteckou dopravou, text bývá zpravidla z oboru). Během přijímaček taky absolvujete přijímací pohovor. Je dobré si předem připravit odpovědi na některé obligátní otázky typu: Proč chcete létat? Máte nějaké zkušenosti z oboru? Kdo to zaplatí? atd. Ale není důvod se obávat, pokud neplácáte úplné nesmysly, nechají vás bez problémů projít. Tento pohovor se nijak neboduje, má pouze za cíl vyřadit lidi bez již zmiňovaného Osvědčení o zdrav. způsobilosti. Celkový počet bodů se určí součtem bodů z testů M, F a Aj a stanoví se celkové pořadí. Počty přijatých a přihlášených studentů bývají zpravidla v poměru 1:2.

 

Co potom?

Pokud se vám bude dařit a stanete se bakaláři, můžete si hledat místo anebo pokračovat ještě další dva roky na magisterském studiu (Ing.). Pokud děláte modulový výcvik, můžete si dokonce ještě během magisterského studia dodělávat praktický výcvik. Může to být nástroj, jak výcvik rozložit do delšího časového období a zmírnit tím jeho finanční náročnost.


 

Studium na ČVUT přináší velice efektivní, nikoliv však jednoduchou, variantu jak přeměnit dětské sny v realitu. Není to jediná cesta, jak se stát dopravním pilotem, ale je to jedna z reálných možností. Nemusíte mít žádné zkušenosti s létáním a přesto z vás mohou za několik let udělat piloty. Finanční náročnost této školy je obrovská, avšak platy dopravních pilotů jsou úměrné této prvotní investici. Nemyslete si ale, že je to přímá cesta do ČSA, takhle to bohužel nefunguje. Ale evropský trh je otevřený, leteckých společností spousty, takže není důvod se vázat na jediného dopravce. Pokud přemýšlíte o studiu tohoto oboru, přeji vám hodně štěstí při přijímacích zkouškách, pevné nervy při matematice a pokud dosáhnete vysněného cíle, pak i přesnou práci s berany, nikoliv s letuškami :).

 

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Cena

20.11.2018 v 16:18 Marek

Ahoj, nemá někdo k dispozici aktuální ceny za 0-Atpl výcvik v rámci CVUT?

Odpovědět

cena ...

21.11.2018 v 7:59 robo

Marku, oslov primo CVUT, jednim z predpokladu je i samostatne jednani a rozhodovani. A verim ze tam aktualni ceny budou mit.

Odpovědět

FD

23.11.2018 v 19:17 Pilot

Ahoj, všem doporučuji studium na Fakultě dopravní v oboru profesionální pilot důsledně zvážit. Ač se jedná o státní školu, výcvikové smlouvy jsou uzavřeny pouze se 2 leteckými školami (těmi nejdražšími). Výcvik zdaleka není tak kvalitní, jak by se podle cenovky (která se ještě tak o 100 000 proti předpokladu navýší) mohlo zdát a žádnou výhodu ve výběrovém řízení nečekejte. Létat výcvik v jiné organizaci vám nebude umožněno. Článek byl psán v roce 2006, to je 12 let zpátky a hodně se změnilo. Jinak teorii ATPL šlo získat myslím i v rámci “všeobecného” leteckého oboru a létat modulově nezávisle na škole. Informujte se u současných studentů. Ti to poví narovinu.

Odpovědět

Přidat komentář