Letecká angličtina IR

30.05.2007

Letecký předpis JAR-FCL, konkrétně jeho ustanovení JAR-FCL 1.200 (pro piloty letounů) a JAR-FCL 2.200 (pro piloty vrtulníků), praví, že uchazeč o získání kvalifikace IR (pro lety podle přístrojů) musí absolvovat kurz angličtiny a dále prokázat své znalosti letecké angličtiny a frazeologie zkouškou, kterou provádí ÚCL.

Letecká angličtina IR
Letecká angličtina IR (Zdroj: Aeroweb.cz)

Pro získání přístrojové kvalifikace je tedy nutné prokázat i znalost anglického jazyka. Tato znalost musí být prokázána v následujících oblastech vztahujících se k provedení letu:

 • Čtení a pochopení technických příruček psaných v anglickém jazyce, např. provozní příručky, letové příručky, atd..
 • Předletové plánování, shromažďování informací o počasí, NOTAMY (informace o změnách, zřízení, zrušení zařízení, postupů, atd.. – tedy informace důležité pro provedení letu), letový plán, atd.
 • Používání leteckých traťových, odletových, přibližovacích map a s nimi spojených dokladů psaných v anglickém jazyce.

Prokázání znalostí anglického jazyka z oblastí vztahujících se k plánování letu se považuje za splněné, pokud kurz teorie IR nebo ATPL (licence dopravního pilota) byl veden v anglickém jazyce, nebo pokud teoretická zkouška na ÚCL pro IR nebo ATPL byla úspěšně složena v anglickém jazyce.
Dále musí být prokázána znalost anglického jazyka v oblasti komunikace, tzn. být schopen komunikovat s ostatními členy posádky v anglickém jazyce v průběhu všech fází let, včetně letové přípravy.


Prokázání znalostí z oblasti komunikace se považuje za splněné, pokud zájemce absolvoval kurz MCC (součinnost vícečlenné posádky) vedený v anglickém jazyce a je držitel osvědčení o ukončení tohoto kurzu, nebo pokud složil zkoušku na vícepilotních letadlech (letouny a vrtulníky, které mají uvedeny v letové příručce minimální posádku dvou pilotů a případně další členy letové posádky – navigátor, palubní inženýr), během které probíhala radiotelefonní komunikace a komunikace s ostatními členy posádky v anglickém jazyce.
Pokud nebyla znalost anglického jazyka v daných oblastech splněna shora uvedenými způsoby, je nutné podstoupit zkoušku angličtiny na ÚCL. Nicméně před touto zkouškou je nutné projít teoretickým školením angličtiny v některé letecké škole.

Letecká škola Flying Academy nabízí několik kurzů letecké angličtiny. Každý z kurzů je určen pro zájemce s určitou úrovní znalostí anglického jazyka.

Modul 1 - Kurz základních znalostí

Tento modul je určen pro úplné začátečníky. Modul pokrývá celkem 161 hodin studia, rozdělených do sedmi týdnů. Těchto 161 hodin je rozděleno na 105 hodin samostudia a 56 hodin výuky na učebně. Na jeden studijní týden připadá 15 hodin samostudia a 8 hodin výuky.
Výuku vede zkušený lektor minimálně s Certifikátem druhé úrovně z Anglického jazyka. Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům základy anglického jazyka se zaměřením na letectví a jeho obsahem je :

 • gramatika
 • slovní zásoba
 • konverzace

Seznam použitých materiálů pro výuku:

 • Profesional English Grammar Book
 • Dictionary of Aviation Terms
 • Anglicky efektivně (CD-ROM)
 • New Headway English Course : Student’s Book Preintermediate level

Modul je ukončen postupovým testem. Pakliže tento bude studentem splněn minimálně na 75%, bude mu umožněn přestup do Modulu 2. Pokud však tento test splněn nebude, bude studentovi doporučeno opakování nezvládnutých úloh.

Modul 2 - Kurz odborné letecké angličtiny a leteckého názvosloví

Tento kurz je určen pro pokročilé studenty, u kterých se již předpokládá zvládnutí základů Anglického jazyka. Tento modul obsahuje celkem 115 hodin studia rozdělených do 5 týdnů. Celkový počet hodin je rozdělen na 75 hodin samostudia a 40 hodin výuky na učebně. Na jeden studijní týden připadá 15 hodin samostudia a 8 hodin výuky.
70% této výuky povede lektor z Modulu 1, zbývajících 30% lektor minimálně s certifikátem čtvrté úrovně.

Účelem tohoto modulu je naučit studenta odbornou leteckou angličtinu a letecké názvosloví. Obsahem tedy je:

 • letecká angličtina
 • letecké názvosloví

Seznam použitých materiálů pro výuku:

 • Profesional English Grammar Book
 • Dictionary of Aviation Terms
 • VFR Radio Telephony (CD-ROM)
 • IFR Radio Telephony (CD_ROM)
 • IT152 pro simulaci komunikace
 • Letecká Angličtina IFR (V. Horák)
 • The Pilot’s RT Handbook
 • Speaking of Flying

Modul je ukončen postupovým testem. Pakliže tento bude studentem splněn minimálně na 75%, bude mu umožněn přestup do Modulu 3. Pokud však tento test splněn nebude, bude studentovi doporučeno opakování nezvládnutých úloh.

Modul 3 - Kurz letecké frazeologie a komunikace

Tento kurz musí podstoupit všichni zájemci o Certifikát od Flying Academy opravňující nastoupit na zkoušky na ÚCL.

Modul obsahuje celkem 69 hodin studia rozdělených do 3 týdnů. Těchto 69 hodin studia je dále rozděleno na 45 hodin samostudia a 24 hodin výuky na učebně. Na jeden studijní týden připadá 15 hodin samostudia a 8 hodin výuky. Tuto výuku povede lektor minimálně s Certifikátem čtvrté úrovně z Anglického jazyka. Od studentů se již očekává určitá úroveň znalostí, tudíž je tento modul zaměřen především na leteckou frazeologii a komunikaci.

Seznam použitých materiálů pro výuku :

 • Profesional English Grammar Book
 • Dictionary of Aviation Terms
 • VFR Radio Telephony (CD-ROM)
 • IFR Radio Telephony (CD_ROM)
 • IT152 pro simulaci komunikace
 • Letecká Angličtina IFR (V. Horák)
 • The Pilot’s RT Handbook
 • Speaking of Flying

Kurz letecké frazeologie a komunikace je povinný pro každého a musí byt ukončen závěrečným přezkoušení, jehož výsledkem je buď doporučení pro zkoušku na ÚCL a vydání certifikátu, nebo doporučení do další opakovací části kurzu.

Flying Academy Vám dále nabízí kurzy ATPL(A), ATPL(H), CPL(A), CPL(H), IR(A), PPL(A), PPL(H), FI(A), IR(A), IRI(A), MEP(VFR,IR), MCC, seznamovací lety, pronájem letadel Cessna 152, Piper Tomahawk IFR, Piper 28 - Archer III, Cirrus SR20-G2 a simulátor FNTP II MCC - ATR 42.
V letecké škole Flying Academy se setkáte pouze s profesionály v daném oboru.

V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte:

Petr Bláha
Telefon : 736 621 557
E-mail : blaha@euro-pilot.com
www.euro-pilot.com

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář