Letecká angličtina

15.10.2007

Od 5. března 2008 budou muset všichni piloti, řídící letového provozu a všichni, kteří používají radiostanice v letovém provozu, prokázat znalost anglického jazyka při testech na ÚCL. Flying Academy pro Vás připravila kurzy letecké angličtiny, které Vás na ně spolehlivě připraví. Chcete vědět více?

Letecká angličtina
Letecká angličtina (Zdroj: Aeroweb.cz)
Kurz letecké angličtiny je požadován pro složení zkoušky z tohoto jazyka na ÚCL (viz nový zkušební řád na stránkách úřadu).

Kurz Letecké Angličtiny pořádaný Flying Academy obsahuje 50 vyučovacích hodin a bude probíhat každou středu od 15.00 hod do 20.00 hod ( 5 hod ) po dobu 10 týdnů.

Na konci kurzu úspěšní uchazeči získají Certifikát Letecké angličtiny. K obdržení je třeba 80% docházka a 2krát úspěšně ( min.75% ) napsat zavěrečný test.

V rámci kurzu uchazeči budou mít možnost on-line přístupů + kontakt s lektory pomocí e-mailu.

Začátek kurzu a místo konání

První výuka proběhne ve středu 24.10.2007.

Kurz bude probíhat v Praze Letňanech.

Obsah kurzu letecké angličtiny

    * letecká konverzace
    * slovní zásoba
    * gramatika
    * odborná letecká angličtina
    * letecká frazeologie
    * letecké zkratky
    * notamy
    * překlad manuálu Cessna 152
    * simulace a náslech letecké komunikace

Lektoři

    * Denisa Foottit (Cambridge Certificate in Advanced and Cambridge Certificate of Proficiency in English + 14 let trvalého pobytu v Londýně)
    * Kateřina Šromová (státní zkouška z angličtiny, pracovnice ministerstva zahraničí, 2,5 roku pracovala na ambasádě v Dublinu)
    * Radim Olbrecht (pilot letecké společnosti ČSA)
    * Ryan Blair (pilot B747, američan momentálně žijící v Praze)
    * Jan Rusek (provozní inženýr ČSA)
    * Jan Taršinský (pilot letounu ATR společnosti ČSA)

Cena kurzu

Cena pro zájemce o kurz Letecké angličtiny je 12.000 Kč (cena je včetně DPH).

Současní, nebo bývalí studenti FA se mohou kdykoliv připojit za poplatek 6.575 Kč (cena je včetně DPH).
Sleva 10% z ceny kurzu pro studenty středních a vysokých skol kteří stále studují anebo jsou 2 roky po ukončení studia.

Jak se přihlásit

Zájemci se mohou písemně přihlásit na info@euro-pilot.com, nebo na denisa@euro-pilot.com, nebo přímo na telefonním čísle Denisa Foottitová (+420) 736 473 700.

Dodatek

Od 5. března 2008 budou muset všichni piloti, řídící letového provozu a všichni, kteří používají radiostanice v letovém provozu, prokázat znalost anglického jazyka.

Tato znalost musí být prokázána v následujících oblastech vztahujících se k provedení letu:

    * Čtení a pochopení technických příruček psaných v anglickém jazyce, např. provozní příručky, letové příručky, atd.
    * Předletové plánování, shromažďování informací o počasí, NOTAMY (informace o změnách, zřízení, zrušení zařízení, postupů, atd.. – tedy informace důležité pro provedení letu), letový plán, atd.
    * Používání leteckých traťových, odletových, přibližovacích map a s nimi spojených dokladů psaných v anglickém jazyce.

Cílem kurzu Letecké Angličtiny je úspěšně absolvovat zkoušky na ÚCL. Uchazeči budou vedeni tak, aby vyhověli požadavkům stanoveným předpisem JAR-FCL 1.(viz konec článku)

Prokázání znalostí anglického jazyka z oblastí vztahujících se k plánování letu se považuje za splněné, pokud kurz teorie IR nebo ATPL (licence dopravního pilota) byl veden v anglickém jazyce, nebo pokud teoretická zkouška na ÚCL pro IR nebo ATPL byla úspěšně složena v anglickém jazyce.

Dále musí být prokázána znalost anglického jazyka v oblasti komunikace, tzn. být schopen komunikovat s ostatními členy posádky v anglickém jazyce v průběhu všech fází let, včetně letové přípravy.

Prokázání znalostí z oblasti komunikace se považuje za splněné, pokud zájemce absolvoval kurz MCC (součinnost vícečlenné posádky) vedený v anglickém jazyce a je držitel osvědčení o ukončení tohoto kurzu,nebo pokud složil zkoušku na vícepilotních letadlech (letouny a vrtulníky, které mají uvedeny v letové příručce minimální posádku dvou pilotů a případně další členy letové posádky – navigátor, palubní inženýr), během které probíhala radiotelefonní komunikace a komunikace s ostatními členy posádky v anglickém jazyce.

Pokud nebyla znalost anglického jazyka v daných oblastech splněna shora uvedenými způsoby, je nutné podstoupit zkoušku angličtiny na ÚCL. Nicméně před touto zkouškou je nutné projít teoretickým školením angličtiny v některé letecké škole.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář