Flying Academy pořádá v dubnu online standardizační seminář pro instruktory

02.04.2020

Flying Academy pořádá v dubnu online standardizační seminář pro instruktory
Flying Academy pořádá v dubnu online standardizační seminář pro instruktory (Zdroj: Aeroweb.cz)

Letecká škola Flying Academy v dubnu pořádá online standardizační seminář pro instuktory s kvalifikací FI (Flight Instuctor) a IRI (Instrument Rating Instructor).

Flying Academy uspořádá online standardizační seminář pro FI a IRI

V rámci standardizačního semináře budou probrány stávající a nové předpisy, výuka a sebevzdělávání, techniky výuky, role instruktora, bezpečnost v letectví, prevence incidentů a nehod, letecké umění, právní aspekty a postupy vymáhání, dovednost v navigaci a výuka létání podle přístrojů. Podrobnější program bude stanoven před zahájením kurzu. Seminář je v souladu s předpisem AMC 1 FCL.940.FI(a)(2)FI a mohou se ho zúčastnit i instruktoři z jiných leteckých škol.

Obnova FI anebo IRI

Pro prodloužení platnosti kvalifikace FI a IRI je nezbytné splnit dvě z následujících tří podmínek dle FCL.940.FI:

  • V případě osvědčení FI(A) a (H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI.
  • Navštěvovat v době platnosti osvědčení FI udržovací seminář pro instruktory.
  • Projít do dvanácti měsíců před skončením lhůty platnosti osvědčení FI hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

Jestliže platnost osvědčení FI skončí, musí žadatel ve lhůtě dvanácti měsíců před jeho obnovou:

  • Navštěvovat udržovací seminář pro instruktory.
  • Projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

Pro bližší informace a zápis do kurzu je třeba vyplnit formulář na webu Flying Academy, nebo zavolat na číslo +420731653867.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář