Pravidla bezmotorového létání nad Alpami

01.02.2009

Každý, kdo má chuť okusit, jaké je to ve větroni nad alpskými velikány, má v zásadě dvě možnosti. První je svézt se s některým zkušenějším pilotem. Druhá je vyjednat si možnost vlastního létání. Ve článku se dozvíte o obou možnostech létání v Alpách.

Pravidla bezmotorového létání nad Alpami
Pravidla bezmotorového létání nad Alpami (Zdroj: Aeroweb.cz)

Každý, kdo má chuť okusit, jaké je to ve větroni nad alpskými velikány, má v zásadě dvě možnosti. První, ta jednodušší, je vyjednat si svezení ve větroni některého švýcarského aeroklubu spolu s místním pilotem; potřebné kontakty jsou uvedeny v závěru tohoto článku. Druhá, komplikovanější, je vyjednat si možnost létání v některém z místních aeroklubů; v tom případě je však potřeba znát a respektovat platná pravidla. Švýcaři jsou lidé pořádkumilovní a proto ctí zákony, které u nich platí a s nelibostí nesou, pokud je někdo jiný porušuje. V obou případech je potom žádoucí schopnost domluvy – především němčinou.

V prvém případě je starost o dodržování pravidel a předpisů na místním pilotovi. Cena za jednohodinový let větroněm se pohybuje okolo 200 Sfr, dvouhodinový stojí 300 Sfr. Možnost domluvy je důležitá nejen pro komunikaci za letu, ale i pro předchozí domluvu času letu a způsobu, jak se dostat na letiště a koho tam kontaktovat. Řada aeroklubů ve Švýcarsku létá na záložních vojenských letištích, která jsou střežena a bez domluvy by vás ostraha vůbec nemusela pustit dovnitř. V mém případě jsem se rozhodl pro letiště Engadin-airport u obce Samedan v údolí Horní Engadin, kanton Graubünden. Vedla mě k tomu blízkost z Čech – autem z Prahy něco přes 700 km, deklarovaných 322 slunečních dnů v roce, intenzivní plachtařský provoz od května do konce září a možnost nejen termického letu, ale i svahového létání, které je zde hojně využíváno a tudíž maximální pravděpodobnost, že se svezu v době, kdy jsem tam naplánoval dovolenou.

Letiště samo je v nadmořské výšce 1700 m a okolní vrcholy mají mezi 3500 – 4100m, čtyřtisícovky jsou trvale pod sněhem.Z dvousedadlovek zde létá DuoDiscus a TwinAstir. Startuje se především pomocí navijáku, dosahované výšky jsou okolo 400 m. Po startu se navazuje na svah a pozískání dostatečného převýšení nad letištěm a okolními horskými hřebeny lze pokračovat v termice či ve vlnovém proudění.

Ve vlně se dosahují výšky okolo 7500 m nad mořem. 

Užitečné výrazy:

Mitflugmöglichkeit = možnost svezení za podíl na nákladech
Rundflug = vyhlídkový let
Pasagierflug = let s platícím pasažérem
Schnupferflug = seznamovací let pro zájemce o létání

Možnost létání na vlastním větroni či možnost zapůjčení je podstatně komplikovanější a schopnost bezproblémové domluvy německy či anglicky je bezpodmínečně nutná. Je nutno se především zajímat o možný způsob startu – ne všude je možnost startu aerovlekem a tam, kde se používá pouze naviják, je nutno vědět nejen, kdy se otevírá provoz, ale i to, zda lze startovat za boční závěsy nebo zda jediná možnost startu je za spodní závěs. Po odsouhlasení vyžadované dokumentace pilota i větroně je nezbytné seznámit se s příslušnými předpisy, které vzhledem k vysokohorskému terénu jsou výrazně jiné, než jsme doma zvyklí a navíc na každém letišti jsou různé dle místních podmínek. Jsou každý rok aktualizovány a pilot je oprávněn létat na letišti za podmínky, že složí z těchto pravidel písemný test. Platnost oprávnění je jeden rok.

Pro ilustraci dále uvedu ve stručnosti pravidla, platná na letišti Engadin-airport (Samedan):

1) Vybavení větroně - povinně radiostanice, nouzový vysílač polohy ELT (Emergency locator transmitter); naléhavě doporučeno antikolizní varování (FLARM) a akustické vario.

2) Pravidla pro bezmotorový provoz uvedena na www.engadin-airport.ch v kapitole "Für Piloten", kapitola "Briefing → Briefing + Test Glider" . Tento soubor obsahuje pravidla pro využívání letištní plochy, mapy řízeného prostoru, používané frekvence a vzory komunikace pro přílet a odlet, startovní procedury pro navijákový start, pravidla pro svahové létání, vyčkávací prostory, přistávací procedury, pravidla pro souběžný provoz větroňů a motorových letadel. Protože maximální povolená výška v prostoru činí 4550 m nad mořem, jsou uvedeny rovněž postupy pro povolení překročení této výšky pro let ve vlně; dále jsou uvedeny prostory, kde je možný let v mracích. Následuje přehled nebezpečných překážek v okolí (nosná lana lanovek, vodiče vysokého vedení, telefonní vodiče) a soupis ploch vhodných pro nouzové přistání v širokém okolí – celkem 16 s nadmořskou výškou mezi 280 a 1805 m nad mořem a konečně procedury pro využívání kyslíkové instalace ve větroních.

3) Bezpečnostní pravidla se týkají především létání na svahu a případů ztráty vztlaku z důvodu nedostatečné rychlosti, neadekvátní reakce při spatření překážky či oslnění, vlétnutí do silné turbulence (čistý rotor, střih větru, náraz větru ze zadu, proudění v sedle mezi dvěma horskými vrcholy). Protože se létá v blízkosti horských masivů, je v případě ztráty vztlaku velmi málo času na odpovídající zásah do řízení a proto se zdůrazňuje nezbytná rezerva rychlosti proti rychlosti minimální. Při nedostatečné pozornosti je nebezpečí snesení za hřeben svahu a proto jsou stanoveny situace, kdy je nutno let po svahu okamžitě přerušit a vydat se po návětrné straně směrem do údolí. Současné větroně jsou bílé, a tedy velmi těžko viditelné proti částečně zasněženým skalám. Proto je životně důležitá stálá pozornost a využívání antikolizního varování, které je neocenitelné i při indikaci nosných lan lanovek a vedení vysokého napětí.

Dále se uvádí podrobné předpisy pro start, popis rádiové komunikace mezi pilotem a vlekařem/navijákařem a užívaná signalizace (pozor, není stejná jako u nás ).

Zvláštní kapitola je věnována chování při setkání s orlosupem bradatým, který byl nedávno v Engadinu vysazen. Zdůrazňuje se, že jde o mimořádně zvědavého tvora a proto při přiblížení se zvýšená pozornost vyplatí. V případě, že chrání své hnízdo, varuje vetřelce zvláštním způsobem letu; pak je nutné se okamžitě vzdálit, protože hrozí jeho útok a tedy možný střet. Vzhledem k velikosti tohoto dravce může být vzájemná kolize osudná pro oba zúčastněné!

Další potřebné informace a především kontakty naleznou zájemci na následujících webových stránkách:

www.engadin-airport.ch (letiště Samedan)
www.segelflug.ch (švýcarský plachtařský svaz; pod kapitolou „Segelfluggruppen“ se naleznou kontakty na jednotlivé aerokluby, pod kapitolou "Flight Safety“ informace k bezpečnosti letu)
www.segelflug-csvm-engadin.ch  (stránky plachtařů na letišti Samedan)
maxlamm@segelflug-csvm-engadin.ch (kontakt na pana Maxe Lamma, viceprezidenta klubu a pilota, s nímž lze vyhlídkový let dojednat.

Zdá se Vám to vše příliš komplikované? Snad ano, ale za tu nádheru tichého letu nad bílými vrcholky Alp to určitě stojí. 

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář