Dnes je 18. srpna 2019

5:55 20:15

Turbulence za největším Airbusem nasměrovala bizjet do šrotu

11. 4. 2017

Koncem minulého měsíce podle serveru Aviation Herald německý úřad pro vyšetřování leteckých nehod a incidentů BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung) připustil, že za nehodou bizjetu Canadair Challenger 604 může stát turbulence v úplavu za Airbusem A380.

V lednu proti sobě nad Arabským mořem letěly dva letouny výrazně odlišných rozměrových kategorií. Největší dopravní letadlo na světě určené k přepravě cestujících Airbus A380 a o 1 000 stop (asi 300 metrů) níže business jet Canadair Challenger 604 s devíti osobami na palubě. Krátce poté, co se stroje na vstřícném kurzu v letových hladinách 350, resp. 340 minuly, se dostal bizjet německé imatrikulace D-AMSC do silné turbulence zapříčiněné s největší pravděpodobností úplavem za Airbusem A380.

Že má takový úplav svoji sílu dokládá sled dalších událostí. Posádka Challengeru ztratila v silné turbulenci kontrolu nad letadlem, které přešlo do série tří až pěti výkrutů a v abnormálních polohách ztratilo asi tři kilometry výšky. Dle serveru Aviation Herald došlo během nehody k překročení povolených násobků přetížení a k vážnému poškození stroje. Situaci komplikovalo i vynucené vypnutí jednoho ze dvou motorů, jehož chod se podařilo později obnovit. Cestující utrpěli v důsledku těchto událostí zranění, někteří z nich těžká. Posádka nakonec dostala letoun pod kontrolu, vyhlásila nouzový stav a zamířila k nejbližšímu vhodnému letišti do ománského Maskatu, kde úspěšně přistála. Po následné prohlídce byl Challenger shledán jako neopravitelný a vyřazen z provozu.


Foto Flight Service Bureau

Nebyl by to první případ, kdy turbulence za velkým letadlem způsobila potíže stroji letícímu v jeho blízkosti. V druhé polovině března získal Aviation Herald draft Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), který je reakcí na tyto události a snahou jim zabránit. Praví se v něm, že v obvyklých cestovních hladinách a při běžných rychlostech může mít úplav znatelný vliv až do vzdálenosti 25 NM (asi 46 km). Počítat je třeba také s tím, že po dobu dvou až tří minut aktivního a potenciálně nebezpečného stavu turbulentní oblast za letounem klesá rychlostí zhruba 2,5 m/s.

Připravovaná řada doporučení je určena řídicím letového provozu, pilotům i provozovatelům. První skupina by měla mít především přehled o kategoriích aktuálně řízených letadel (wake turbulence category), navádět stroje pokud možno tak, aby nedocházelo z hlediska úplavu k potenciálně nebezpečnému přiblížení, a informovat posádky o možné přítomnosti tohoto typu turbulence. Piloti by měli dodržovat frazeologii a hned při navázání komunikace informovat o kategorii letounu Heavy a Super. V případě potřeby pak provést horizontální posun svojí trajektorie na návětrnou stranu, aby se vyhnuli turbulenci v úplavu od nad sebou letícího stroje.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Airbus A380


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář