ÚCL vydal nové rozdělení vzdušného prostoru u letiště České Budějovice

14.02.2023 1 příspěvek

ÚCL vydal nové rozdělení vzdušného prostoru u letiště České Budějovice
ÚCL vydal nové rozdělení vzdušného prostoru u letiště České Budějovice (Zdroj: Aeroweb.cz)

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) ve čtvrtek 9. února zveřejnil návrh opatření obecné povahy, na jehož základě od 1. srpna 2023 vstoupí v účinnost předpokládané vymezení nových prostorů pro letiště v Českých Budějovicích (LKCS): nově vznikne ATZ nestandardního tvaru a oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) s možností aktivace TMA.

LKCS LKRMZ1
Budova letištního terminálu na LKCS / Foto: Jihočeské letiště České Budějovice

Zatímco díky zájmu cestujících došlo k rozšíření plánovaných charterových letů z letiště České Budějovice, finalizovala se také podoba prostorů v okolí Českých Budějovic. ÚCL uveřejnil návrh opatření obecné povahy, kterým se vzdušný prostor rozděluje. Tímto návrhem se zřídilo nové ATZ LKCS s atypickým tvarem a horní hranicí prostoru ve 3 500 ft AMSL. Nově také vznikne prostor třídy E s atributem povinného rádiového spojení (RMZ) LKRMZ1 České Budějovice. Tento prostor může být „povýšen“ na dočasně aktivované TMA - prostor třídy D. Hranice TMA České Budějovice i LKRMZ1 České Budějovice je od 3 500 ft AMSL do FL 095.

ATZ bude aktivované 24/7 a v provozní době AFIS LKCS, která je shodná s provozní dobou letiště, má ATZ současně atribut RMZ. V době aktivace prostoru LKTRA74 zaniká část ATZ zasahující do tohoto prostoru. TMA bude aktivována pouze v provozní době AFIS LKCS a současně v době letů IFR. Informace o aktivaci TMA bude pilotům vysílána na kmitočtech FIC Praha a AFIS České Budějovice. Aktivace TMA bude probíhat 20 minut před předpokládaným časem příletu nebo 20 minut před zahájením pojíždění provozu IFR. Deaktivace pak bude probíhat po přistání IFR letu, opuštění prostoru TMA nebo přechodu IFR provozu na VFR. Prostor LKRMZ1 je aktivní mimo dobu aktivace TMA.

LKCS ATZ

LKCS TMA

LKCS LKRMZ1
Grafické znázornění nových prostorů kolem LKCS vč. jejich popisu / Zdroj: ÚCL

Úřad učinil tyto změny vzdušného prostoru na základě žádosti Jihočeského letiště České Budějovice s tím, že nové prostory mají sloužit k vzájemné ochraně VFR a IFR provozu. Úvodní žádost letiště projednávala Konzultační skupina ASM (Airspace Management) už vloni v polovině prosince a během tohoto jednání vznesly námitky jak Aeroklub České republiky (AeK ČR), tak i Letecká amatérská asociace ČR (LAA ČR). Zástupci jihočeského letiště poté přidali závazek, že letiště nebude povolovat opakovaná cvičná přiblížení IFR, také umožní organizování sportovních událostí jako doposud a vyhodnotí provoz IFR letů po konci letní sezóny s ohledem na aktivaci a deaktivaci TMA. Požadovaného konsenzu na úrovni strategického stupně ASM však na jednání před Vánovi dosaženo nebylo, žádost tak byla postoupena Komisi ASM, která pak 24. ledna projednala celkový koncept zavedení provozu a také námitky a požadavky AeK ČR a LAA ČR.

Komise projednala řadu požadavků

Jedním z požadavků bylo, aby nový tvar ATZ a vytvoření TMA bylo pouze pro přílety a odlety obchodní letecké dopravy, nebo dle kategorie letadel. Tento návrh však byl odmítnut, protože by mohlo docházet ke „snížení provozní bezpečnosti, především s ohledem na nedostatečnou předvídatelnost a značnou nepřehlednost v mapách, což je v rozporu s Evropským akčním plánem na snižování rizika nedovoleného užívání / vstupu do vzdušného prostoru (...)“.

Komise dále rozhodla, že atribut RMZ je pro prostory nutný, protože aktuálně není dostupný jiný prostředek než právě radiová komunikace, který by dokázal bezpečně informovat o aktivaci a deaktivaci TMA. Zároveň by dispečer AFIS nemohl podávat přilétajícímu IFR provozu informace o VFR provozu v ATZ.

Neuspěl ani požadavek na předvídatelnost aktivace TMA, protože odlety a přílety mohou být ovlivněny širokým spektrem vlivů, mezi něž např. změna slotu, zhoršení počasí atd. Vyslyšen nebyl ani požadavek, aby za VMC byly realizovány pouze VFR lety, protože tento požadavek není v souladu s vnitřním předpisy provozovatele obchodní letecké dopravy, který za každé situace vyžaduje IFR přiblížení.

Na Komisi ASM se rovněž projednávala námitka na nemožnost vybavení některých kategorií sportovních létajících zařízení (SLZ) radiostanicemi. Zde je ke změně nutná změna zákona, což je mimo působnost ÚCL a ujednáno, že ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy bezodkladně zahájí jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) s cílem umožnit používání radiové stanice za letu i pro ta SLZ, kterým to dosud nebylo umožněno.

Účinnost až od 1. srpna 2023 byla nastavena kvůli soutěžím pořádaným AeK ČR a zároveň bylo dohodnuto, že českobudějovické letiště umožní koordinaci IFR provozu s už dohodnutými akcemi AeK ČR a LAA ČR. Žadatel, tedy Jihočeské letiště České Budějovice, po konci letní sezóny také vyhodnotí data z praktického IFR provozu na LKCS a případně navrhne další úpravy. Úřad pak vyhodnocená data předloží k dalšímu jednání v rámci Konzultační skupiny ASM v roce 2024. Po ujasnění námitek členové Komise ASM odsouhlasili zavedení změny ATZ na LKCS a zřízení TMA LKCS a LKRMZ1 dle žádosti žadatele.

LKCS LKRMZ1
Momentka z plochy letiště s letouny PC-12 a Cessna 404 / Foto: Jihočeské letiště České Budějovice

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

A pak ze to nejde

15.02.2023 v 10:14 Vaclav

To se tak krasne cte...

Ja myslim, ze spoluprace a hledani kompromisu je lepsi nez valka...

 

Odpovědět

Přidat komentář