EASA chce zavést jednotná pravidla pro letištní handling

24.01.2024

Evropský úřad pro leteckou bezpečnost (EASA) uveřejnil návrh pravidel, které bych se v budoucnu musely držet všechny společnosti, jenž jsou součástí pozemních operací na evropských letištích. Dotknou se až 300 tisíc pracovníků.

Okolo letadel se pohybuje spousta pracovníků handligových společností. EASA chce nad nimi zavést jednotný dohled
Okolo letadel se pohybuje spousta pracovníků handligových společností. EASA chce nad nimi zavést jednotný dohled (Zdroj: Wikimedia | Grogri)

Cílem navrhované regulace je zvýšit fyzickou i kybernetickou bezpečnost a konzistenci všem pozemním operacím na letištích. ze kterého by měli benefitovat cestující i aerolinky. Jednat by se mělo hlavně o změny v nakládání a vykládání carga, nástupu a výstupu cestujících, dotankovávání a odmrazování letadel a jejich ochrany během vytlačování, táhnutí a dalších pohybů. Navrhované změny by se měly dotknout až 300 tisíc pracovníků.

„Letecká bezpečnost začíná na zemi. Tento revoluční návrh zaplňuje důležitou mezeru v celkové regulaci leteckých operací v EU, což znamená, že budeme nyní mít komplexní přístup k zajištění letecké a kybernetické bezpečnosti,“ uvedla zastupující ředitel EASA Luc Tytgat. „Pro cestující a aerolinky to přinese větší jistotu, že pozemní operace jsou provozovány bezpečně a konzistentně na všech hlavních letištích napříč členskými státy EASA.“

Aktuálně je handling víceméně ponechán bez dohledu a většina pravidel je zakotvená jen ve smlouvách mezi konkrétní společností a konkrétním aerolinkou. EASA si od regulí slibuje účinný způsob, jak mít přehled nad tímto provozem, čímž by se snížil počet auditů, které nyní dělají hlavně letecké společnosti. Ty by tak mohly náklady na tyto kontroly přesunout jinam.

Jednou z největších handlingových společností v Evropě je Menzies Aviation. V gesci má i pražské letiště (Zdroj: Facebook | Menzies Aviation)

 

„Velké handlingové společnosti, operující na stovce míst, jsou každoročně vystaveny až 600 auditům od externích firem, což znamená téměř 5 tisíc hodin práce,“ dodává Tytgat. „V budoucnu by se letecké společnosti mohly spoléhat na dohled, který by se dělal jen jednou kompetentní agenturou, a snížit tak své audity na pouze nutné další aspekty. To by snížilo náklady a uvolnilo zdroje, které mohou být soustředěny na více kritické provozy.“ Handlingové společnosti by tak musely dokládat, že jejich provozy splňují evropské normy. To by znamenalo deklarovat například dostatečný trénink pro zaměstance, nastavení pravidel pro bezpečnost práce a pravidelnou kontrolu a údržbu vybavení

EASA předpokládá, že regulaci uveřejní na přelomu roku 2024 a 2025. Návrh počítá s tříletým přechodným obodobím, naplno by tak začala platit nejpozději v roce 2028. 

Zdroj článku: EASA

Mohlo by vás zajímat

Marek Baloun

Šéfredaktor portálu Aeroweb.cz a dlouholetý sportovní novinář. Také letecký nadšenec, který před vypuknutím pandemie Covid-19 chvíli pracoval i na Letišti Václava Havla. Absolvent mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha a celoživotní skaut.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář