ÚCL připravuje změnu pravidel pro historická letadla

09.07.2024

Již delší dobu se zvyšuje počet žadatelů, kteří chtějí provozovat letadlo zapsané v leteckém rejstříku České republiky, které ale nepodléhá dozoru dle evropské legislativy. Jde například o historická válečná letadla, jejichž vlastníci se nespokojí jen s okukováním v muzejích. Úřad pro civilní letectví tak oznámil zavedení kategorie Zvláštního osvědčení letové způsobilosti.

Ilustrační foto
Ilustrační foto (Zdroj: iPrima)

Na leteckých dnech v ČR i v Evropě se ukazuje zvýšený zájem veřejnosti o letadla, jejichž význam v dobách minulých vede milovníky historie letectví k jejich záchraně a zachování pro budoucí generace. Statické nefunkční muzejní exponáty však tuto techniku v plné kráse nemohou nikdy ukázat.
Proto se Úřad pro civilní letectví rozhodl vyjít vstříc provozovatelům historických letadel zavedením kategorie letadel Historická (HISTORIC). Splní tak osm let staré doporučení Evropské konference civilního letectví (ECAC), které vznik této kateogrie podpořila. Přijaté doporučení má přispět k podpoře veřejnosti v zájmu o historii letectví.
Současně ECAC doporučuje, aby letadla zařazená do kategorie HISTORIC (přestože tato letadla mají osvědčení letové způsobilosti ve zvláštní kategorii), se mohla volně pohybovat na území členských států EASA.

Čtvrtá kategorie

ÚCL může vydat letadlům, u nichž nebylo možno prokázat v plném rozsahu splnění předpisové základny, tzv. Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) s takovými omezeními, která vyplynou z neprokázaných požadavků stanovené předpisové základny, zaručí přijatelnou míru bezpečnosti letového provozu a vyloučí újmu na zdraví, resp. škody na majetku třetích osob, v těchto zvláštních kategoriích způsobilosti:

  • Experimentální
  • Pro zvláštní účely
  • Pro omezené použití
  • Historická

Pravidla pro zisk osvědčení HISTORIC

Do kategorie historická mohou být zařazena civilní letadla:

  1. jejichž typové osvědčení bylo vydáno členským státem EU před 1. lednem 1955 a jejichž výroba byla ukončena před 1. lednem 1975 a v současné době nemají platné typové osvědčení, resp. držitel typového osvědčení neexistuje a jedná se tedy o tzv. Orphan aircraft; nebo
  2. musí mít zřejmý historický význam, byla vyrobena nejméně 35 let před podáním žádosti o vydání ZOLZ v této kategorii, jejich původní civilní typové osvědčení musí být nejméně 50 let staré, přičemž v takovém případě se musí jednat o letadlo, které nemá platné typové osvědčení třetího státu ani EASA typové osvědčení ani EASA zvláštní specifikaci letové způsobilosti;
  3. repliky letadel, definovaných výše v bodech 1). a 2).
Podobná válečná letadla budou brzy mít vlastní kategorii osvědčení (Zdroj: iRozhlas | Zdeněk Trnka, ilustrativní obrázek)

 

Kdy k otevření kategorie HISTORIC dojde, zatím úřad neuveřejnil. Nejprve totiž musí změnit předpisy L8/A a L6/II, které existenci této zvláštní kategorie letové způsobilosti zakotví do základního předpisového rámce. Nová kategorie také bude vyhrazena pro letadla, u kterých už jednou proběhl úplný certifikační proces a mají tedy v pořádku veškerou potřebnou dokumentaci. Lze předpokládat, že zejména starší letadla nemají zachovanou certifikační dokumentaci v plném rozsahu, a tak nebudou schopna plně vyhovět požadavkům, které budou uveřejněny po změně předpisů. Pak bude nutné chybějící certifikační podklady (včetně případných odchylek od původního typového stavu, změn lhůt údržby apod.) individuálně prokázat dodatečným způsobem, stanoveným ÚCL.

Tento dodatečný proces pro letadla v kategorii HISTORIC bude v některých bodech v podstatě shodný s průkazem letadla v ostatních zvláštních kategoriích letové způsobilosti. Schematicky jsou procesy, vedoucí k vydání ZOLZ ukázány na následujícím obrázku. Upozorňujeme, že znázorněné procesy jsou pouze ilustrativní, kategorie RESTRICTED a LIMITED pro přehlednost do obrázku není zahrnuta.

Zdroj: ÚCL

 

Mohlo by vás zajímat

Marek Baloun

Šéfredaktor portálu Aeroweb.cz a dlouholetý sportovní novinář. Také letecký nadšenec, který před vypuknutím pandemie Covid-19 chvíli pracoval i na Letišti Václava Havla. Absolvent mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha a celoživotní skaut.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář