Z hluboka nedýchat!

15.01.2008

V souvislosti s tématem tohoto článku mi vždy vstane v paměti můj nejmenovaný kamarád, plachtař, se svojí příhodou. Létal s větroněm výkonnostní let. Létali vysoko, nad 5000 m AMSL. Můj přítel je poučený aviatik a správně předpokládal, že v této výšce nemá bez kyslíku nic co pohledávat a hrozí mu hypoxie, nebo-li nedostatek kyslíku.

Z hluboka nedýchat!
Z hluboka nedýchat! (Zdroj: Aeroweb.cz)
A protože je to odpovědný člen leteckého sdružení, jal se zhluboka a intenzivně dýchat, aby své tělesné schránce dodal o něco toho kyslíku více. Nicméně po chvíli se stejně obtíže dostavily, ucítil nevolnost, třes rukou, úzkost a pocit na zvracení. Hypoxie je závažná věc a naštěstí byli v letadle dva, řízení převzal spoluletec, který byl bez obtíží, a začali energicky klesat do hladin, kde snad toho kyslíku bude více.  Jenže ono to nepomohlo a obtíže trvaly dál. Posléze mi sám přiznal, že sám by s tím letadlem nepřistál.Pozorný čtenář se již dávno dovtípil, kde se mu vloudila chyba. Můj neukázněný kolega nezabránil hypoxii, ale díky svému intenzivnímu dýchání si způsobil  neméně závažný problém – hyperventilaci (přeloženo: nadměrné dýchání). Ač je hypeventilace jedna z nejčastějších příčin selhání pilota ze zdravotních důvodů, informovanost o ní zůstává chabá. Postihuje výkonné vojenské letce i sváteční aviatiky při vzduchoplavbě kolem vlastní stodoly.

Náš krevní oběh totiž nejenom přivádí životodárný kyslík do tkání těla, ale také odvádí z buněk odpadní produkt spalování – oxid uhličitý , CO2. Oxid uhličitý cestuje z tkání do plic krevním řečištěm rozpuštěn ve formě disociované kyseliny uhličité. Jsem si vědom toho, že přítomnost každé rovnice v článku redukuje zájem o něj na polovinu, ale tentokrát to risknu:

H2O + CO2  ↔  H2CO3  ↔  H+ + HCO3-

Hlubokým dýcháním si, bohužel, nedokážeme zvýšit koncentraci kyslíku v krvi a hluboké dýchání pro tento účel je zbytečné, to si probereme příště v tématu „hypoxie“. Zato si velmi účinně vydýcháme CO2, potažmo kyselinu uhličitou. Mění se nám pH krve, kde je méně kyseliny, tedy krev se stává zásaditější.A to našemu mozku ale vůbec nedělá dobře. Stejně jako na hladinu kyslíku nebo glukózy v krvi je mozek na její pH velmi citlivý. Při hyperventilaci rychle začíná mít problémy s fungováním. Sami cítíme točení a bolesti hlavy, hučení v uších, brnění prstů a obličeje, úzkost, ospalost nebo až pocit „neskutečna“. Svým kolegům připadáme následně pomalí, nepozorní, bledí a opocení. Lze dokázat zhoršení vidění, poruchy koordinace pohybů. Změny jsou jasně patrné i při vyšetření EEG. Situace může snadno dojít až ke svalovým křečím a bezvědomí. Jak snadné to je nám mohou dosvědčit hysterické či panikařící  dámy, které ve svém záchvatu křiku či strachu začnou hyperventilovat. Sesouvají se k zemi velmi svižně. Naneštěstí v bezvědomí přestanou hyperventilovat, situce se sama upravuje a rychle se probírají k vědomí a odcházejí. Takové štěstí pilot v letadle mí nemusí.

Kdy pilotovi hrozí hyperventilace? Je následkem obav, strachu, nejistoty, zlosti, agrese ale i bolesti. Potápěč dobře vědí, jak při stresu začnou rychle spotřebovávat svůj vzduch v lahvi. K hyperventilaci vede i nadměrná radiokorespondence, pocit na zvracení při „mořské“, tedy spíše „ledadlové“ nemoci. I ochranné manévry proti přetížení u vojenských pilotů mohou takto škodit. Cela nevědomě , tedy reflexně, hyperventilaci způsobují vibrace, horko, intenzivní manévry a nedostatek kyslíku.

Co s tím? Je jasné, že s takovými obtížemi se letět nedá. Pomoc je, jak tušíte, jednoduchá, ale nejtěžší je uvědomit si příčinu svých obtíží a řešit ji. Pilot by měl zadržet dech na asi 20 sekund. Následně si několik minut počítat při pomalém výdechu do pěti. Je to prosté a účinné. Byly popsány případy, kdy informovaný řídící letového provozu rozeznal u sólového letce příznaky hyperventilace  a začal mu udávat jednoduché strohé příkazy – zadrž dech, dýchej pomalu! A vyvedl pilota z této situace. Pokud se podobné obtíže dostaví u nespolupracujícího cestujícího, doporučuje se dýchání do sáčku, který zamezí úniku chybějícího CO2. Jak již bylo řečeno, při bezvědomí cestujícího se problém vyřeší sám i bez naší pomoci a postižený – přidušený svým bezvědomím – se spontánně rychle probírá a dýchá.Celá situace se stává záludnější tím, že příznaky hypoxie a hyperventilace jsou si velmi podobné, přesto je jejich řešení úplně jiné, téměř opačné. Pokud si nejsme jisti, co nás vlastně trápí, existuje dobrá rada. V takové situaci se doporučuje nasadit si kyslíkovou masku a pomalu dýchat a počítat si. Pomalé dýchání zde nezabrání rychlé nápravě hypoxie, ale výrazně pomůže léčbě hyperventilace.

Jsem lékařem, mimo jiné určeným leteckým lékařem. Kromě vydávání Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy jsem členem aeroklubu v Praze na Točné a žákem místní letecké školy, která vychovává příští piloty PPL.  V aeroklubu na mě často dopadají otázky o zajímavých vztazích mezi exaktní fyzikou letu a chatrností lidského těla. Proto jsem se rozhodl několik svých vědomostí uveřejnit dál poněkud lehčí záživnější formou, tedy pokud moje články najdou své čtenáře.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář