Jeneč 2019 aneb co nás čeká v letošním roce?

18. 1. 2019

Uplynulou sobotu si mnozí zástupci organizací působících ve všeobecném letectví udělali tradiční výlet do Jenče u Prahy – na každoroční seminář věnovaný aktuálnímu dění v „malém“ létání.

Snad mi prominete ten trochu obšírný titulek článku. Neskrývá žádné věštecké ambice, ale s ohledem na zaměření značné části čtenářstva Aerowebu poměrně dobře vystihuje hlavní myšlenku Semináře pro všeobecné letectví, který tradičně pořádalo Řízení letového provozu ve své budově Integrovaného střediska řízení (IATCC) západně od Prahy.

Pojďme si shrnout nejdůležitější poznatky, o kterých se v sobotu 12. ledna v Jenči hovořilo.

Vzdušný prostor – změny 2019

Po relativně „klidném“ roce 2018, co se rozsahu změn v tuzemském vzdušném prostoru týče, se letos již nezvykle brzy, k 28. únoru 2019 (což je také datum vydání a zároveň účinnosti nové mapy ICAO 1 : 500 000), opět překreslí nezanedbatelná část letecké mapy.

Možná důležitější než samotné překreslení čar je však rozšíření působnosti stanoviště FIC Praha (Praha Information), a to pod TMA řízených letiště na Moravě a ve Slezsku a v okolí Karlových Varů. Zatímco dosud byly pro neřízené lety na Moravě určeny služby řízení stanovišť Brno/Ostrava Radar, nově bude tato oblast mimo CTR a TMA (tedy prostory třídy G a E) vytyčena jako jeden sektor Morava (namísto dosavadních sektorů Morava – Part South a Morava – Part North) v působnosti služby FIC Praha na frekvenci 136,275. Podobný proces nastává u Karlových Varů.

Grafické zobrazení působnosti stanoviště FIC Praha
Grafické zobrazení působnosti stanoviště FIC Praha / Foto ŘLP

V oblastech letišť Tuřany a Karlovy Vary se z provozních důvodů mírně posunou vstupní/výstupní body (v Brně jde o bod Zulu, ve Varech o body Alfa, Bravo a November). Zruší se rovněž současné průniky prostorů CTR a TMA – koncové řízené oblasti letišť LKTB, LKMT a LKKV budou nově shora ohraničeny jednotnou spodní hranicí prostorů TMA.

Do mapy nově přibydou nebezpečné prostory – LKD4 Satalice (věnovat pozornost by mu měli především piloti při odletu z Letňan při točení vpravo na kbelský výstupní bod Romeo), dále prostory LKD11 Chlum, LKD13 Milovany a LKD14 Lesná. Poslední tři jmenované prostory jsou nicméně součástí již existujících prostorů TSA.

Významnou změnou v rozdělení vzdušného prostoru jsou nové omezené prostory nad národními parky ČR. Prostorům LKR1, LKR2, LKR3 a LKR4 jsme se podrobněji věnovali již v článku Létání nad národními parky IV - podoba nových prostorů. Od 28. února na jejich prostorové vymezení musíme myslet v rámci předletové přípravy letů do příslušných oblastí. Stručně řečeno platí, že v oblasti zmíněných prostorů je nutné letět minimálně 1 000 stop nad zemí, a to v okruhu 600 metrů od nejvyšší překážky v okolí.

Vytyčení omzených prostorů nad národními parky ČR
Vytyčení omzených prostorů nad národními parky ČR / Foto ŘLP

Jak ve svém vystoupení na semináři uvedl pan Vítězslav Hezký, ředitel sekce provozní Úřadu pro civilní letectví, současná podoba prostorů je výsledkem složitých jednání mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí, z nichž piloti vyšli spíše jako vítězové. Ze strany správců národních parků lze po celý rok 2019 očekávat zevrubné monitorování situace a bude-li docházet k porušování nastavených pravidel, lze podle pana Hezkého očekávat další změny, které by patrně vedly k daleko většímu omezení vzdušného prostoru nad národními parky. ÚCL tak apeluje na piloty, aby příliš nedráždili orly skalní apod…

Abychom však blok zakončili alespoň trochu pozitivně, na současné mapě existují i prostory, které na ní od února již nenajdeme. Jedná se o prostor LKTRA50 Vrchlabí, který jeho uživatel dlouhodobě nevyužívá, a dále prostory RMZ I a RMZ II v okolí Hradce Králové, které jak hlasitě loni do mapy přibyly, tak z ní v tichosti zase mizí.

Prostory TRA GA

Pan Pavel Běleš z Oddělení postupů letových navigačních služeb ŘLP na semináři představil koncepci tzv. TRA GA neboli dočasně rezervovaného prostoru určeného pro provoz všeobecného letectví. Jeho cílem by mělo být usnadnění provádění letů v okolí neřízených letišť či SLZ ploch, která zasahují či jsou plně součástí řízených vzdušných prostorů.

Aktivace příslušného TRA GA by umožnila snadné přenesení odpovědnosti za provoz ze stanoviště ŘLP, pod nějž prostor standardně spadá, na provozovatele letiště či SLZ plochy, a to vždy v závislosti na aktuálních potřebách a možnostech dotčených subjektů. Aktivace takového prostoru by v konečném důsledku usnadnila situaci pilotům i řídícím (a dispečerům AFIS/RADIO).

Grafické znázornění možných prostorů TRA GA k okolí CTR/TMA Ostrava
Grafické znázornění možných prostorů TRA GA v okolí CTR/TMA Ostrava / Foto ŘLP

Jak i z dotazů publika po přednášce vyplynulo, panují zatím nejasnosti, jak by se o aktivaci daného prostoru dozvěděli piloti za letu. Vyhrazení TRA GA by totiž nespadalo do tzv. předtaktické fáze ASM (Airspace Management), prostor by nebyl vyznačen v mapě a ani by nebylo možné vyhrazení tohoto prostoru dohledat v AUP. Prozatím tak platí, že by se o aktivaci TRA GA pilot dozvěděl na frekvenci stanoviště AFIS, RADIO, ŘLP či FIC.

Blízká setkání všeho druhu

Po třech letech od svého vystoupení na podobné téma připomněl Patrik Čebiš ze Sekce přibližovacích a letištních služeb Praha téma nebezpečných sblížení malých a velkých letadel v prostoru nad Křivoklátskem, který je zároveň místem počátečního a středního přiblížení na dráhu 06 letiště v Ruzyni.

V místech, kde přibližující se IFR provoz létá běžně ve výšce 4 000 stop, je spodní hranice TMA, pod níž se mohou pohybovat letadla mimo řízený prostor, o pouhých 500 stop níže. Pan Čebiš, sám pilot, proto doporučuje, aby se v této oblasti VFR piloti pohybovali ideálně ve výšce 3 000 stop, která poskytuje jak dostatečný rozestup od většího provozu výše, tak dostatečnou výšku alespoň 1 000 stop nad terénem.

Grafické znázornění situace na přiblížení dráhy 06 (LKPR) ve vertikální rovině... / Foto ŘLP
...a v horizontální rovině / Foto ŘLP

Zmíněná oblast je navíc poměrně bohatá i na incidenty. V období od dubna do září 2018 došlo k narušení zdejšího TMA Praha v průměru 180x měsíčně, v červnu dokonce počet těchto událostí dosáhl čísla 260, což odpovídá průměrným 9 narušením denně. Vzhledem k tomu, že volba dráhy 06 v užívání činila za celý rok 2018 poměrně vysokých 38 % celkového času, je v tomto prostoru při nedodržení pravidel létání nemalé riziko nebezpečného sblížení, neřku-li srážky, rozhodně však jevů s tím spojených. A co umí udělat úplav za A380 už se předloni „experimentálně“ zjistilo

Jak to dopadá, když přeci jen dojde k nejhoršímu, opět na semináři připomněl pan Suchý z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Ten informoval leteckou veřejnost o celkových šesti tuzemských smrtelných nehodách jejich osmi obětech, kterými se ústav v loňském roce zabýval. Na Aerowebu se budeme otázce nehodovosti za loňský rok podrobněji věnovat koncem příštího týdne, kdy se koná výroční porada k bezpečnosti.

Ultralighty s 600 kg snad od března

Na semináři se probírala i další, již přeci jen méně zásadní témata. Pan Jelínek z ministerstva dopravy informoval o chystané novele vyhlášky 108/1997 Sb., jíž se provádí zákon o civilním letectví, a to zejména v duchu zvýšení limitu MTOW pro ultralehké letouny pod správu LAA v návaznosti na tzv. opt-out (podrobně jsme psali v článku Ultralehký pokrok rychlejší než legislativa). Tato úprava je nicméně dlouho avizovaná a nyní byl pouze konkretizován termín, kdy by k ní mělo dojít: ke konci února, nejpozději března letošního roku.

Jacek Kerum, pilot a letecký meteorolog v jedné osobě, se letos ve svém vystoupení zavěnoval tématice nastavení tlaku na výškoměru a jeho vlivu na indikaci výšky. S prezentací na téma skydivingu zase vystoupil pan Emil Franěk z ÚCL.

Tradiční součástí semináře byla i prezentace z oblasti letecké informační služby, v rámci níž pan Lukáš Čuřík informoval o produktech LIS a novinkách systémů AisView, IBS a LARS, kde nejvýznamnější inovací je možnost stažení mobilní aplikace AisView z obchodu Google Play a AppStore.

Mohlo by vás zajímat

Adam Zuska

Dlouhodobou snahou autora je efektivně skloubit práci a záliby. Aktuálně je novinařina jeho profesí a létání koníčkem, cílem je do budoucna tento stav otočit. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově, je držitelem licence PPL(A), absolvoval teoretické zkoušky ATPL a v současnosti zastává funkci šéfredaktora Aerowebu. Své nápady a postřehy mu můžete zasílat emailem na adresu adam.zuska@aeroweb.cz.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář