V pardubické RETII vyvíjejí unikátní radarové technologie

12.10.2020 Tento článek je součástí seriálu Firmy v leteckém průmyslu

Jednou z firem, která vznikla v 90. letech po rozpadu pardubické Tesly a jejíž produkce se zaměřuje na monitorování vzdušného prostoru, je RETIA – strategická firma třeba pro Armádu ČR. Její produkty a aktivity však našly uplatnění i v řízení civilního letového provozu a v řadě dalších odvětví.

V pardubické RETII vyvíjejí unikátní radarové technologie
V pardubické RETII vyvíjejí unikátní radarové technologie (Zdroj: Aeroweb.cz)

Pardubická RETIA dlouhodobě vyvíjí technologie, které využívají hlavně vojáci, ale zdaleka nejen oni. Portfolio firmy je široké a zahrnuje mj. rozsáhlé modernizace radarů P-18 z dob studené války v zemích sféry bývalého Sovětského svazu, servis armádních raketových kompletů 2K12 Kub, ale třeba i vývoj pokročilých radarových zařízení nebo záznamového systému pro letiště, callcentra nebo dispečerská centra. Mezi tuzemské odběratele firmy patří například 25. protiletadlový raketový pluk „Tobrucký“ Armády České republiky (AČR).

„RETIA během let vyrostla z poměrně malé spíše technologické společnosti do firmy, která vedle vlastního technologického vývoje začala také poměrně intenzivně vyrábět. Stále však máme kolem 60 % vysokoškoláků a zhruba stejné procento zaměstnanců přímo ve vývoji,” říká generální ředitel firmy RETIA Aleš Kvídera.

Retia pracovník
Ve firmě je průměrný věk 37 let a bezmála dvě třetiny vysokoškoláků, hlavně ve vývoji

Monitoring milionů hovorů v řádu minut

Firma začínala v roce 1993 a po bezmála třiceti letech existence dnes RETIA zaměstnává 240 lidí, dosahuje zhruba půlmiliardového obratu a své technologie a služby dodává zákazníkům ve více než 40 zemích světa, přičemž zhruba 70 % tržeb pochází z exportu. Před čtyřmi lety se stala součástí holdingu Czechoslovak Group.

V roce 1995 vznikl první produkt - záznamový a analytický systém ReDat, který dodnes tvoří asi čtvrtinu ročního obratu a je tedy jedním z dlouhodobých obchodních pilířů firmy. ReDat kromě kontaktních a dispečerských center například v bankách nebo na linkách hasičů, policie a záchranky najdeme v segmentu ATM/ATC v řízení letového provozu (ŘLP).

„Zaznamenává naprosto vše, tedy nejen samotnou hlasovou a datovou komunikaci například pilota s řídícím letového provozu a operátory na věži, ale i například jednotlivé úkony konkrétního operátora na klávesnici na jeho stole či pohyby kurzoru na zobrazovacím monitoru pomocí počítačové myši. Pokud se cokoli stane, lze zpětně složit celou situaci na pracovišti ŘLP a přesně pomocí analytických nástrojů ReDatu vyhodnotit, to je nezbytné pro řádné vyšetření mimořádných události,“ vysvětluje ředitel divize ReDat Marcel Šparlinek.

ReDat dokáže monitorovat řádově miliony hovorů za minutu. Nejde o okamžitou analýzu obsahu, ale monitoring a data z něho pro vyhodnocení procházejí dalším softwarovým zpracováním, např. identifikace témat hovorů - Topic Detection.

K dnešku je po světě v provozu více než 2 500 záznamových zařízení a systémových nástrojů ReDatu všech verzí, mezi jinými je instalován na 41 letištích v Indii.

Část systému Iron Dome bude v České republice

V poslední době byla RETIA nejčastěji zmiňována v souvislosti s nákupem 3D mobilních radarů kategorie MADR (Mobile Air Defence Radar) typu EL/M-2084 MMR z izraelského obranného systému Iron Dome pro AČR v hodnotě 3,5 miliardy korun.

Kontrakt mezi Ministerstvem obrany a společností Elta Systems, která bude v rámci dodávek nových 3D radarů spolupracovat s RETIÍ, byl uzavřen vloni v prosinci. Půjde o významnou obměnu armádní techniky: armáda se zbaví letitých, byť částečně modernizovaných radarů P-37 a radiolokačních výškoměrů PRV-17 ještě ze sovětské produkce.

„V rámci spolupráce s ELTA Systems na dodávkách nových radarů pro AČR jde především o transfer technologií (například výroba galium-nitridových anténních modulů), který podpoří český průmysl a pomůže samozřejmě i nám. Čeká nás spousta práce, krom jiného integrace nových radarů do stávajícího systému velení a řízení protivzdušné obrany České republiky (PVO) a zajištění celého životního cyklu radarů. Když něco nebude fungovat, armáda nebude volat do Izraele, ale nám. RETIA bude také garantovat, že nové radarové systémy budou plně kompatibilní se všemi systémy NATO. Náš podíl na celém projektu bude zásadní,“ vysvětluje Aleš Kvídera. Na tomto kontraktu se pak budou podílet další české firmy, například Tatra Trucks dodá podvozky se znakem náprav 8x8.

Unikátní technologie z vlastní produkce

RETIA se stále více zaměřuje na vývoj a výrobu vlastních produktů, mezi něž patří například první český dopplerovský 3D radar nesoucí pojmenování ReGUARD, nebo přenosný radar ReTWis, schopný detekovat osoby za pevnými nekovovými překážkami. „Zákazníkem je pro nás samozřejmě tradičně armáda nebo obecně bezpečnostní složky, ale dnes už je to do značné míry také civilní sektor. Naše technologie mají za účel pomoci chránit také důležité civilní objekty a infrastrukturu, typicky úseky hranic, letiště, nemocnice nebo třeba elektrárny,“ říká Aleš Kvídera.

V RETII nyní finišuje vývoj ReGUARDu - 3D radaru pulsně-dopplerovského typu pro detekci a sledování pozemních a nízkoletících cílů, který prohledává prostor pomocí elektronického vychylování svazků a mechanického otáčení radarové hlavy.

„ReGUARD vznikl po dlouhých letech vývoje jako nová technologie. Jsme jím schopni detekovat například dron až na vzdálenost 18 km a do výšky tři kilometry, to je na trhu unikátní,“ říká šéf marketingu společnosti RETIA Jan Mikula. Radarová hlava ReGUARDu může fungovat jak v sektorovém režimu, tj. v azimutu 90°, kdy se předpokládá stacionární použití a zaměření jedním směrem, který chce uživatel detekovat a chránit, nebo dokáže působit i v celokruhovém režimu 360°.

Retia Reguard
Radar ReGUARD

„Aktuálně máme sektorový režim už zcela odladěný a pracujeme na režimu 360°, do konce roku máme v plánu přidat sledování pozemních cílů, což je už ten poslední krok,“ popisuje současný stav vývoje Jan Mikula. ReGUARD může být chlazen pasivně, nebo na něj lze instalovat aktivní chladící jednotkou, může tedy být nasazen v nejrůznějších klimatických podmínkách.

„Konkurenci samozřejmě vnímáme, ale my nabízíme unikátní technické parametry radaru – dosah co do vzdálenosti a výšky a agilní vyhledávání v určitých sektorech, na něž se uživatel může zaměřit více. Další výhodou jsou malé rozměry radaru, hmotnost radarové hlavy jen 65 kg a možnost rychlého mobilního nasazení, typicky třeba při velkých sportovních akcích apod. Vyškolená obsluha dokáže od příjezdu do destinace systém sestavit a spustit do pěti minut,“ přibližuje parametry ReGUARDu Aleš Kvídera.

Revisor a RACCOS

Česká armáda používá další produkty z produkce pardubické firmy, zejména automatizovaný systém velení a řízení palby (ASVŘP) RACCOS a radiolokační průzkumná čidla ReVISOR.

RACCOS, který je vyvíjen od roku 1998, je mobilní platforma na podvozku Tatra, umožňující přijímat, zpracovávat a nepřetržitě vyhodnocovat informace o vzdušné a taktické situaci. Systém RACCOS se skládá ze tří základních prvků: MBV - Místo Bojového Velení, TePP - Terminál Palebného Prvku a AVzP - Aparatura Vzdušného Pozorovatele.

Vzhledem k tomu, že první komponenty byly armádě dodány už před patnácti lety a zároveň příští rok systému vyprší certifikace, začala letos modernizace RACCOSu. „Zajišťujeme životní cyklus první generace produktu a zároveň řešíme další vývoj následující generace, integrace nejmodernějších technologií. Vedle vývoje ReGUARDU jde nyní společně s ReVISORem o hlavní nový výrobní artikl z portfolia firmy,“ říká Jan Mikula.

Automatizovaný systém velení a řízení palby RACCOS na podvozku Tatra
Automatizovaný systém velení a řízení palby RACCOS na podvozku Tatra

ReVISOR je mobilní čidlo určené k základnímu průzkumu vzdušného prostoru v malých výškách a k řízení palby protiletadlových raketových čet kategorií SHORAD/VSHORAD tj. krátkého, respektive velmi krátkého dosahu (z anglického Short Range Air Defence / Very Short Range Air Defence). Armáda, přesněji 25. protiletadlový raketový pluk, disponuje šesti kusy, chystá se však přikoupit další a ty stávající bude rovněž modernizovat. K jeho hlavním výhodám patří vysoká mobilita, odolnost proti rušení, v porovnání s 3D radary nižší cena a možnost dálkového ovládání osádkou.

Retia Revisor
Korba ReVISORu na počátku kompletace

Sázka na jistotu: modernizace a tři prsty smrti

Další část aktivit společnosti směřuje do modernizací a speciálních projektů v rámci systémů protivzdušné obrany. Do této oblasti patří například modernizace radarů P-18 opět ze sovětské produkce. V minulé dekádě RETIA realizovala rozsáhlou modernizaci sítě těchto radarů ve Vietnamu a aktuálně řeší další poptávky rovněž ze zemí bývalého sovětského bloku.

Radar P-18 Retia Pardubice
Anténa radaru typu P-18
Radar SURN Retia Pardubice
Kompletace radarového systému SURN CZ

Další významným projektem v oblasti protivzdušné obrany je modernizace protiletadlového systému 2K12 Kub. RETIA pro AČR vyprojektovala a vyrobila modernizované radarové systémy SURN CZ, které fungují jako primární radarový prvek protiletadlových raketových kompletů středního dosahu 2K12 Kub, jimž se někdy přezdívá „tři prsty smrti“.

Ve své době šlo o vysoce účinný systém protiletadlové obrany, který je v různých modifikacích dodnes používán v řadě zemí světa. Česká armáda disponuje celkem čtyřmi kompletními bateriemi sestavy Kub a RETIA poskytuje nejen modernizace radaru SURN, ale zajišťuje kompletní technický servis celé sestavy 2K12. Kromě toho RETIA vyrobila modernizované systémy Kub například i pro armádu Spojených států pro její výcvikové účely.

Česká účast na projektu AGS (NATO)

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk

RETIA byla do konce roku 2016 zapojena do projektu NATO s názvem Alliance Ground Surveillance (AGS). Jde o projekt, jehož cílem je ochrana vojáků na bojišti – ti mají z AGS dostávat přímo v akci informace o situaci v reálném čase. Projekt mj. předpokládá nasazení obřích dronů Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk s rozpětím křídel větším než poslední verze Boeingu 737 a s výdrží ve vzduchu nejméně 32 hodin. V Pardubicích pro AGS vyprojektovali a vyrobili kontejnerová stanoviště pro operátory a vybavili je špičkovými elektronickými systémy. Tato stanoviště pak slouží pro sběr a vyhodnocení dat z dronů systému AGS.

„Našim zákazníkem byla společnost Airbus, která měla na starosti integraci větších celků systému AGS a byla to pro nás opravdu velká ,škola', protože to byl samozřejmě náročný zákazník. Zároveň se jednalo o naše první tzv. zástavbové kontejnerové řešení, na jehož základě u nás později vznikl přímo útvar zástaveb, kde jsou jednak konstruktéři specializovaní na to, jak a čím prostor vyplnit prostor a také specialisté na hardware a příslušný software,“ říká Jan Mikula.

Zástavby do obrněnců Pandur II a Titus

Dodávka pro AGS se tak stala prvním krokem v následné řadě projektování dalších specializovaných zástaveb elektronických systémů. RETIA se například ve spolupráci se společností Tatra Defence Vehicle (TDV) aktuálně podílí na dodávkách velitelských a spojovacích verzí obrněných vozidel Pandur II. „RETIA navrhuje a osazuje tyto vozy veškerou elektronikou a komunikačními systémy, což tvoří více než 60 % celkové ceny výsledného produktu – do firmy přijede prázdná korba, odjíždí kompletně vystrojený armádní speciál,“ přiblížil Aleš Kvídera.

Pandur II Retia Pardubice
Prázdný sem, plně vystrojený ven. Aleš Kvídera popisuje probíhající zástavbu vozidla Pandur II AČR

Podobnou roli bude mít RETIA i v projektu speciálních obrněných vozidel TITUS pro AČR. Jde celkem o tři varianty těchto vozidel – velitelsko-štábní, spojovací a vozidlo nesoucí označení místo koordinace palebné podpory. Nyní projektujeme zástavbu elektronických systémů u všech verzí, následně v rámci sériové výroby budeme systémy instalovat do vlastních vozidel. Jde o významný projekt na čtyři až pět let a zároveň o projekt, který rovněž logicky vyplynul ze spolupráce v rámci holdingu Czechoslovak Group. Bez tohoto propojení bychom tuto zakázku zkrátka nezvládli,“ dodává Aleš Kvídera.

Co se děje za zdí

Retia ReTWis 5
Ilustrace využití systému ReTWis 5

Dalším vlastním produktem firmy je ReTWis 5 (RETIA Through-Wall Imaging System) - malé radarové zařízení, které (zjednodušeně) vidí skrz zeď a slouží pro detekci osob za pevnou nekovovou překážkou až do vzdálenosti 40 metrů. Radar využívá ultraširokopásmovou (UWB – UltraWideBand) radiolokační technologii, díky níž dokáže osoby detekovat i na základě pouhého dýchání.

S konceptem se začalo v roce 2005, aktuálně je produkt už v páté generaci. „Stejně jako s ReGUARDem máme za sebou náročný vývoj unikátní technologie. Minulý rok byl ReTWis certifikován pod obchodním názvem PolarOne u úřadů v USA, což umožňuje bezpečnostním složkám Spojených států objednávat toto zařízení - to je pro nás samozřejmě mimořádná reference,“ říká Aleš Kvídera.

Retia ReTWis 5

Podle jeho slov však inovace a špičkové technologie nemusí pokaždé přinést okamžitý profit.

„Zde jsme například naráželi na poněkud nereálná očekávání ze strany zákazníků, protože ultraširokopásmová radiolokační technologie zkrátka má své limity, samozřejmě zejména ty fyzikální. Je tedy nutné akceptovat, že na výsledném obraze nebude naprosto přesně vykreslený obrys člověka se ,jmenovkou', ale bude vidět základní obraz dění za zdí. Školení a zkušení operátoři jsou ale schopni z údajů poskytovaných radarem vytěžit dostatečné množství informací o dění za překážkou, což prokázaly testy i uživatelé z praxe,“ doplnil Aleš Kvídera.

Radar RetWis cílí zejména na segment speciálních oddílů – celníků, protiteroristických komand a obecně „zásahovek“.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář