EASA varuje před rizikem únavy, na které stávající předpisy nemyslí

06.03.2019

EASA varuje před rizikem únavy, na které stávající předpisy nemyslí
EASA varuje před rizikem únavy, na které stávající předpisy nemyslí (Zdroj: Aeroweb.cz)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) začátkem měsíce zveřejnila výsledky studie, která poukazuje na nedostatečnost stávajících časových omezení pro vykonávání letové služby vzhledem k riziku plynoucímu z únavy posádek.

Více jak dva roky trvající výzkum, jehož se dle zveřejněné zprávy zúčastnilo téměř 400 členů posádek z 24 leteckých společností, byl zaměřen přednostně na noční služby a na opakované služby s časovým rozsahem do nočního období zasahujícím (Disruptive Schedule). Dle studie stávající omezení pro vykonávání letové služby (Flight Time Limitation – FTL) dostatečně nezohledňuje skutečnou míru rizika únavy posádky.

EASA upozorňuje na riziko větší únavy posádek během nočních letů
EASA upozorňuje na riziko větší únavy posádek během nočních letů

Z hlediska zvýšené únavy označuje zpráva za kritické noční lety a také lety, které ve svém závěru do noci zasahují (Late Finish). Studie dále poukazuje na to, že pokud se týká únavy, není znatelný rozdíl mezi nočními službami kratšími a delšími než 10 hodin, což stávající FTL také dostatečně nezohledňuje. Vysokou míru únavy lze dle zveřejněné zprávy očekávat i u posádek, jejichž služby končí po šesté hodině ráno a jsou kombinovány se službami se začátkem před druhou hodinou ranní.

EASA doporučuje provozovatelům zohlednit při plánování služeb výsledky studie a např. detailněji specifikovat časový rozsah nočních služeb a upravit jejich rozdělení dle míry rizika únavy. Taktéž apeluje na dostatečnou dobu spánku posádek před nástupem do služby, jelikož délka a kvalita spánku významně ovlivňují nástup únavy.

Výzkum by měl dle Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví v dalších letech pokračovat. Podle jeho výsledků pak hodlá EASA posoudit potřebu změny stávajících předpisů.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Bezpečnost EASA


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář