Společnost ATRAK: třicet let zkušeností s vývojem softwaru pro letectví

22.09.2021 Tento článek je součástí seriálu Firmy v leteckém průmyslu

Akciová společnost ATRAK byla formálně sice do obchodního rejstříku zapsána teprve relativně nedávno, ale historické kořeny lidského i technického know-how firmy sahají mnohem dále do historie. Společnost poskytuje ucelená řešení v oblasti řízení letového provozu včetně návazných ekonomických výstupů pro efektivní finanční řízení a plánování. 

Společnost ATRAK: třicet let zkušeností s vývojem softwaru pro letectví
Společnost ATRAK: třicet let zkušeností s vývojem softwaru pro letectví (Zdroj: Aeroweb.cz)

Dříve byla firma v oboru známá pod značkou IFIELD COMPUTER CONSULTANCY (ICC) a teprve poté, co ji zkraje minulého roku koupil průmyslový holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, vešla v širší známost jako ATRAK. Firma se profiluje ve dvou základních oblastech:

  • Systémová integrace již existujících specifických řešení nebo řešení ATRAKem navržených
  • Subdodávky řešení/modulů pro jednotlivé specializované činnosti.

Společnost vyvíjí vlastní systémová řešení a zároveň působí jako systémový integrátor, ne však pouze ve smyslu čistě technických řešení, jako je to obvyklé třeba v segmentu informačních technologií (IT). V oblasti letectví chápejme systémovou integraci jako začlenění specifických lokálních modulů (například podmínek a pravidel jednotlivých letišť, ve větším měřítku pak jednotlivých států, nad nimiž probíhá letový provoz) do globálnějších celků - třeba do evropského vzdušného prostoru.

Práce v letectví ATRAK
Pohled na displej systému ATRAK-AIM se zobrazením TMA Praha

Do integrace a s ní spojeného vývoje produktů tedy vstupují jednak individuální potřeby klienta, zároveň také přesně definovaná pravidla a standardy, bez nichž by to v letectví nemohlo fungovat. Nad dodržováním pravidel bdí jednotlivé národní autority letového provozu a o stupeň výš pak Mezinárodní organizace pro civilní letectví, tedy ICAO (International Civil Aviation Organization).

Inovativní řešení s měřitelnými ekonomickými a provozními výhodami pomohla uspět ATRAKu v různých světových destinacích, ve specifickém prostředí ATM vedle velkých hráčů, jako jsou například společnosti Thales či Indra.

Produktové portfolio ATRAK zahrnuje v současnosti relativně samostatné obory. Pro lidi pohybující se v tomto oboru je asi nejzajímavější systém řízení letového provozu (ATM, Air Traffic Management), jehož specialisté mají na starosti efektivní zajišťování provozu, údržby a oprav technické infrastruktury a služeb pro potřeby stanovišť ŘLP. Dominantní postavení napříč skupinou produktů tedy zaujímají dvě oblasti: zmíněné řízení letového provozu a oblast financí.

Pilíř první: řízení letového provozu

Nové pojetí navigačních služeb podle ICAO (přechod k z AIS k AIM) se v systému správy letových informací (ATRAK-AIM) dá zjednodušeně charakterizovat jako spojení dynamických a statických dat do jednoho balíčku. Ten tvoří dynamická předpověď počasí a další měnící se letové podmínky, statická data pak představují polohu letiště, charakter navigačních pomůcek a další pevně dané údaje. Data jsou pak společně distribuována ve větším měřítku a větší rychlostí.

Jakou podobu mají výstupy? Kdo jednou viděl pracoviště Řízení letového provozu, má vcelku jasno: není to jeden nebo pár monitorů, ale zpravidla celá soustava nebo i datová stěna. Zobrazují se zde potřebná data pro letový provoz společně s dalšími grafickými prvky, třeba podrobnými mapami zájmového území, které slouží k lepší orientaci ve spojení s konkrétní lokalitou. 3D zobrazení v tomto případě nemá příliš opodstatnění, důležitá je rychlá filtrace dat a volby zobrazovaných údajů.

Pilíř druhý: oblast financí

Díky těsné spolupráci zejména s poskytovateli letových navigačních služeb ANSP (Air Navigation Service Provider) vyvinul ATRAK operační systémy ATM pro fakturaci letových poplatků, provozní statistiky a obchodní plánování a modelování. V podstatě jde o nástroje, které umožní maximální návratnost investice prostřednictvím propracovaného systému fakturace služeb letového provozu a dalších návazných služeb při minimální chybovosti i obsluze.

Velkou výhodou řešení od ATRAKu je vysoká škálovatelnost podle potřeb či požadavku uživatelů. Maximální možnou měrou se podařilo fakturace a návazné procesy automatizovat a významně tak snížit čas na zpracování dokumentů. Můžeme si pod tím představit asi toto: modul systému vygeneruje účetní doklad, ten automaticky putuje do centrálního systému přeletových poplatků a dále do finančního oddělení dané letecké společnosti. Systém pro fakturaci letových poplatků ATRAK-AB je plně kompatibilní s Eurocontrol Central Route Charges Office (CRCO) a službou sběru IATA a umožňuje plnou kontrolu nad procesem účtování a analýz letových údajů.

Zajímavé reference z globálního prostředí

Analytici i vývojáři ATRAKu se snaží dívat se na procesy očima svých klientů a jejich potřeb, což umožnilo integrovat provozní a finanční údaje do intuitivního prostředí. Výstupem jsou relevantní a smysluplně strukturované informace z provozu a obchodu v leteckém prostředí. Hlavním klientem firmy je Řízení letového provozu ČR.

Kvalitní reference pomohly firmě uspět také v mezinárodních zakázkách. Třeba gruzínské ŘLP Sakaeronavigatsia Georgia používá systém pro fakturaci letových poplatků, provozní statistiky a obchodní plánování a modelování. DGCA Kuvajt a PACA Omán používají od ATRAKu systémy obchodního plánování a modelování, systém pro fakturaci letových poplatků a provozní statistiky.

Umělá inteligence a řízení letového provozu

Klienti ATRAKu využívají modul Obchodní plánování a modelování, a pokud věci jdou obvyklým tempem, je to naprosto logický nástroj. Když však zasáhnou nepředvídatelné okolnosti (třeba) v podobě celosvětové pandemie, rázem je vše jinak. Srovnáme-li letecký provoz v roce 2018 a nyní, jsme na 40 % a růst je pomalejší, než se předpokládalo. Nabízí se tedy otázka, zda a jak je nyní dlouhodobé plánování uchopitelné a navíc jsou zde další témata, technická i třeba společenská - například umělá inteligence. Právě v letectví bude mít totiž velký význam.

Jaromír Vitásek ATRAK
Jaromír Vitásek, Senior Business Intelligence Developer ve společnosti ATRAK

Dnes často skloňovaná zkratka AI (Artificial Intelligence, umělá inteligence), v praxi třeba autonomní řízení dopravních prostředků, začala v letectví používáním autopilota. Kam půjde vývoj a budou současné nástroje plánování a řízení letového provozu vůbec k něčemu? Tyto a další podobné otázky si samozřejmě kladou i vývojáři firmy ATRAK.

„Nové požadavky nepochybně přijdou. Osobně si myslím, že je to postupný proces. Jsme na něj připraveni, ať už systémově, tak stran vzdělávání našich zaměstnanců,“ říká generální ředitel ATRAKu Aleš Fikar.

Jak dlouho však bude trvat, než dojde k vyššímu stupni autonomního řízení letadel, dnes nikdo není schopen definovat. Zmíněný autopilot se používá úspěšně už desítky let, u aut je autonomní řízení i přes řadu rozjížděných projektů zatím spíše hudba budoucnosti, ale trend je nastartovaný, protože do vývoje už automobilky investovaly mnoho. Rozdíl mezi autem a letadlem v tomto kontextu není až tak velký, jak by se mohlo zdát, řídící jednotka obou pracuje s online analýzou údajů z okolního prostředí.

Zkusme si pro dokreslení představit simulaci dráhy letounu a simulaci provozu na dálnici D1, se všemi uzavírkami a dalšími omezeními. Stoupající hustota leteckého provozu je stále lepší výchozí situací pro nějaký matematický algoritmus, než dnes obvyklá trasa silnice plná uzavírek, objížděk a lokálních omezení. Letecké prostředí má svá pravidla, ať už je má dnes dodržovat pilot, nebo v budoucnu čidlo s umělou inteligencí. Nastíněné podobenství otevírá i další směry využití služeb poskytovaných ATRAKem a o osud produktů firmy se v době umělé inteligence není třeba obávat: vývojáři společnosti vidí i za pomyslný horizont dnešních požadavků a potřeb.

Nové možnosti využití služeb ATRAKu: systém AGAS

Z požadavku Ministerstva vnitra, respektive Policie České republiky – Služby cizinecké policie na řešení efektivnější kontroly vznikl jedinečný nástroj nepřetržitého dohledu nad vzdušným prostorem České republiky – systém AGAS (Air Ground Analysis System). Ten v reálném čase vyhodnocuje data ze systémů řízení letového provozu. Konkrétně jde o data přehledových radarů a čidel, pozemního radaru Praha-Ruzyně společně s daty letových plánů.

AGAS dle své konfigurace generuje pro operátory výstrahy (alerty), a to například při přiblížení/vniknutí letadla do omezených a zakázaných prostorů, při změnách v datech letového plánu nebo při porušení pravidel. Výstrahy se zobrazují na více pracovištích, operátoři do systému následně zaznamenají způsob jejich vyřešení.

„Zkušenosti se systémem AGAS jsou velmi pozitivní. Je intuitivní, uživatelsky přívětivý a získali jsme v něm důležitý nástroj, který nám pomáhá chránit vzdušné hranice České republiky a Schengenského prostoru a schopnost pružně reagovat na jakékoliv narušení,“ říká plk. Petr Malovec z Národního situačního centra ochrany hranic Ředitelství služby cizinecké policie.

Zadání pro AGAS bylo docela komplikované, ale v podstatě šlo o sledování potenciálních rizik u konkrétních letů, kterými se cizinci k nám zpravidla dostávají. Na některé požadavky tým konzultantů z ATRAKu mohl kývnout rovnou, jiné požadavky narážely na technické limity či právní normy. Předně je nutné říci, že data o pasažérech leteckých linek nejsou sledována ani v systému archivována, to ani z pohledu GDPR nejde a taková data pro deklarovaný účel nakonec nejsou vůbec potřeba.

Jak vypadá spolupráce s policií v praxi

Dejme tomu, že za letu letadla na plánované trase dojde k výrazné anomálii. Třeba k odchylce kurzu nebo dokonce třeba u malého letadla k nouzovému přistání mimo plánované letiště. Na přehledovém zobrazení řídícího letového provozu je tato událost adekvátně zobrazena. Zároveň je tato událost díky systému AGAS, distribuovaná do Národního Situačního střediska CP, která adekvátně reaguje.

Pomocí odfiltrování dat, jejich následného zobrazení v mapovém podkladu policie lze navést operační prostředky specializovaného útvaru policie přímo na místo plánovaného zásahu. Promítnutá mapa je vysoce efektivní prostředek pro předání informací, které uživatel skutečně potřebuje a využije v reálném čase.

Řešení na míru a řízení projektu

Na příkladu systému AGAS je vidět, že na bázi již vyvinutých služeb mohou díky otevřenosti systému vznikat řešení šitá na míru požadavkům zadavatele a dále se rozvíjet, a to i mimo letectví. To odpovídá i obchodní strategii managementu firmy: na začátku každého projektu je velmi sofistikovaná analýza potřeb klienta a zvážení všech faktorů i rizik v realizaci. Proto probíhá projektové řízení na obou stranách. U ATRAKu v určité časové ose, u klienta neustálým sledováním a korekcí v potřebách.

Petr Chalupa ATRAK
Petr Chalupa (vpravo), SW architekt a vedoucí vývoje ATC systémů ve společnosti ATRAK

Zůstaňme u leteckého provozu. Co stát, to určité nuance v pravidlech letového provozu. ATRAK pojímá tyto odlišnosti a respektuje národní specifika. To nespočívá jen v lokalizaci jazykového prostředí, ale závisí to na konkrétní situaci v dané zemi a jejím vzdušném prostoru. Liší se třeba výše přeletových poplatků, škála a ceny poskytovaných služeb a podobně.

Hodí se opět připomenout, že letový provoz má závazná pravidla a i kdyby na vstupní komunikaci vnitrostátního letového provozu byly v uvozovkách tamtamy a kouřové signály, pro vstup do mezinárodního letového prostoru a pro účtování poplatků a fakturace je potřeba vše přepsat do mezinárodních standardů. Teprve s takovými daty ATRAK pracuje a samozřejmě se tomu musí přizpůsobit všechny subjekty.

ATRAK a certifikace

Většina činností v letectví má svá pravidla a dodavatelé a subdodavatelé návazných služeb se jim musí přizpůsobit. K tomu slouží certifikace, které garantují splnění požadovaných kritérií. ATRAK je držitelem oprávnění Úřadu pro civilní letectví k vývoji, projektování, instalaci, údržbě, modifikaci a opravám leteckých pozemních zařízení. Certifikaci ISO 9001 společnost získala v říjnu 2000 a ISO 27001 v únoru 2019. Systémy jsou vyvíjeny podle norem ISO 12207, (ES) 482/2008 a (EU) 2018/1139. Certifikace ISO a ÚCL umožňují dodávat produkty a služby pro letecký průmysl. Každá z certifikací má své auditory, kteří vše sledují a vyhodnocují. Letecký průmysl má navíc své zvláštnosti.

Audity v evropském měřítku provádí EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation), Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu a jejím cílem je rozvoj systémů a postupů pro plynulé řízení letového provozu pro umožnění dalšího rozvoje letecké dopravy při udržení vysoké úrovně bezpečnosti a snižování nákladů. Zní to poněkud strojeně, ale přesně to vyjadřuje podstatu činnosti.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář