Do roku 2021 s důležitými změnami v provozu

04.01.2021

Rok 2021 s sebou hned zkraje přináší některé významné změny v provozu ve vzdušném prostoru Česka. Mění se například pravidla při letech na Ruzyni či limity pro navigační přesnost nad FL95. A koncem února se náš FIR rozšíří o FRACZECH.

Do roku 2021 s důležitými změnami v provozu
Do roku 2021 s důležitými změnami v provozu (Zdroj: Aeroweb.cz)

Změn, které se nás dotknou s příchodem nového roku, není úplně málo. Všechny jsou již také publikovány formou změnové služby AIRAC, ale ruku na srdce, kolik z nás každých 28 dní pečlivě prochází amendmenty. Redakce Aerowebu proto nyní přináší podrobný přehled chystaných změn a jedné již dokonce platné úpravy.

Novinky při letech na Ruzyni
od 1. ledna 2021

Ihned první den v novém roce, kromě toho, že se upravila výše traťových poplatků za letové navigační služby a byly provedeny drobné, spíše kosmetické úpravy v AIP časti GEN, se nás asi nejvíce týká odstavec s postupy pro VFR lety na/z letiště Praha Ruzyně (LKPR). Ruzyně je koordinované letiště, a proto je nutné mít domluvený slot, který si člověk může zařídit samostatně nebo prostřednictvím handlingové společnosti, která to udělá za vás.

Novinkou však je, že nestačí pouze zažádat o slot na konkrétní čas, ale velitelé letadel jsou povinni se ujistit, že požadovaný slot byl potvrzen. Kromě toho je nutné si zkontrolovat přidělený čas, který nemusí zcela odpovídat tomu požadovanému. Toto se týká pouze příletů a odletů, nikoli průletů přes CTR LKPR nebo nízkých přiblížení na jednu z drah.

IFR let bez PBN RNAV 5 pouze do FL95
od 28. ledna 2021

Pro lety IFR prováděné nad FL95 ve FIR Praha musí být provozovatelé všech letadel (výjimku tvoří pouze státní letadla) vybaveni minimálně pro provoz podle PBN specifikace RNAV 5. Požadavky na vybavení PBN pro tratě SID, STAR a přibližovací postupy jsou uvedeny v části AD u jednotlivých letišť. Pokud nemůže provozovatel tuto podmínku splnit, může s letadlem nadále ve FIR Praha provádět lety IFR, avšak pouze pod FL95. Při příletu nebo odletu z řízeného letiště musí pilot tuto skutečnost oznámit při prvním navázání spojení, že není schopen dodržet daný požadavek na navigační přesnost. V takovém případě může očekávat vektorování.

zmena1

Pozor ať se dovoláte
od 28. ledna 2021

Máte-li v telefonu uložena telefonní čísla nebo e-mailové adresy na stanoviště letových provozních služeb, doporučujeme udělat jejich revizi (k 28. lednu). Po tomto datu včetně byste se na původní telefonní čísla nemuseli dovolat. Týká se to zejména regionálních letišť důsledkem integrace regionálního řízení do Prahy, nejen. Kontakty jsou nejlépe k nalezení v AIP části GEN 3.3.6.

FPL pro kombinované lety ve FIR Praha přes ARO? Minulost!
od 28. ledna 2021

Pokud jste důsledně dodržovali požadavek AIP pro kombinované lety odlétávající z FIR Praha a podávaly FPL pouze prostřednictvím Ohlašovny letových provozních služeb (ARO), nadále již nebudete muset. Tento požadavek se totiž ruší a pro podávání FPL pro kombinované lety bude možné využívat všech dostupných prostředků, vč. podpůrných aplikací jako je např. SkyDemon, Rocket Route, Air Navigation Pro nebo Garmin Pilot.

Praha RADAR skoro „všude“
od 28. ledna 2021

Nenechte se na konci měsíce zaskočit. Všechna regionální letiště počínaje 28. lednem budou své služby vyjma letištního řízení (TWR) poskytovat centrálně z Prahy. S tím souvisí i změny volacích znaků stanovišť:

Karlovy Vary RADAR            Praha RADAR
Ostrava RADAR                    Praha RADAR
Brno RADAR                         Praha RADAR

Možná jste si občas říkali, jak vznikl volací znak Karlovy Vary VĚŽ, když stačí Vary VĚŽ? Už nemusíte, současně se změnou volacího znaku stanoviště APP se mění i ten letištní:

Karlovy Vary VĚŽ/TOWER       Vary VĚŽ/TOWER

Všesměrové odlety ve Varech
od 28. ledna 2021

Do nedávna šlo IFR odlet provést po trati SID nebo vizuálně, nově přibude možnost všesměrového odletu. Pojďme si říct, co to obnáší a jaké to má výhody v porovnání s již zaběhlými postupy.

Pokud nelze nebo není vhodné využít SID, například z důvodu oblačnosti, námrazy, provozu MLČ nebo za účelem zvýšení kapacity letiště, lze za určitých okolností po domluvě s řídícím nebo z iniciativy řídícího využít vizuálního nebo všesměrového odletu. Každopádně na konkrétním postupu se musí velitel letadla a řídící dohodnout předem a musí s ním obě strany souhlasit.

Vizuální odlet může být velice příhodný ve chvíli, kdy na letišti cvičí více letadel. Letadlo po nízkém přiblížení nebo vzletu musí co nejdříve zahájit zatáčku na dohodnutý kurz nebo bod, čímž uvolní odletový sektor pro další provoz například provádějící přiblížení v opačném směru. Každopádně tento postup je limitován meteorologickými podmínkami, které musí pilotovi umožnit dodržení viditelnosti země až do dosažení minimální sektorové nadmořské výšky (MSA) nebo do minimální nadmořské výšky pro poskytování přehledových služeb (ATCSMA, dříve MRVA), podle toho, jak je stanoveno v ATC povolení. Pilot je až do dosažení jedné z těchto výšek odpovědný za dodržení bezpečné výšky nad překážkami. Pokud ale meteorologické podmínky nedovolují provedení vizuálního odletu, zůstává pouze odlet po SID nebo stoupání SA (straight ahead), a po dosažení ATCSMA vektorování přehledovým systémem. 
 
Od 28. ledna bude možno na letišti ve Varech (později pravděpodobně i na dalších regionálních letištích) nově využít postupu všesměrového odletu. Stejně jako u vizuálního odletu může o tento postup žádat pilot nebo může být pilotovi nabídnut ze strany řídícího. Předmětem povolení ATC k provedení všesměrového odletu je kurz nebo bod, na který má pilot pokračovat s dodržením níže uvedených podmínek. Výhoda však je, že jej lze uplatnit bez ohledu na meteorologické podmínky následovně:

Odlet z RWY 11

  • zatáčka jižním směrem od prodloužené osy RWY 11 může být zahájena po dosažení 3 000 ft AMSL;
  • zatáčka doleva od prodloužené osy RWY 11 může být zahájena po dosažení 3 300 ft AMSL;
  • musí být dodržen gradient stoupání minimálně 5 % do 4 500 ft AMSL;
  • po průletu 4 500 ft AMSL musí být nadále udržován gradient stoupání minimálně 3,3 % do 5 800 ft AMSL;
  • postup musí být předmětem ATC povolení a obě strany s ním musí souhlasit (ATC i PIC)

Odlet z RWY 29

  • zatáčka jižním směrem od prodloužené osy RWY 29 může být zahájena po dosažení 3 000 ft AMSL;
  • zatáčka doprava od prodloužené osy RWY 29 může být zahájena po dosažení 3 300 ft AMSL;
  • musí být dodržen gradient stoupání minimálně 5 % do 4 500 ft AMSL;
  • po průletu 4 500 ft AMSL musí být nadále udržován gradient stoupání minimálně 3,3 % do 5 800 ft AMSL;
  • postup musí být předmětem ATC povolení a obě strany s ním musí souhlasit (ATC i PIC)

Pokud tedy porovnáte SID, případně SA stoupání s vizuálním odletem, zjistíte, že všesměrový odlet je kompromis obou dvou. V případě více výcvikových letů najednou má vliv na kapacitu, v případě jednorázového odletu nabídne pilotům slušnou zkratku bez nutnosti vykreslit odletovou trať. Takže až na frekvenci uslyšíte „do you accept omnidirectional departure on heading / to WPT“, víte, co dělat.

zmeny2

Nové SID ve Varech
od 28. ledna 2021

Na letišti ve Varech ještě nekončíme. Důvodem jsou dvě nové odletové tratě SID na bod LOMKI, které mají umožnit letům nejen do Prahy plynule navázat na příletovou trať STAR. Jedná se o SID LOMKI 1F pro odlety z RWY 29 a LOMKI 1Z pro odlety z RWY 11. Tuto skutečnost je nutné také zohlednit při plánování tratě a následně podávání FPL.

zmeny3

zmeny4

Rozšíření FRA (Free route Airspace) ve FIR Praha = FRACZECH
od 25. února 2021

S koncem února zanikne ve FIR Praha nad FL95 systém letových tratí. Lety IFR bude možné nadále plánovat po přímých segmentech s možností vložení mezilehlých bodů FRA (vybraná radionavigační zařízení nebo pětipísmenné názvy bodů publikovaných v AIP části ENR 4.1 a 4.4). Lety IFR musí být plánovány skrze body FRA dle následující tabulky:

zmeny5

Jinak řečeno, některé FRA body budou fungovat jako E (ENTRY), některé jako X (EXIT), jiné pouze jako mezilehlé body I (INTERMEDIATE). A aby to nebylo úplně jednoduché, vloží se do toho ještě body A (ARRIVAL) a D (DEPARTURE), které mohou být současně počátečními nebo koncovými body příletových a odletových tratí (STAR a SID tratě zůstávají zachovány na všech letištích v LKAA). Segmenty mezi významnými body FRA se označí „DCT“ v poli 15 letového plánu například: (vstupní bod) DCT (mezilehlý bod) DCT (mezilehlý bod) DCT (výstupní bod).

Mohlo by vás zajímat

Michal Lněnička

Autor je od roku 2017 členem letecké rodiny AeroPrague. Létá od roku 2010 a své letecké zkušenosti získával například ve skotském Aberdeenu, kde létal dvě sezóny pro místní leteckou školu. Je držitelem kvalifikace CPL(A) a absolventem Katedry dopravní ČVUT v Praze. Přechodnou dobu pracoval také jako zástupce Vedoucího AFIS na Letišti Letňany. V AeroPrague se s ním můžete potkat především na hodinách teorie nebo u zkoušek ICAO angličtiny.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář