TÉMA: S průkazem radiotelefonisty na věčné časy?

21.07.2021 20 příspěvků

Můžeme v dohledné době čekat nějaké změny ve vydávání průkazů radiotelefonisty letecké pohyblivé služby? Od kdy a proč je „radiofoňák“ vlastně potřeba? A mohlo by snad dojít k jeho sjednocení s pilotní licencí?

TÉMA: S průkazem radiotelefonisty na věčné časy?
TÉMA: S průkazem radiotelefonisty na věčné časy? (Zdroj: Aeroweb.cz)

V pilotních průkazech, které v ČR vydává Úřad pro civilní letectví (ÚCL), je v bodu XII. uvedeno: „Radiotelefonní práva: Držitel tohoto průkazu prokázal způsobilost k používání palubního radiotelefonního vybavení v těchto jazycích“ a následuje výčet jazyků, minimálně tedy aspoň jeden. Způsobilost ověřil examinátor ÚCL během tzv. zkoušky dovednosti (lidově „praktická“ zkouška).

Vzhledem k tomu, co všechno lze občas na frekvenci slyšet, jistě lze vést polemiky o tom, zda by tuto dovednost nešlo žáky naučit lépe, nicméně v obecné rovině je schopnost ovládat palubní radiostanici součástí pilotního výcviku a je to tak správně. Po úspěšném zakončení výcviku o této způsobilosti existuje na ÚCL záznam. 

Pro mnohé piloty tak už dlouhá léta zůstává záhadou, proč vlastně je českou legislativou vyžadován ještě další průkaz odborné způsobilosti v radiotelefonii, a sice buď Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) nebo Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL), které vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Známá pilotka Radka Máchová před časem okomentovala smysl a význam licencí od ČTÚ na sociální síti zhruba takto: „Nikdy jsem nepochopila, proč musím mít ke kecání do rádia separátní licenci. Mělo by to být součásti piloťáku.“

průkaz radiotelefonisty VFL a OFL
Snímek obrazovky z diskuse týkající se průkazů VFL a OFL na sociální síti

Nezbytná, leč nedostupná kartička

Není cílem tohoto textu zpochybňovat, že schopnost ovládat radiostanici a správně komunikovat patří k nejdůležitějším pilotním dovednostem. Mimořádně obtížným se však ukázal pokus autora článku najít mezi českými piloty alespoň jednoho, který by, podobně jako Radka Máchová, ani na chvíli nezapochyboval o smysluplnosti licencí VFL a OFL. To se potvrdilo například i v další diskusi na sociální síti k nedávno vydanému článku na téma prodloužení průkazu radiotelefonisty, kde se diskutující diplomatickými slůvky věru nezdržovali:

prodloužení průkaz radiotelefonisty
Snímek obrazovky z jiné diskuse týkající se opět průkazů VFL a OFL na sociální síti

Doslova v plné nahotě se pak (ne)zbytnost těchto licencí ukázala v době poslední koronavirové uzávěry, kdy po několik dlouhých měsíců zůstaly uchazečům o průkazy dveře ČTÚ zavřené a zkoušky ani na jednom ze dvou míst v zemi (Praha a Ostrava) vůbec neprobíhaly.

Limitující ve smyslu skutečné výcvikové „stopky“ to bylo zejména pro ty pilotní žáky, kteří z důvodu „nevlastnictví“ průkazu VFL/OFL nemohli odletět své sólové úlohy a pokračovat dále - jakkoli nezpochybňujeme, že celá země tehdy řešila vážné problémy, tito piloti si skutečně vytáhli pomyslného Černého Petra.

„Několika mým žákům před sólem se tak výcvik prodražil řádově až o desítky tisíc korun, protože nechtěli ,stát’, tak zkrátka nalétali spoustu dalších hodin navíc s instruktorem, ač to dle jejich schopností už nebylo nutné, protože na sólo bychom je bývali už v klidu pustili,“ sdělil redakci Aerowebu majitel jedné tuzemské letecké školy, který si nepřál být jmenován. A dodává: „Ono toho během lockdownu celkově bylo víc. Když jsme si třeba na tento stav stěžovali na LAA ČR, bylo nám řečeno, že prostě máme žáky nechat létat bez průkazu radiotelefonisty. Ovšem pokutu, která v maximální výši činí až 100 000 Kč, by za mě nejspíš nezaplatili, nemluvě o tom, co by nastalo, kdyby vznikla pojistná událost,“ popisuje s hořkostí vzpomínky na události z doby jen nedávno minulé.

Znovu jsme se tak stali svědky a někdy i účastníky situací, kdy český stát prostřednictvím zákonů a úřadů na jedné straně něco striktně vyžaduje, ale přitom zároveň na straně druhé neumožní kvůli nečinnosti svých institucí nezbytné náležitosti (v podstatě razítko) získat.

Dědictví minulého století

Při pátrání po vzniku a historii uvedeného předpisu, tedy proč vlastně musí mít piloti letadel v českém rejstříku osvědčení o radiotelefonní způsobilosti hned dvakrát, jsme se dostali do poloviny 60. let minulého století, konkrétně k zákonu č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích, který už ve svém původním znění v § 5 obsahoval také ustanovení: „Ústřední správa spojů stanoví, kdy je třeba k obsluze vysílacích rádiových stanic zvláštní způsobilosti a jaké, jakož i jakým způsobem se tato způsobilost nabývá, prokazuje a osvědčuje“.

Způsobilost se tedy nejméně od 1. července 1964, kdy tento zákon vstoupil v účinnost, vyžadovala, ale státní správa to prozatím řešila formou různých směrnic a vyhlášek. Už v této době však byly průkazy radiotelefonisty vydávány.

Vedoucí letového provozu Aeroklubu Hořice Lubomír Šťovíček vzpomíná: „Nejprve jsme jezdili skládat zkoušky na krajský inspektorát úřadu Spojů, takto to fungovalo zhruba v 70. letech. Později byla nastavena praxe tak, že se skládaly zkoušky přímo na letištích – domluvili se zájemci z několika aeroklubů a celý proces býval dokonce dvoudenní; první den bylo školení a až druhý den zkouška,“ říká s tím, že takto byla pravidla nastavena pro svazarmovské piloty a třeba dopravní piloti absolvovali jiné kurzy.

V několikrát novelizované podobě přežil tento telekomunikační zákon až do přelomu milénia a požadavek na odbornou způsobilost zhruba v dnešní podobě se tak v české legislativě objevil až relativně nedávno, a sice v roce 2000 se zákonem o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. Tento rovněž opakovaně novelizovaný předpis v § 67 „Zvláštní způsobilost“ už obsahuje znění, které je velmi podobné tomu dnešnímu. Způsob provedení zkoušek a další náležitosti pak byly dále upřesněny vyhláškou č. 202/2000 Sb.

Je to opravdu povinné?

V aktuálně platném českém právním řádu je požadavek na nutnost mít průkaz radiotelefonisty obsažen v § 26 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (ZEK) a také v prováděcí vyhlášce č. 157/2005 Sb. V ZEK (mj.) čteme:

  • Odborná způsobilost k využívání rádiových kmitočtů se vyžaduje pro obsluhu … radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí zapsaných v leteckém … rejstříku České republiky,
  • Obsluhu vysílacích rádiových zařízení … mohou vykonávat osoby, které mají platný průkaz odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení,
  • Úřad (ČTÚ) ověřuje zkouškou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení a vydává průkazy odborné způsobilosti. Jestliže … způsobilost žadatele nebyla Úřadem uznána…, ověří Úřad způsobilost žadatele k obsluze vysílacích rádiových zařízení vždy.

Z uvedeného tedy plyne, že platný průkaz odborné způsobilosti skutečně je nezbytný a jedinou instancí, kde lze průkaz v ČR získat, je právě jen a pouze Český telekomunikační úřad. Uchazeči z celé ČR se musí dostavit na jednu ze dvou uvedených lokalit a zde absolvovat písemný test a ústní zkoušku (od září 2019 je ústní zkouška i u průkazu OFL, psali jsme zde), podrobnosti ohledně přihlášení, průběhu a vyhodnocení zkoušky jsou pak ve zkušebním řádu ÚCL.

Bez ohledu na to, že zejména v zahraničí mnohdy nikdo o této povinnosti pro letadla na značkách OK nic netuší, průkaz má ekvivalenty i v jiných zemích (viz dále) a nedoporučujeme tuto situaci zejména s ohledem na možnou pojistnou událost podceňovat. I přesto, že si o průkazu radiotelefonisty můžeme myslet své, je tedy zatím nepochybně nutné ho mít.

Oto, Karel, Urban a jiní

Zákon nařizuje a ČTU na webu uvádí, že uchazeče ke zkoušce písemně zve nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky; zde je nutné férově uznat, že lhůta od přihlášky k pozvánce bývá za normálních okolností zpravidla kratší než zákonem povolený „kvartál“.

Platná prováděcí vyhláška, která upravuje mj. náležitosti přihlášky ke zkoušce, obecné podmínky pro vykonání zkoušky, způsob provádění zkoušek atd., k rozsahu znalostí ke zkoušce mj. stanoví, že úřad ověřuje znalosti žadatele z těchto zkušebních předmětů: radiokomunikační předpisy, radiokomunikační provoz a elektrotechnika a radiotechnika. Dále, „požadované znalosti musí odpovídat standardům znalostí uvedených v doporučeních mezinárodních organizací ITU, CEPT, IMO, ICAO, nebo IARU“, což pro většinu žadatelů bude nejspíš poněkud abstraktní informace.

Asi jen málokdo ví, k čemu přesně je běžnému pilotovi Cessny kupříkladu informace o tom, že půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku, nicméně i na tuto otázku odpovídají žadatelé o průkaz v písemném testu.

Doslova legendy pak kolují již řadu let ohledně tzv. české hláskovací abecedy:

průkaz radiotelefonisty hláskovací abeceda
Další snímek obrazovky, tentokrát na téma hláskovací abeceda

Zeptali jsme se tedy na úřadu, kdy proběhla poslední významnější revize zkušebních otázek a osnov ústních zkoušek. Pavel Ellinger, vedoucí Oddělení pozemní pohyblivé služby ze Sekce strategie, koncepce a správy kmitočtového spektra ČTÚ, říká: „Aktualizovány byly otázky ze všech tří zkušebních předmětů, poslední velká aktualizace zkušebních otázek i zkušebních osnov proběhla po novelizaci vyhlášky č. 157/2005 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. září 2019.“

Zde je dobré vědět zejména to, že výše zmíněnou novelou se (mj.) změnila platnost průkazů při prvním vydání z pěti na deset let; po uplynutí této první doby platnosti je však doba platnosti průkazu opět dříve standardních pět let.

Bludný Holanďan

Za velmi pozoruhodný pak považujeme například odstavec 5 v § 5 vyhlášky, kde čteme: „Zkouška se koná zpravidla v sídle Úřadu,“ což zjevně umožňuje examinátorům zkoušet mimo prostory ČTÚ. Jinými slovy, pokud z jakéhokoli důvodu nebylo možné zkoušku složit na úřadu, mohl se examinátor ČTÚ za uchazečem dostavit kamkoli jinam a zde ho vyzkoušet.

„Zkoušky odborné způsobilosti probíhají zpravidla v sídle ČTÚ, tedy převážně na Sokolovské ulici v Praze 9, nebo v sídle ostravského oblastního odboru. Úřad samozřejmě může po domluvě s jiným pořadatelem uspořádat zkoušky mimo sídlo Úřadu na jiném vhodném místě,“ vysvětlil redakci Pavel Ellinger. Zároveň jsme však během kritických měsíců 2020/21 nezaznamenali byť jeden jediný pokus o uspořádání zkoušky mimo nedobytné budovy ČTÚ.

Naopak se v této době velmi rozšířila praxe, mezi piloty lidově zvaná „Holanďan“, kdy uchazeči skládali zkoušku prostřednictvím (například) Skype u examinátora ze zahraničí, aby následně buď sami, nebo prostřednictvím některé tuzemské letecké školy požádali na ČTÚ o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU.

jak získat průkaz radiotelefonisty
Další snímek obrazovky ze sociální sítě z diskuse týkající se praxe lidově zvané „Holanďan“

Šlo sice o podstatně dražší (náklady jsou řádově  jednotky tisíc korun), nicméně funkční postup, jak se průkazu bylo lze dobrat a je nutné zdůraznit, že šlo a nadále jde o postup zcela legální.

S angličtinou na nás nechoďte

Podle všech oslovených pilotů je existence dvou různých průkazů opravňujících k ovládaní palubní radiostanice jednoznačným přežitkem, který už dlouho nedává žádný smysl. Šéf další české letecké školy, který rovněž nechce být jmenován, říká: „Kdysi snad měl tento průkaz svůj význam, vydával se radistům - operátorům radiostanic, to byla samostatná role třeba v letadlech ČSA. Před lety tu dokonce byla snaha sjednotit oba průkazy, ale s postupnými změnami vedení obou institucí vše zase utichlo. Naopak jsem zaznamenal, že ČTÚ se bude snažit současnou praxi ,Holanďan’ zatípnout, údajně dokonce na holandského examinátora poslali audit. Pokud se tak stane a tento způsob bude kvůli úřadu zastaven, budeme se s úřadem soudit. Osobně se domnívám, že ze strany ČTÚ aktuálně není žádný zájem na tom, aby je (průkazy radiotelefonisty) úřad přestal vydávat. Přitom pokud vím, tak třeba v sousedním Rakousku tento průkaz vůbec nemají a nikomu nechybí.“

Pokud jde o absolvování písemné části zkoušky, zatím nejsou (narozdíl třeba od teoretických zkoušek PPL a dalších na ÚCL) k dispozici testové otázky v anglickém jazyce. Problém se získáním průkazů radiotelefonisty i při plně funkčním úřadu tak mají zejména cizinci, kteří neovládají český jazyk a je přitom zcela lhostejno, že může jít o piloty, kteří přitom zároveň disponují doložkou ICAO angličtiny level 6.

Pokud takový pilot chce pilotovat letadlo s českou imatrikulací vybavené radiostanicí, má bez průkazu radiotelefonisty jednoduše smůlu, přesněji řečeno, takový let není v souladu s předpisy. Pavel Ellinger k tomu říká: „Úředním jazykem pro styk s úřadem je jazyk český. Testy jsou v souladu se Správním řádem vyhotoveny v úředním, tedy českém jazyce. V českém jazyce proto žadatelé skládají zkušební testy a rovněž podstupují ústní zkoušku, ve které jsou samozřejmě použity fráze z letecké či námořní fraseologie v mezinárodním jazyce. Pro průkazy s mezinárodní platností je ústní zkouška vedená v potřebném rozsahu v mezinárodním jazyce (angličtině).“

Možnost odpovědi na otázku, zda se chystá rozšíření o anglickou verzi písemných testových otázek, zůstala ze strany ČTÚ nevyužita. Existuje sice možnost uznání odborné způsobilosti ze zahraničí, to je však relevantní především pro občany Evropské unie, a to ještě není vše. „Je nutné dávat pozor na to, že v některých státech - nejenom členských státech EU - pro obsluhu radiostanic postačuje mít pilotní průkaz s vyznačenými ,Radiotelephone Priviledges’. Když nás potom příslušník takového EU státu žádá o uznání způsobilosti, pak musí doložit, že daný členský stát vydává pro obsluhu radiostanic pouze pilotní průkaz (průkaz radiotelefonisty tedy není vydáván). Poté je možné takové žádosti o uznání odborné způsobilosti vyhovět a uznat český průkaz radiotelefonisty VFL. Obecně, naše průkazy jsou vydávány s mezinárodní platností (podle Radiokomunikačního řádu), takže držitel českého průkazu VFL může tento průkaz použít po celém světě; naopak, aktuálně neexistuje členský stát EU, jehož průkazy radiotelefonistů letecké pohyblivé služby (popř. pilotní průkazy, když průkazy radiotelefonistů daná země EU nevydává) bychom neuznávali,“ uzavřel Pavel Ellinger.

Jak to funguje jinde v Evropě?

Praxe „Holanďan“ je důkazem, že nastavení v Evropě je různé. Na druhé straně, nejspíš právě jen v Holandsku mohou potvrzovat odbornou způsobilost žadatelů samostatně působící examinátoři ATC komunikace; v ostatních zemích tuto zkoušku provádí pouze příslušný úřad. 

A postřeh z praxe u našich severních sousedů? „V Polsku průkaz radiotelefonisty také máme, získal jsem ho už v průběhu tréninku PPL(A). Avšak jediné, co jsem pro to musel udělat, bylo zaplatit řádově stokoruny a poslat žádost, průkaz jsem pak obdržel poštou. Žádné zkoušky ani testy jsem dělat nemusel,“ říká pilotní žák původem z ČR, který v Polsku absolvuje integrovaný výcvik ATPL.

Těžko tedy říci, existuje-li v letectví něco ještě zbytečnějšího, než je polský průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. A dočkáme se někdy možnosti složit zkoušku třeba přímo v letecké škole nebo dokonce sjednocení licencí ČTÚ a ÚCL? „Poptávka po této koordinaci asi evidentně není ani z dalších zemí. Bruselské prostředí trochu znám, a pokud by byl velký zájem, tak se určitě návrh objeví. Můj osobní názor tedy je, že prostě postačuje uznávání zkoušek odborné způsobilosti z ostatních zemí EU. Více asi není možné očekávat,“ sdělila na dotaz redakce Michaela Bartáková ze sekretariátu předsedkyně Rady ČTÚ.

A jak nahlížíte na průkaz radiotelefonisty vy, milí čtenáři? Má podle vás smysl zkoušet odbornou způsobilost separátně na dvou úřadech? A odpovídají podle vás zkoušená témata praktickému využití? Vaše kultivované názory i konstruktivní návrhy oceníme v diskusi pod tímto článkem.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Není to tak jednoduché

21.07.2021 v 16:49 Lukáš Materna

Dovolím si "vykopnout míč". Mně ten současný stav v principu nevadí. Na jednu stranu chápu ty kdož říkají, že by mělo být získání rtf práv vázané na pilotní průkaz. Na druhou stranu neopomínejte piloty, kteří létají výhradně mimo řízené prostory a legálně tak radiostanici mít ani používat nemusejí. Je to trochu podobné již také kdysi diskutovanému tématu pořádání teoretických zkoušek jen v angličtině. Na první dobrou si asi každý řekne, že je to jasný požadavek, ale také tu máte řadu obchodních pilotů, kteří anglicky třeba neumí a mimo ČR a SR nelétají...

Ať klidně je kartička zvaná průkaz radiotelefonisty, ať se získává na čtú, ale ať z toho konečně zmizí nesmyslné otázky na napětí suchého článku apod. A úměrně tomu pak lze zrušit předmět VFR komunikace z testů na ÚCL, protože od toho tu teda asi je ten čtú.

Odpovědět

Historická zátěž

21.07.2021 v 17:05 Tomas

Jak píšete, je to historická zátěž z doby, kdy stát považoval za nutné omezit přístup k vysílací technice na skupinu prověřených a přezkoušených. A jistě v určité době ovládání radiostanice vyžadovalo i specifické technické znalosti. Moderní letadlové stanice se ovládají stejně složitě jako automatická pračka, takže tento důvod existence průkazu radiotelefonisty odpadá. Daleko důležitější je znalost frazeologie a obecně kultury komunikace po rádiu. Té se pohříchu věnuje málokdo, resp. skoro málokdo pořádně - a teď se omlouvám školám, které k tomu studenty opravdu důsledně vedou. Kolem komunikace nemusí být moc teorie, ale důležitá je praxe a drill, aby se pilot dokázal i nečekané situaci vyjádřit stručně a přitom jasně a jednoznačně.

Odpovědět

Prodlužování

21.07.2021 v 20:24 RR

A co to legrační prodlužování po pěti letech? Kdo nezvládne pohlídat lhůtu u tohoto jinak celou dobu někde zapadlého průkazu (běžnému aktivnímu člověku, což obvykle piloti bývají, dnes v různých termínech “náhodně” propadá třeba desítka různých kartiček), je potrestán novým přezkoušením. To by tak bylo, kdyby nám lidi ustavičně nemysleli na to, kdy jim co propadne. Úplně by zvlčili. Dokáže někdo z uvědomělých kolegů odhadnout, v jakém ohrožení by se naše vyspělá společnost ocitla, kdyby to teda zkouškou prověreným lidem dali s nekonečnou platností? Jestli by třeba toto riziko nebylo čirou náhodou akceptovatelné?

Odpovědět

mám za sebou Holanďana

21.07.2021 v 20:26 Jan Ježek

Jarní lockdown znemožnil získání průkazu telefonisty v ČR - zkušební termíny byly zrušeny a pak se na ně nabíralo obrovské zpoždění. Díky dobré znalosti angličtiny jsem se rozhodl pro "holanďana", na kterého jsem dostal termíny rovnou v rozmezí 1-2 týdny od poptávky. Bylo to skvělé rozhodnutí a výborná zkušenost. Musel jsem se připravit na skutečnou komunikaci používanou v letectví, ne pouhé "co je to brávo a delta, tak a teď nám povyprávěj o ohmovém zákonu". V rámci zkoušky jsem musel s řídícím odkomunikovat fiktivní let - žádost k odletu, start motoru, pojíždění, vzlet, opuštění CTR, přechod na info, průlet dalším CTR se speciální žádostí (požadavek na 360 otočku nad nějakým městem), přechod na approach, na věž, přistání, pojíždění, vypnutí. Českou zkoušku znám sice jen z výukových materiálů, ale i tak je mi jasné, že se to nedá srovnat. ČTÚ si tu prostě drží monopol na zastydlý nesmysl a chce se ho držet zuby nehty. Chápu, že ČTÚ nepřísluší dělat zkoušky z VFR komunikace, ale o to spíše by měl vyklidit pozici, kterou by zaujala obdoba "holanďana" v češtině (příp. i angličtině) pod záštitou ÚCL. Možná by se tím omezila lidová tvořivost (přiznávám, že také občas plácnu nějaký nesmysl), která mi občas připomíná hru, u které každého učili pravidla, ale každého trochu jinak. Ostatně - i ten "holanďan" v angličtině obsahoval některé nuance, se kterými se u nás v praxi nesetkávám. A jako vedlejší efekt by to možná pošťouhlo pár stydlivých jedinců, aby se místo létání kolem komína odvážili i na správně odkomunikovanou cestu přes CTR nebo do zahraničí.

Odpovědět

Ono těch úřadů je více

22.07.2021 v 1:49 Martin

Bohužel těch úřadů je v ČR více.

Máme tady nejen ve článku zmiňované ČTÚ a ÚCL, ale i LAA která si hraje na svém vlastním písečku a s vlastními předpisy.

Jak lze "garantovat" kvalitu přezkušování u LAA a že bude probíhat stejně jako u ÚCL? Bohužel znám pár případů SLZ pilotů kteří do dnes používají českou hláskovací abecedu, stěží ze sebe dostanou hlášení po větru a veškerou další komunikaci vytrvale ignorují. Třeba takové zracování volacích znaků pak neovládají ani instruktoři a samotná vzdělávací videa LAA k radiokomunikaci obsahují chyby a zlozviky co se takto předávají dál.

Nechci ani hájit současný stav který mi také příjde uhozený. Ať to klidně dál zkouší ČTÚ, ale může to klidně být jen obyčejná A4 s razítkem co se pak přiloží ÚCL/LAA jako požadavek k vydání průkazu. Pokud si nechám rupnout průkaz, tak ať tam klidně to přezkoušení zůstane, to nikomu neublíží, s veřejnými otázkami je to stejně sranda. Co mi rozhodně vadí je samostatná kartička s vlastní platností.

Také bych zrušil OFL. Odposlechnout ATIS by měl zvládnout každý - tak složité to není. Taky by na VLF pak nemuseli zkoušet angličtinu od toho máme zkoušky ICAO Angličtiny. Je jedno jesti to odvysílám v češtině nebo v angličtině, hlavně pokud to dám správně do hromady a budu rozumět odpovědí.

Poslední co bych zrušil je přezkušování české hláskovací abecedy. Nyní je to prý tak že se za českou hláskovací abecedu nevyhazuje, každopádně pak nemusí být ani v těch osnovách. Zdůvodnění proč tam pořád je je: "Pokud by ji použil někdo jiný ..." Pokud se tak opravdu stane, tak osobně odpovídám v mezinárodní abecedě a pilotovi doporučím si prostudovat předpisy.

Odpovědět

RE: Ono těch úřadů je více

22.07.2021 v 6:47 Michal

Líp bych to nenapsal, mne vzdycky zajímalo na základě čeho to českou abecedu vůbec zkoušejí, jelikož co mi je známo tak česká abeceda není nikde oficialně publikována. 

Odpovědět

RE: Ono těch úřadů je více

22.07.2021 v 9:02 Vaclav

Inu, vychodni Evropa. Prece nenechame mluvit do eteru nekoho, kdo to se socialistickym zrizenim nemysli dobre... Tak to zacalo.  Ted se nedivme uradu, ze si nepodrizne svou vlastni vetev. To by se muselo zhora. A podivejte se co jsme si zvolili nahoru (ted myslim vladu).

Ale zpet k letani: Kdyz jsem si nechal validovat svuj PPL(A) v US pod FAA, byl jsem na pohovoru a inspektor nemohl pochopit co je nase OFL/VFL, kdyz jsem se pidil po ekvivalentu. (A problem nebyl v me anglictine :) Vyplnili jsme spolu dotaznik, par vseobecnych otazek a odpovedi o letani, letadlech a komunikaci a napsal "English proficient". Takze mam opravneni v US neomezene komunikovat po neomezenou dobu (cili ICAO English level 6). 

Kdyz jsem prijel domu, rikam si, ze si taky udelam ICAO anglictinu. Nevedel jsem napriklad ze BTW (podana bez kontextu) znamena "between" a podobne hrichy z nenadrilovaneho seznamu. A zkousejici povida: "Je to takova pekna ctyrka". Podotykam, ze jsem v US stravil cca rok, takze bych rekl, ze se domluvim kdykoli a s kymkoli, samozrejme k dokonalosti rodileho mluvciho to ma daleko. Tim chci rict, ze i ceska ICAO anglictina ma svcoje "specifika", natozpak totalitni relikvie jako OFL/VFL. Rikal jsem si, ze kdyby muj americky kamarad, co mi tam pujcoval C172, prijel k teto ICAO ceske zkousce, mozna by nedostal ani tu ctyrku :)

Kdyz me FAA inspektor uznal schopnym neohrozovat ostatni, rekl at mu dam adresu hotelu, ze tam necha poslat ten pilotak s bratry Wrightovymi, ale ze se velmi omlouva, ze to bude tak do dvou tydnu. Tak mi napsal kus papiru, ze on potvruzuje, ze si muzu jit pujcit letadlo ted hned za rohem.

Taky jsem si vsiml, ze kdyz jsem prilital do "Delta space", oslovoval me ridici "Sir,....".   U nas je to naopak, muj instruktor oslovoval ridiciho : "Pane, pozadal bych si..."

Taky stoji za zminku, ze jsme mohli proletet "Bravo space" bez planu, pouze dodrzenim "VFR transition route" a kratkym pozadavkem na ATC. (mezinarodni letiste 6-milionoveho mesta). Srovnejte s TMA Praha, kde neni ani desetina letu

Inu, jiny kraj, jiny mrav.. Nekde jsou urady k sluzbam lidem, onde jsou lidi k sluzbam uradum.

PS: Pokud jeste dnes zaslechnu v eteru OtoKarel, tak to me nijak neurazi, dokonce se mi to zda mile a takove domacke :)

 

 

 

Odpovědět

RE: RE: Ono těch úřadů je více

23.07.2021 v 7:44

Česká hláskovací abeceda je historický relikt a nemá smysl se jím už zabývat. Samozřejmě tento můj názor někteří postarší instruktoři, inspektoři či examinátoři nesdíleli, ale tak už to bývá. Zkuste si v řízeném prostoru např. Ruzyně či Kběl použít OtoKarel ... dostanete obratem rychlou osvětu, abyste používal správnou formu komunikace.

Stejně tak při zkoušce VFL jsem byl postaven před úkol použít českou hl. abecedu. Po sdělení důvodů proč ji neznám a učit se ji nebudu, se zkoušející ani nezarazil a pokračovali jsme v klidu dál. Průkaz jsem dostal. Moc dobře znají realitu, ale stále to zkouší ...

Zároveň by se uživatelé české hláskovací abecedy měli zamyslet nad svám počínáním, jelikož vzhledem k jejich ubývajícím počtům a zároveň vzhledem k převažující většině, která již českou hl. abecedu nepoužívá a tedy ani nezná, velmi pravděpodobně způsobují chaotickou a neočekávanou formu komunikace.

Odpovědět

RE: RE: RE: Ono těch úřadů je více

23.07.2021 v 8:31 Lukáš Materna

„Česká hláskovací abeceda je historický relikt a nemá smysl se jím už zabývat. Samozřejmě tento můj názor někteří postarší instruktoři, inspektoři či examinátoři nesdíleli...“

Ještě je řeba rozlišovat dvě věci. Fakt, že něco jako česká hláskovací abeceda vůbec existuje a fakt, že se v letecké komunikaci (ani české) už prostě nepoužívá. To není věc názoru, ale předpisu L Frazeologie, který nic jako českou hláskovací abecedu neobsahuje.

Takže v letecké komunikaci už jen Alfa Bravo... Ale pokud se bavíte čistě o tom, jestli se čtú může na českou hláskovací abecedu ptát (a za její neznalost pak třeba i snížit hodnocení), tak pak asi podle současného nastavení může. Když platí úplně to samé u toho ohmova zákona apod....

Odpovědět

RE: RE: RE: Ono těch úřadů je více

23.07.2021 v 11:53 Vaclav

...i zamyslet nad svám počínáním, jelikož vzhledem k jejich ubývajícím počtům a zároveň vzhledem k převažující většině, která již českou hl. abecedu nepoužívá a tedy ani nezná, velmi pravděpodobně způsobují chaotickou a neočekávanou formu komunikace...

Me se tedy OtoKarel nezda tezke nebo chaoticke rozpoznat, ze to znamena OK. Prestoze ja pouzivam samozrejme OskarKilo. Kdyz nekdo rekne OtoKarel, tak podle mne zadne nedorozumeni nezpusobi, prestoze bude vysmivan a mozna dokonce popotahovan pronic zanic. Jak jsem popisoval svoje zkusenosti z US, tak tam je komunikace mnohem volnejsi a nikdo se nikomu proto neposmiva ani se ho po radiu nesnazi vyskolit. Maji proste lepsi vychovani.

Pamatuju si jednoho rogalistu v letech jak hlasi: Rogaaalo na finaaale. Neni to predpisove, ale je to jasne, zretelne a pekne....

Samozrejme souhlasim s tim, ze zkouset ceskou hlaskovaci abecedu dnes je totalni nesmysl. (Protoze tvrdim ze cely OFL/VFL je zcela nepotrebny a ve svete vicemene nepouzivany, krome nekolika statu Evropy a mozna Ruska). Prakticky pouzitelna radiokomunikace by se mela ucit behem pilotniho vycviku, ale v poradi dulezitosti az za letanim a pak navigovanim podle znameho pravidla FlyNavigateCommunicate. 

 

 

Odpovědět

Všeobecný průkaz raditelefonisty letecké pohyblivé služby.

22.07.2021 v 8:57 Rudolf Kaderabek

Vážení,

S tímto průkazem,mám též zajímavou zkušenost ale já coby řídící letového provozu na ACC Praha od roku 1960 tedy s dlouholetou praxi  v oboru,pochopitelně radiokomunikace byla jednou ze zásadních částí výcviku řídících a pochopitelně i součástí státní zkoušky na ÚCL,no život plynul a my měli pouze odpovídající Průkaz řídícího letového provozu s vepsanými odbornými kvalifikacemi a jeho platností...po létech se někde někdo probral a začaly se konat kurzy na získání toho průkazu radiotelefonisty,všichni tedy řídící se tomu divili k čemu je to dobré,ale tyto kurzy běžely a na závěr několikadenního kurzu se skládala zkouška před komisí ČTÚ a dotyčný absolvent třeba s mnohaletou praxí,získal tento průkaz...no a já na to mám extra veselou příhodu,když na mě skoro nejstaršího nějak administrativně zapoměli a pozvali mě na tento kurz k získání tohoto přůkazu cca půl roku před odchodem do důchodu!Nutno podotknout,že se příslušní komisaři ke mě chovali velice slušně a mnozí se mi div neomlopuvali,že mě přeci nebudou zkoušet z něčeho co dělám úspěšně pomalu 50 let,tak jsem odešel v roce 2002 s tímto průkazem a jak léta plynula,tak ten průkaz byl vypněn tak kvalitně,že dneska jsou ručně vyplněné údaje v něm absolutně nečitelné,,ano vůbec jsem nepochopil,proč bylo nutno absolvovat onen kurz a jít ke zkoušce na tento průkaz,pro mě bylo důležité každoroční prodloužení odborné a zdravotní způsobilosti do Průkazu řídícího letového provozu.Takže i my profesionálové jsme museli získat kdysi tento průkaz...

                S pozdravem Rudolf Kadeřábek ex ACC LKPR

Odpovědět

Pípáci

22.07.2021 v 10:02 tom

Nejhoiší je že jsem o této buzeraci ohmovým zákonem říkal i radioamatérům a ti plně stáli za úřadem...Že přeci není možné pracovat s radiem bez takových znalostí..no comment. akorát jsme se pohádali. prostě pípáci.... jinak jaděl průkaz omezenýho přes ČTU a všeobecnýho přes holandana. Upřímně, holandan zkoušel z postupu komunikace, simulovali jsme průlet CTR a pod..Takže zkouška určitě měla smysl. Na všeobecnýho jsem na CTU nešel, protože ohmuv zaskon se učit nehodlám a zkouška z angličtiny ve smyslu překladu zákona je ....

Odpovědět

RE: Pípáci

22.07.2021 v 11:16 Karel

Já bych to zas tak nedramatizoval. Na VFL jsem byl minulý měsíc a praktická část zkoušky určitě smysl dávala a dokonce jsem se i něco z ATC praxe přiučil. České hláskování opravdu součástí nebylo. V teoretické části se samozřejmě najde řada otázek na znalosti, které dozajista nejsou v pilotní praxi potřeba, ale otázky i správné odpovědi jsou známi předem a  je jich pár. Takže oparvdu hlavní opruz vidím v kartičce navíc a tomu, že má omezenou platnost a prodloužení generuje další zbytečné administrativní úkony, u kterých si člověk navíc musí sám hlídat termín. Což mně připomíná, abych si zapsal, že v první polovině roku 2031 si musim požádat o prodloužení, pokud se v zákonech, vyhláškách atd. něco nezmění.

Odpovědět

RE: RE: Pípáci

22.07.2021 v 13:45 tom

Pokud nejsi z Prahy nebo Ostravy tak tam musíš jet což múže být i ztracený den... A trochu jde i o princip, proč se nechat zkoušet z ohmova zákona? protože nějakej pípak před důchodem to chce pze to tak zkoušel celý život? Děkuji nechci. Ano, test musí být ale proboha at je smusluplný...

Odpovědět

RE: RE: RE: Pípáci

22.07.2021 v 15:53 Vlado

v čr to máte aspoň ako test.

U nás v SR to bola normálne ústna skúška z viacerých predmetov, pričom jedným z nich je samotná elektrotechnika, kde vyfasujete pár otázok a odpovedáte ako na bežnej skúške na sš, či nedajbože vš.

Tak si človek fajn pokecia o fázovom posune a iných veľmi potrebných elektrozáležitostiach, v ďalšom predmete o právomociach úradu pre reguláciu el. komunikácií a ak máte šťastie, tak v treťom predmete zabŕdnete aj do niečoho z praxe:-)))))

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: Pípáci

22.07.2021 v 20:26 tom

Ještě vetší blbci  úředníci než u nás... Stejně jak s COVIDEM:-) Vy holandana nemůžete?

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: Pípáci

23.07.2021 v 7:56 Vlado

či môžeme holanďana neviem, nikdy som to nezisťoval:-) Ešte posledná pikoška, u nás sú okrem všeobecného preukazu dva obmedzené, jeden s Anj a druhý bez iba pre územie SR:-)

Odpovědět

průkaz radiotelefonisty

22.07.2021 v 13:20 Tomáš

je podle mě naprosto zbytečný, stejně s tím rádiem v letadle nic nepředvádíte, jen ladíte frekvence. Na druhou stranu, pokud chce mít pilot PPL, nebo CPL, IFR doložku k tomu, popř. rovnou ATPL, potom jsou otázky na získání VFL pouhý detail v porovnání s teorií na ATPL. Cizinci to mají samozřejmě těžší. Na druhou stranu, teorii CPL, ATPL a IFR už taky v češtině neodškrtáte, ono těch témat k zamyšlení je povícero, ne jen toto.

Odpovědět

holandan

23.07.2021 v 8:02 Frankie

Co je to ten holandan?

Odpovědět

Holandan - kdo to je

23.07.2021 v 12:22 tom

Je to holandský examinator, dělá se u něj zkouška přes skype. Totožnost ověřuje přes webkameru+přes leteckou školu která to zprostředkovává. Víc raději nepsat, at PIPACI z CTU nemají argumenty pro své nesmyslé buzerace a podání...

Odpovědět

Přidat komentář