Letiště v Líních bude nadále přístupné veřejnosti. Provozovatelem bude LOM PRAHA

10.07.2024 1 příspěvek

Ministerstvo obrany prozatím neplánuje uzavřít veřejnosti letiště Plzeň-Líně, ani nějak měnit zaběhlé pořádky. Uvedlo to v tiskové zprávě, kde také oznámilo nového provozovatele. Tím se stane státní podnik LOM PRAHA.

Plzeňské letiště zůstane otevřené pro školy i záchrannou službu
Plzeňské letiště zůstane otevřené pro školy i záchrannou službu (Zdroj: Letiště Líně)

Provoz letiště Plzeň-Líně Ministerstvo obrany zachová ve stávajícím rozsahu i po oficiálním převzetí areálu. Letiště bude provozovat státní podnik LOM PRAHA, který již přijímá řadu opatření k jeho převzetí. Letiště tak bude moct bez potíží kontinuálně fungovat v dosavadním režimu. Zástupci ministerstva budou současně pokračovat v jednáních s obcemi o nájemních smlouvách. I nadále budou z letiště fungovat letecká záchranná služba, kterou provozuje Armáda České republiky, nebo uživatelé z řad aeroklubů a leteckých škol. Po převzetí všech objektů budou zástupci resortu jednat i s dalšími dosavadními uživateli.

Převzetí letiště umožnilo pravomocné rozhodnutí soudu z letošního března, které bývalému nájemci PlaneStation Pilsen stanovilo lhůtu na vyklizení areálu do letošního 11. července. Ministerstvo obrany rozhodlo, že novým provozovatelem bude státní podnik LOM PRAHA, který má zkušenosti s provozováním srovnatelného letiště Přerov-Bochoř. „LOM PRAHA již vytvořil za tímto účelem novou organizační složku „Letiště Líně“, která rozšiřuje jeho kompetence v provozování letištní infrastruktury. Nastavil také smluvní vztahy s Cizineckou policií nebo zajistil personál s příslušnou kvalifikací pro poskytování leteckých služeb,“ upřesňuje ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva.

Letiště bude i nadále fungovat v současném režimu smíšeného provozu, sloužit tedy bude pro leteckou záchrannou službu i pro civilní letectví. Ministerstvo má již uzavřenu smlouvu s městem Dobřany, které vlastní část pozemků pod dráhou. S dalšími obcemi budou jednání pokračovat, a to i v souvislosti s plánovaným oplocením areálu a s jejich požadavky, kterými si uzavření nájemních smluv na dotčené pozemky podmiňují. Do dokončení jednání bude dráha zkrácena, což umožní provoz letiště v současném rozsahu.

LOM PRAHA již na úřadu státního dozoru podal žádost o povolení k provozování letiště ve stejné kategorii jako dosud. Potřebné administrativní kroky by měly být dokončeny do převzetí letiště.

„Bezproblémové a nepřerušené působení Letecké záchranné služby Armády České republiky v Líních je v zájmu všech. Úřad pro civilní letectví proto včas zareagoval tak, aby v bezprecedentně krátké lhůtě mohlo dojít k úspěšnému převodu. Úřad se i po změně provozovatele bude podílet na plném obnovení provozu v rozsahu zamýšleném Ministerstvem obrany,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Na letišti Plzeň-Líně dosud působili uživatelé z řad aeroklubů. Ministerstvo obrany s jejich zapojením i nadále počítá, zasílá jim proto v těchto dnech výzvu k uzavření nových nájemních smluv. Zároveň budou zástupci resortu jednat i s dalšími uživateli areálu. „Dřívější jednání nebyla z právních a procesních důvodů možná. Musíme nejprve převzít od PlaneStation Pilsen příslušné objekty, zkontrolovat jejich stav a projednat další konkrétní využití těchto objektů ze strany Armády ČR, až poté můžeme nabídnout dosavadním uživatelům nájemní smlouvy,“ uvedl Tomáš Urbánek, který je pověřen řízením hospodaření Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO.

V příštích měsících dojde k podrobnému zmapování stavu stavebních objektů, počítá se s asanací areálu, demolicí některých budov a výstavbou nových objektů. Přesný plán bude zřejmý po převzetí celého areálu. Platí, že v příštích letech v areálu vznikne logistické centrum pro armádní potřeby nebo základna aktivní zálohy. Do roku 2028 bude Ministerstvo obrany z Líní provozovat leteckou záchrannou službu.

Klíčová role letiště není spojena pouze s leteckými aktivitami, ale má přesah také do případných krizových situací, při nichž může sloužit jako jediné místo pro zásobování tamního regionu technikou, léky, potravinami nebo dočasným zázemím pro obyvatelstvo z krizových oblastí.

Mohlo by vás zajímat

Marek Baloun

Šéfredaktor portálu Aeroweb.cz a dlouholetý sportovní novinář. Také letecký nadšenec, který před vypuknutím pandemie Covid-19 chvíli pracoval i na Letišti Václava Havla. Absolvent mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha a celoživotní skaut.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Zní to optimisticky

11.07.2024 v 4:52 M

Budeme doufat že to bude fungovat v rozumném režimu i nadále a úředníci budou spravovat letiště rozumně.

 

 

Odpovědět

Přidat komentář