AFISy už nebudou smět řídit provoz ani při odvracení nehody

18.03.2022

AFISy už nebudou smět řídit provoz ani při odvracení nehody
AFISy už nebudou smět řídit provoz ani při odvracení nehody (Zdroj: Aeroweb.cz)

„V případě, kdy je nutné odvrátit hrozící nebezpečí, může dispečer AFIS vydat pilotům příkaz nebo zákaz.“ Tuto formulaci jsme dlouhá léta čítávali v Dodatku N k předpisu L 11. Tato formulace však z návrhu novelizované textace, která je aktuálně v připomínkovém řízení, mizí. Nový předpis věnující se stanovištím Letištní letové informační služby (AFIS) přináší i další drobné, vesměs kosmetické změny.

Že nebude smět dispečer AFIS „řídit“ provoz ani při snaze zabránit incidentu či nehodě, je zcela jistě nejviditelnější změnou Dodatku N, který vesměs implementuje jak Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/469, tak také závěry z auditu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), stojí na webu Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Formulace v bodě 4.8.1 zmíněného doplňku bude nově následovná: „Dispečer AFIS není oprávněn vydávat příkazy nebo zákazy. Pro bezprostřední zabránění vzniku incidentu nebo letecké nehody vydává dispečer AFIS pouze rady a doporučení k vyhnutí se, avšak odpovědnost za provedení letu je stále na veliteli letadla.“

Stanoviště Letištní letové informační služby (AFIS) má například letiště České Budějovice / Zdroj: airport-cb.cz
Stanoviště Letištní letové informační služby (AFIS) má například letiště České Budějovice / Zdroj: airport-cb.cz

Mezi další úpravy předpisu patří nově povinnost nahrávat nikoliv pouze leteckou komunikaci stanoviště s letadly, ale také celkové prostředí stanoviště včetně zvuků na pozadí atp. Aktualizovaný předpis rovněž stanovuje maximální dobu tří měsíců, po nichž musí dispečer AFIS absolvovat praktické přezkoušení na stanovišti, pokud během této doby funkci AFIS nevykonával. Po pauze delší než půlrok musí rovněž absolvovat teoretické přezkoušení.

Není bez zajímavosti, že nový předpis také mění volací znak stanoviště AFIS z dosavadního „INFO“ na nové „INFORMATION“, jak již nyní můžeme slyšet například v praxi AFIS letiště České Budějovice (LKCS).

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář