Rozbor: Nehoda Hawker Hurricane během leteckého dne

30.06.2023 Tento článek je součástí seriálu Rozbory leteckých nehod

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) vydal závěrečnou zprávu k havárii stíhacího letounu Hawker Hurricane Mk IV, která se stala loni v srpnu. Pilot se snažil o vyvedení letadla ze strmé polohy v zatáčce, malá výška nad zemí ovšem k dokončení manévru nestačila a stroj narazil do země. Pilot nehodu nepřežil.

Rozbor: Nehoda Hawker Hurricane během leteckého dne
Rozbor: Nehoda Hawker Hurricane během leteckého dne (Zdroj: Aeroweb.cz)

Co letu předcházelo?

Vyšetřovatelé zmínili, že pilot byl k letu naprosto způsobilý a zkušený. Na stroji měl v uplynulých dvou letech několik letových hodin, s Hawkerem vzlétl jednadvacetkrát. Dva dny před nehodou stíhací letoun do Chebu dopravil z letiště Točná. Den před tím v rámci leteckého dne letěl také a za letu provedl dva akrobatické manévry. Jejich sestava se lišila od následujícího dne. Všechny prvky byly podle vyšetřování v souladu s pilotovou zkušeností. 

Den nehody

V osudný den pilot dostal povolení ke vzletu. Zpráva uvádí, že po něm stoupal a postupně provedl dvě zatáčky. Zhruba tři minuty po startu oznámil stanovišti RADIO, službě poskytující informace o známém provozu, indikaci vysunutí podvozku. Požádal tedy o vizuální kontrolu. Při prvním průletu nebylo možné tuto skutečnost identifikovat, až při druhém dispečer identifikoval, že jsou kola zatažena. 

Zhruba dvě minuty před koncem vystoupení byl zahájen kritický manévr přímým stoupavým letem pod úhlem 40°, který byl postupně navyšován až na 90°. Pilot následně letoun překlopil do ostré klesavé zatáčky. Zpráva dále uvádí: „V této fázi manévru byla na videozáznamu zřetelná výchylka křidélek proti náklonu a náhlý nárůst příčného a podélného sklonu letounu. S velkou pravděpodobností došlo k přetažení letounu a vzniku autorotačního pohybu vpravo. Letoun pak na okamžik kratší než 1 s zmenšil příčný sklon v zatáčce vpravo. Vzápětí, cca 1,5 s před nárazem letounu do země, však znovu došlo k rychlému klonění vpravo a zvýšení strmosti klesání. Bezprostředně před nárazem se zmenšil příčný sklon, příď se mírně zvedla, ale letoun již neměl dostatečnou výšku pro vybrání do vodorovného letu. Pod mírným úhlem podélného sklonu ve směru cca 195° narazil spodní částí trupu a pravou polovinou křídla do země.“

Jaké závěry zpráva ukazuje?

Vyšetřovatelé uvedli, že letoun byl způsobilý k letu a řádně udržován. Jeho hmotnost byla v předepsaných mezích. Nebyly zjištěny žádné důkazy o závadě nebo poruše, které mohly přispět ke vzniku letecké nehody. V den letu odpovídaly také meteorologické podmínky předepsaným minimům, během letu se nevyskytly žádné nebezpečné meteorologické jevy. 

Jako příčinu ÚZPLN uvedl pokus pilota o vertikální manévr k rychlé změně letu do protisměru ostrou a strmou sestupnou zatáčkou na malém prostoru, při které došlo k přetažení a vzniku autorotačního pohybu. Ve strmé poloze pak Hurricane neměl dostatečnou výšku k vybrání, o které se pilot pokusil. Důsledkem byl náraz do země. 

Ústav nevydal žádné bezpečností doporučení, zpráva však zmiňuje, že provozovatel letounu, který byl zničen, přijal interní opatření pro provádění vystoupení historických strojů na leteckých dnech. 

Hawker Hurricane byl poslední na světě svého typu, který byl schopný letu. Stroj létal za druhé světové války pro Royal Air Force, jeho piloty byli také Čechoslováci, včetně nejúspěšnějšího československého esa Karla Kuttelwaschera. Stroj na Točnou v roce 2021 přivezl jeho majitel, podnikatel Ivo Lukačovič. Ten minulý rok uvedl, že použitelné kusy jinak zničeného letadla budou použity na výstavbu nového letounu. 

Letoun přivezl do Čech majitel Seznam.cz Ivo Lukačovič (Zdroj: Twitter Iva Lukačoviče)

 

 

Mohlo by vás zajímatZkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář