Že v Česku šampionáty nebudou, se ví od února, reaguje Aeroklub ČR

21.06.2021 2 příspěvky

AKTUALIZOVÁNO Českým letectvím rezonuje třaskavá kauza. Mezinárodní komise pro leteckou akrobacii (CIVA) při Mezinárodní letecké federaci (FAI) totiž de facto odebrala Česku pořadatelství letošního mistrovství světa v letecké motorové akrobacii kategorie Advanced a rovněž evropský akrobatický šampionát Unlimited. Akce se měly uskutečnit v červenci na Hosíně, respektive v srpnu v Břeclavi. Aeroklub však tento krok posvětil již na svém únorovém zasedání, vyplývá z dokumentů.

Je to ostuda, tvrdí místní organizátoři

CIVA v dopise, zveřejněném na webech obou zrušených akcí, vysvětluje, že ze strany Aeroklubu České republiky (AeČR), který zastupuje tuzemské letectví ve FAI, dosud nedošlo navzdory dlouhé a zevrubné komunikaci k podepsání úmluvy o pořadatelství obou akcí, což formálně znemožňuje jejich organizaci.

Podle komise zatím není možné sdělovat podrobnosti, ale obě akce se patrně uskuteční s určitým zpožděním v některé z přilehlých zemí.

Místní pořadatelé mistrovství světa, tedy Letecké akrobatické centrum ČR a Aeroklub České Budějovice, však tvrdí, že přípravy na šampionát probíhaly zcela podle plánu a pořádání akce nestálo nic v cestě. Shodně se vyjadřuje rovněž organizátor evropského šampionátu, Aeroklub Břeclav.

Místní pořadatelé totiž upozorňují, že skutečným důvodem, proč se u nás obě akce nakonec nekonají, mají být osobní antipatie mezi současným prezidentem AeČR Vlastimilem Dvořákem a jeho předchůdcem, Vladimírem Machulou.

„Počátkem roku 2021 se nakonec ukázalo, že hlavní a zřejmě i jedinou podmínkou podpisu dohod o pořádání soutěží s FAI je změna personálního obsazení organizačního týmu, konkrétně Ředitele soutěže z důvodu osobních antipatií ze strany Prezidenta AeČR. Tato osobní msta dovedla Prezidenta AeČR k faktické dehonestaci osob organizačního týmu, sportovců a do té doby výborného jména ČR ve světové letecké a sportovní komunitě,“ stojí na webu šampionátu Waac2021.cz.

Podle spekulací se pan Dvořák zprvu pokoušel vyjednat, aby se ředitelem soutěží stal slovenský rozhodčí a akrobatický pilot Pavol Kafka, ten však post odmítl, a v úvahu tak připadal pouze bývalý prezident národního aeroklubu.

FAI nakonec stanovila 16. červen jako nejzazší bod, do kdy musí být pořadatelská úmluva ze strany Aeroklubu ČR podepsaná. Národní aeroklub nicméně zřejmě nereagoval, a tak CIVA začala podnikat kroky k alternativnímu řešení, tedy předání organizace soutěží jiným zemím.

„Prezident AeČR, pan Vlastimil Dvořák, s podporou Výkonného výboru Aeroklubu České republiky efektivně a bez výhrad způsobil nevyčíslitelnou škodu jménu leteckému sportu v ČR i na mezinárodní úrovni. Bude trvat mnoho let, než bude možné do ČR získat pořadatelství další mezinárodní letecké soutěže,“ kritizují organizační týmy na webech obou soutěží.

Nebylo možné akce zorganizovat, rozhodl Aeroklub již v únoru

Aeroklub ČR v reakci na prohlášení místních pořadatelů vydal včera k věci krátké stanovisko na svém webu aecr.cz. V něm mimo jiné s poukazem na příslušné dokumenty uvádí, že o celé věci bylo rozhodnuto již v únoru letošního roku.

„Patřičný zápis z Výkonného výboru je na stránkách svazu v sekci dokumenty (zápis číslo 6 ze dne 20.1.2021, zápis č. 7 ze dne 9.2.2021 a zápis číslo 8 ze dne 24.2.2021, a samozřejmě pak závazné stanovisko Odborné sportovní komise Akrobacie ze dne 19.11.2020) – každý si to může ověřit. O této skutečnosti byli 'organizátoři' i FAI ještě v únoru jasně informováni a to včetně důvodů, proč pořadatelskou smlouvu Aeroklub za stávajících podmínek nikdy nepodepíše. Aeroklub České republiky z.s. jako samostatný právní subjekt, garant a zástupce FAI pro ČR, nemůže podepsat smlouvu, jejíž naplnění nemůže garantovat,“ stojí v prohlášení Aeroklubu ČR.

„Protože se nejedná o pro nás neznámou a navíc ani aktuální skutečnost, jsme poněkud překvapeni chováním na sociálních sítích a mediálním útokem na základě jednostranných neověřených tvrzení. Dále se pak důrazně ohrazujeme vůči útokům vedeným proti osobě prezidenta Aeroklubu  České republiky z.s. Vlastimila Dvořáka, který podle stanov vykonává vůli statutárního orgánu, tedy Výkonného výboru. A ten se jasně rozhodl a vyjádřil již v únoru 2021,“ dodává web Aeroklubu.

Zítra, tj. 22 června večer se sejde Výkonný výbor AeČR, aby o aktuálním dění jednal, informoval naši redakci zástupce národního aeroklubu Martin Chovan.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

hm

21.06.2021 v 8:29 Tomas

Pôsobím vo verejnej správe a absolútne najhoršie je keď sa do verejných funkcií prenášajú veci z osobných životov kedy sa stráca objektivita čokoľvek vnímať tak ako by sa to vnímať malo. Úplne najhoršie sú osobné antypatie

Odpovědět

Jednoduchý dotaz člena Aeroklubu

24.06.2021 v 2:29 Jára

Hezký den,  právě čtu Vaše vyjádření ke zrušení EAC 2021 a WAAC 2021. píšete že 22.6 bude k tomuto tématu schůze, pořád vyhlížím její zápis, nebo podrobnější vyjádření jak slibujete. Teď je 24.6 a stále nic, při tom čekání jsem si přečetl zápisy a další zveřejňované dokumenty Omlouvám se za delší text, chtěl jsem sem dát přesné znění a také odkazy.

 Jako obyčejného člena Aeroklubu by mne zajímaly následující skutečnosti plynoucí z vámi uvedených dokumentů. Záměrně jsem vzal pouze Aeroklubem zveřejněné nebo deklarované věci.

Seřadím -li události podle času :

7-8 Listopadu 2020https://www.civanews.com/wp-content/uploads/CIVA-Summary-of-Conclusions-2020-v1.0.pdfThe 14th FAI World Advanced Aerobatic Championships, Hosín, Czech Republic (July 15 – July 23,2021)The new Czech delegate Martin Vecko along with Vladimír Machula reported that there are nochanges to the championships. 

zde je záznam :World Aerobatics vysílal(a) živě.7. litopadu 2020https://www.facebook.com/worldaerobatics/videos/814508652679695MV končí svoji řeč v čase 56:50:..anyway statement from Czech Airclub is we are going forward and we plan and we hope to have championship as promised.

19.11.2020 Stanovisko akrobatické komise :Pokud se nepodaří řešení nalézt, komise doporučuje oba podniky prostřednictvím delegáta CIVA RNDr. Martina Vecka zrušit z důvodu personálních změn v AeČR (v tomto kontextu již přišel z CIVA konkrétní dotaz) a jako sekundární důvod uvést COVID-19.Musíme zvážit, co je horší – jistá mezinárodní ostuda a demotivace organizačních týmů organizujících aeroklubů, nebo riziko možných problémů z důvodu méně zkušených náhradníků.

*1 Prosím o informaci jestli bylo doporučení komise přijato i v otázce informování CIVA prostřednictvím našeho delagáta jak komise navrhovala. V zápise  VV jsem to nenašel. Znamená to tedy že Výkonný Výbor nepřijal návrh informovat CIVA prostřednictvím delegáta ?

20.1.2021Zrušení vrcholných leteckých soutěží FAI v roce 2021• Výkonný výbor se usnesl, že AeČR nezastřeší jako jediný zástupce FAI v ČR tyto soutěže:‣ Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 2021 v Břeclavi‣ Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced 2021 v Českých Budějovicích‣ Rozhodnutím vyústila marná snaha Výkonného výboru uspořádat realizační schéma obou soutěžítak, aby to bylo přijatelné současně pro AeČR i pro pořadatele soutěží.• Výkonný výbor si plně uvědomuje negativa, která tato rozhodnutí nutně přinesou. Přesto, po zralé úvaze, ařadě diskusí, Výkonný výbor usoudil, že rizika AeČR spojená s pořádáním soutěží výrazně převažují nadpozitivy. Realizace soutěží je navíc výrazně ohrožena COVID situací. Hlasováním se proti soutěži v ČeskýchBudějovicích vyjádřil VV jednomyslně. V případě soutěže v Břeclavi byli dva členové VV pro uspořádání soutěže,ale za poměrně složitě definovaných a rizikových podmínek.• Prezident AeČR oznámí rozhodnutí FAI.

*2 Prosím o informaci jak Prezident AeCR informoval prezidenta CIVA. Jestli byla na na tuto informaci reakce, tedy jestli máme jistotu že prezident CIVA tuto informaci dostal případně jak na ni reagoval.

9.2.2021Zrušení vrcholných leteckých soutěží FAI v roce 2021• Výkonný výbor potvrdil rozhodnutí o zrušení/nepodpoření soutěží:‣ Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 2021 v Břeclavi.‣ Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced 2021 v Českých Budějovicích....

*3 Prosím o informaci jestli Výkonný výbor když se mu tato věc opět vrátila k jednání provedl kontrolu informování FAI. Tedy jím zadaného úkolu.

24.2.2021Zrušení vrcholných leteckých soutěží FAI v roce 2021• Výkonný výbor znovu jednal o svém rozhodnutí zrušení/nepodpoření soutěží:‣ Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 2021 v Břeclavi.‣ Mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Advanced 2021 v Českých Budějovicích.• VV na jednání pozval pořadatele obou soutěží a Vladimíra Machulu. Z pozvaných se připojil Libor Babák za AKBřeclav, v nastalé diskusi ale Výkonný výbor postoj Babáka odmítl. Ten apeloval na oddělení důsledků plynoucích zfaktu dosud nesplněných oprávněných požadavků AeČR vůči Machulovi (nespolupráce a bojkot předávánívedení a souvisejících agend AeČR) a faktu současného Machulova propojení s AeČR skrze tyto dvě soutěže. VVvnímá tuto ambivalenci jako tzv. klam vyloučením a s tím také argumentaci nutnosti oddělení zmíněnýchdůsledků odmítl.• Kontrola smluvních vztahů mezi AeČR, a FAI/CIVA ze strany AeČR proběhla, avšak s výsledkem zcelaneuspokojivým, do věci se vnesly další otázky. Každopádně, z pozice AeČR jako garanta soutěží platí, žepokud je v ČR skutečně pouze jediná osoba (Machula) schopná organizovat ME a MS, nemůže ve skutečnostiAeČR garantovat FAI a dalším subjektům vůbec nic.

*4 Chápu-li to správně Libor Babák Vás upozornil že majetkové nesrovnalosti v Aeroklubu a Mistrovství Světa a Evropy jsou rozdílné věci, které je vhodné oddělit. V případě "klamu vyloučením" se podle definice vylučuje část informací. Mohu poprosit o informaci kterou část jste vyloučili ?

 Z venkovního pohledu na stránkách CIVA tedy bylo stále uvedeno že obě mistrovství se konají. Závodníci trénovali, týmy připravovaly cestu, přepravy letadel, víza Hotely, tréningová místa a další. I zrušení v Listopadu 2020 by bylo dost pozdě na takovouto akci.  Celá akce byla na CIVA stránkách stopnuta až v červnu když se zjistilo že není ochota ze strany AeCR podepsat smlouvu.

5* Prosím o vysvětlení jak je tedy možné že CIVA a tedy celý svět pokračoval v přípravách na akci kterou jste svým zápisem zrušili. 

na 'FB napsal Martin Chovan v odpovědi pro Radka Zímu :Martin ChovanRadek Zima To zjišťuju a je k tomuto tématu svolaný výbor na úterý - Machula i Dvořák jsou si podobní v tom, že ignorují nebo obcházejí rozhodnutí výboru, když se jim to hodí.

6* Je tedy možné spekulovat že prezident AeCR obesel rozhodnutí výkoného výboru a neinformoval prezidenta CIVA ?

 Děkuji za jednoduché a přímé odpovědi.  J. Čihák

PS: pane Chovan, za mediální ůtok považujete diskuzi v uzavřené facebookové skupině pilotů kde se běžně probírají příčiny leteckých nehod ? Nebo zahraniční diskuze na toto téma ?

 

 

 

 

 

Odpovědět

Přidat komentář