ÚZPLN vydal závěrečnou zprávu k vzplanutí letounu Z-43

23.12.2023 Tento článek je součástí seriálu Rozbory leteckých nehod

Úřad pro zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) vydal závěrečnou vyšetřovací zprávu o incidentu, ke kterému došlo v září roku 2022 na letišti ve Skutči. Letoun Z-43 při pojíždění vzplál a následně byl vlivem požáru zničen.

Fotografie již poničeného letounu pořízena na místě nehody.
Fotografie již poničeného letounu pořízena na místě nehody. (Zdroj: ÚZPLN)

Okolnosti letu uvádí vyšetřovací zpráva následující. Pilot plánoval let se třemi dalšími osobami na palubě. 3. září 2022 se s nimi sešel na letišti odpoledne a šlo o jeho první let toho dne. Pro letoun šlo o pátý let, piloti po předchozích segmentech nehlásili žádné závady.

Ke kritické situaci pak došlo nedlouho poté a pilot ji popisoval následovně. „Nastartoval jsem letadlo a pojížděl ke stanici PHM. Po natankování jsem znovu nastartoval a zahájil pojíždění. Poté jsem dostal do rádia informaci o kouři z výfuku. Stáhnul jsem plyn a učinil dotaz, jestli je stále kouř z výfuku viditelný,“ popisoval. Poté se mu dostalo odpovědi, že z výfuku šlehají plameny. Pilot tedy zastavil motor a z pod kapoty se vyvalil dým. Všichni opustili letadlo, nehasili jej, ale hlídali, aby k němu nikdo nešel. Nikdo se nezranil. 

Pilot letounu uvedl také, že před spuštěním teplého motoru neprovedl nastříkání paliva do sacího potrubí motoru. Po zastavení chodu motoru a vypnutí magnet věnoval hlavní pozornost bezpečné evakuaci cestujících z hořicího stroje. 

Podle vyšetřovací zprávy ale neprovedl všechny úkony při „požáru motoru nebo palivové instalace“ podle Letové příručky pro typ Z-43 při požáru na zemi. Nezavřel palivový kohout a neuvedl v činnost hasící přístroj motoru. Komunikace s pilotem letounu proběhla podle dokumentu standardně. Celkem měl nálet 386 hodin, v posledních 90 dnech od nehody potom 13 hodin a 4 minuty. 

Letoun byl vlivem požáru poničen, ke zranění nikoho z paluby ani areálu letiště nedošlo. 

U letadla byla v červenci 2021 u pověřené servisní organizace provedena kompletní výměna sestavy palivových a hydraulických hadic. 17. 8. 2022 byla dokončena pak uplná kontrola letové způsobilosti a vystaveno nové ARC platné do 16. 8. 2023. 

Technická zpráva ke stanovení možné příčiny poruchy letounu a následného požáru byla zpracována podnikem LOM PRAHA, inspektory ÚCL a členky AK Skuteč a samozřejmě komisí ÚZPLN. Vyšetřovací zpráva ji cituje následovně: „Požár vznikl v motorovém prostoru. V kabině nebylo z počátku nic znát, a to ani na chodu motoru, i když v té době už osoba konající službu RADIO oheň zaznamenala a hlásila pilotovi s tím, že hoří pod motorem (u výfuku).
Pod požární přepážkou se tedy pravděpodobně až následně požár rozšířil až do kabiny, která kompletně vyhořela. První kouř byl spíše šedé barvy, což neodpovídá palivu či oleji (černý kouř), ale spíše plastu (izolaci vodičů, obal baterie apod.)...“

Podle dokumentu se jako hlavní možná příčina jeví porucha elektroinstalace v drakovém systému a hlavní podezřelé je vzhledem k intenzitě požáru ohnisko akumulátoru, který se mohl poškodit (zkratovat) během startu vlivem vysokého odběru proudu. Na druhém místě je potom palivový systém draku iniciovaný elektrickým systémem motoru či draku (magneta, bzučák, dynamo, relé), Nebylo ale nalezeno konkrétní místo úniku, a to z důvodu rozsahu poškožení. 

Největší ohnisko a poškození draku bylo prokazatelně v okolí akumulátoru. Intenzita a rychlost požáru také připomínala požáry automobilů. Jako méně pravděpodobnou pak zpráva uvádí příčinu v olejovém i palivovém systému.

Ze závěrů zprávy pak vyplývá, že pilot měl pro vykonávaný let platnou kvalifikaci a byl zdravotně způsobilý, také měl platný průkaz radiotelefonisty. Letoun měl také Osvědčení kontroly letové způsobilosti a byl způsobilý k letu. Během předchozích letů nebyla hlášena žádná závada. Nebylo nalezeno porušení palivového nebo olejového systému. Příčina požáru nebyla s vysokou pravděpodobností ve vlastním motoru, ale spíše v jeho drakové instalaci. Jako hlavní možná přičina byla označena elektroinstalace, respektive akumulátor, který se mohl zkratem poškodit během startu vlivem vysokého odběru proudu. Meteorologické podmínky neměly na vznik a průběh letecké nehody žádný vliv.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář