Angličtinu IFR lze nově získat „bez teoretické zkoušky“

24.10.2021 2 příspěvky

Angličtinu IFR lze nově získat „bez teoretické zkoušky“
Angličtinu IFR lze nově získat „bez teoretické zkoušky“ (Zdroj: Aeroweb.cz)

V předešlých dnech Úřad pro civilní letectví (ÚCL) zveřejnil na svých webových stránkách změnu postupu CAA-ZLP-103 Zkoušky angličtiny ICAO a IFR, kterou se mění hodnoticí metoda prokazování schopnosti používat anglický jazyk držiteli přístrojové kvalifikace (IR). K úpravě výše uvedené směrnice ÚCL přistoupilo z důvodu sjednocení implementace ust. FCL.055 d) a e) s ostatními členskými státy Evropské unie, které zvláštní zkoušku z angličtiny IFR pro vydání přístrojové kvalifikace nevyžadují.

Držitelé průkazů, kteří získávali přístrojovou kvalifikaci v jiném členském státě, byli vůči těm, kteří podstupovali výcvik v České republice, znevýhodněni. Změnou postupu ÚCL toto znevýhodnění ruší.

pilotní sluchátka

Zkoušku z angličtiny IFR bude možné nadále absolvovat standardním způsobem ve schválené výcvikové organizaci nebo nově také alternativním způsobem v souladu s AMC3 FCL.055 Language proficiency na základě splnění obou(!) následujících podmínek:

 • Složením zkoušky dovednosti nebo přezkoušením odborné způsobilosti IR, během které probíhala oboustranná radiotelefonní komunikace v anglickém jazyce. Po provedeném letu uvede examinátor tuto skutečnost do poznámky formuláře žádosti; a
 • absolvováním kurzu IR, MPL nebo ATPL v anglickém jazyce (potvrzení vydá příslušná schválená výcviková organizace, kde žadatel absolvoval teoretický kurz) nebo lze odstavec b) splnit také úspěšným složením teoretické zkoušky IR, případně ATPL v anglickém jazyce. Jelikož ÚCL vykonává IR a ATPL zkoušky pouze v anglickém jazyce, započítává se úspěšným absolventům tento požadavek automaticky.

Pokud se nadále rozhodnete získat angličtinu IR zkouškou, připravte se na písemný test (vzorový test naleznete pod příspěvkem) a následně ústní zkoušku, ve které se ověří, zda žadatel splňuje požadavek FCL.055 (d) a (e) a AMC3:

 • Let: radiokorespondence související se vsemi fázemi letu, včetně nouzových situací; 
 • země: veškeré informace související s provedením letu:
  • být schopen číst a prokázat porozumění technických příruček psaných v angličtině, například provozní příručka, letová příručka pro vrtulníky apod.;
  • předletové plánování, shromažďování informací o počasí, zprávy NOTAM, letový plán ATC, apod.;
  • používání všech leteckých traťových, odletových a přibližovacích map a s nimi souvisejících dokumentů psaných v anglickém jazyce; 
 • komunikace: být schopen komunikovat s ostatními členy posádky v anglickém jazyce v průběhu všech fází letu, včetně letové přípravy.

Povinnost teoretické zkoušky z angličtiny ICAO se nemění a nadále platí pro piloty letounů, vrtulníků, letadel s pohonem vztlaku a vzducholodí, kteří při radiotelefonní komunikaci chtějí používat anglický jazyk. Platná jazyková doložka angličtiny ICAO nenahrazuje angličtinu IR a naopak, navíc požadavkem na angličtinu ICAO je nutnost její obnovy podle dosažené úrovně způsobilosti:

 • ICAO LEVEL 4 – provozní úroveň způsobilosti – platnost 4 roky
 • ICAO LEVEL 5 – rozšířená úroveň způsobilosti – platnost 6 let
 • ICAO LEVEL 6 – odborná úroveň způsobilosti – neomezená platnost

Novinkou v oblasti zkoušek angličtiny ICAO je možnost provádět hodnocení z jazykové úrovně ve virtuálních učebnách, avšak pouze po schválení takové organizace ze strany ÚCL. Zkouška může probíhat prostřednictvím aplikace pro videokonference (Zoom, MS Teams, Skype atp.), nicméně pro zachování kvality zkoušek je nutné ze strany uchazeče splnit celou řadu podmínek. A i tak může zkoušející v případě pochybností, zda uchazeč nevyužívá nedovolené prostředky a neovlivňuje výsledek, zkoušku ukončit a požadovat provedení zkoušky prezenčně.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Zapsání do průkazu

24.10.2021 v 11:07 Michal

Rozumím tomu správně, že napr. Když mám složenou teorii ATPL a poletim zkoušku CPL, která bude v angličtině tak automaticky k tomu dostanu i IR angličtinu ? 

Odpovědět

IR eng povinná před zahájením výcviku IR

24.10.2021 v 11:11 Kuba

Dobrý den,

Je dobře že se český úřad sjednotil, ale je to trochu hlava 22. Totiž pokud si dobře pamatuji a pokud se to nezměnilo byla povinnost složit zkoušku z IR angličtiny před zahájením výcviku IR(byl to vstupní požadavek) , nebo před závěrečnou zkouškou. Takže pokud chci začít IR výcvik, musím již mít IR angličtinu. Pak je mi úplně jedno ze ji mohu složit během závěrečné zkoušky? Jak je to teď? 

Odpovědět

Přidat komentář