Ze života AFISáka

18.10.2007

Chcete vědět, co se děje na druhé straně vysílačky, když se svými vzdušnými koráby zavítáte do prostoru letiště Letňany nebo Kbely? Článek od dispečera z Letňan Vám prozradí, jak to na takovém stanovišti chodí.

Ze života AFISáka
Ze života AFISáka (Zdroj: Aeroweb.cz)
Letištní letová informační služba nás provází na používaných rádiových frekvencích celý náš letecký život. Již z vlastní definice služby je jasné, že nic neřídí, jen poskytuje informace a pohotovostní službu známému letovému provozu. Je však potřeba poněkud rozlišovat, které z našich letišť máme právě naladěné a pokud možno se přizpůsobit hustotě a naléhavosti rádiových relací. Mám na mysli některé zvláštnosti letišť umístěných v prostorech řízených, tedy v CTR popřípadě TMA, veřejná letiště s mezinárodním provozem a velmi frekventovaná letiště. Cílem tohoto článku je trochu osvětlit, jak těm sloužícím dispečerům AFIS někdy je.


    
Typickým příkladem jsou mé domácí Letňany. Dispečer je vybaven pro popsaný výkon služby královsky. Sedí na věži nad letištěm, má k dispozici dvě radiostanice, dva telefony, záznamové zařízení, internet s aktuálním počasím, informace o aktuálním větru, otočné křeslo a Etaviru. Mnozí by mohli závidět, ale jen do té doby, než je potřeba koordinovat letový provoz s Kbelským dispečerem a Ruzyní. Potom Etaviru nepotřebuje. O koordinační dohodě jsem již psal v článku „Jak se létá s větroněm v CTR.“No a v rámci této dohody bývá zvykem, že služba řízení MTWR Kbely, pokud jí to situace dovoluje a nemá vlastní provoz, deleguje celý svůj prostor na AFIS LKLT. Bývá to nejčastěji ve dnech pracovního volna a svátcích. Letíte-li tedy kbelským prostorem, Kbelák Vás přeladí na Letňany info.


    
Letňanský AFISák, pokud chtějí plachtaři a ostatní provozovatelé létat do výšek nad 2000 ft. QNH , musí zkoordinovat aktivaci delegovaných prostorů s pražskou přibližovací službou. K tomu má přímý telefon a po dohodě přeladí jednu z pozemních radiostanic na frekvenci Praha Radar nebo Ruzyně radar, podle  kmitočtu, který byl stanovištěm APP stanoven. A od té chvíle poslouchá dvě různé frekvence. Když pominu, že se občas splete a místo na domovském kmitočtu podá informaci na tom druhém, je to náročné. Jediná výhoda filtrace informací spočívá v tom, že komunikace na Ruzyni probíhá v jazyce Anglickém.


    
Hustota provozu na letišti je různá, chvíli nic, jindy všechno najednou, ale do práce na věži vstupuje i problematika průletů kbelským prostorem odněkud někam. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o frekvenci jednu, bývá velmi, ale velmi zahlcená. Rád bych proto požádal všechny kolegy, kteří jsou Kbelákem přeladěni na Letňany info, aby než zahovoří, chviličku poslouchali.


    
Infarktová situace na věži v Letňanech přichází při překrytí frekvence více uživateli. Není totiž slyšet vůbec nic, jen chrochtání a praskot v reproduktoru. Pokud v tuto chvíli vydá po druhé frekvenci Praha radar pokyn k vyklizení delegovaného prostoru, tedy snížení výšky letu všech letadel v kbelském prostoru pod 3000 ft, má AFIS a posádky letadel pouhé tři minuty na provedení nové meze povolení a samozřejmě na potvrzení volnosti prostoru, který fakticky letišti Praha patří.
    


Když se nám to ve stanoveném limitu nepodaří, řídící letového provozu, který je vybaven diametrálně jinou technikou a zařízením si poradí. Důsledkem ale může být stav, kdy nám svůj prostor příště nepůjčí.


    
Další infarkt, pokud je na frekvenci minutová relace letadla prolétávajícího kbelský prostor, které slušně pozdraví, naváže spojení s letňanským dispečerem, vyžádá povolení průletu cípem prostoru, který má na kurzu, kde vzhledem k poloze letiště vůbec, ale vůbec nikomu nevadí, letí za vidu, všechno pečlivě zopakuje, nebo se zeptá, jak se tam vlastně máme, takový infarkt zase prožívá posádka větroně, třeba po přerušení tahu navijáku, řešení manévru, kam a jak s tím přistát, na okruhu, před a po vzletu je na paralelních dráhách jistě několik rozvášněných letounů, takový infarkt prožijí všichni zúčastnění, pokud se větroň musí pokusit přistát proti směru vzletu a nestačí to po frekvenci oznámit. Zkracujte prosím své relace !


    
Pojem dlouhé finále přímo nesnáším. Jednak je dlouhé finále různě dlouhé pro různé typy, ale hlavně, než se přibližující letadlo dostane k letišti, stane se většinou více věcí, které na jeho bezpečné přistání mohou mít vliv rozhodující.
    
A AFIS - ákovi v Letňanech, právě v tu chvíli volá člen občanského sdružení, Hlukem proti letišti, Boeing na cestě z Británie pozdravuje sloužícího, už pět hodin ho nikdo nevysvobodil na toaletu prostou, hladem šilhá a není, kdo by ho vystřídal. Nepřeháním, je to tak.
    
Profesionálním dispečerům přesto nezávidíme. My amatéři jsme hrdí na skutečnost, že nás berou partnersky a vážíme si toho. Ve stánku jejich nového pracoviště, v Jenči u Prahy, mnoho z nás nebylo, tak jen pro dokreslení několik obrázků. Špičková technologie, stavební část, vlastní vybavení pracovišť řídících na oblasti, APP. Obrázky poskytla firma Busch Pelhřimov spol. s. r. o., která v interiérové části odvedla dokonalé dílo. Je faktem, že hodnota  vybudování nového pracoviště přesáhla v korunách řád mnoha nul, ale doufám, že i díky tomu tam infarktové situace zvládají stále stejně dobře, jako my v Letňanech a třeba se některý s profesionálů na Aerowebu vyjádří, jak je v Jenči spokojen a jak společně přispět k dalšímu rozvoji malého létání v okolí Prahy.
 ( Bez těch jizev, v srdeční krajině ).

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář