Letiště ve Vodochodech mění letové koridory

30.10.2023 1 příspěvek

Letiště ve Vodochodech (LKVO) se rozhodlo s platností od 28. prosince pozměnit SID a STAR trasy, snížit minimální výšku u některých bodů a publikovalo novou mapu ATCSMA. Cílem je ulehčit pražskému provozu.

Letiště Praha Vodochody
Letiště Praha Vodochody (Zdroj: AERO)

Nové SID VENOX

Nové SID VENOX 1X a 1Y je konstruováno za účelem snížení potřeby koordinace mezi APP Praha a TWR LKVO tím, že provoz na trati umožní „podletění“ pražského provozu. Dostupné bude pro všechny kategorie letadel a nachází se v horizontálních hranicích TMA LKVO, Praha a v CTA 1 Praha. V souvislosti s tím dochází také k přejmenování stávajících SID. Stavájící RADAR 1A/1B nyní nahradilo označení RADAR 1X u RWY 10 a RADAR 1Y u RWY 28.

(Zdroj: AERO)

 

Nová STAR DIVUK1Z

Oproti tomu, nová STAR DIVUK1Z je plánovaná pouze pro tovární letadla, která se budou vracet vracet z pásma LKTRA za špatného počasí nebo nouze. Trať tak nebude možné naplánovat pro letové plány IFR ARR, místní ATC ale po domluvě může přidělit tuto trať i jinému, než továrnímu letadlu. Na trati vznikne nový bod VOHOD s vyčkávacím obrazcem a bod VO285, který nahradí bod VO282.

Zdroj: AERO

 

Snížení minimálních výšek

U bodů EKROT a GOLOP dojde ke snížení traťové výšky. Zatímco u EKROTu se jedná o rozdíl pouhých 100 stop a jde spíše o opravu navigačního postupu k odstranění následného schodu, traťová výška od GOLOPu se sníží z 5 000 na 3 000 stop. Trať tak bude vedena pod TMA Praha, což umožní snížení koordinace a urychlení letového provozu.

Nová mapa ATCSMA LKVO

Novým horizontálním členěním ATCSMA tak místní řízení letového provozu dostane možnost vektorovat na konečné přiblížení RWY 28 v zimním období na výšce počátečního přiblížení nebo v blízkosti LKTRA62 a TMA LKVO vektorovat pod pražským provozem. Opět je cílem urychlit IFR provoz a snížit nutnost kooperace mezi ATC LKVO a APP Praha.

(Zdroj: AERO)

 

Rozdělení map přístrojových přiblížení

Letiště vyšlo vstříc i školám, které z důvodu vybavení výcvikových letadel u nejčastěji používaných přiblížení mohly používat oddělené IAC mapy. ILS na dráhu 28 se tak nově dělí na ILS Y (pro letadla kategorie A a B) a ILS Z (kategorie C). Rozdělení je již aplikováno v současných mapách IAC pro postupy nezdařeného přiblížení.

Další změny

Letiště dále zrušilo IAF OKL, které se nepoužívá, snížilo minima IAC OCA/OCH o 50 - 100 stop a opravilo magnetické směry letiště, které se změnily v důsledku magnetické deklinace.

Dotazy ke změnám mohou piloti zasílat vedoucímu ANS Jaroslavu Vágnerovi na email jaroslav.vagner@aero.cz

Mohlo by vás zajímat

Marek Baloun

Šéfredaktor portálu Aeroweb.cz a dlouholetý sportovní novinář. Také letecký nadšenec, který před vypuknutím pandemie Covid-19 chvíli pracoval i na Letišti Václava Havla. Absolvent mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha a celoživotní skaut.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Rychlá reakce a poděkování

31.10.2023 v 9:18 CertificatedManager

Rád bych poděkoval p.Vágnerovi za bleskovou reakci na moje dotazy týkajících se letových koridorů. p.Vágner byl nápomocen a byla radost s ním komunikovat k této problematice. Erudovanost p.Vágnera mi pomohla k ujasnění a především vysvětlení mých nejasností.

Odpovědět

Přidat komentář