PERFO-SD aneb travnaté letiště o level výš

26.09.2018

Dráhu šumperského letiště pokrývá od poloviny roku nový povrch z perforovaných dlaždic. Ten umožňuje celoroční provoz, jeho instalace nevyžaduje stavební úpravy a lze ji zvládnout i svépomocí.

Ostrovy Guernsey v Lamanšském průlivu a Kihnu na Baltu u pobřeží Estonska, dále na evropské pevnině města Compiègne a Verchocq ve Francii, nebo také Lüneburg, Hodenhagen, Varrlebusch a Pegnitz v Německu. Také Andrewsfiled v Británii. A od letošního července i Šumperk. Na letištích ve všech těchto destinacích se piloti mohou seznámit s novým typem odolného povrchu z pevných, do sebe zapadajících plastových zatravňovacích dlaždic z německé produkce, který se v Evropě aktuálně stále častěji prosazuje i v relativně skromných klubových podmínkách.

PERFO-SD - letiště Šumperk
Dráha na letišti Šumperk je pokryta povrchem PERFO-SD

Výhody systému pro zpevnění povrchu PERFO-SD jsou zjevné: při nejméně dvacetileté životnosti materiálu a při možném zatížení až 60 tun na čtvereční metr se významně rozšiřují možnosti hlavně lokálních travnatých letišť, logicky zejména s ohledem na rozmary počasí, protože osazením PERFO-SD se především v jarních a podzimních měsících podstatně zvyšuje únosnost dráhy. Piloti nepochybně ocení, že dráha zpevněná tímto systémem pak neztratí schopnost do určité míry „odpouštět“ chyby podobně, jako to umí běžný travnatý povrch. Vše přitom odpovídá požadavkům předpisu L14.

Krtek má na ploše utrum

PERFO-SD je jednoduchý stavebnicový plastový systém, který lze instalovat bezprostředně na stávající travnatý povrch a před jeho položením není třeba žádná speciální úprava. „Materiál má z hlediska provozovatele letiště a samozřejmě i pilotů velmi pozitivní účinky, pokud jde o narušování plochy krtky a dalšími hrabavými živočichy. Dlaždicové zámky jsou už samy o sobě vysokopevnostní a další druhotnou fixaci zařídí tráva, která po instalaci proroste perforací,“ říká koordinátor výstavby a pilot Dušan Sýs, který byl u tohoto projektu v Šumperku od samého začátku.

Historie posledních úprav dráhy letiště nabrala přesnější obrysy v roce 2016, kdy město Šumperk rozhodlo o investici do letištní plochy, která je v majetku města. Přes počáteční neúspěch s prvním a ve výsledku zmařeným výběrovým řízením nakonec vyhrál právě výrobce systému PERFO-SD. Před samotnými stavebními pracemi byla se stavebním úřadem na ÚCL detailně konzultována projektová dokumentace, čímž se předešlo pozdějším komplikacím s kolaudací. Instalace, přesněji zaválcování prefabrikovaných dlaždic do letištní plochy pak proběhlo v květnu a červnu letošního roku a práce celkově netrvaly ani měsíc. Nová dráha vznikla podél východního okraje původní travnaté VPD 18/36 (700 x 100 m) s rozměry 680 x 18 m.

PERFO-SD

Na počasí velký pozor

V Šumperku se největším problémem při výstavbě poněkud nečekaně stalo počasí. „Podle původního předpokladu jsme chtěli mít hotovo do dvou týdnů, ale kvůli letošnímu mimořádně suchému počasí byla dráha vyprahlá a po zaválcování první řady dlaždic se ukázalo, že instalace bude složitější. Ideální jarní podmínky jsme totiž kvůli časové kolizi s termínem soutěže Jarní pohár Jeseníků 2018 zkrátka propásli,“ vzpomíná Dušan Sýs a dodává, že celkové zpoždění nakonec bylo oproti plánu jen deset dnů.

Úspora byla logicky tím hlavním důvodem, proč se v aeroklubu rozhodli pro instalaci systému svépomocí. Hlavní slovo přitom měly válec a cisterna o objemu 10 m3, která nakonec pokropila plochu bezprostředně před zalisováním dlaždic zhruba devíti sty kubíky vody. „Bez válce a cisterny to opravdu nepůjde. Mezi další potřebnou techniku bychom doporučili přidat vysokozdvižný vozík a nejméně jedno auto s přívěsem pro transport sypkého materiálu,“ upřesňuje. Při práci na dráze o celkové ploše více než 12.000 m2 se vystřídalo asi 65 lidí, kteří dohromady odpracovali asi 1150 hodin. „Instalace svépomocí samozřejmě vyžaduje spolehlivé lidi, kteří jsou schopni táhnout za jeden provaz. To se u nás naštěstí podařilo, takže zásluhou obrovského úsilí členů aeroklubu a mimořádné podpory od města i ÚCL se celá akce nakonec úspěšně dokončila a sluší se poděkovat všem, kteří se na akci podíleli,“ dodal Dušan Sýs s tím, že v jejich případě cena za instalaci na jeden čtvereční metr vychází na zhruba 250 Kč a celková investice byla tedy zhruba tři miliony korun.

PERFO-SD - letiště Šumperk

Neudělat chybu hned na startu

„Samotné instalaci samozřejmě předchází projektová fáze, která zahrnuje mj. geodetické zaměření, zakreslení nové dráhy, na konci tohoto procesu je kolaudační rozhodnutí a vydání NOTAMu před začátkem samotných stavebních prací. Máme v tomto směru řadu cenných zkušeností, které v rámci osvěty chceme s leteckou veřejností sdílet,“ říká šumperský pilot a odkazuje přitom na video z výstavby.

Nejdůležitější úkon je podle jeho slov hned zkraje samotné výstavby správné založení prahu dráhy. „Je naprosto nezbytné s mimořádnou pečlivostí dbát na to, aby byl začátek dráhy dokonale kolmý k ose centerline. Pokud totiž tomu tak nebude, už po několika metrech se začne osa dráhy odchylovat od vyznačené centerline a dlaždice se začnou kroutit a zámky do sebe zapadají ztěžka. Tento stav je pak celkem komplikované napravit,“ popisuje peripetie, které mohou stavebníky také potkat. Po založení následuje vlastní instalace dráhy a osazení prahových a bočních značek dle projektové dokumentace. Před dokončením bude nutná korektura prosedlin a drobných nerovností, což je obvykle poslední stavební úkon před administrativním převzetím povrchu do provozu, tedy kolaudací.

Vlastnosti nového povrchu

Pro bližší představu ohledně množství materiálu několik dalších údajů z instalace: materiál na LKSU přivezli na celkem osmi kamionech a dohromady 160 paletách. Hmotnost materiálu byla 72 tun, do plochy se osadilo cca 75000 dlaždic. Počet zacvaknutých spojů (zámků) je více než 80000. Konečný součet provozu válce byl bezmála 100 motohodin.

„Žádnými konkrétními čísly to podložené nemáme, ale je jisté, že osazením povrchu také zmizí různé propadliny a nerovnosti a podvozky letadel pak trpí o něco méně. Stejně tak během sucha systém neumožní trávě vytvořit drny, to je další jednoznačný přínos,“ vysvětluje. Perforace propouští vodu, takže na ploše nevznikají kaluže. Mezi další pozitiva patří dobré brzdné účinky, k čemuž opět pomáhá perforace povrchu s protiskluzovou texturou. Zámky mezi jednotlivými deskami lze v případě nutnosti rozepnout a po případné úpravě podkladu opět zacvaknout.

PERFO-SD

Kdo bude další?

V Šumperku je tedy nyní první oficiální zpevněná travnatá dráha. „V České republice se jednalo o pilotní projekt, který byl výzvou jak pro náš aeroklub, tak i pro úředníky z ÚCL, protože na počátku vlastně nikdo moc nevěděl, jak se bude celá situace vyvíjet,“ popisuje Dušan Sýs s odstupem určité počáteční obavy ohledně výsledku. Celý projekt byl však s ÚCL od počátku úzce koordinován, a proto i finální kolaudace nakonec proběhla bez problémů. Upravená dráha ve výsledku mírně zkrátí rozjezd letadel, pomůže tedy také snížit hluk a po větších deštích pak významně zvýší bezpečnost provozu.

Na základě své zkušenosti se šumperští rozhodli systém PERFO-SD v České republice distribuovat a sdílet vše podstatné ohledně instalace. Mezi služby, které poskytují, patří zpracování projektu na celou stavbu, vyřízení stavebního povolení, koordinace celého procesu se stavebním úřadem ÚCL, doporučení vhodné techniky na instalaci, zaškolení personálu při instalaci, doporučení vhodných postupů pro vlastní instalaci, odborný dohled nad celou stavbou, provedení změn v AIP a VFR příručce a samotné dodání PERFO pro instalaci včetně zajištění přepravy až na letiště. Výhradním dodavatelem pro Česko a Slovensko je společnost NET service solution, s.r.o., ze Šumperku a všechny potřebné kontakty jsou dostupné na stránkách distributora.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Letiště


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář