Letiště Karlovy Vary chystá prodloužení a rozšíření dráhy 11/29

05.04.2022 1 příspěvek

Karlovarský kraj tento rok plánuje vyhlásit zadávací řízení veřejné zakázky na všechny stupně projektových dokumentací rozšíření vzletové a přistávací dráhy. Počítá tak s naplněním požadavků stanovených pro mezinárodní letiště zařazená do strategické infrastruktury státu.

Letiště Karlovy Vary
Zakázku na projektovou dokumentaci k rozšíření dráhy karlovarského letiště kraj vyhlásí ještě letos / Foto Letiště Karlovy Vary

Současná délka plochy je 2 150 m a její šířka 30 m. Po plánovaných pracích má dojít k prodloužení o 360 m na celkových 2 510 m a rozšíření na celkových 60 m včetně 7,5 m širokých postranních pásů. Díky prodloužení dráhy budou moci odlétat letouny s vyšší maximální vzletovou hmotností, tedy bude možno létat do vzdálenějších destinací. Rozšíření dráhy hraje pozitivní roli pro možnost přistání v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. 

Studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení dráhy z roku 2019 počítala se třemi variantami, které detailně rozpracovala. „Posuzovaly se také navazující letecko-provozní plochy letiště v souvislosti s aktuálními požadavky letiště. Studie vyhodnotila ve vztahu k současně celosvětově užívaným standardům a trendům, zejména v oblasti bezpečnosti provozu letadel a letištní techniky, jednu z navrhovaných variant. Vítěznou variantou se stala varianta číslo 3,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek. 

Tisková zpráva uvádí, že projektové práce navazující na studii proveditelnosti budou rozděleny na dva samostatné celky, a sice zvlášť pro rozšíření a pro prodloužení stávající vzletové a přistávací dráhy. „Projektové práce na rozšíření by podle našich plánů měly být dokončeny v první polovině roku 2024 a na přelomu let 2024/2025 by měla být zahájena vlastní realizace,“ vysvětlil dále pan Blažek. 

Studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení RWY 11/29 na LKKV (SIEBERT + TALAŠ s.r.o.)
Zdroj: Studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení RWY 11/29 na LKKV (SIEBERT + TALAŠ s.r.o.)

Náklady na prodloužení a rozšíření spolu s realizací TWY A se dle přes dva roky staré studie odhadují přibližně na 887 milionů Kč. Samotné projektové práce, na které kraj letos plánuje vyhlásit zadávací řízení se dle odhadů mají pohybovat v nižších desítkách milionů Kč.

Mohlo by vás zajímat

Témata

Letiště


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

LKKV

07.04.2022 v 7:58 Tomáš

je příklad, kde by se dalo ušetřit a nic neprodlužovat. Pro koho ?? Pro jaké destinace ?? Z ekonomického hlediska je to nesmysl a vyhodí se peníze. Ze studie, která před 2 lety počítala 887 mil. CZK už v dnešních cenách bude 1,150 miliardy a přínos žádný. Vzhledem k celkovému zadlužení státu a navíc stále rostoucímu, lze toto klidně odložit do archivu. Navíc lepší dráha rozhodně turisty do KV nepřiláká, ať by si to jakkoliv zasloužily. LKCS jsou názorným příkladem. Proinvestované miliardy a letiště dodnes není ani v IFRu, provoz minimální, poptávka žádná. Stát by si měl udržovat letiště ve slušném stavu v jakém jsou, ale další investice v této době řádně promyslet. 

Odpovědět

Přidat komentář