Jarní údržba drah na Ruzyni

11.03.2008

Jarní údržba drah na Ruzyni
Jarní údržba drah na Ruzyni (Zdroj: Aeroweb.cz)
Správa Letiště Praha připravuje pravidelnou jarní údržbu dráhového systému. Na přechodnou dobu bude uzavřena také hlavní dráha.

Správa Letiště Praha zahájí 17. března pravidelnou údržbu vzletových a přistávacích drah. Nejprve - v plánovaném termínu od 17.3. do 1.4. 2008 - bude uzavřena vedlejší dráha RWY 13/31. V době od 2. 4. do 21. 4. 2008 se pro letadla uzavře hlavní dráha RWY 06/24 a veškerý provoz se přesune na vedlejší. Přistání budou probíhat převážně ve směru od Prahy, vzlety ve směru na Kladno.

Jarní úprava drah se provádí každoročně před hlavní letní provozní sezónou. Stejně jako na silnicích se opravují nově vzniklé trhliny, zvětralý povrch, dilatační spáry a obnovuje se vodorovné značení. Letištní dráhy jsou v zimě zatěžované nejen povětrnostními vlivy a používáním  odmrazovacích kapalin, ale i vlastním provozem letadel, zvláště dynamickými rázy při startech a přistáních.

„V rámci letošní pravidelné uzávěry se bude rovněž rekonstruovat přibližovací světelná soustava dráhy RWY 13, pro zlepšení logistiky pohybu letadel postavíme odbavovací plochu pro turbovrtulová letadla a prodloužíme pojezdovou dráhu D. Kromě toho bude Řízení letového provozu překládat kabely,“ doplňuje Ing. Jiří Hladký, ředitel Správy Letiště Praha pro Investice a řízení staveb a dodává: „K uskutečnění každého z těchto projektů by bylo nezbytné uzavírat hlavní dráhu, kdežto kumulací prací do jednoho termínu se významně sníží dopady její uzávěry na hustě osídlené oblasti v blízkosti vedlejší dráhy.“

Současně s uzavřením hlavní dráhy RWY 06/24 od 2. do 21. dubna bude v souladu s dohodou Správy Letiště Praha s představiteli okolních obcí a městských částí v noci od 24.00 do 05.00 hodin zastaven provoz i na vedlejší dráze RWY 13/31, a tím dojde k uzavření celého letiště. Výjimku budou tvořit pouze lety v nouzi a pro záchranu lidského života, dále pak lety zpožděné, plánované na dobu před půlnocí, ale jen tehdy, uskuteční-li se nejpozději do 01.00 hodin. 

Správa Letiště Praha se na splnění tohoto požadavku představitelů okolních obcí a městských částí připravila už vloni při tvorbě letového řádu. V termínu, kdy bude hlavní dráha uzavřena, proto není na dobu od 24.00 do 05.00 hodin naplánován jediný let. „Jestliže se let plánovaný před půlnocí zpozdí tak, že nestačí odletět nebo přiletět do 01.00 hodin, posune se až na ráno po páté hodině,“ informuje Ing. Petr Hloušek, ředitel Správy Letiště Praha pro Rozvoj a správu provozu.

Opravy drah trvají jen nezbytně krátkou dobu nutnou pro zvládnutí kvalitní údržby a uskutečňují se za plného provozu letiště. Průběh prací je zkoordinovaný s Řízením letového provozu ČR tak, aby jejich vliv na provoz letiště byl minimální. V dostatečném předstihu o nich také již byli informováni zastupitelé obcí a městských částí v okolí letiště, představitelé občanských sdružení osob dotčených provozem letiště a příslušné hygienické stanice.

Souhrná data:

Termíny oprav dráhového systému:

Od 17.3. do 1. 4. -  opravy na vedlejší dráze RWY 13/31.
Od 2.4. do 21.4. -  opravy na hlavní dráze RWY 06/24 – provoz převedený na vedlejší dráhu.Zdroj: TZ Letiště Praha

Vyzkoušejte si pilotovat letadlo na Ruzyň

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář