Malé zástavbové EFISy: Kanardia Horis

03.08.2021 6 příspěvků

Dalším ze série popisovaných malých EFISů bude na našem trhu poněkud známější Kanardia Horis výrobce ze slovinského města Celje. V naší sérii se jedná o první přístroj s „kulatým“ displejem. Ten se dodává jak v 57mm, tak i v 80mm provedení. My se zaměříme pouze na větší model.

Kanardia HORIS

Popis přístroje

Jak už bylo zmíněno, viditelná část displeje je kulatá s vnějším průměrem rámečku 79 mm, takže splyne s přístrojovým panelem jako původní analogové přístroje. Vlastní tělo Horisu je z čelního pohledu čtvercové se zkosenými rohy s rozměrem 82 x 82 mm a hloubkou 45 mm (64 mm včetně konektorů; za přístrojem je pro bezpečné připojení potřeba ještě dalších 20 mm volné hloubky) a na panel je uchycen pomocí šroubů z přední strany přístrojové desky (výřez do panelu a umístění otvorů pro šrouby je patrné z následujícího obrázku). Hmotnost přístroje je 250 gramů (300 g včetně GPS antény a kabelu senzoru vnější teploty).

Popis přístroje

Úhlopříčka celého displeje s rozlišením 320 x 240 pixelů má 87 mm (3,45“), ovšem využitá je samozřejmě jen plocha ohraničené rámečkem. To udává velikost pixelu 0,2191 mm což je relativně slušná hodnota (ekvivalent rozlišení 1920 x 1080 na 19” monitoru). Displej je podsvícený s možností regulace intenzity.

Pro ovládání přístroje slouží pouze jeden otočný enkodér s možností stisku tlačítka umístěný na levé dolní straně přístroje. „Logika“ ovládání je poměrně intuitivní a především jednoduchá: otočením se mění, stiskem se potvrzuje. Stisknutím a podržením delší dobu přístroj přechází do hlavního menu.

Horis obsahuje senzory statického a dynamického tlaku, tříosý akcelerometr, tříosý snímač náklonu a přijímač GPS. Externě jsou připojovány GPS anténa a senzor vnější teploty. Jednotka má dva procesory – zobrazovací a senzorický, které spolu komunikují skrze sběrnici CAN. To také umožňuje připojení dalších CAN zařízení. Pro vyhodnocování náklonů letadla slouží kombinace vstupů z jednotlivých senzorů s pokročilým matematickým modelem (Kálmánův filtr s implementaci kvaternionu). Pro správné určení náklonu musí být letoun v koordinovaném letu (bez skluzu nebo výkluzu). Krátkodobý nekoordinovaný let není problémem, pokud však trvá déle, údaje podélného sklonu a náklonu jsou nepřesné. Asi do 30 s po obnovení koordinovaného letu jsou zobrazované údaje opět správné.

Požadované napětí napájení je 5–32 V, spotřeba 2,16W (0,18 mA při 12 V), pracovní teplota je v rozsahu -30 až 85 °C

Barometrický senzor je 24bitový (rozlišení 0,2 metru), akcelerometr je 16bitový (rozlišení 0,12 mg) snímá v rozsahu 0 až 16 g, sensor rychloměru je 12bitový (rozlišení <0,1 km/h resp. 0,5 °C) a měří rychlosti do 381 km/h. Přijímač GPS má 66 kanálů se „studeným“ startem (TTFF/Time To First Fix) 35 s.

Zadní část panelu disponuje vstupy pro sondy statického tlaku, Pitotovy trubice, GPS antény, senzoru vnější teploty, dvěma konektory CAN sběrnice a jedním pro rozhraní RS-232 (pro NMEA Out).

Horis v 80mm provedení (na rozdíl od 57mm modelu) nemá interní záložní baterii a musí být v případě potřeby připojen na externí.

Jednotka nabízí čtyři zobrazení. Kromě klasického primárního displeje (zde nazývaný AD-AHRS) je to směrový gyroskop (DI), G-metr a zobrazení časů.

Primární displej (AD-AHRS)

Základní zobrazení přístroje, provedené v „klasických“ barvách a standardním rozložení – rychlosti vlevo, výšky vpravo, kompas nahoře, „kulička“ dole.

Primární displej (AD-AHRS)

V levé části (1) je zobrazen údaj o rychlosti (IAS) získané z Pitotovy trubice, a to jak její přesnou hodnotou, tak i posuvným barevně kódovaným sloupcem operačních rychlostí. Pokud je k dispozici GPS signál, vlevo vedle stavu GPS signálu (2) je zobrazena rychlost vůči zemi (GS). Ve spodním levém rohu displeje (9) je informace o vzdušné rychlosti (TAS) odvozené z IAS, vnější teploty a statického tlaku. Pokud je přes CAN sběrnici připojen senzor kompasu (Magu) je nad rychlostí IAS (11) zobrazena informace o rychlosti a směru větru, včetně šipky zobrazující jeho relativní směr vůči kurzu letadla.

Pod horní hranou displeje je vlevo (2) zobrazen stav GPS, kdy tři zelené proužky znamenají plný signál, jeden žlutý indikuje pouhou 2D fixaci a minimální úroveň a červený křížek upozorňuje na nedostupný signál GPS.

Uprostřed horní části displeje je zobrazen kurz nebo traťový úhel letadla. Zdroj této informace je označen v stavovém okénku vpravo od něj (4). První písmeno značí buď zeměpisný (T) nebo magnetický (M) směr, druhé pak indikuje, zda se jedná o kurz (pokud je připojen senzor kompasu Magu; není součástí přístroje), nebo traťový úhel z GPS.

V pravé části PFD je informace o nadmořské výšce (5), opět jako přesný údaj i posuvná sloupcová stupnice. Vlevo od výšky je uvedena vertikální rychlost letadla pomocí sloupcového indikátoru a číselné hodnoty pod ním (6).

Na spodní hraně je (zprava doleva) hodnota QNH (7), vnější teplota (8) a už uvedená pravá vzdušná rychlost (9). Nad těmito hodnotami je „kulička“ relativního příčného sklonoměru (10).

Žlutá referenční čára umělého horizontu (11) umožňuje držení 45° náklonu, žlutý trojúhelníček pak na stupnici (15°, 30°, 45°) indikuje náklon. Stupnice podélného sklonu je rozdělena po 2,5° (krátké) a 5° (střední) a 10° (dlouhé značky). Pokud je aktivní autopilot, zobrazuje se fialové břevno indikující autopilotem požadovaný podélný sklon a náklon.

Pod kurzem je pak zobrazen zatáčkoměr jako rozšiřující se žlutý horizontální proužek. V závislosti na nastavení zobrazují černé značky buď 3°/s (standardní zatáčka) a 6°/s a nebo 6°/s a 12°/s (glider turn).

Směrový gyroskop (DI)

Obvykle je DI nastaven jako druhá obrazovka, ovšem pořadí a vlastní zobrazení/nezobrazení je nastavitelné.

Směrový gyroskop (DI)

Žlutý symbol letadla ukazuje na aktuální kurz nebo traťový úhel (1). Jeho číselná hodnota je zobrazena pod kompasovou stupnicí. O jakou informaci se jedná, zobrazuje stavové okénko vpravo od hodnoty kurzu. Písmena stavu mají stejný význam jako na obrazovce PFD (na obrázku PFD pozice 4).

Značka zadaného kurzu je znázorněna jako červený trojúhelníček (2), který je možné nastavit otočným enkodérem. Pokud je Horis spojen s autopilotem, pozice této značky zobrazuje autopilotem požadovaný směr. Hodnota nastavení značky je zobrazena vlevo dole (3). Dále je vpravo dole zobrazena rychlost vůči zemi GS (4) a stav GPS (5).

Indikátor tíhového zrychlení (G-meter)

Další obrazovkou je G-meter, obvykle jako třetí v pořadí.

Indikátor tíhového zrychlení (G-meter)

Neutrální pozice indikátoru je v 1 G a je zobrazena „na deváte hodině“. Na stupnici (1) jsou definovány zelený, žlutý a červený rozsah, jež intuitivně znázorňují povolené a nepovolené rozsahy. Tyto rozsahy jsou plně nastavitelné dle typu letadla. Zelenými trojúhelníčky (3) jsou znázorněny minimální a maximální dosažené hodnoty zrychlení. Tyto hodnoty jsou také, včetně aktuální hodnoty, zobrazeny na pravé straně (4). Pro zresetování minimální a maximální hodnoty stačí pootočit enkodérem.

Zobrazení časů (Chrono)

Poslední z dostupných obrazovek je zobrazení časů. První čas je UTC (1), následovaný časem lokálním. Na úrovni lokálního času jsou symboly a místní aktuální časy pro východ a západ slunce. Všechny uverdené časy jsou zobrazeny pouze pokud je dostupný GPS signál. Na třetím řádku jsou stopky, jež jsou ovládány otočením enkodéru. Otočením doprava jsou stopky spuštěny, případně je obnoven jejich běh, otočením doleva jsou pozastaveny, případně vynulovány. Obrazovky je možné přepínat, i když stopky stále běží. V takovém případě bude symbol stopek zobrazen na každé jiné obrazovce vpravo nahoře. Na posledním řádku je zobrazen čas letu. Ten je evidován automaticky. Po staru se odpočet spustí, při přistání zastaví a vynulován je při příštím startu.

Zobrazení časů (Chrono)

Autopilot

Protože Horis poskytuje všechny potřebné informace, může fungovat také jako autopilot. Omezením je ale nicméně pouze jeden vstupní prvek (otočný enkodér), což je nedostačující. To se dá vyřešit použitím vstupní jednotky Kanardia Amigo připojené přes CAN sběrnici. Popis tohoto režimu překračuje rozsah tohoto článku, nicméně je dobře popsán v manuálu autopilota od výrobce. Byť je funkce nazvána autopilt, manuál jednotky Horis přiznává, že se jedná spíše o asistenční funkci pro lety za příznivých podmínek.

Autopilot
Jednotka vstupů Amigo

Návod k jednotce je velmi přehledný, bez zbytečné „pěny“, která by zhoršovala čitelnost. Přesto je dostatečně podrobný a vysvětlující.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, Horis je v našich končinách poměrně známý přístroj a v době vydání článku byl dostupný v zavedeném českém obchodu za velmi pěkných 33 632 korun včetně DPH. Senzor kompasu Magu, dostupný tamtéž, je k dispozici za 13 885 korun (vč DPH). Horis si nehraje na sofistikovaný přístroj, jeho výbava je přesto solidní, doplněná několika „šikovnými“ funkcemi.

Navíc, při přihlédnutí k poměru cena/výkon, je Horis velmi dobrou volbou.

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

"koordinovaný let"

03.08.2021 v 10:21 Emil

....v koordinovaném letu (bez skluzu nebo výkluzu).....

Znamená to letět "rovně", nebo i ve "správné" zatáčce ? ... resp. jak ten přístroj pozná "koordinový let" ? ... tím, že má "kuličku uprostřed" ?

Znamená to, že pokud budu kroužit a např. "kochat se" a ... poletím to jako "prase", tak se začne údaj horizontu "rozjíždět" ? a ... pak bude stačit srovnat zatáčku do "koordinovaného" letu a ten přístroj to pozná a v té zatáčce se srovná... ?

Ještě pamatuji, když jsem byl jako cestující např. v "42", tak pilot než dal "plný knedlík", tak pustil stopky a gyro....

dik, E.

Odpovědět

RE: "koordinovaný let"

03.08.2021 v 11:28 Přemek

Dobrý den,

doumentace uvádí, že koordinovaným letem je myšlena i správně provedená zatáčka. Zároveň je ale uvedeno, že při zatáčkách s náklonen přes 50° dojde k určitému znepřesnění ve všech třech osách. Hlavním důvodem je skutečnost, že změna kurzu je velmi rychlá a vzhledem k tomu, že měření GPS mají určité zpoždění, korekční měření jsou pak lehce nepřesná.

Odpovědět

Zavádějící cena ??

04.08.2021 v 11:04 Roman

Dobrý den, 

cenu kterou autor uvádní je za přístroj "v roli Slave", "Master" je za 32340 Kč s DPH. Možná jsem špatně pochopil označení přístrojů, ale myslím, že se samostatným přístrojem v roli "Slave"  funkce jež jsou popsané v článku nezískám.

Odpovědět

RE: Zavádějící cena ??

04.08.2021 v 13:46 Ivo

Ano aktuálně: Horis master HO-80 990 EUR + MAG Electronic magnetic compass 450 EUR bez DPH na stránkách výrobce. Pro srovnání v minulosti popisovaný AvMap Ultra EFIS včetně GPS antény je nabízen v jednom německém e-shopu za 889 EUR včetně DPH.

Odpovědět

RE: Zavádějící cena ??

04.08.2021 v 20:58 Přemek

Dobrý den Romane,

díky za upozornění - to mi uniklo a omlouvám se za chybu. Požádám redakci o opravu.

Přemek

 

 

Odpovědět

Paměť G-metru

04.08.2021 v 14:45 Lukáš

Kanardia slibuje, že má v plánu do budoucích SW updatů Horisu zahrnout i paměť na minimální/maximální hodnoty na G-metru, jen nedokáží slíbit, kdy se tato funkce dostane v implementaci na řadu. Aktuálně se min/max hodnoty g-metru resetují po každém vypnutí Horisu.

Odpovědět

Přidat komentář