Laserové oční operace u pilota

01.03.2010 23 příspěvků

Jako letecký lékař potloukající se po sportovních letištích bývám často dotazován, jak je to se zdravotní způsobilostí pilota po laserové oční operaci pro vadu ostrosti zraku. Co to bude znamenat pro moji první či druhou třídu? Odpověď není stručná ani jednoduchá, proto jí věnuji tento článek.

Laserové oční operace u pilota
Laserové oční operace u pilota (Zdroj: Aeroweb.cz)

Pozor! Obsah tohoto článku již není vzhledem ke změnám z dubna 2012 aktuální. Změny konkretizuje článek Část-MED: Novinky ve zdravotní způsobilosti.

Laserové operace prodělaly rychlý vývoj. Jsou nyní hojně nabízené, bezpečné a účinné. Jestli takovou operaci zvažujete, poraďte se o tom  se svým očním lékařem, který Vám odpoví s ohledem na Vaši vadu a zdravotní stav. Já Vám zde vysvětlím souvislosti důležité jen pro pilota.

V čem je problém?

Tyto operace jsou bezpečné a účinné, a to znamená, že komplikací je málo.
Jedním rizikem je ale fakt, že komplikace po operaci se vzácně stát mohou  a stávají se. Patří sem poruchy hojení rohovky. Komplikací je nepravidelný tvar rohovky po operaci , který způsobí oční vadu ostrosti, která se již nedá korigovat brýlemi. A mohou způsobit i trvalou neschopnost pro pilota.
Druhým problémem je, že Váš letecký lékař, dávající své požehnání do kokpitu, si musí být jistý nejenom, že dobře vidíte, ale že výsledek operace je i dostatečně trvalý a ostrost Vašeho zraku se již nebude měnit. A to, minimálně po dobu platnosti Vašeho  Osvědčení zdravotní způsobilosti, jak říká předpis.  Krátce po operaci výsledek operace „dozrává“, protože rohovka operovaného oka se hojí. Proto lze očekávat požadavek na uplynutí doby mezi operací a řízením letadla.Princip operace se liší u léčby krátkozrakosti a dalekozrakosti. Situace může být komplikována astigmatismem. Obecně doba hojení oka po operaci a ovlivnění zraku touto operací závisí ta typu operované vady, ale obvykle bývá do 2 měsíců. Předpis chce být vždy bezpečný. Vyžaduje dostatečný odstup mezi operací a létáním a stabilní výsledek u všech operovaných pilotů. Nicméně lhůta 6 měsíců neschopnosti požadovaná v předpisu s následnou oční kontrolou se jeví více než dostatečná. Zcela se v něm ignoruje například možnost profesionálovi umožnit jeho práci současně s pravidelnými kontrolami očním lékařem.

Přestože tyto oční operace rychlý vývoj prodělaly, rozhodně rychlý vývoj ale neprodělaly předpisy, které posuzují zdravotní způsobilost pilota. Letečtí lékaři už dlouho volají, že tyto předpisy ( L1 a JAR-FCL 3 ) neodpovídají současnému stavu poznání medicíny a jsou zastaralé. Bohužel jsou však stále platné a jsme bezpodmínečně povinni se jimi řídit.

Organizace ICAO a JAA nebyly schopné po dlouhé roky tyto přepisy novelizovat a uvést je do souladu s moderní medicínou. Již několik let měl být k dispozici předpis „EU-FCL3“ od  European Aviation Safety Agency (EASA), který má nahradit pedpis JAR-FCL3. Od něj si slibujeme pokrok v této oblasti a uvedení  do souladu s pokrokem v očním lékařství. Bohužel vydání tohoto předpisu se stále odkládá a jeho platnost je v nedohlednu. A tak zastaralý JAR-FCL3 dál straší v našich ambulancích.Profesonální piloti ( ATPL, CPL ) a piloti PPL


Předpis JAR-FCL 3 o tomto říká:

Refrakční operace znamenají nezpůsobilost. Posouzení způsobilosti může být zváženo AMS.

Doplněk 13 předpisu JAR-FCL 3 dále říká:

Po refrakčních operacích může AMS zvážit přiznání způsobilosti pro 1. třídu a pro 2. třídu, jestliže:
(a) předoperační refrakce (jak je stanovena v JAR-FCL 3.220(b) a 3.340(b)) nebyla větší než +5 nebo -6 dioptrií pro 1. třídu a a ne větší než +5 nebo -8 dioptrií dioptrií pro 2. třídu
(b) bylo dosaženo uspokojivé stability refrakce (denní variace menší než 0,75 dioptrií);
(c) vyšetření oka nevykazuje žádné pooperační komplikace;
(d) citlivost k oslnění je v mezích normálního standardu
(e) mezopická kontrastní citlivost není oslabena
(f) jsou prováděny kontroly oftalmologem přijatelným pro AMS, podle uvážení AMS

Pokusím se to přeložit do češtiny. Předpis říká, že po takové oční operaci nesmíte létat jako piloti. Tečka. Lékař AMS (Aeromedical Section ), jíž je v České republice Letecko-lékařská inspekce Úřadu pro civilní letectví, může a nemusí zvážit vyjímku z tohoto striktního omezení. A tím rozhodnout o vydání zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy. V praxi je toto rozhodnutí delegováno na primáře MUDr. Dušana Bartoše, CSc. ( ředitele ÚLZ ), který současně jako vedoucí očního oddělení ÚLZ doporučí rozhodnutí pro AMS. Ve svém rozhodování není vázán žádným dalším předpisem či pravidly, rozhoduje se pouze na základě svého odborného názoru a kladné rozhodnutí nelze nárokovat. Tímto postupem je na jedné straně umožněno leteckému lékaři zvážit všechny okolnosti zdravotního stavu pilota, na druhé straně není dána záruka, že dva stejné případy budou posouzeny stejně.Navíc oční vada léčená touto operací musí být v určitých mezích, výsledek operace musí být přijatelný, stabilní a pilot musí být pod dohledem očního lékaře.

Snažil jsem se získat vyjádření prim. Bartoše k obsahu tohoto článku, což se mi nepodařilo. Následující údaje jsou tedy jen pozorováním rozhodnutí AMS u pacientů.
V praxi se odlišuje pilot, který měl již dříve vydané Osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy. U takového pilota lze očekávat po operaci zdravotní nezpůsobilost , tedy „distanc“ , přibližně půl roku. Zdůrazňuji, že toto je obvyklá praxe, tento postup nelze nárokovat.
Při vstupním vyšetření u žadatele o Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy bude pravděpodobně tato okolnost závažná a vydání Osvědčení bude omezeno na piloty se značnou leteckou zkušeností, např. 1000 hodin.
Při vstupním vyšetření u žadatele o Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy bude vyžadován odstup alespoň 6 měsíců od operace před usednutím za knipl.
U všech pilotů bude ale nadále striktně vyžadováno splnění ostatních očních a všech jiných  požadavků v předpisu JAR-FCL3. Znova opakuji závažný fakt, že tento postup nelze nárokovat a záleží na stavu oka, celkovém zdravotním stavu a rozhodnutí AMS.Piloti SLZ, větroňů, balonů a parašutisté


Předpis L1 o tomto říká:

Žadatelé, kteří prodělali operaci ovlivňující stav refrakce oka, mohou být považováni za způsobilé, jestliže se již zbavili těch následků, které by mohly narušit bezpečný výkon práv vyplývajících z jejich průkazu způsobilosti a kvalifikace.

Tento předpis je jako obvykle velmi obecný a dává leteckému lékaři volnost se rozhodnout. V praxi je obvykle k vydání zdravotní způsobilosti vyžadován několik měsíců odstup od operace. Váš letecký lékař (AME) si pravděpodobně vyžádá vyjádření Vašeho očního lékaře.  I zde závěr záleží na rozhodnutí leteckého lékaře (AME) , který si své rozhodnutí nechá potvrdit od AMS.Jít do toho?


Přestože jsou laserové oční operace pro refrakční vady bezpečné a účinné, u pilota můžou nadále způsobit závažný problém. I když je riziko komplikace operace nízké, není nulové. Zvláště u profesionálů může znamenat ztrátu zaměstnání. U žadatelů i majitelů  Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy bych rozhodně doporučil operaci předem konzultovat na Očním oddělení ÚLZ. V každém případě bude oční operace znamenat delší neschopnost. Požadavky na  piloty jsou v tomto ohledu přísné, vidět dobře z kokpitu nutně potřebují a na tom se v dohledné době nic nezmění.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Lasik NE!!!!

01.03.2010 v 21:26 Rychlonožka

Metoda Lasik je prosazována jako určitý nadstandart - dražší, lepší, bezbolestný, atd. Ve skutečnosti je to však invazivní metoda, po které vám v rohovce růstane řez, který nikdy nesroste, srůstá pouze epitel na okraji. Představuje to komplikace při úrazech oka. Navíc s metodou lasik souvisí celá řada velice nepříjemných komplikací i trvalých neodtranitelných vad vidění. Zájemce o oční operace nechť si laskavě prostuduje stránky LasikDisaster.com. Takže pokud do toho půjdete, Lasik vynechte. Nechci odradit od všech operací, pouze od lasiku.

Odpovědět

No vidis...

02.03.2010 v 21:47 Tomas

... a ja lasik podstoupil, uz pred dvanacti lety, a bez jedineho problemu. A mohu ho vrele doporucit. Bezbolestna zalezitost, prima rekonvalescence jen nekolik malo dnu po zakroku. Tehdy, ve srovnani s tohočasovou konkurenci (PRK) neinvazivni a nejmene problemova zalezitost.

Odpovědět

RE: Lasik NE!!!!

02.03.2010 v 22:17 P

Rychlonožka řekl A, nyní je třeba říci B. Předně není LASIK jako LASIK. Existuje několik dalších variant této metody, např. epi-LASIK či femto-LASIK (někdy se používá označení LASIK femtosekundovým laserem). Rozdíl mezi metodami je ve způsobu přípravy oka na vlastní korekci vady. Ta příprava je velmi důležitá, protože spočívá ve vytvoření tzv. lamely (flap) na rohovce, která se následně odklopí na stranu, provede se vlastní laserová korekce a nakonec se lamela vrátí zpět. Lidově by se to dalo přirovnat k odkrojení kusu slupky z pomeranče se zachováním "pantu," za který odkrojený kus povrchu drží a který umožní opětovné usazení na původní místo. Lamela se dá dělat buď mechanickým přístrojem (mikrokeratom) nebo femtosekundovým laserem. Jistě, je to invazivní metoda. Ale je také pravda, že pokud se použije femtosekundový laser, dosáhne se jednak vysoké bezpečnosti a jednak perfektního zahojení rohovky. Data a studie samozřejmě není problém dohledat. Ono doporučení vynechat LASIK je docela problematické, protože nic lepšího není. LASIK s femtosekundovým laserem a provedený špičkovým chirurgem je nejbezpečnější volba. Bohužel, dnes se LASIK provádí skoro v každém supermarketu a ne vždy je lékařským tým dostatečně zkušený, schopný reagovat na komplikace apod. Potom vznikají katastrofické weby. Takže není to jen o metodě, je to i o technice a doktorovi. A není jen jeden LASIK...

Odpovědět

Katastrofy

04.03.2010 v 9:30 Rychlonožka

Pardon, ale metoda Lasik je jedna - znamená provedení řezu v rohovkovém stromatu. Buňky rohovky nemají schopnost regenerace, řez v hohovce zůstává nadosmrti, srůstá pouze tenká vrstva na okraji oka - epitel. Tvrzení, že je Lasik neinvazivní v porovnání s PRK je naprostý nesmysl. Po normálním PRK a regeneraci epitelu je oko jako předtím. Po Lasiku v rohovce zůstává řez. Doporučuju si přečíst citáty z odborné oftalmologické literatury: http://www.lasikcomplications.com/flapdislocation.htm. Že Lasik skoro nebolí a člověk za týden už může vidět narosto normálně je sice super, ale platíte za to doživotně rozřezanou a oslabenou rohovkou a riskováním dalších komplikací. Ten web není katastrofický, popisuje komplikace a negativní důsledky Lasiku, které se od doktorů dopředu nemusíte dozvědět.

Odpovědět

Femto laser lasik

04.03.2010 v 9:51 Rychlonožka

Pokud tady "P" (nemá náhodou něco společného se zařízeními provádějícími lasik???) zmiňoval o zázračném řezání rohovky laserem místo nožem, musíme říct I TO DRUHÉ: http://www.lasikcomplications.com/IntraLase.htm

Odpovědět

Úrazy

04.03.2010 v 10:33 Rychlonožka

Jak jsem psal o tom oslabení oka - pokud jste sportovci, akční lidi, případně občas dostanete v hospodě před hubu, velice snadno se vám může stát, že o ten naříznutý kus rohovky přijdete. Výsledek je, že máte rohovku strašně tenkou, při dalším úrazu může prasknout, a asi vám dojde, že moc dobře pak vidět nebudete. A už se s tím nedá nic dělat. V lepším případě se vám ta lamela zhmoždí, natrhne, při hojení je ještě všelijak zjizví, takže výsledek je, že moc dobře vidět nebudete, a už se s tím nedá nic dělat.

Odpovědět

Závěr

04.03.2010 v 10:51 Rychlonožka

Takže já říkám - LASIK NE, informace co jsem mohl jsem poskytnul, na stránkách které jsem uváděl je informací dost, z osobních zkušeností vám můžu potvrdit, že to co najdete na těch stránkách nejsou žádné výmysly. I kdyby se s příznivci Lasiku stavěli na hlavu, musejí uznat, že s lasikem souvicí celá řada dalších komplikací, které u normálního PRK nehrozí, to, že se hrubý povrch oka po laserovém upalování rohovky při lasiku NEMÁ ŠANCI úplně zregenerovat je také fakt, se kterým nic neudělají. Takže můj závěr - lasik je pro modelky, ženský a lidi, které s operací nechtějí mít žádné problémy, nechtějí, aby je to bolelo, kapat kapky několik týdnů nebo měsíců by je otravovalo, není pro ně důležité, jak vidí za šera a tmy, neřídí ani nepilotují. Pro ostatní je PRK, který bolí, trvá dlouho, než se oko zregeneruje, hrozí s ním zase jiné komplikace než s Lasikem, ale je docela velká naděje, že budete vidět líp, než s Lasikem a navíc budete mít oko jako předtím, a ne rozřezané a oslabené. Ještě znova - pokud je pro vás důležité noční vidění, počítejte s tím že po každé operaci oka (PRK i LASIKU) budete mít několik měsíců zhoršené vidění a nebudete vůbec moct řídit nebo budete riskovat, že někoho zabijete, protože vás oslní protijedoucí auto, nebo prostě v těch krásných efektech kolem světel někoho na kraji silnice přehlédnete. (já jsem naštěstí nikoho nezabil). Pokud na operaci půjdete, nezapomeňte důrazně zdůraznit, ŽE POTŘEBUJETE DOBŘE VIDĚT ZA ŠERA A TMY. Ovšem pokud někdo potřebuje za šera a tmy vidět stoprocentně dobře, na žádnou operaci nepůjde a bude nosit brejle.

Odpovědět

Takže ještě něco

04.03.2010 v 11:01 Rychlonožka

Osobní zkušenost z nedávné doby - přímo doprostřed rohovky se mi zaseknul nějaký malý kousek kovu. Je velice nepříjemné vědět, že se možná proseknul lamelou, trnout hrůzou, jestli pod ní náhodou náhodou nevnesl epitel nebo nějaká infekce. To je další pozoruhodná vlastnost lasiku - mezi lamelu a zbytek rohovky může vrůst epitel. Ten tam nemá co dělat... musí se odstranit. Co se týká infekce - rohovka v normálním stavu by se zanítila jenom v tom místě. V rohovce rozřezané lasikem se infekce krásně rychle může rozšířit po celé ploše řezu... Následky můžou být velice nepříjmné.

Odpovědět

Zpátky k létání

05.03.2010 v 10:30 OL

Debata výše je sice prima, ale máte prosím někdo praktické zkušenosti s operací a poté s návratem k létání, respektive se získáním razítka od leteckého doktora? Nebo jste si to zkrátka nikdo nerisknul, protože jste nechtěli přijít o koníčka? Sám jsem o operaci laserem uvažoval, ale brýle mi v podstatě život nijak nekomplikují. Takže raději zůstanu s brýlemi a budu moci dál létat. Díky, pokud někdo máte zkušenosti a dáte vědět. Jde mi o ULLa.

Odpovědět

operaci femtosekundovým laserem doporučuji

06.03.2010 v 11:38 Martin

Dobrý den , Žiji posledních 15 let v Anglii a před rokem jsem byl v Praze na operaci femtosekundovým laserem v Počernicích. Proč v Praze ? Přeci jen je to tady levnější a mimoto má třeba tady v Praze klinika ten nejnovější laser - v Anglii by mě tato operace stála o více jak 400% více, takže jsem spojil svou dovolenou s operací a jsem maximálně spokojen. Spokojen je i můj oční lékař v Anglii. Dá se říci, že vidím jako rys a to jsem si nedovedl vůbec před operací představit. Operaci tedy doporučuji a spíše se nyní sám sobě divím, že jsem tam nešel už dávno.Znám několik pilotů, co operaci podstoupili již před lety a nikdo problémy žádné nemá.

Odpovědět

Hezký příklad...

06.03.2010 v 22:17 Rychlonožka

Takže nikdo žádné problémy nemá... Všichni vidí jako rysové a orlové. A může se pilot přiznat, že v šeru a tmě o trochu hůř vidí? Nebo by přišel o práci, kdyby to někomu řekl? Díval jsem se teď na stránky několika českých klinik - o komplikacích a rizicích - nikde ani slovo. Takže jak tady někdo nazval ty stránky jako katastrofické - ony nejsou katastrofické. Ono je na nich pouze koncentrované to, co doktoři, které operace provádějí a vydělávají na nich, jaksi pacientům zapomínají říct.

Odpovědět

Rekapitulace rizik pro ty co jsou líní číst lasikdisaster

06.03.2010 v 23:04 Rychlonožka

Problém společný pro všechny laserové operace oka - je nemožné dosáhnout stoprocentího korekce tvaru rohovky po celé ploše v šeru a tmě roztažené zornice. Je jenom otázka, v jakém rozsahu se vidění na nedostatku světla zhoršuje. Tady je typický obrázek, jak člověk může v noci vidět po lasiku. http://lasikdisaster.com/simulations/halos3.jpg Tříštění světel způsobené hrubým povrchem rohovky zakonzervovaným pod lamelou. Rozpliznutí všeho ostatního, protože se vám zornice rozšířila i mimo oblast rohovky s ideálním tvarem, takže vidíte současně ostře i rozmazaně. http://lasikdisaster.com/starbursting.htm Tady je vidět, co způsobí tříštění světel. Sice se to časem o něco zlepší, ale tmu a samotné světlo nikdy už nikdy neuvidíte. Vždycky kolem něj něco bude. Ostatní vady, jako několikanásobné vidění, vidění duchů, atd jsou způsobené vrásněním lamely. Je bohužel možné, že ty vrásky vzniknou jenom na vnitřním povrchu lamely. Doktor na povrchu oka uvidí jenom maxi vrásky, něco co je uvnitř a zhoršuje vám vidění pro něj neexistuje. Další možná komplikace - suché oči. Poškodí se vám nervy a přestanou vám slzet oči. Zafouká větřík a začnou vám drhnou oči v hlavě. Musíte si pořád kapat kapky. Regenerace nervů není úplně jistá, může jít o celoživotní poškození. Problém je to, že doktoři měří pouze dioptrie. Pro doktora můžete být stoprocentně zdravý, úspěšný případ, ale vy přitom tak skvěle nevidíte. Radši si přečtěte ten lasikdisaster. Pokud někdo letí na selebrity, tak tam máte story o muzikantovi z U2, který po lasiku v noci už nemůže řídit auto. Nebo o tenistce Capriati, která už v noci oslněná světlama nevidí míč. Golfista dosáhl kvalitního vidění až po třetí operaci. Pokud vás nezajímají fakta, tak si aspoň počtěte o selebritách. Good luck...

Odpovědět

Zajímavý odkaz - video

06.03.2010 v 23:25 Rychlonožka

http://www.youtube.com/watch?v=wA62X6-3a6o&NR=1 Máte tam taky něco o pilotovi a nočním vidění. Sám rezignoval, nechtěl ohrozit pasažéry...

Odpovědět

Osobni zkusenost femto-Lasic

25.03.2010 v 13:02 Lipas

Dobry den, rad bych pridal osobni zkusenost. Cca pred 8mi lety jsem byl na operaci v nejmenovene velmi dobre zavedene klinice v praze (dle doporuceni meho ocare jedna z nejzkusenejsich v CR). Pece vynikajici... ALE: operace se ,,nepodarila". a) operace ROZHODNE nebyla bezbolestna, nemyslim si ze bych byl citlivka, ale mel jsem chut mlatit hlavou do zdi, abych bolest alespon prerusil b) u jednoho oka se muj ,,pant" podarilo uplne odriznout, tim padem oko se operovalo o rok dele (jeden rok jsem mel proste smulu) c) vyrazne se mi po operaci zvysila svetloplachost... a samozrejme do uplneho zahojeni zhorsilo nocni videni (ted uz je to lepsi) d) po cca 4-5ti letech (od operace prvniho oka) se mi zrak opet zacal zhorsovat (kratkozrakost) - a nevim zda to souvisi, zhorsila se schopnost akomodace (drive jsem s brylemi na dalku bez problemu cetl, nyni to jde take - ale prijemnejsi je je odlozit). Nejsem zadny velky pilot, mam pouze UL prukaz, nalet cca 20h rocne... tedy pri letani nemam vetsi problemy - jen opet resim bryle/cocky. Muj nazor? Do operace bych znovu nesel. Nemyslim ze by to byla chyba doktoru - proste nekdo tu smulu mit musi... ale riskovat ze prijdu diky tomu o prukaz.... ta moznost tam proste stale je...

Odpovědět

Laserove ocni Operace u pilota

02.04.2010 v 19:15 B8

Jedna predni svetova letecka spolecnost nechala asi pred 5 lety zkontrolovat na universitni klinice oci vsech svych pilotu aby zjistila,zda u nich nebyly provadeni ocni laserove operace.Tento zakrok jejich letecky predpis nepovoluje. U novych adeptu -uchazecu o misto pilota, je provadena rozsirena lekarska prohlidka,kde se ocni specialiste na tuto problematiku zameruji. Uchazeci u kterych byl zjisten tento zakrok,jsou z vyberu vyrazeni.

Odpovědět

D.D.

20.04.2010 v 21:48 D.D.

Přátelé, nebudu uvádět nic o mém zaměstnavateli. Řekněme prostě, že "lítám s pasažéry". Mám Lasik, provedený femtosekundovým laserem už přes rok, byla to jedna z prvních operací na novém laseru v ČR. Můj zaměstnavatel o tom sice neví, ale konzultoval jsem to s oftalmology i mimo kliniku, kde mi zákrok provedli a (s trochou risku) i s lékaři leteckými, byť v jiném státě, než v jakém si dělám pravidelné prohlídky. Není to žádný problém a není se čeho bát. Koneckonců: http://www.usaeyes.org/lasik/library/nasa-lasik.htm D.D.

Odpovědět

Operace a následná prohlídka

10.06.2010 v 19:53 Jirka

Tak včera jsem absolovat prohlídku na úzl na první třídu. Zhruba před rokem jsem byl na operaci Lasik, která dopadla naprosto v pořádku. Operace byla naprosto bezbolestná, a možná první týden to bylo trochu nepříjemné. Od té doby vidím jako rys :) Na včerejší prohlídce bylo vše v naprostém pořádku. Velice přijemná paní doktorka mi řekla, že je vidět, že se operace povedla, a že nemám žádný problém. Na úlz jsem ovšem šel až po konzultaci se svým očařem, který mi moji volbu schválil.

Odpovědět

Jaké jsou komplikace u PRK?!

27.08.2010 v 16:30 Cyril

Zdravím všechny. Lecos jsem zde přečetl o metodě LASIK. Nevím, jestli by pro mne bývala ideálnější nebo méně ideální ale mně byl proveden laser metodou PRK a zatím (měsíc a půl po zákroku), jsem dost nešťastný. Na obě oči jsem měl - 4 diop. Po zkušenostech několika známých, kteří laser absolvovali jsem se těšil, že vydržím trochu té pooperační bolesti a za pár dní budu v pořádku, s dobrý zrakem i bez brýlí. Skutečnost je ovšem taková, že uplynuly už 4 týdny od zákroku a já stále nevidím dobře. Brýle už sice nenosím ale mám velký problém se zrakem na blízko i na dálku. Zrak je neustále zvláštně rozostřený, nejasný, dvojitý, levým okem vidím vše s malými konturkami (např. při čtení tmavého textu na bílé ploše je to hrozné psycho, nebo při práci s PC). Mám pocit mírného šilhání, nebo pocitu, že mám na očích slabé a nežádoucí brýle na blízko. Lékař mě při každé z kontrol ubezpečil, že se to bude časem zlepšovat ale já ten pocit bohužel nemám. 4x denně užívám antibiotické kapky a snažím se normálně pracovat (bohužel pracuji s PC), takže mě poměrně často bolí hlava a pálí víčka, řídit se neodvažuji. Už jsem se lekde dočetl, že - např. na rozdíl od LASIKU´je u PRK dlouhodobější regenerce ale je normální, že ani po měsíci a půl se to extra nezlepšilo? Také mě překvapilo, že mě při kontrole byly naměřeny + 0,5 (předtím jsem měl - 4). Je tento průběh regenerace normální?

Odpovědět

FemtoLasik

20.05.2011 v 15:17 TomV

Ahoj lidi. Nechal jsem si udělat FemtoLasik v Gemini, ten nejdražší způsob. Původně jsem měl jen krátkozrakost. Tu asi z 95% odstranili, ale mám teď na jednom oku astigmatismus a ten sunburst efekt (čáry u světel, nerovnoměrné), přes den ok, ale v noci nic moc. Takže ani ten nejmodernější Lasik není bez rizika, a to ještě nevím jak to bude pokračovat...

Odpovědět

osobni zkusenost

04.03.2012 v 17:53 Ufounek

takze ve ctvrtek (1/3/2012) jsem podstoupil operace oci, neolasik HD, zadne bolesti, druhy den jsem mohl ridit auto sam, zadny svetelny cary od protijedouci aut, nulova dioptrie proste vsechno OK.

Odpovědět

dotaz

01.07.2012 v 17:42 Bboy

Ahoj. Asi jsem dobře nepochopil jak to všechno je. Když si chci udělat licenci na ATPL a nyní mám asi 4 dioptrie, ale chystám se na oční operaci, mohu se stát bez nějakých problému pilotem ATPL???? Díky

Odpovědět

za ten risk to nestoji

02.01.2013 v 18:01 Karek

I ja jsem byl na Lasiku... A az teprve potom jsem zacal studovat proc je to tak spatny. Bohuzel kdybych vedel, ze i pres skvely hojeni bez komplikaci muzou byt pote nasledky, nikdy bych na operaci nesel. Podle zahranicnich webu je az 20% lidi po LASIKu, kteri maji astigmatismus, s komlikacemi a trvalymi nasledky. Ja jeste asi pul roku po opeaci vubec nemohl ridit v noci auto, na jedno oko vidim svetla trojite... Stale unavene oci. A to jsem uz 3 roky po operaci. Jedno oko ok (i kdyz videni v noci a seru vyrazne horsi nez driv), druhe hodne spatny. Nestoji to za to. Co bych dal za to, kdybych se mohl vratit k brylym, ale to uz nejde. :-(

Odpovědět

metoda ReLEx SMILE

26.06.2017 v 11:48 Michaela

Dobrý den, velice mě zaujal Váš pohled na metody LASIK a PRK a chtěla jsem se zeptat, zda-li nemáte zkušenosti i s technikou ReLEx Smile. Děkuji.

Odpovědět

Přidat komentář