Změna na ČTÚ: ústní zkoušení nově čeká také žadatele o OFL

09.09.2019 5 příspěvků

Od 1. září je nově potřeba k získání omezeného průkazu radiotelefonisty (OFL) absolvovat také ústní zkoušku. Žadatel tak nyní musí složit písemný test a „pohovor“, ve kterém prokáže základní znalosti letecké frazeologie. Vyplývá to z nově účinné vyhlášky č. 120/2019 Sb., která novelizuje vyhlášku 157/2005 Sb., jíž se řídí provádění zkoušek odborné způsobilosti k obsluze radiostanic.

Během ústní zkoušky prováděné Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) musí žadatel prokázat schopnost vést komunikaci v českém jazyce mezi letadlovou a leteckou stanicí. Součástí je také způsobilost správně komunikovat při vstupu do CTR s využitím letecké frazeologie a mezinárodní hláskovací abecedy.

V této části zkoušky je potřebná znalost vybraných definic z předpisu L FRAZEOLOGIE, část I. – Spojovací postupy. Podle osnovy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se jedná konkrétně o znalost národní a mezinárodní hláskovací abecedy, číslic, pořadí zpráv dle důležitosti, ustálených frází, schopnost sestavení tísňové a pilnostní zprávy a navázání radiotelefonního spojení včetně ověření čitelnosti.

Rozdíl ve zkoušce omezeného a všeobecného průkazu radiotelefonisty (VFL), tak spočívá už jen ve zkoušené látce. Pro získání VFL je navíc nutné porozumět anglickému textu, dále provést jeho překlad do českého jazyka a naopak. Součástí zkoušení je správné chápání zpráv NOTAM a ATIS, vedení komunikace v anglickém jazyce včetně frazeologie a schopnost reakce na příkaz řídicí stanice.

ČTÚ upozorňuje také na další změny ve zkušebním procesu. Jedná se například o zkrácení čekací lhůty na opravnou zkoušku neúspěšného písemného testu z 90 dnů na 60. Dále pak odpadá povinnost psát znovu písemný test při neúspěšném absolvování ústní zkoušky. Ústní zkoušku je možné opakovat po 14 dnech. Prvně získaný průkaz bude nově platný po dobu 10 let, každé další prodloužení však platí pouze pět let jako doposud.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Božena Ludvík Božena

09.09.2019 v 15:25 Ota

"Podle osnovy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se jedná konkrétně o znalost národní a mezinárodní hláskovací abecedy, ..."

V předpize L Frazeologie žádná česká hláskovací abeceda není, co tedy myslí tou znalostí národní hláskovací abecedy?

Óóó Boženo, Cyrile, to je teda úřad.

Odpovědět

slovenska uprava

09.09.2019 v 16:37 Tomas

Mňa by teda zaujímalo to, že nakoľko je zákon o telekomunikáciach teda jeho znenie § 37 zákona o telekomunikáciach v súlade s nariadením 1178/2011. Pretože zatiaľ čo § 37 znie

Osobitná odborná spôsobilosť (1) Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. (2) Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.

Teda zo znenia je jasné, že na obsluhu leteckej rádiovej stanice potrebujeme osvedčenie.

Lenže potom je tu nariadenie 1178/2011 kde oddiel 2 osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti súkromného pilota casť FCL.210.A hovorí o podmienkach, ktoré je potrebné splniť.

FCL.210.A.    PPL(A) – Požiadavky na prax a započítavanie

  a)Žiadatelia o PPL(A) absolvujú najmenej 45 hodín letového výcviku na letúnoch, z toho 5 hodín môžu vykonať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) vrátane najmenej:

1. 25 hodín letu s inštruktorom a2. 10 hodín samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 5 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 270 km (150 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.

Takže ako vidíme tu sa nikde nespomína, že je potrebné absolvovať aj odborné preskúšanie pre obsluhu rádiostanice. 

Podľa FCL.055 piloti preukazujú iba jazykovú spôsobilosť.

Som zvedavý na názory nakoľko si myslím, že vzhladom na to, že nariadenie má väčšiu právnu silu, že či nie je potrebné uviesť zákon do súladu s nariadením keďže zákon je zrejme zastaralý. Pretože ako vieme tak okolité krajiny myslím s výnimkou Polska taký predpis o odbornej skúške nemajú. 

Je taktiež jasné, že aj keď má človek PPL tak sú oblasti kde sa rádiové spojenie nevyžaduje, lenže potom by sa minula účinkom časť výcvikovej osnovy kde je povinnosť letieť na riadené letisko kde rádiové spojenie mať musíte. To znamená, že nariadenie počíta aj s možnosťou urobenia výcviku na lietadle bez rádiového spojenia?

Odpovědět

Kde je lepší dělat zkoušky - Praha / Ostrava

24.09.2019 v 12:45 Oldřich

Ahoj, chystám se na OFL zkoušky, kam je lepší se přihlásit, bydlím napůl cesty, takže vybírám mezi Prahou a Ostravou. A otázka č. 2, má někdo aktuální zkušenost s ústním pohovorem po změně od září?

Děkuji

Odpovědět

RE: Kde je lepší dělat zkoušky - Praha / Ostrava

25.09.2019 v 19:16 Ondra

Přihlas se tam, kde bude dříve volný termín ;-) Já dělal OFL v Ostravě a VFL v Praze, oboje bez problémů.

Zkušenost s novým pohovorem nemám, jen s tím "starým" v anglickém jazyce. Nic těžkého na tom není. Pokud pohovor nezvládneš, tak pravděpodobně nezvládáš ani komunikaci v letadle.

Chce to mít natrénované poslech ATISu, trochu pročtený předpis frazeologie a mít představu, jak vést nouzovou komunikaci. Žádné záludnosti tam nebyly, stačí tomu pověnovat pár hodin.

Odpovědět

Aplilace

23.03.2020 v 17:32 Tomas

Zkuste aplikace Telekomunikace pro Android. Pomůže k testovym otázkám. 

Odpovědět

Přidat komentář