Letový provoz nad ČR meziročně vzrostl o 5,3 %

15.01.2008

Letový provoz nad ČR meziročně vzrostl o 5,3 %
Letový provoz nad ČR meziročně vzrostl o 5,3 % (Zdroj: Aeroweb.cz)
Provozní výsledky ŘLP ČR, s.p. za rok 2007 prokázaly  zájem leteckých dopravců o využívání českého vzdušného prostoru (tzv. FIR Praha). Vývoj letového provozu  naplnil odhady z počátku roku a potvrdil dynamický rozvoj civilního letectví v České republice, ale i v Evropě.

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky činí 653 647 (tranzitních letů), což představuje ve srovnání s rokem 2006 celkový nárůst o 5,3%. Nejsilnější letový provoz v roce 2007 byl  zaznamenán v srpnu, kdy oblastní středisko řízení letového provozu (ACC Praha)  poskytlo své služby  65 262 pohybům - v denním průměru tedy  2105 tranzitních letů.
Nárůst provozu v roce 2007 byl zvládnut s nejvyšší mírou bezpečnosti. Pozitivní vývoj zaznamenal i další významný provozní ukazatel - průměrné zpoždění na jeden provedený let, který dosáhl  hodnoty 0,77 minuty a i přes další nárůst provozu se snížil o 14% oproti míře zpoždění, které byla  zaznamenána v roce 2006.
Stejně jako v předchozích letech roste i zájem leteckých dopravců o využívání letiště Praha – Ruzyně. Celkový počet pohybů (startů a přistání) v roce 2007 činil 174 942, tedy 5,1% nárůst ve srovnání s rokem 2006. Nárůst provozu byl zaznamenán i na letišti Brno – Tuřany (meziroční nárůst + 8,9%) a na letišti Karlovy Vary (meziroční nárůst + 15,8%).

Od 1. ledna 2008 stanovil ŘLP ČR, s.p. v souladu s platnými mezinárodními předpisy a po konzultaci s leteckými  dopravci  nové ceny  za  traťové  navigační služby  –  základní cena  činí  41,27  EUR  za přeletovou jednotku. Došlo tak ke snížení ceny, která byla v platnosti od 1. července 2007 (43,58 EURO za přeletovou jednotku.

Cena za přibližovací a letištní služby na letištích v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech od 01.01. 2008 reflektuje účinnost Nařízení Evropské komise č. 1794/2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové provozní služby. Na uvedených letištích zaplatí letečtí dopravci od začátku roku 2008 částku 7 255,00 Kč za přibližovací jednotku. V případě vyjádření ceny pro rok 2008 v původní jednotce zpoplatnění by došlo v porovnání k jednotkové ceně platné od 1.7.2007 k jejímu snížení o 10,3 %.Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s.p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.

Zdroj: ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, S.P.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář