EASA varuje před rizikem únavy, na které stávající předpisy nemyslí

06.03.2019 2 736 přečtení

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) začátkem měsíce zveřejnila výsledky studie, která poukazuje na nedostatečnost stávajících časových omezení pro vykonávání letové služby vzhledem k riziku plynoucímu z únavy posádek.

Více jak dva roky trvající výzkum, jehož se dle zveřejněné zprávy zúčastnilo téměř 400 členů posádek z 24 leteckých společností, byl zaměřen přednostně na noční služby a na opakované služby s časovým rozsahem do nočního období zasahujícím (Disruptive Schedule). Dle studie stávající omezení pro vykonávání letové služby (Flight Time Limitation – FTL) dostatečně nezohledňuje skutečnou míru rizika únavy posádky.

EASA upozorňuje na riziko větší únavy posádek během nočních letů
EASA upozorňuje na riziko větší únavy posádek během nočních letů

Z hlediska zvýšené únavy označuje zpráva za kritické noční lety a také lety, které ve svém závěru do noci zasahují (Late Finish). Studie dále poukazuje na to, že pokud se týká únavy, není znatelný rozdíl mezi nočními službami kratšími a delšími než 10 hodin, což stávající FTL také dostatečně nezohledňuje. Vysokou míru únavy lze dle zveřejněné zprávy očekávat i u posádek, jejichž služby končí po šesté hodině ráno a jsou kombinovány se službami se začátkem před druhou hodinou ranní.

EASA doporučuje provozovatelům zohlednit při plánování služeb výsledky studie a např. detailněji specifikovat časový rozsah nočních služeb a upravit jejich rozdělení dle míry rizika únavy. Taktéž apeluje na dostatečnou dobu spánku posádek před nástupem do služby, jelikož délka a kvalita spánku významně ovlivňují nástup únavy.

Výzkum by měl dle Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví v dalších letech pokračovat. Podle jeho výsledků pak hodlá EASA posoudit potřebu změny stávajících předpisů.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Bezpečnost EASA


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář