Řízení letového provozu hospodařilo za rok 2021 opět se ztrátou

14.04.2022

Řízení letového provozu hospodařilo za rok 2021 opět se ztrátou
Řízení letového provozu hospodařilo za rok 2021 opět se ztrátou (Zdroj: Aeroweb.cz)

Státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) loni opět hospodařil se ztrátou, jak uvádí tisková zpráva ŘLP. Ztrátě podnik čelí druhým rokem po sobě a podruhé za celou svou historii.

Foto: Facebook.com @rlpcr
Foto: Facebook.com @rlpcr

Podle tiskové zprávy nejzásadněji ovlivnily hospodářské výsledky za uplynulé dva roky dopady pandemie covid-19 na objem letového provozu v českém vzdušném prostoru a na letištích. Hospodářský výsledek, tedy přesněji ztráta podniku činí 799 milionů korun.

„Finanční situace byla i přes nepříznivý vývoj celého oboru podnikání v roce 2021 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, souvisejícími se zabezpečením své činnosti i se závazky vůči státnímu rozpočtu,“ uvádí tisková zpráva ŘLP. Před pandemií přitom podnik vykazoval zisky šplhající ke stamilionovým částkám, ze kterých vyplácel dividendu ministerstvu dopravy.

Celkové výnosy podniku za rok 2021 dosáhly částky 1 998 mil. Kč, což je o 52 % méně než v roce 2019. Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo identifikováno poskytování letových navigačních služeb, které představovaly 89 % z celkových provozních výnosů podniku.

Na vrcholných příčkách statistiky uživatelů českého vzdušného prostoru loni nedošlo ke změně. Největšími zákazníky ŘLP byly opět letecké společnosti Qatar Airways, Turkish Airlines a Wizz Air.

„Rok 2021 bych označil za velmi obtížný, kdy jsme se museli s ohledem na několik vln pandemie covid-19 vyrovnat s vysokou mírou nepředvídatelnosti vývoje letového provozu, a tedy i souvisejících výnosů. Jako pozitivní hodnotím skutečnost, že se nám podařilo udržet všechny naše klíčové parametry v rámci schváleného rozpočtu. Důsledná realizace úsporných opatření, a to i ve spolupráci s odborovými organizacemi podniku nám pomohla dosáhnout stanovených cílů a výrazně snížit naši ztrátu oproti původním očekáváním,“ komentoval hospodářské výsledky v závěru tiskové zprávy generální ředitel ŘLP, Ing. Jan Klas.

Rok 2021 z pohledu statistik provozu ŘLP odpovídá 43,3 % provozu předkrizového roku 2019. „Tento vývoj bereme i jako příležitost k modernizaci a přípravě klíčových profesí na návrat provozu k normálu, který by měl nastat nejpozději v roce 2025,“ komentoval prostřednictvím sociálních sítí pan Klas.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář