Registrovaná zařízení končí, DTO přichází

08.02.2019

DTO neboli ohlášená organizace pro výcvik – způsob, jak cvičit nové piloty a nebýt při tom nutně ATO. Jak se DTO zakládá, kolik lidí taková škola potřebuje a koho smí DTO cvičit?

Registrovaná zařízení končí, DTO přichází
Registrovaná zařízení končí, DTO přichází (Zdroj: Aeroweb.cz)

Je tomu už sedm let, co jsme na Aerowebu vydali článek o konci registrovaných zařízení pro výcvik pilotů (RZ) certifikovaných podle leteckých předpisů JAR Spojených leteckých úřadů (JAA). Evropská unie tehdy přišla s konceptem výcviku, který by umožňoval cvičit nové piloty v jediné možné formě výcvikových organizací – Schválených organizacích pro výcvik (ATO). Řada menších leteckých škol, nemaje potřebné personální a finanční zázemí pro přerod v organizaci typu ATO, byla de facto odsouzena k zániku.

Byli tací, kteří to ale nevzdali. Bylo jich navíc dost napříč členskými státy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). A tak se najednou začalo zjišťovat, že nelze dát na roveň leteckou školu poskytující výcviky od nuly do ATPL s desítkami zaměstnanců a širokou flotilou a pilota-instruktora, který má své jedno letadlo a ve svém RZ klidně „vyrobí“ pět plnohodnotných pilotů PPL za rok. A najednou se opět začala hledat cesta, jak umožnit bezpečný výcvik pilotů více typům organizací.

Dnes si povíme více o výsledku, který vyšel z formy původních registrovaných zařízení, navlékl si nový háv a dostalo se mu zkratky DTO značící declared training organization neboli ohlášená organizace pro výcvik.

Provoz letecké školy DTO v praxi

Za dva měsíce, tedy 8. dubna, nastane – tentokrát již opravdu definitivní – konec registrovaných zařízení. Od zmíněného dne se může pilotní výcvik v ČR provádět pouze v ATO či v DTO. To se pochopitelně nevztahuje na provoz sportovních létajících zařízení, který se dál řídí tuzemskými regulemi Letecké amatérské asociace.

Co tedy reálně znamená provozovat leteckou školu jako DTO? V prvé řadě si vystačíte s menším počtem lidí, protože řadu funkcí lze spojit a vykonávat naráz. Nemusí vám patřit ani jedno letadlo, minimálně jedno letadlo pro každou kategorii zamýšleného výcviku však musíte provozovat. Nemusíte zpracovávat žádné složité managementy kvality, zaměstnávat safety manažera a auditora atd. jako v případě ATO. Na druhou stranu, vaši žáci se v případě letounů a vrtulníků stanou nejvýše piloty PPL. Piloty kluzáků a balónů může DTO dovést až ke kvalifikaci examinátora.

Ať už tedy máte či nemáte v současnosti registrované zařízení a chtěli byste po 8. dubnu 2019 nadále fungovat jako letecká škola, tj. cvičit stávající žáky a přijímat nové, máte nejvyšší čas se přetransformovat v DTO. Vaší biblí budiž jednak nařízení EU 1178/2011 v aktuálním konsolidovaném znění (dokument je známý také jako Aircrew Regulation), konkrétně jeho část DTO, a dále zejména dokument Úřadu pro civilní letectví, postup CAA-ZLP-142 Ohlášené organizace pro výcvik (DTO).

Na začátku DTO je Prohlášení, které má standardizovanou formu, najdete jej na webu ÚCL jako dokument CAA-F-142-1 a vyplňujete v něm název školy, adresu, letiště působení atd. Co se týče personálu, v DTO musí fungovat odpovědný vedoucí DTO, vedoucí výcviku DTO a dále zástupci vedoucího výcviku DTO. Jak už jsem ale naznačil, předpis umožňuje, aby funkci odpovědného vedoucího a vedoucího výcviku zastával tentýž člověk. Na funkci vedoucího výcviku nicméně klade povinnost mít kvalifikaci letového instruktora FI bez omezení.

Co se zástupců vedoucího výcviku týče, ÚCL doporučuje jmenovat vždy po jednom zástupci pro každou kategorii letadel, v níž chce DTO provádět výcviky (letouny, vrtulníky, kluzáky, balóny), a navíc na každém letišti, kde hodlá působit.

Kvalifikaci k vlekání kluzáků bude rovněž možné získat v DTO, stejně jako průkaz způsobilosti LAPS(S) či SPL
Kvalifikaci k vlekání kluzáků bude rovněž možné získat v DTO, stejně jako průkaz způsobilosti LAPS(S) či SPL

ÚCL slíbil výcvikové programy, zatím ale nejsou

Trochu kuriózní je skutečnost – vyplývající ostatně už z názvu DTO – že při splnění podmínek, mezi něž kromě výše uvedených požadavků na personál patří třeba čestné prohlášení o vyvinutí bezpečnostní politiky, kterou je třeba při výcviku uplatňovat, až dosud skutečně ÚCL nic neschvaluje. Vy mu coby DTO svou činnost pouze „ohlašujete“.

Co však schválení podléhá, je tzv. výcvikový program, který musí mít DTO od úřadu schválený pro každý druh výcviku, který hodlá poskytovat. Jedná se o mustr, kterým DTO říká, jak probíhají výcviky, jaké jsou jejich osnovy, jak probíhá hodnocení žáků, jaká jsou řešení v případě neuspokojivých výsledků atd.

Tuzemský ÚCL ve snaze ulehčit práci žadatelům o DTO slíbil připravit vzorové výcvikové programy. Na jeho webu se stále můžeme dočíst: „ÚCL do 31.12.2018 zpracuje a schvální vzorové výcvikové programy pro všechny druhy výcviků, které mohou DTO poskytovat. Pokud DTO využijí tyto vzorové výcvikové programy, bude proces jejich registrace na ÚCL včetně výcvikových programů trvat několik málo dnů. (…) Pokud se DTO rozhodne nevyužít vzorových výcvikových programů, ale svých vlastních, bude jejich schvalovací proces trvat úměrně počtu takových žádostí.“

Kdo by však dnes vzory výcvikových programů na webu ÚCL hledal, příliš by nepochodil. Redakce Aerowebu se tudíž v minulém týdnu obrátila na ÚCL s dotazem, zdali jsou někde dokumenty s avizovanou publikací ke konci roku 2018 k dispozici. „Mohu potvrdit, že uvedené materiály v tuto chvíli ještě publikovány nejsou. Důvodem je zpoždění na straně EASA při tvorbě výkladových materiálů, ze kterých dokumentace vychází. Nyní předpokládáme, že se vzorové výcvikové programy na webových stránkách ÚCL objeví během několika příštích dnů. Odbor způsobilosti leteckého personálu na jejich finalizaci v současné době intenzivně pracuje,“ odpověděl Aerowebu pan Vítězslav Hezký, tiskový mluvčí ÚCL.

Stíháme to?

Jak už bylo řečeno, registrovaná zařízení odpočítávají poslední dva měsíce existence. Děje se tak napříč Evropou a je jisté, že už letos nepřijde žádné posunutí o další rok, prodloužení přechodných podmínek atd. (i když, tohle už v minulosti také párkrát zaznělo…).

Nezbývá než věřit, že se slíbené vzorové materiály na webu ÚCL skutečně objeví co nejdříve. Jakmile se tak stane, budeme vás o tom na Aerowebu informovat. Zároveň, v návaznosti na to, jak bude ÚCL schvalovat a publikovat nový přehled DTO, budeme tutéž informaci uvádět v našem přehledu leteckých škol, aby budoucí piloti-žáci před hlavní sezónou věděli, z jakých škol mohou bez obav vybírat.

Dá se myslím i z předchozí činnosti ÚCL předpokládat, že Úřad nebude chtít nechat někoho na holičkách a schvalovací procesy nových DTO poběží rychle. Na druhou stranu, formuláře Prohlášení za provozovatele DTO nikdo nevyplní, čestná prohlášení asi také nikdo jiný nenapíše, a tak je nejvyšší čas se začít s potřebnými dokumenty podrobně seznamovat.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář